SISÄLTÖ

Kunnallisen lomalaskentatavan erityispiirteitä on otettu huomioon Netvisorissa valmiilla palkkamallipohjalla ja lomalaskentatavalla. Erityispiirteet koskevat tapoja, joilla lomapäivät kertyvät ja niitä ansioita, joihin lomapalkan ja -rahan määrä perustuvat. Lomapalkan ja -rahan laskentaan voit perustaa uuden palkkalajin nimeltä "Varsinainen palkka", jonka lähteenä on "palkansaajan palkkaperusteet". Palkansaajan palkkaperusteisiin tallennettava arvo sisältää kunnallisen työehtosopimuksen mukaiset varsinaisen palkan palkkalajit. (Esimerkiksi tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä ja työkokemuslisä). Huomioithan, että palkkalajiin ei kohdisteta tulolajia eikä sille anneta kirjanpidon tiliöintisääntöjä.

Palkkalaji liitetään laskennallisen palkkalajin kaavaan, jotta palkkalajille voidaan antaa arvo "palkansaajan palkkaperusteisiin". Alla olevassa esimerkki kuvassa palkkalaji on liitetty "Laskennallinen ansio lomanmääräytymisvuodelta" -palkkalajin kaavaan. 

Lomalaskentatavan lisääminen

Kunnallisen lomalaskentatavan saa lisättyä lomalaskentatavoista: Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat > Lisää uusi lomalaskentatapa

Kun lomalaskentatapa on lisätty, laskentatavan kaavoja voi muokata klikkaamalla lomalaskentatavan nimestä. Jotta vuosilomapäivän hinnassa otetaan huomioon kaikki ne palkkalajit, jotka lukeutuvat varsinaiseen palkkaan, tulee laskentakaavaa muokata. Vuosilomapäivän hinnan "ansioissa huomioitavat palkkalajit" -kohtaan vaihdetaan palkkalaji "Varsinainen palkka".


Maksettavat kohdan "Lomaraha (Kunnallinen lomalaskentatapa)" kaavaan vaihdetaan palkkalaji "Varsinainen palkka" alla olevan kuvan mukaisesti.

Myös sekä "jaksotuksen ansioissa huomioitaviin palkkalajeihin" että "lomarahajaksotukseen" vaihdetaan palkkalaji "Varsinainen palkka" alle olevien kuvien mukaisesti.

Näillä kaavamuutoksilla lomapalkkajaksotus saadaan mahdollisimman lähelle toteutuvaa lomapalkkaa ja -rahaa. Muutoksen johdosta lomapalkan maksuvaiheessa varsinaiseksi palkaksi katsotut ansiot tulevat huomioiduksi.

Lomapäivien kertymäsääntö

Kunnallisen lomalaskentatavan kaavoihin tarvitaan kaksi uutta kertymäsääntöä, "Lomapäivien kertymäsääntö: pv / kk" sekä "Lomarahaprosentti". Nämä lisätään kohdassa: Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomien kertymäsäännöt > "Lisää uusi sääntö" 

Kertymäsääntö Lomapäivien kertymäsääntö: pv / kk luodaan alla olevin ohjein:

  1. Anna kertymäsäännölle "Säännön nimi"
  2. Valitse "Tyyppi"-kohtaan pudotusvalikosta "Lomapäivien kertymäsääntö: päivä / kuukausi" -vaihtoehto
  3. Anna "Vuosilomapäivä" -sarakkeisiin kertyvien lomapäivien määrä täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta ja tallenna.


Uusi kertymäsääntö "Lomarahaprosentti" luodaan alla olevin ohjein:

  1. Anna kertymäsäännölle "Säännön nimi"
  2. Valitse "Tyyppi"-kohtaan pudotusvalikosta "Lomarahaprosentti" -vaihtoehto
  3. Anna "Työssäolokuukaudet" -sarakkeeseen tieto, montako kuukautta työsuhteen on pitänyt olla voimassa, jotta kyseistä Lomarahaprosenttia sovelletaan
  4. Anna "Lomarahaprosentti" -sarakkeeseen prosentin arvo ja tallenna

Palkansaajille tulee käydä asettamassa Palkansaajan perustiedoissa kohdassa "Vuosilomatiedot" lomapäivien kertymäsääntö sekä lomarahaprosentinsääntö.


Lomarahapäivät

Kunnallisessa lomalaskentatavassa lomarahan laskeminen perustuu täysiin lomanmääräytymiskuukausiin. Sen vuoksi palkansaajalla, jolle on valittu "kunnallinen lomalaskentatapa" ei käsitellä lomarahapäiviä lainkaan. Lomarahapäivät eivät siis kerry "Lomakertymät" -näkymälle eivätkä "Lomapalkkavelka" -näkymälle. Lomarahapäiviä ei merkitä maksuun "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -näkymässä syöttämällä maksettavien lomarahapäivien määrää "Maksettavat lomarahapäivät" -kenttään ollenkaan.

Lomarahan maksaminen

Kunnallisen lomalaskentatavan "Lomaraha"-palkkalajilla on ns. manuaalinen laskenta, eli tämä palkkalaji valitaan palkkalaskelmalle manuaalisesti. Näin voidaan valita millä palkkalaskelmalla lomarahaa halutaan maksaa. Eli kun palkkalaskelmalla ollaan maksamassa lomarahaa, valitaan "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -näkymässä Lomaraha -palkkalaji mukaan laskelmalle "Palkkalajit, joilla manuaalinen laskenta" -osiosta valitsemalla ko. palkkalaji aktiiviseksi.

Maksettavan lomarahan määrä lasketaan lomalaskentatavan laskentakaavalla siten, että palkkaperusteisiin tallennettu "Varsinainen palkka" -palkkalajin arvo kerrotaan palkansaajalle valitun "Lomarahaprosentti"-säännön prosentilla. Saatu tulos kerrotaan palkansaajan täysillä lomanmääräytymiskuukausilla edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta. 

Esimerkki lomarahan maksamisesta

Kaisa Kunnan palkkaperusteisiin on tallennettu "Varsinainen palkka" -palkkalajille arvo.

Kaisalle on Lomaoikeuden hallintaan valittu Lomarahaprosentin sääntö.

Kaisan työsuhde on alkanut 1.1.2021. Työaikaa ei seurata Työajan kirjaus-toiminnossa, eikä hänelle ole asetettuna Työssäolo ehtoa, lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2021-31.3.2022 hänelle kertyy 12 täyttä työssäolokuukautta.

Näiden tietojen pohjalta hänelle muodostuu palkkalaskelmalle maksettavaa Lomarahaa edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta 1500 euroa.

Lomarahan jaksottaminen

Lomarahan jaksottamiselle on oma laskentakaava, jossa lasketaan Lomien kertymäsäännöissä määritetyllä Lomarahaprosentilla osuus palkansaajan varsinaisesta palkasta. Muodostuvan lomarahajaksotuksen voit tarkistaa palkkalaskentaprosessissa "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä.

Esimerkki lomarahan jaksottamisesta

Kaisa Karhun palkkalaskelmalla on "Varsinainen palkka" -palkkalajilla arvo 2500 euroa. Kaisalle on Lomaoikeuden hallintaan valittu Lomarahaprosentiksi 5%. Jaksotus kahdelta lomapäivältä yhteensä 250 euroa näkyy palkkalaskelman "palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä.

Työssäoloehdon vaikutus lomarahan laskemiseen

Mikäli työaikaa ei seurata Netvisorissa työaikakirjauksilla ja palkansaajan perustiedoissa on valittu työssäoloehtoon "Ei ehtoa" -vaihtoehto, lasketaan tällöin täysiksi lomanmääräytymiskuukausiksi kaikki ne kuukaudet, jolloin työsuhde on ollut voimassa.

Jos työaikaa seurataan työaikakirjauksilla ja palkansaajan perustiedoissa on valittu työssäoloehdoksi "14 päivää" tai "35 tuntia", lasketaan täysiksi lomanmääräytymiskuukausiksi kaikki ne kuukaudet, joissa työssäoloehto on täyttynyt käsiteltävällä lomanmääräytymisvuodella.

Usein kysytyt kysymykset

Miten syötän kunnallisen lomalaskentatavan lomarahan lähtötilanteen Netvisoriin?

Netvisoriin syötetään lomasaldojen lomarahan lähtötilanne nettona "kertyneeksi lomarahaksi", eli kertyneen lomarahan ja jo maksetun lomarahan erotus. Tämä siksi, että maksettua lomarahaa ei voi syöttää kohdan Palkat > Lomat > Pidetyt ja maksetut -näkymän sarakkeisiin, sillä ne ovat harmaana.

Miten lomakertymien käsittely tapahtuu, jos palkansaajilla on erilaisia lomapäivien kertymäsääntöjä?

Mikäli jollakin palkansaajalla on esimerkiksi työsuhteen kestosta johtuen erilainen lomapäivien kertymäsääntö, tulee tällaista varten rakentaa oma lomakertymätaulukko. Palkansaajan perustiedoissa määritellään, mitä lomapäivien kertymäsääntöä kulloinkin käytetään. Tuon asettaminen ja vaihtaminen on manuaalista.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.