Netvisor lähettää ja vastaanottaa laskuaineistot finvoice 3.0-formaatissa. Tässä ohjeessa kuvataan, mikä kenttä Netvisorissa vastaa riviä laskuaineistolla. Seuraavassa on esitetty kuva- ja sanomaesimerkein, miten sanoma muodostuu Netvisorin käyttöliittymään verraten.

Verkkolaskutustiedot

Asiakaskortille tallennettu verkkolaskuosoite- ja operaattoritieto talletetaan finvoice-sanoman "kirjekuoreen" seuraaviin kenttiin: 

<eb:To>
<eb:PartyId>FI0799201901261467</eb:PartyId>
<eb:Role>Receiver</eb:Role>
</eb:To>
<eb:To>
<eb:PartyId>NETBFI99</eb:PartyId>
<eb:Role>Intermediator</eb:Role>
</eb:To>

Lähettäjän tiedot

Lähettäjän tiedot siirtyvät Yrityksen perustiedot -sivun tiedoista alla oleviin kenttiin. Y-tunnuksen perusteella muodostetaan sanomalle myös yrityksen ALV-numero (SellerOrganisationTaxCode) sekä yrityksen OVT-tunnus (SellerOrganisationUnitNumber).

<SellerPartyDetails>
<SellerPartyIdentifier>1478523-8</SellerPartyIdentifier>
<SellerOrganisationName>Minna K:n testiyritys</SellerOrganisationName>
<SellerOrganisationTaxCode>FI14785238</SellerOrganisationTaxCode>
<SellerPostalAddressDetails>
<SellerStreetName>Yrityskuja 2</SellerStreetName>
<SellerTownName>Lappeenranta</SellerTownName>
<SellerPostCodeIdentifier>53100</SellerPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Finland</CountryName>
<SellerPostOfficeBoxIdentifier></SellerPostOfficeBoxIdentifier>
</SellerPostalAddressDetails>
</SellerPartyDetails>
<SellerCommunicationDetails>
<SellerPhoneNumberIdentifier>[yrityksen puhelinnumero]</SellerPhoneNumberIdentifier>
<SellerEmailaddressIdentifier>[yhteyshenkilön sähköpostiosoite]</SellerEmailaddressIdentifier>
</SellerCommunicationDetails>
<SellerInformationDetails>
<SellerHomeTownName>Lappeenranta</SellerHomeTownName>
<SellerVatRegistrationText>Alv.Rek</SellerVatRegistrationText>
<SellerPhoneNumber>[yrityksen puhelinnumero]</SellerPhoneNumber>
<SellerFaxNumber>[yrityksen faksinumero]</SellerFaxNumber>
<SellerCommonEmailaddressIdentifier>[yhteyshenkilön sähköpostiosoite]</SellerCommonEmailaddressIdentifier>
<SellerWebaddressIdentifier>http://kotisivunosoite.fi</SellerWebaddressIdentifier>
<SellerAccountDetails>
<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI1099201901260055</SellerAccountID>
<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NETBFI99</SellerBic>
</SellerAccountDetails>
</SellerInformationDetails>

Vastaanottajan tiedot

Vastaanottajan tiedot tulevat asiakaskortilta seuraavasti:
Mikäli verkkolaskuaineistolla tulee välittää jokin asiakaskohtainen tunnus (esim. tehdasnumero tms) voidaan tunnus syöttää kenttään "Vastaanottajan OVT-tunnus, jos tieto poikkeaa yrityksen y-tunnuksesta". Tällöin tieto tuodaan laskusanomalle kenttään "BuyerOrganisationUnitNumber"

Asiakkaan oletusyhteyshenkilön tiedoista laskusanomalle tallennetaan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mikäli ne on tallennettu asiakaskortille. Lue lisää asiakaskortin tiedoista täältä>>

<BuyerPartyDetails>
<BuyerPartyIdentifier>3061326-2</BuyerPartyIdentifier>
<BuyerOrganisationName>Aurinkoinen puutarha</BuyerOrganisationName>
<BuyerOrganisationTaxCode>FI30613262</BuyerOrganisationTaxCode>
<BuyerPostalAddressDetails>
<BuyerStreetName>Puutarhakuja 1</BuyerStreetName>
<BuyerTownName>Lappeenranta</BuyerTownName>
<BuyerPostCodeIdentifier>53100</BuyerPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Finland</CountryName>
</BuyerPostalAddressDetails>
</BuyerPartyDetails>
<BuyerOrganisationUnitNumber>00378562123</BuyerOrganisationUnitNumber>
<BuyerContactPersonName>Anni Aurinkoinen</BuyerContactPersonName>HUOM! oletusyhteyshenkilön tulee olla perustettuna asiakaskortille
<BuyerCommunicationDetails>
<BuyerPhoneNumberIdentifier>[yhteyshenkilön puhelinnumero]</BuyerPhoneNumberIdentifier>HUOM! tiedon tulee olla asiakaskortille perustetun oletusyhteyshenkilön tiedoissa
<BuyerEmailaddressIdentifier>[yhteyshenkilön sähköpostiosoite]</BuyerEmailaddressIdentifier>HUOM! tiedon tulee olla asiakaskortille perustetun oletusyhteyshenkilön tiedoissa
</BuyerCommunicationDetails>

Toimitustiedot

Asiakaskortilta löytyvä oletustoimipaikka osoitteineen viedään sanoman Delivery party details-osioon.

<DeliveryPartyDetails>
<DeliveryOrganisationName>Joutsenon toimipaikka</DeliveryOrganisationName>
<DeliveryPostalAddressDetails>
<DeliveryStreetName>Joutsenkuja 3</DeliveryStreetName>
<DeliveryTownName>Lappeenranta</DeliveryTownName>
<DeliveryPostCodeIdentifier>54100</DeliveryPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Finland</CountryName>
</DeliveryPostalAddressDetails>
</DeliveryPartyDetails>

Muut toimitustiedot

<DeliveryDetails>
<DeliveryDate Format="CCYYMMDD">20211021</DeliveryDate>
<DeliveryMethodText>Viedään</DeliveryMethodText>
<DeliveryTermsText>Vapaasti toimittajalla</DeliveryTermsText>
<WaybillIdentifier>[viitteenne_kenttä]</WaybillIdentifier> Löytyy myös sanoman riviltä <BuyerReferenceIdentifier>
</DeliveryDetails>

OrderIdentifier on varattu tilausnumerolle (tämä on laskunäkymän lisätiedoissa 'Ulkoinen tilausnumero' -kenttä)

Laskun perustiedot

<InvoiceDetails>
<InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode>
<InvoiceTypeText>LASKU</InvoiceTypeText>
<OriginCode>Original</OriginCode>
<InvoiceNumber>53</InvoiceNumber>
<InvoiceDate Format="CCYYMMDD">20211021</InvoiceDate>
<SellerReferenceIdentifier>[viitteemme_kenttä]</SellerReferenceIdentifier>Viitteemme-kentän maksimipituus on 35 merkkiä
<SellersBuyerIdentifier>2323</SellersBuyerIdentifier>
<AgreementIdentifier>[sopimustunnus_kenttä]</AgreementIdentifier>
<BuyerReferenceIdentifier>[viitteenne_kenttä]</BuyerReferenceIdentifier>Löytyy myös sanoman riviltä: <WaybillIdentifier>. Kentän maksimipituus on 35 merkkiä
*
*
* <PaymentTermsDetails> <PaymentTermsFreeText>14 päivää netto</PaymentTermsFreeText> <InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD">20211104</InvoiceDueDate> <PaymentOverDueFineDetails> <PaymentOverDueFineFreeText>Viivästyskorko 10,50%</PaymentOverDueFineFreeText> Huom! Viivästyskorkotiedot löytyvät laskun lisätiedot -sivulta <PaymentOverDueFinePercent>10,50</PaymentOverDueFinePercent> </PaymentOverDueFineDetails> </PaymentTermsDetails> </InvoiceDetails>

Laskurivit ja laskun kommenttirivit

Alla näet, miten laskurivit, riviselite ja kommenttirivit siirtyvät verkkolaskusanomalle: 

<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>[teksti ennen laskurivejä]</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<ArticleIdentifier>PU258</ArticleIdentifier>
<ArticleName>Puutarhatonttu</ArticleName>
<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl">1,00</DeliveredQuantity>
<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR" UnitPriceUnitCode="kpl">85,00</UnitPriceAmount>
<RowFreeText>[riviselite]</RowFreeText>
<RowDiscountPercent>0,00</RowDiscountPercent>
<RowVatRatePercent>24,00</RowVatRatePercent>
<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,40</RowVatAmount>
<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">85,00</RowVatExcludedAmount>
<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">105,40</RowAmount>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>[kommenttirivi]</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<ArticleIdentifier>T123</ArticleIdentifier>
<ArticleName>Termospullo</ArticleName>
<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl">1,00</DeliveredQuantity>
<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR" UnitPriceUnitCode="kpl">3,95</UnitPriceAmount>
<RowFreeText></RowFreeText>
<RowDiscountPercent>0,00</RowDiscountPercent>
<RowVatRatePercent>14,00</RowVatRatePercent>
<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">0,55</RowVatAmount>
<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">3,95</RowVatExcludedAmount>
<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">4,50</RowAmount>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>[Teksti laskurivien jälkeen]</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>
Laskun loppusumma lasketaan sanomalle laskurivien summista.

EAN-koodin saa välitettyä asiakkaalle verkkolaskuaineistolla lisäämällä tuotteen EAN-koodin tuotekortille (Tuotteet > Tuotelistaus > valitse tuote > "Hallinnoi tietoja" > Perustietojen muokkaus > Ensisijainen EAN-koodi). EAN-koodi tulee olla EAN13.

Laskun loppusumma- ja ALV-tiedot (sijoittuu sanomalla invoice details-osioon) 

<InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">88,95</InvoiceTotalVatExcludedAmount>
<InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,95</InvoiceTotalVatAmount>
<InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">109,90</InvoiceTotalVatIncludedAmount>
<AccountDimensionText></AccountDimensionText>
<VatSpecificationDetails>
<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">85,00</VatBaseAmount>
<VatRatePercent>24,00</VatRatePercent>
<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,40</VatRateAmount>
</VatSpecificationDetails>
<VatSpecificationDetails>
<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">3,95</VatBaseAmount>
<VatRatePercent>14,00</VatRatePercent>
<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">0,55</VatRateAmount>
</VatSpecificationDetails>
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.