Lomapalkkalaskelma on yhteenveto palkansaajan lomapäivien kertymästä, lomapalkan sekä mahdollisen lomarahan määrästä. Lomapalkkalaskelma tulostetaan yleensä lomavuoden päätyttyä, jolloin siinä käy ilmi koko lomavuoden kertymät. 

Lomapalkkalaskelman muoto ja sisältö riippuu palkansaajan lomalaskentatavasta. Lomavuoden päättäminen ja lomapalkkalaskelman muodostaminen

Palkansaajalle voi myös määritellä vuosilomapäivän hinnan sekä lomarahapäivän hinnan manuaalisesti. Arvojen määritys tulee tehdä ennen lomapalkkalaskelman muodostamista, jolloin lomapalkkalaskelma määräytyy asetettujen arvojen mukaisesti.

Lomapalkkalaskelman voi muodostaa kohdassa Palkat > Lomien hallinta > Lomavuosien hinnat ja lomapalkkalaskelmat.

Voidaksesi tulostaa lomapalkkalaskelman, tarvitset P-roolin käyttöoikeudet.

Lomapalkkalaskelman esikatselu ja muodostaminen

Valitse käsiteltävät palkansaajat. Voit valita yhden tai useamman palkansaajan käsittelyyn samanaikaisesti. Suositeltavaa on valita pieniä ryhmiä, mikäli tiedoissa on korjattavaa, sillä mikäli joudut korjaamaan yksittäisen laskelman tietoja, joudut lataamaan kaikki käsiteltävänä olevat laskelmat uudelleen. Valitse Esikatsele ja muodosta lomapalkkalaskelmat.

Lomapalkkalaskelman latausikkuna näyttää tältä. Mikäli ladattavia laskelmia on paljon, voi latauksessa kestää hetki ja ikkuna näyttää latauksen edistymisen.

Mikäli muodostamisessa ilmenee virhe, jää latausikkuna näkyviin ja kertoo, kenen laskelma ei muodostunut.

Keskeyttäessäsi esikatselun lataamisen pääset Jatka-painikkeesta katsomaan ne lomapalkkalaskelmat, jotka ehtivät muodostua ennen keskeytystä.

Lomapalkkalaskelman sisältö

Ladatun lomapalkkalaskelman sisältö näyttää tältä esimerkkihenkilöllä. Lomapalkkalaskelman sisältöön vaikuttaa henkilön tiedoissa olevat asetukset. Lomien hallinta

1. Tiedot lomanmääräytymisvuodesta, sen aikana yhteensä kertyneistä lomapäivistä sekä koko vuodelta kertynyt loma-ajan palkka ja mahdollinen lomaraha. 

2. Lomalaskennan asetukset, joita voidaan tarkastella Lomien hallinta -sivulta.

3. Kertyneet lomapäivät kuukausittain

4. Lomalaskentatavat. Tässä kohdassa näkyy henkilön kyseiselle lomanmääräytymisvuodelle asetettu lomalaskentatapa sekä kaava, minkä perusteella lomapalkka sekä lomaraha on henkilölle laskettu. Mikäli henkilön lomalaskentatavalle on valittu laskentasääntö "Käyttäjän syöttämä arvo", tulee näkyviin ainoastaan asetetut summat, sekä niiden muodostama lopputulos.


Jos lomapalkkalaskelman tiedoissa ilmenee virheitä, suljetaan esikatselu ja korjataan palkansaajan tietoja. Lomapalkkalaskelmalle ei suoraan voi tehdä muutoksia. Esikatselun voi avata niin monta kertaa, kuin on tarpeellista. Mikäli käsittelyyn on valittu useita lomapalkkalaskelmia, täytyy kaikki laskelmat hyväksyä tai hylätä samanaikaisesti. 

Näkymän alareunassa kerrotaan, onko lomapäivien pyöristys päällä vai ei. Asetuksen voi vaihtaa Palkanlaskennan asetukset -sivulta. 

Palkat > Palkanlaskennan asetukset


Valitse lomalaskentasääntö

Kun lomapalkkalaskelman esikatselu näyttää oikealta, voit vielä tallentaa valitut asetukset ja tallentaa lomapalkkalaskelman. "Lomalaskentatapa ja valittu laskentasääntö tallennetaan palkansaajakohtaisesti näkyville kyseiselle lomavuodelle. Vuosilomapäivien kiinteät hinnat tallentuvat näkyville vain jos laskentasäännöksi on valittu Käyttäjän syöttämä arvo.

Laskentasääntö ei vaikuta lomapalkkalaskelman muodostumiseen. Lomapalkkalaskelmat näkyvät palkansaajille heidän perustiedoissaan, Palkkalaskelmat-välilehdellä.

Lomapäivien pyöristyksessä syntyneet lomapäivät, lomapalkka ja lomaraha lisätään näkyviin seuraavan kuukauden Jaksotusmuutoksiin. Hyväksymällä jaksotusmuutoksen, saat pyöristyksen päivät ja eurot lisättyä lomapalkkavelkaan sekä kirjattua jaksotuksen kirjanpitoon."


Asetukset tallentuvat Lomavuosien hinnat ja lomapalkkalaskelmat -näkymälle. 

Kun valitset kohdan "Käyttäjän syöttämä arvo", tulee arvot syöttää käsin henkilön tietoihin ennen lomapalkkalaskelman tallennusta valitsemalla muokkauspainikkeen Lomavuosien hinnat ja lomapalkkalaskelmat -välilehdellä, joka vapauttaa Vuosilomapäivän hinta-, sekä Lomarahapäivän hintatiedot muokattaviksi. Kun hinnat on syötetty käsin, tulee lomapalkkalaskelmalle näkyviin ainoastaan hinnat, sekä niistä laskettu lopputulos, eikä lomalaskennan kaava tule tällöin näkyviin.


Lomapalkkalaskelmat löytyvät jatkossa Palkat > Lomien hallinta > Lomavuosien hinnat ja lomapalkkalaskelmat -sivulta.


 Lomapalkkalaskelman voi muodostaa niin monta kertaa, kuin on tarpeellista. Kaikki lomapalkkalaskelmat tallentuvat, mutta voit myös poistaa tarpeettomat avaamalla laskelman ja valitsemalla "poista" vasemmasta alalaidasta.


Lomapalkkalaskelman viimeisin versio näkyy palkansaajalle "palkkalaskelmat" -välilehdellä, toistaiseksi vain selaimessa. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.