Avoimet myyntilaskut näyttävät käyttäjälle myyntireskontranäkymän seuraavan toiminnon kautta: Myynti > Laskutus > Avoimet myyntilaskut.

Saatavat yhteensä
Myyntireskontranäkymässä sivun ylälaidassa avautuu "Saatavat yhteensä"- grafiikka, joka näyttää myyntisaatavien tilanteen joko Graafi- tai Taulukko- muodossa. Näkymän oikeassa yläreunassa käyttäjä voi valita millä tavalla haluaa tiedot näytettävän.

Perushaku
Graafin alapuolella olevassa hakukentässä voit hakea myyntilaskuja laskunumeron, viitenumeron, asiakkaan tai Y- tunnuksen perusteella.

Perushakua on mahdollista tarkentaa hakukentän oikealla puolella olevasta alasvetovalikosta. Alasvetovalikosta valitaan yksi tai useampi hakutermi, jonka jälkeen listataan hakua vastaavat myyntilaskut. Hakuehdot tulevat mukaan hakuun, kun hakuikkuna on auki. Mikäli ikkuna on kiinni, perushaku toimii ilman erillisiä hakutekijöitä."Laajennettu haku"
Kyseinen toiminnallisuus löytyy myös asiakaslistauksen sekä myyntilaskuluettelon yhteydestä. Haun perusteella voidaan hakea haluttuja tietoja, tai hakuyhdistelmiä. 

"+"- ja "-"- painikkeista saadaan lisää kenttiä hakuun.

"Poista hakuehdot": Poistaa kaikki tiedot kyseisestä hausta.
"Tyhjennä hakuehdot": Tyhjentää hakutiedot, mutta jättää hakukentät näkyville.
"Tallenna muuutokset": Haku voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten. Tällöin kyseiselle haulle tulee antaa nimi.

"Näytä sarakkeet"
Tämän avulla voidaan määritellä mitä tietoja halutaan näkyville myyntilaskulistaan. Ruksataan halutut tiedot näkyville ja lopuksi painetaan "Päivitä näkymä" -nappia. Myyntilaskulistaus näyttää nyt halutut tiedot listauksessa. Valinnat tallennetaan ja ovat näin ennallaan kun näkymään tullaan uudestaan. 

Sarakkeisiin liittyen on muutama huomioitava ja käyttöä helpottava asia:

Maksusuunnitelma (valittu "Maksutiedot"- kohdasta): Näet suoraan listausnäkymästä onko laskulla maksusuunnitelma vai ei. Linkistä pääsee porautumaan itse suunnitelmaan.

Kohdistetut hyvitykset (valittu "Maksutiedot"- kohdasta): Laskulle kirjatut maksusuoritukset ja hyvityksen ovat nyt eroteltuina. Lisäksi esim. Asiakkaan mukaan ryhmiteltynä näet myös kyseisen asiakkaan kokonaistilanteen - paljonko asiakkaalle lähetetyistä laskuista on maksettu ja paljonko on hyvitetty.

Edellisen lähetyksen kanava (valittu "Lähetystiedot"- kohdasta): Näet helposti miten lasku on viimeksi lähetetty. Auttaa esimerkiksi vikatilanteissa, joissa asiakas kertoo ettei lasku ole saapunut perille.

"Ryhmittele"
Tämän avulla voidaan määritellä minkä perusteella listauksen ryhmitys tehdään. Oletuksena ryhmittelynä on laskun tila, mutta halutessaan laskut voi ryhmitellä myös asiakkaan mukaan.

"Päivitä näkymä"
Kun olet tehnyt haluamasi valinnat sarakkeisiin ja ryhmittelyyn, "Päivitä näkymä"- painike päivittää myyntireskontranäkymän tekemiesi valintojen mukaan.

"Palauta oletukset"
Tämä painike palauttaa oletuksena olleet asetukset ja valinnat.

"Tallenna Excel- tiedostona"
Halutessaan hakutuloksen voi viedä Exceliin.

Rivikohtaiset toimintonapit
Tällä painikkeella on mahdollisuus käsitellä yksittäistä laskua.

Yllä mainittuja laskukohtaisia toimintoja voi tehdä myös useammalle laskulle kerrallaan. Tämä onnistuu valitsemalla halutut laskut. Sitä mukaa kun laskuja valitaan, aktivoituu sivun alaraunassa toimintopainikkeet sen mukaan mitä toimenpiteitä laskuille voi tehdä.

"Laskun toiminnot"
Tämä toiminnon avulla on mahdollista valita haluttu toimenpide useammalle laskulle kerrallaan.

"Käsittele laskut"
Voit valita yhden laskun tai valita useita laskuja massana käsittelyyn. Voit siis käsitellä useita laskuja kerrallaan laskun tilasta riippumatta. "Käsittele laskut"- painike avaa ikkunan, jossa "Siirrä lähetysnäkymään"- painike vie valitut laskut edelleen lähetysprosessinäkymään.

"Käsittele erääntyneet"
Tämän painikkeen kautta voit valita erääntyneet laskut käsittelyyn. Voit käsitellä valitut laskut uudelleen laskuina tai lähettää erääntyneet Netvisorissa huomautuksena. Erääntyneet laskut on mahdollista tämän toiminnon kauttaa siirtää myös perintään.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.