Netvisor lähettää ja vastaanottaa laskuaineistot finvoice-formaatissa. Toisinaan kaivataan tietoa siitä, mikä kenttä Netvisorissa vastaa riviä laskuaineistolla. Ohessa on esitetty kuva- ja sanomaesimerkein, miten sanoma muodostuu Netvisorin käyttöliittymään verraten. 

Verkkolaskutustiedot

Asiakaskortille tallennettu verkkolaskuosoite- ja operaattoritieto talletetaan finvoice-sanoman "kirjekuoreen" seuraaviin kenttiin: 

<eb:To>
<eb:PartyId>003719675438</eb:PartyId>
<eb:Role>Receiver</eb:Role>
</eb:To>
<eb:To>
<eb:PartyId>003721291126</eb:PartyId>
<eb:Role>Intermediator</eb:Role>
</eb:To>

Lähettäjän tiedot

Lähettäjän tiedot siirtyvät Yrityksen perustiedot -sivun tiedoista alla oleviin kenttiin. Y-tunnuksen perusteella muodostetaan sanomalle myös yrityksen ALV-numero (SellerOrganisationTaxCode) sekä yrityksen OVT-tunnus (SellerOrganisationUnitNumber).

SellerPartyDetails>
<SellerPartyIdentifier>1880166-6</SellerPartyIdentifier>
<SellerOrganisationName>LauraSN Avaruus Ay</SellerOrganisationName>
<SellerOrganisationTaxCode>FI18801666</SellerOrganisationTaxCode>
<SellerPostalAddressDetails>
<SellerStreetName>Valtakatu 51</SellerStreetName>
<SellerTownName>Lappeenranta</SellerTownName>
<SellerPostCodeIdentifier>53100</SellerPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Finland</CountryName>
<SellerPostOfficeBoxIdentifier></SellerPostOfficeBoxIdentifier>
</SellerPostalAddressDetails>
</SellerPartyDetails>
<SellerOrganisationUnitNumber>003718801666</SellerOrganisationUnitNumber>
<SellerCommunicationDetails>
<SellerPhoneNumberIdentifier>0600 900 33</SellerPhoneNumberIdentifier>
<SellerEmailaddressIdentifier>yhteyshenkilo@avaruus.com</SellerEmailaddressIdentifier>
</SellerCommunicationDetails>
<SellerInformationDetails>
<SellerHomeTownName>Lappeenranta</SellerHomeTownName>
<SellerVatRegistrationText>Alv.Rek</SellerVatRegistrationText>
<SellerPhoneNumber>0600 900 33</SellerPhoneNumber>
<SellerFaxNumber>[faksin_numero]</SellerFaxNumber>
<SellerCommonEmailaddressIdentifier>yhteyshenkilo@avaruus.com</SellerCommonEmailaddressIdentifier>
<SellerWebaddressIdentifier>http://kotisivujenosoite.fi</SellerWebaddressIdentifier>
<SellerAccountDetails>
<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI4899201600036541</SellerAccountID>
<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NETBFI99</SellerBic>
</SellerAccountDetails>
</SellerInformationDetails>

Vastaanottajan tiedot

Vastaanottajan tiedot tulevat asiakaskortilta seuraavasti:
Mikäli verkkolaskuaineistolla tulee välittää jokin asiakaskohtainen tunnus (esim. tehdasnumero tms) voidaan tunnus syöttää kenttään "Vastaanottajan OVT-tunnus, jos tieto poikkeaa yrityksen y-tunnuksesta". Tällöin tieto tuodaan laskusanomalle kenttään "BuyerOrganisationUnitNumber"

Asiakkaan oletusyhteyshenkilön tiedoista laskusanomalle tallennetaan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lue lisää asiakaskortin tiedoista täältä>>

<BuyerPartyDetails>
<BuyerPartyIdentifier>1967543-8</BuyerPartyIdentifier>
<BuyerOrganisationName>Visma Solutions Oy</BuyerOrganisationName>
<BuyerOrganisationTaxCode>FI19675438</BuyerOrganisationTaxCode>
<BuyerPostalAddressDetails>
<BuyerStreetName>Valtakatu 51</BuyerStreetName>
<BuyerTownName>LAPPEENRANTA</BuyerTownName>
<BuyerPostCodeIdentifier>53100</BuyerPostCodeIdentifier>
<CountryCode>FI</CountryCode>
<CountryName>Finland</CountryName>
</BuyerPostalAddressDetails>
</BuyerPartyDetails>
<BuyerOrganisationUnitNumber>003719675438001</BuyerOrganisationUnitNumber>
<BuyerContactPersonName>Oletus Yhteyshenkilö</BuyerContactPersonName> HUOM! oletusyhteyshenkilön tulee olla perustettuna asiakaskortille
<BuyerCommunicationDetails>
<BuyerPhoneNumberIdentifier>[yhteyshenkilön puhnro]</BuyerPhoneNumberIdentifier>HUOM! tiedon tulee olla asiakaskortille perustetun oletusyhteyshenkilön tiedoissa
<BuyerEmailaddressIdentifier>[yhteyshenkilön sähköposti]</BuyerEmailaddressIdentifier> HUOM! tiedon tulee olla asiakaskortille perustetun oletusyhteyshenkilön tiedoissa
</BuyerCommunicationDetails>

Toimitustiedot

Asiakaskortilta löytyvä oletustoimipaikka osoitteineen löytyy alla olevista kentistä.

<DeliveryPartyDetails>
<DeliveryOrganisationName>Lappeenrannan toimipiste</DeliveryOrganisationName>
<DeliveryPostalAddressDetails>
<DeliveryStreetName>Valtakatu 51</DeliveryStreetName>
<DeliveryTownName>LAPPEENRANTA</DeliveryTownName>
<DeliveryPostCodeIdentifier>53100</DeliveryPostCodeIdentifier>
<CountryName>FINLAND</CountryName>
</DeliveryPostalAddressDetails>
</DeliveryPartyDetails>

 Toimitustapaa ja muita laskun yksityiskohtia koskevat tiedot siirtyvät laskusanomille suoraan laskulta. Laskun loppusumma lasketaan sanomalle laskurivien summista.

  • BuyerReferenceIdentifier = Viitteenne. Viitteenne kentän maksimipituus verkkulaskusanomalla on 35 - merkkiä.
  • OrderIdentifier on varattu nyt tilausnumerolle (tämä on laskunäkymän lisätiedoissa 'Ulkoinen tilausnumero' -kenttä)
  • Viitteemme-kentän sisältö viedään sanomalle kohtaan "SellerReferenceIdentifier". Viitteemme kentän maksimi pituus verkkolaskusanomalla on 35 -merkkiä. 
  • Sopimustunnus talletetaan kenttään "AgreementIdentifier"

<DeliveryDetails>
<DeliveryDate Format="CCYYMMDD">20160830</DeliveryDate>
<DeliveryMethodText>Vapaasti toimittajalla</DeliveryMethodText>
<DeliveryTermsText>Viedään</DeliveryTermsText>
<WaybillIdentifier></WaybillIdentifier>
</DeliveryDetails>

<InvoiceDetails>
<InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode>
<InvoiceTypeText>LASKU</InvoiceTypeText>
<OriginCode>Original</OriginCode>
<InvoiceNumber>74006772</InvoiceNumber>
<InvoiceDate Format="CCYYMMDD">20160830</InvoiceDate>
<SellerReferenceIdentifier>Viitteemme_kenttä</SellerReferenceIdentifier>
<OrderIdentifier>Ulkoinen ostotilausnumero_kenttä</OrderIdentifier>
<AgreementIdentifier>sopimustunnus_laskulle_lisatty</AgreementIdentifier>
<InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">120,00</InvoiceTotalVatExcludedAmount>
<InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">0,00</InvoiceTotalVatAmount>
<InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">120,00</InvoiceTotalVatIncludedAmount>
<AccountDimensionText></AccountDimensionText>
<InvoiceFreeText></InvoiceFreeText>
<PaymentTermsDetails>
<PaymentTermsFreeText>14 päivää netto</PaymentTermsFreeText>
<InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD">20160913</InvoiceDueDate>
<PaymentOverDueFineDetails>
<PaymentOverDueFineFreeText>Viivästyskorko 10,50%</PaymentOverDueFineFreeText>
<PaymentOverDueFinePercent>10,50</PaymentOverDueFinePercent>
</PaymentOverDueFineDetails>
</PaymentTermsDetails>
</InvoiceDetails>

Laskurivit ja laskun kommenttirivit

Alla näet, miten edellisen kuvan laskuesimerkin laskurivit ja kommenttirivit ovat siirtyneet verkkolaskusanomalle: 

<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>Vapaa teksti ennen laskurivejä</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<ArticleIdentifier>50</ArticleIdentifier>
<ArticleName>Lisätyö</ArticleName>
<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="">12,00</DeliveredQuantity>
<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR" UnitPriceUnitCode="">10,00</UnitPriceAmount>
<RowFreeText>Riviselite</RowFreeText>
<RowDiscountPercent>0,00</RowDiscountPercent>
<RowVatRatePercent>0,00</RowVatRatePercent>
<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">0,00</RowVatAmount>
<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">120,00</RowVatExcludedAmount>
<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">120,00</RowAmount>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>Laskun kommenttirivi</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>
<InvoiceRow>
<SubInvoiceRow>
<SubRowFreeText>Vapaa teksti laskurivien jälkeen -teksti</SubRowFreeText>
</SubInvoiceRow>
</InvoiceRow>

EAN-koodin saa välitettyä asiakkaalle verkkolaskuaineistolla lisäämällä tuotteen EAN-koodin tuotekortille (Tuotteet > Tuotelistaus > valitse tuote > "Hallinnoi tietoja" > Perustietojen muokkaus > Ensisijainen EAN-koodi). EAN-koodi tulee olla EAN13.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.