Netvisor lähettää ja vastaanottaa laskuaineistot finvoice 3.0-formaatissa. Tässä ohjeessa kuvataan, mikä kenttä Netvisorissa vastaa riviä laskuaineistolla. Seuraavassa on esitetty kuva- ja sanomaesimerkein, miten sanoma muodostuu Netvisorin käyttöliittymään verraten.

Verkkolaskutustiedot

Asiakaskortille tallennettu verkkolaskuosoite- ja operaattoritieto talletetaan finvoice-sanoman "kirjekuoreen" seuraaviin kenttiin: 

<eb:To>
<eb:PartyId>FI0799201901261467</eb:PartyId>
<eb:Role>Receiver</eb:Role>
</eb:To>
<eb:To>
<eb:PartyId>NETBFI99</eb:PartyId>
<eb:Role>Intermediator</eb:Role>
</eb:To>

Lähettäjän tiedot

Lähettäjän tiedot siirtyvät Yrityksen perustiedot -sivun tiedoista alla oleviin kenttiin. Y-tunnuksen perusteella muodostetaan sanomalle myös yrityksen ALV-numero (SellerOrganisationTaxCode) sekä yrityksen OVT-tunnus (SellerOrganisationUnitNumber).

<SellerPartyDetails>
<SellerPartyIdentifier>1478523-8</SellerPartyIdentifier>
<SellerOrganisationName>Minna K:n testiyritys</SellerOrganisationName>
<SellerOrganisationTaxCode>FI14785238</SellerOrganisationTaxCode>
<SellerPostalAddressDetails>
<SellerStreetName>Yrityskuja 2</SellerStreetName>
<SellerTownName>Lappeenranta</SellerTownName>
<SellerPostCodeIdentifier>53100</SellerPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Finland</CountryName>
<SellerPostOfficeBoxIdentifier></SellerPostOfficeBoxIdentifier>
</SellerPostalAddressDetails>
</SellerPartyDetails>
<SellerCommunicationDetails>
<SellerPhoneNumberIdentifier>[yrityksen puhelinnumero]</SellerPhoneNumberIdentifier>
<SellerEmailaddressIdentifier>[yhteyshenkilön sähköpostiosoite]</SellerEmailaddressIdentifier>
</SellerCommunicationDetails>
<SellerInformationDetails>
<SellerHomeTownName>Lappeenranta</SellerHomeTownName>
<SellerVatRegistrationText>Alv.Rek</SellerVatRegistrationText>
<SellerPhoneNumber>[yrityksen puhelinnumero]</SellerPhoneNumber>
<SellerFaxNumber>[yrityksen faksinumero]</SellerFaxNumber>
<SellerCommonEmailaddressIdentifier>[yhteyshenkilön sähköpostiosoite]</SellerCommonEmailaddressIdentifier>
<SellerWebaddressIdentifier>http://kotisivunosoite.fi</SellerWebaddressIdentifier>
<SellerAccountDetails>
<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI1099201901260055</SellerAccountID>
<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NETBFI99</SellerBic>
</SellerAccountDetails>
</SellerInformationDetails>

Lähettäjän pankkitilit menevät verkkolaskusanomalla pankin nimen mukaan aakkosjärjestyksessä (SellerAccountID). Järjestyksen mukaan viimeinen pankkitili menee sanomalle lähettäjän iban-tilinumeroksi (EpiAccountID). Pankkitlit määritetään pankkitlien hallinnassa.

Vastaanottajan tiedot

Vastaanottajan tiedot tulevat asiakaskortilta seuraavasti:
Mikäli verkkolaskuaineistolla tulee välittää jokin asiakaskohtainen tunnus (esim. tehdasnumero tms) voidaan tunnus syöttää kenttään "Vastaanottajan OVT-tunnus, jos tieto poikkeaa yrityksen y-tunnuksesta". Tällöin tieto tuodaan laskusanomalle kenttään "BuyerOrganisationUnitNumber". Vastaanottajan toimipaikkatunnustieto voidaan lisätä toimipaikan taakse, jolloin tämä menee verkkolaskusanomalla kenttään "BuyerSiteCode".

Asiakkaan oletusyhteyshenkilön tiedoista laskusanomalle tallennetaan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mikäli ne on tallennettu asiakaskortille. Lue lisää asiakaskortin tiedoista täältä>>

<BuyerPartyDetails>
<BuyerPartyIdentifier>3061326-2</BuyerPartyIdentifier>
<BuyerOrganisationName>Aurinkoinen puutarha</BuyerOrganisationName>
<BuyerOrganisationTaxCode>FI30613262</BuyerOrganisationTaxCode>
<BuyerPostalAddressDetails>
<BuyerStreetName>Puutarhakuja 1</BuyerStreetName>
<BuyerTownName>Lappeenranta</BuyerTownName>
<BuyerPostCodeIdentifier>53100</BuyerPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Finland</CountryName>
</BuyerPostalAddressDetails>
</BuyerPartyDetails>
<BuyerOrganisationUnitNumber>00378562123</BuyerOrganisationUnitNumber>
<BuyerContactPersonName>Anni Aurinkoinen</BuyerContactPersonName>HUOM! oletusyhteyshenkilön tulee olla perustettuna asiakaskortille
<BuyerCommunicationDetails>
<BuyerPhoneNumberIdentifier>[yhteyshenkilön puhelinnumero]</BuyerPhoneNumberIdentifier>HUOM! tiedon tulee olla asiakaskortille perustetun oletusyhteyshenkilön tiedoissa
<BuyerEmailaddressIdentifier>[yhteyshenkilön sähköpostiosoite]</BuyerEmailaddressIdentifier>HUOM! tiedon tulee olla asiakaskortille perustetun oletusyhteyshenkilön tiedoissa
</BuyerCommunicationDetails>

Toimitustiedot

Asiakaskortilta löytyvä oletustoimipaikka osoitteineen viedään sanoman Delivery party details-osioon.

<DeliveryPartyDetails>
<DeliveryOrganisationName>Joutsenon toimipaikka</DeliveryOrganisationName>
<DeliveryPostalAddressDetails>
<DeliveryStreetName>Joutsenkuja 3</DeliveryStreetName>
<DeliveryTownName>Lappeenranta</DeliveryTownName>
<DeliveryPostCodeIdentifier>54100</DeliveryPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Finland</CountryName>
</DeliveryPostalAddressDetails>
</DeliveryPartyDetails>

Muut toimitustiedot

<DeliveryDetails>
<DeliveryDate Format="CCYYMMDD">20211021</DeliveryDate>
<DeliveryMethodText>Viedään</DeliveryMethodText>
<DeliveryTermsText>Vapaasti toimittajalla</DeliveryTermsText>
<WaybillIdentifier>[viitteenne_kenttä]</WaybillIdentifier> Löytyy myös sanoman riviltä <BuyerReferenceIdentifier>
</DeliveryDetails>

OrderIdentifier on varattu tilausnumerolle (tämä on laskunäkymän lisätiedoissa eli Myyntilaskun toiminnot > Lisätiedot: 'Ulkoinen tilausnumero' -kenttä). 

Laskun perustiedot


<InvoiceDetails>
<InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode>
<InvoiceTypeText>LASKU</InvoiceTypeText>
<OriginCode>Original</OriginCode>
<InvoiceNumber>53</InvoiceNumber>
<InvoiceDate Format="CCYYMMDD">20211021</InvoiceDate>
<SellerReferenceIdentifier>[viitteemme_kenttä]</SellerReferenceIdentifier>Viitteemme-kentän maksimipituus on 70 merkkiä
<SellersBuyerIdentifier>2323</SellersBuyerIdentifier>
<AgreementIdentifier>[sopimustunnus_kenttä]</AgreementIdentifier>
<BuyerReferenceIdentifier>[viitteenne_kenttä]</BuyerReferenceIdentifier>Löytyy myös sanoman riviltä: <WaybillIdentifier>. Kentän maksimipituus on 70 merkkiä
<AccountDimensionText>kustannuspaikkatieto</AccountDimensionText> Teksti sanomalle tulee myyntilaskun toiminnot>Lisätiedot ja Kustannuspaikkatieto -kentästä.
*
*
*
<PaymentTermsDetails>
<PaymentTermsFreeText>14 päivää netto</PaymentTermsFreeText>
<InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD">20211104</InvoiceDueDate>
<PaymentOverDueFineDetails>
<PaymentOverDueFineFreeText>Viivästyskorko 10,50%</PaymentOverDueFineFreeText> Huom! Viivästyskorkotiedot löytyvät laskun lisätiedot -sivulta
<PaymentOverDueFinePercent>10,50</PaymentOverDueFinePercent>
</PaymentOverDueFineDetails>
</PaymentTermsDetails>
</InvoiceDetails>

Laskurivit ja laskun kommenttirivit

Alla näet, miten laskurivit, riviselite ja kommenttirivit siirtyvät verkkolaskusanomalle: 

<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>[teksti ennen laskurivejä]</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<ArticleIdentifier>PU258</ArticleIdentifier>
<ArticleName>Puutarhatonttu</ArticleName>
<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl">1,00</DeliveredQuantity>
<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR" UnitPriceUnitCode="kpl">85,00</UnitPriceAmount>
<RowFreeText>[riviselite]</RowFreeText>
<RowDiscountPercent>0,00</RowDiscountPercent>
<RowVatRatePercent>24,00</RowVatRatePercent>
<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,40</RowVatAmount>
<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">85,00</RowVatExcludedAmount>
<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">105,40</RowAmount>
<RowNormalProposedAccountIdentifier>[Asiakkaan tiliöintiehdotus]</RowNormalProposedAccountIdentifier> <RowAccountDimensionText>[Asiakkaan kustannuspaikka]</RowAccountDimensionText>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>[kommenttirivi]</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<ArticleIdentifier>T123</ArticleIdentifier>
<ArticleName>Termospullo</ArticleName>
<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl">1,00</DeliveredQuantity>
<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR" UnitPriceUnitCode="kpl">3,95</UnitPriceAmount>
<RowFreeText></RowFreeText>
<RowDiscountPercent>0,00</RowDiscountPercent>
<RowVatRatePercent>14,00</RowVatRatePercent>
<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">0,55</RowVatAmount>
<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">3,95</RowVatExcludedAmount>
<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">4,50</RowAmount>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>[Teksti laskurivien jälkeen]</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>
Laskun loppusumma lasketaan sanomalle laskurivien summista.

EAN-koodin saa välitettyä asiakkaalle verkkolaskuaineistolla lisäämällä tuotteen EAN-koodin tuotekortille (Tuotteet > Tuotelistaus > valitse tuote > "Hallinnoi tietoja" > Perustietojen muokkaus > Ensisijainen EAN-koodi). EAN-koodi tulee olla muodoltaan EAN13. Tämä tarkoittaa 13 -merkkiä pitkää aineistoa. 

Laskun loppusumma- ja ALV-tiedot (sijoittuu sanomalla invoice details-osioon) 

<InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">88,95</InvoiceTotalVatExcludedAmount>
<InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,95</InvoiceTotalVatAmount>
<InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">109,90</InvoiceTotalVatIncludedAmount>
<AccountDimensionText></AccountDimensionText>
<VatSpecificationDetails>
<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">85,00</VatBaseAmount>
<VatRatePercent>24,00</VatRatePercent>
<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,40</VatRateAmount>
</VatSpecificationDetails>
<VatSpecificationDetails>
<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">3,95</VatBaseAmount>
<VatRatePercent>14,00</VatRatePercent>
<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">0,55</VatRateAmount>
</VatSpecificationDetails>
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.