Ominaisuuden lisääminen tuotteelle


Alla on lyhyesti perustietoa ominaisuuksista, niille annettavista arvoista, sekä arvoista muodostettavista arvojoukoista.

Ominaisuudet

Ominaisuudet ovat tietoja, jotka kuvaavat tuotetta. Esimerkkinä tuotteena on 40cm korkea ja 30cm syvä hyllykkö, jota saa kahdessa leveydessä ja ja kahdessa värissä, harmaana ja ruskeana.

Yllä olevia hyllyjä varten voitaisiin luoda esim. ominaisuudet

 • Leveys
 • Väri
 • (Korkeus)
 • (Syvyys)

Tuotteelle voidaan määritellä erilaisia ominaisuuksia ja näille erilaisia arvoja, ja näistä eri yhdistelmistä muodostuvat tuotteen erilaiset mallit (esim. eri koko tai väri muuten samasta tuotteesta).

Arvot

Arvot ovat ominaisuudelle annettavia tietoja. Esim. väri-ominaisuudella voisi olla arvoina punainen, sininen, keltainen, ruskea, harmaa jne. Arvoille voidaan asettaa erilaisia hintakertoimia ja -muutoksia, jolloin muodostuvien mallien hinnat saadaan muodostumaan erilaisiksi eri arvojen vaikutuksesta.

Yllä olevien huonekalujen ominaisuuksille voitaisiin antaa arvot:

Leveys (ominaisuus)

 • arvot: 100cm ja 50cm

Väri (ominaisuus)

 • arvot: ruskea ja harmaa

(Korkeus) (ominaisuus)

 • arvo: 40cm

(Syvyys) (ominaisuus)

 • arvo: 30cm

Jos ominaisuudella olisi vain 1 arvo?

Syvyys ja korkeus ovat kaikilla samat, joten se ei vaikuta mallien määrään. Näitä tietoja varten voidaan kuitenkin luoda oma ominaisuus (syvyys ja korkeus), koska näitä ominaisuuksia ja niiden arvoja voidaan käyttää esim. hakuehtoina.

 

Arvojoukot

Jos ominaisuudella on paljon arvoja, voidaan niitä ryhmitellä pienempiin helpommin hallittaviin joukkoihin. Esim. sentti ja tuumakoot ovat molemmat kokoja, mutta ne voidaan tyypin mukaan vaikka jakaa kahden joukkoon, näin voitaisiin helposti jollekin tuotteelle poimia kokovalinnoiksi vain tuumakoot (tai vaikkapa lasten tai aikuisten koot). Sama arvo voi esiintyä useammassa arvojoukossa.

Uuden ominaisuuden luominen

 

Uuden ominaisuuden voi luoda tuotelistauksessa asetukset painikkeen alta.

Valitaan lisää uusi ominaisuus

Tämän jälkeen ominaisuus voidaan syöttää myös englanniksi tai ruotsiksi. 

Ominaisuuden luomiseen pääsee myös suoraan tuotteelta, jos sopivaa ominaisuutta ei ole valmiina olemassa. Tuotteen "Ominaisuudet ja mallit" -välilehden "Lisää tuotteelle ominaisuus" -linkin kautta. Ominaisuuden lisääminen tapahtuu samalla tapaa kuin ylläolevissa kuvissa.

Ominaisuuden nimeä voi muokata ja ominaisuuden voi myös poistaa. Poisto onnistuu, vaikka ominaisuus olisi käytössä jollain tuotteella. Ominaisuuksilla ja niiden arvoilla on kieliversiointi. Ominaisuutta voi hallita ja tarkastella yhdellä kielellä kerrallaan, kielen vaihtaminen onnistuu sivun yläreunasta.

Arvojen luominen ominaisuudelle

Jotta arvoja voi luoda, pitää ominaisuus olla perustettuna. Valitaan ensiksi haluttu olemassa oleva ominaisuus.

Lisätään uusi arvo

Lisätään halutut arvot, tässä esimerkissä lisätään värit harmaa ja ruskea. 

Nyt ominaisuudella väri on 2 arvoa eli harmaa ja ruskea. Arvon nimeä voi muokata kynä ja lehtiö -painikkeesta ja arvon voi poistaa punaisesta ruksista. Jos arvo kuuluu arvojoukkoihin, poistuu se myös niistä.

Arvojoukkojen luominen arvoista

Arvojoukot ovat ominaisuuksien arvoista tallennettu pienempi osajoukko. Eli arvoista voidaan tallentaa pienempiä joukkoja, joiden avulla on helppo asettaa tuotteelle halutut arvot käyttöön yhdellä valinnalla. Arvoista voidaan muodostaa arvojoukko valitsemalla halutut arvot ruksaamalla niiden edessä oleva valinta -laatikko ja tallentaa valitut arvot halutulla arvojoukon nimellä. Arvojoukko on nähtävissä ominaisuuksien hallinnassa ominaisuuden nimen alapuolella. Lisäksi arvojoukko näyttää monta arvoa se pitää sisällään. Esim. yllä olevasta kuvasta saataisiin 2 arvoa.

Uuden arvon lisääminen valmiiseen arvojoukkoon

Jotta voi lisätä uuden arvon valmiiseen arvojoukkoon, pitää olla luotuna arvo, jota ei vielä ole lisätty olemassa olevaan arvojoukkoon. Alla olevassa esimerkissä on luotu uusi arvo "Musta" ja lisätään se jo olemassa olevaan arvojoukkoon "tuotteen värit".

Arvojoukon nimeä voi muokata ja halutun arvon voi poistaa kyseisestä arvojoukosta. Tämä ei poista varsinaista arvoa. Jos poistaa koko arvojoukon eivät varsinaiset arvot poistu.

 

Luotu arvojoukko näkyy tuotemallien ominaisuuksissa ominaisuuden alla. 

Ominaisuuden lisääminen tuotteelle

Kun ominaisuuksia on luotu, voidaan niitä poimia tuotteelle käyttöön. Tuotteelle voi lisätä ominaisuuksia tuotteen Ominaisuudet ja mallit välilehdellä.

Lisää ominaisuus -linkistä avautuu toiminto, josta ominaisuuksia voi lisätä tuotteelle käyttöön. Toiminnossa on eri valintoja sen mukaan miten paljon tietoa käyttäjä tulee tuotteella tarvitsemaan.

Ominaisuus kaikkine arvoineen

 • Lisää tuotteelle ominaisuuden, ja listaa siihen valmiiksi kaikki ominaisuudelle luodut arvot.

Ominaisuus ja 1 arvo

 • Toiminnolla voidaan lisätä tuotteelle vain yksi uusi aiemmin luotu arvo.
 • Jos arvon ominaisuutta ei ole tuotteella, lisää arvon valinta tuotteelle arvon ominaisuuden
 • Jos tuotetta saa esim. vain mustassa värissä, voidaan tätä kautta helposti valita tuotteelle 1 arvo "musta"

Valmis arvojoukko

 • Lisää tuotteelle ominaisuuden ja listaa siihen vain valittuun arvojoukkoon kuuluvat arvot.
 • Jos ominaisuus on jo tuotteella, listataan siihen muiden arvojen jatkoksi valitun arvojoukon arvot (päällekkäiset samat arvot huomioidaan vain kerran, joten päällekkäisyyttä ei tule).

Lisää uusi ominaisuus: Jos haluttua ominaisuutta tai sen arvoa ei löydy, voidaan uusi ominaisuus luoda toiminnon alareunan linkin kautta. Jos ominaisuus on jo olemassa, mutta siltä ei löydy haluttua arvoa, voidaan arvojen muokkaukseen päästä tuotteelle poimitun ominaisuuden nimestä.

Lisätyt ominaisuudet

Tuotteelle lisätyt ominaisuudet näkyvät alla olevasti. Esimerkissä lisättiin aiemmin luotu ominaisuus "väri" tuotteelle. Laatikossa näytetään ne arvot, jotka on valittu tuotteella käytettäväksi. 

Poistaminen: Jos ominaisuutta ei ole vielä käytetty mallien muodostuksessa voi sen poistaa laatikon punaisesta raksista. Jos ominaisuuden jokin arvo on jollain jo käytössä olevalla tuotteella, ei ominaisuutta voi enää poistaa tuotteelta (poistoraksi ei ole näkyvillä).

Hintakertoimen / Hintamuutoksen asettaminen

Tuotteella käytettäville ominaisuuden arvoille voidaan antaa erilaisia hintaan vaikuttavia kertoimia ja tietoja, joita käytetään mallien hinnan muodostamiseen malleja luotaessa. Arvojen tuotekohtaisten hintamuutosten hallinta tapahtuu samassa näkymässä, jossa valitaan tuotteella käytössä olevat arvot. Kyseiseen toimintoon pääsee ominaisuus-laatikon muokkaus-ikonista (kynä ja lehtiö -painike).

Jos käytetään edelleen alla esimerkkinä ominaisuutta väri, voidaan määritellä vaikkapa, että mustalle värille annetaan kerroin 1,2. Tällöin tuotteen perushinta kerrotaan kyseisellä kertoimelle. Harmaalle värille ei laiteta hintavaikutusta, jolloin hinta on tuotteen myyntihinta. Ruskealle värille annetaan hintamuutos -1, jolloin hinnaksi tulee tuotteen myyntihinta - 1€. 

Piilota ominaisuus: Piilottaa kyseiset ominaisuudet ja nämä eivät ole valittavissa.

Tuotteen pääominaisuus: Valittu ominaisuus voidaan asettaa tuotteelle pääominaisuudeksi. Tätä tietoa käytetään raportoinnin yhteydessä, jolloin mahdollista pääominaisuutta käytetään tietojen esittämisessä hyödyksi ryhmittelemällä mallit valitun ominaisuuden mukaan.

Muodosta mallit valituista

Kun tuotteelle on poimittu tarvittavat ominaisuudet ja valittu näille oikeat arvot (ja annettu tarvittaessa arvoille halutut hintamuutokset ja kertoimet) voidaan arvojen avulla muodostaa tuotteelle erilaisia malleja. Malleista löytyy lisää omalta ohjesivulta Mallien muodostaminen.

Valitaan halutut rivit ja painetaan muodosta mallit valituista. Tämä tekee alle kyseiset mallit. Tuotteen koodi tulee ensin ja mallin koodi / -merkin jälkeen. Samoten nimessä on ensin tuotteen nimi,mallin -nimi.

Hintatiedot näkyvät alla. Tuotteen oletushinta on 10 €, joten loppuhinnaksi saadaan se, mitä määriteltiin ylempänä.

Varastotiedot näkyvät, jos varastohallinta on käytössä ja tuote on varastoitava tuote. Muokkaa painikkeesta päästään muokkaamaan mallia. Poista painikkeesta rivin, eli mallin voi poistaa.

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.