Täsmäytysnäkymä löytyy Taloushallinnon ja Kirjanpidon alta kohdasta Kirjanpidon täsmäytys. Näkymällä verrataan keskenään reskontria sekä kirjanpitoa mahdollisten täsmäytyserojen osalta eli jos reskontrat ja kirjanpito eroavat toisistaan.

Ensimmäisenä täsmäytysnäkymästä valitaan miltä kuukaudelta tai vaihtoehtoisesti ajanjaksolta täsmäytystä halutaan katsoa. Oletuksena järjestelmä tarjoaa vaihtoehdoksi kuluvaa kuukautta.

Voit valita ajanjaksoksi myös lyhyemmän aikavälin. Jos kuukaudessa on täsmäytyseroja, niin silloin kannattaa hakea päivä kerrallaan miltä päivältä tai päiviltä eroa syntyy. Tämä helpottaa erojen löytämistä huomattavasti. Tällöin aloitus- ja lopetuspäiväksi laitetaan sama päivämäärä, jolloin haetaan ainoastaan sen päivän täsmäytyseroja.

Täsmäytysnäkymässä kuukauden osalta kiinnitetään huomiota aina kuukaudessa tapahtuvaan muutokseen. Täsmäytysnäkymä näyttää vain yhden myyntisaamis- ja yhden ostovelkatilin. Tili nousee täsmäytysnäkymään sen perusteella, mikä tili on valittu kirjanpidon asetuksissa oletustiliksi.

Esimerkiksi ylläolevasta kuvasta voidaan huomata, että marraskuun 2016 myynnin osalta täsmäytyseroa on 28 647,17e, kun puolestaan ostojen osalta marraskuun erotusta ei ole. 

Täsmäytysnäkymän tehokas käyttö

 • Älä käytä täsmäytysnäkymää pankkitilien täsmäyttämiseen, siihen on parempi työkalu suoraan tiliotenäkymässä (Taloushallinto - Tiliotteet)
 • Mikäli käytät muita kuin järjestelmän oletustilejä (Myyntisaamiset ja Ostovelat), niin huomioi, että Täsmäytysnäkymä käyttää vain oletustilejä eli esim. konsernivelat ja -saamiset täytyy seurata manuaalisesti.
 • Täsmäytysnäkymää tulee käyttää säännöllisesti, vähintään kuukausitasolla - tilinpäätösvaiheessa on ikävää alkaa täsmäyttää koko tilikautta.
 • Aloita täsmäytys aina vanhimmista erottavista kuukausista, sillä virheet kumuloituvat.

Täsmäytyserojen etsiminen ja korjaaminen

 • Täsmäytyseron ilmetessä, aloita ko. kuukauden läpikäyminen päivä kerrallaan valitsemalla kalenterista esim. 1.11.2016 - 1.11.2016 ja paina Näytä raportti -nappia. Täsmäytystaulukon yläpuolella on kaksi linkkiä (kun on valittu vain yksi päivä) << edellinen päivä ja seuraava päivä >>
 • Käy kuukautta läpi päivä kerrallaan kunnes löydät erotuksen
 • Näkymässä on tietyissä tapauksissa näkyvissä aputoimintoja, kuten eroa kirjauspäivämäärissä (2 kpl), eroa suorituksissa (13 kpl), eroa suorituspäivämäärissä (4 kpl) jne.
 • Nämä eivät ole aina todellisia eroja, vaan lähinnä järjestelmän logiikan mukaisia vihjeitä mahdollisiin erotuksen aiheuttajiin. Esim. hyvityslaskun kohdistaminen aiheuttaa ns. vääriä osumia, mitkä eivät oikeasti ole ongemia. Näitä ei valitettavasti voida poissulkea listauksista, koska vertailu- ja tarkastuslogiikka on tehty tietyllä tavalla. Järjestelmä siis taustalla tekee perustarkastuksia päivämääriin ja summiin, eikä voi erottaa hyvityksiä ja muita poikkeustilanteita.
 • Lisäksi näkyvissä voi olla hammasrattaita Muutos-sarakkeen oikealla puolella. Näiden alta voi löytyä esim: laskut, joilla ei ole tositetta (0), suoritukset, joilla ei ole tositetta (0), tositteet, joita ei ole linkitetty laskuun tai suoritukseen (1) jne.
 • Ko. toiminteet ovat samalla tavalla viitteellisiä kuten edellisetkin.
 • Mikäli erotus ei löydy ym. tavoilla, niin seuraavaksi otetaan seuraavat listaukset eri välilehtiin:
  • Kaikki ko. päivän laskut
  • Kaikki ko. päivän suoritukset / maksut (kumpaa reskontraa nyt täsmätään)
  • Kaikki ko. päivän tositteet (voit rajata ensin tositelajiilla, ota kaksi listausta, esim. ML ja MS eri välilehtiin, jos tämä ei riitä, ota myös listaus rajaten saamis- / velkatilillä)
 • Seuraavaksi vertailet edellä listattuja laskuja ja tositteita toisiinsa päivämäärien ja summien osalta
 • Tee korjaukset tarvittaessa, muista ALV-lukitusten ohittaminen, mikäli kausi on lukittu
 • Tee tarvittaessa korjaava ALV-ilmoitus verottajalle, mikäli korjauksista aiheutui ALV-muutoksia

Miten täsmäytyseroja syntyy

 • Täsmäytysnäkymä tarkastelee valittuna aikajaksona kirjanpidossa ja reskontrassa olevia tapahtumia. Mikäli näissä on poikkeamia, tulee Täsmäytysnäkymään erotusta.
 • Mikäli laskun päiväys on eri kuin laskun kirjanpitotositteen päiväys -> täsmäytysero
 • Mikäli laskun summa on eri kuin laskun kirjanpitotositteen summa -> täsmäytysero
 • Mikäli suorituksen tai maksun päiväys on eri kuin suoritus- / maksutositteen päiväys -> täsmäytysero (Huom! Hyvityslaskujen kohdistuksista voi tulla tietyissä tapauksissa ns. vääriä hälyytyksiä. Huomioi myös, ettei Netvisor-järjestelmä tee hyvityslaskujen kohdistuksesta tositteita kirjanpitoon.)
 • Mikäli suorituksen tai maksun summa on eri kuin suoritus- / maksutositteen summa -> täsmäytysero
 • Lasku(j)a ei ole tiliöity.

Mitä ei saisi / pitäisi tehdä

 • Älä muokkaa kirjanpitoon vietyä laskua, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä -> Tee hyvityslasku, kohdista se veloituslaskuun ja tee asiakkaalle uusi lasku. Jos myyntilasku on lähtenyt talosta ulos, niin sitä ei enää pitäisi missään tapauksessa mennä muokkaamaan.
 • Muista että Netvisorissa on reskontrien lisäksi myös kirjanpito -> Jos muokkaat jotain reskontrassa, niin tee samat muokkaukset myös kirjanpitoon. Tämä koskee lähinnä KP-roolin haltijoita.
 • Kun käsittelet tiliotetta, niin aina tapahtumariviä käsitellessäsi tarkasta onko kyseiseen tapahtumariviin liittyviä laskuja reskontrassa? Lähinnä tulee mietittäväksi kun saadaan viitteetön suoritus, eli asiakas maksaa tilillepanona laskunsa. Jos tapahtumarivistä on jotain reskontrassa, niin sitten tiliotteella käytetään toimintoa Muu tapahtuma ja sieltä valikosta joko ostoreskontran tai myyntireskontran toiminne.
 • Kun joudut korjaamaan suorituksia tai maksuja, niin tutustu Myynnin ja Oston käyttöohjeisiin suoritusten ja maksujen korjaamiseksi oikein.

Muita vinkkejä korjaukseen

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.