Ulosotto voidaan maksukiellon perusteella suorittaa myös kiinteällä summalla suojaosuuslaskennan sijaan. Tällöin tarvitaan erillinen palkkalaji kiinteän ulosoton perimiselle. Tässä ohjeessa käydään läpi vain kiinteän ulosoton asettaminen, joten lue muu ulosottoon liittyvä ohjeistus Ulosmittaus palkasta -ohjeesta.

 

Kiinteän ulosoton palkkalaji

Netvisorin valmiissa palkkamalleissa oleva Ulosmittaus-palkkalaji, laskee ulosmittauksen määrän suojaosuuden perusteella. Jotta suojaosuuteen perustuva laskenta saadaan ohitettua, tarvitaan uusi palkkalaji. Saat luotua sen näin:  Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Luo uusi palkkalaji

 1. Anna palkkalajille kuvan mukaiset tiedot 
 2. Tallenna

 

Uuden palkkalajin kiinnittäminen palkkamalliin

Saat palkkalajin käyttöön palkkamallille lisäämällä sen jonkin Laskennallisen palkkalajin kaavaan. Ulosotto lisätään Maksetaan-palkkalajin kaavaan näin: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta

 1. Klikkaa palkkamallirivillä Kaavat-kuvaketta
 2. Klikkaa Maksetaan-palkkalajirivillä Muokkaa-painiketta
 3. Lisää Palkkalajin kaavan loppuun kuvan mukaiset kaksi uutta riviä:
 4. Tallenna

Lisää uusi Ulosotto, kiinteä -palkkalaji samalla tavalla kaikkien palkkamallien Maksetaan-palkkalajin kaavaan, joilla kiinteää ulosottoa tullaan käyttämään.

 
Palkkamallin muotoilu

Muokataan palkkamallin muotoilusta vähentävät palkkalajit oikealle riville ja piilotetaan "Ulosotto raja" näkyvistä poistamalla täppä kohdasta "Näkyvissä".

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Palkkamallin nimi > Muotoilu-välilehti

Ulosoton asettaminen palkansaajalle
Palkansaajan perustiedoissa määritellään suojaosuuden laskentaan perustuvan ulosmittauksen laskentatiedot. Koska kiinteän summan ulosotto ohittaa suojaosuuden laskennan, ei Palkansaajan perustietoihin merkitä ulosottoa.
Kiinteän ulosoton summa määritellään Palkkaperusteissa: Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta. Tallenna Ulosotto, kiinteä -sarakkeeseen kiinteän ulosmittauksen määrä palkansaajalle. 
 
 

Ulosotto-tilityspisteen luominen

Jokaiselle palkansaajalle tulee olla oma Ulosotto -tilityspisteensä pidätyksen tilittämiseksi ulosottoviranomaiselle. Pääset Tilityspisteet -näkymään näin: Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset > Hallitse tilityspisteitä. 

 1. Uuden tilityspisteen pääset luomaan Uusi tilityspiste -linkistä
 2. Anna Tilityspisteelle kuvan mukaiset tiedot: 
 3. Tallenna
 4. Liitä palkansaaja tilityspisteeseen painikkeella "Liitä palkansaaja tilityspisteeseen", kohdasta Tilityspisteeseen liitettävät palkansaajat

 5. Valitse palkansaaja alasvetovalikosta

 6. Tallenna

 

 

Ulosotto palkkalaskelmalla (esimerkki)

Esimerkissä palkansaajalla on kiinteä ulosotto 200 euroa. Ulosotto vähennetään hänen palkkalaskelmallaan samansuuruisena niin pitkään kun summa on tallennettuna Palkkaperusteisiin. Vähennys tulee automaattisesti jokaiselle muodostetulle palkkalaskelmalle.

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.