Ostoreskontraan voidaan luoda manuaalisesti ostolaskun hyvityslasku, kun laskun summaksi syötetään negatiivinen arvo.

Lasku voidaan kohdistaa toiseen laskuun, mikäli toimittaja ja valuutta on sama. Hyvityslaskun tulee olla vähintään asiatarkastettu. Laskulla ei myöskään saa olla käytetty maksunvahvistuksia.

Kohdistuksen voi tehdä ostolaskuluettelosta hakemalla halutun laskun. Hyvityslaskun osalta "Maksut"-sarakkeessa rivin lopussa on linkki "Kohdista hyvitys".


Järjestelmä ehdottaa listauksessa mahdolliset ostolaskut, joihin hyvityslasku voidaan kohdistaa. Kohdistus tapahtuu painamalla kohdista tähän -linkkiä.

Kohdistuksen jälkeen järjestelmä palaa Ostoreskontranäkymään. Ostolaskuluettelossa hyvityslaskun tila näkyy kohdistettuna ja laskulle, johon kohdistus tehtiin, ilmestyy kohdistuslaskun suuruinen maksusuoritus. Sekä alkuperäinen lasku, että hyvityslasku tulee olla hyväksyttynä, jotta ne kuittaantuvat pois näkyvistä avoimista ostolaskuista.

Jos hyvityslasku on maksettu rahapalautuksena, hyvityslaskulle kirjataan negatiivinen maksu sille päivälle ja pankkitilille, missä tämä palautus on näkyvillä. Tosite kannattaa linkittää kyseiselle tiliotteelle.

Mikäli hyvityslasku on suurempi kuin veloituslasku, kuittaantuu veloituslasku maksetuksi ja hyvityslasku jää avoimeksi jäljelle jääneen summan osalta. Hyvityslaskun kohdistusta voi jatkaa aina siihen saakka, kunnes se on kokonaan käytetty.

Kohdistuksen purku

Mikäli jostain syystä hyvityslaskun kohdistus meni väärin, voidaan kohdistus vielä purkaa. Tämä onnistuu siirtymällä Ostot > Maksut > Maksulistaus. Avautuvaan näkymään syötetään haluttu toimittaja ja laitetaan ruksi kohtaan kaikki. Säädetään aikajakso sopivaksi, jotta lasku löytyy.

Avautuvasta näkymästä etsitään oikeat laskut. Laskuilta tulee löytyä positiivinen ja negatiivinen summarivi. Huom! Tässä tapauksessa laskujen tositteita ei saa mitätöidä, sillä ne ovat toisiinsa linkitettyjä OL -tositteita, eivätkä suoritustositteita. Kumpikin rivi voidaan poistaa Poista -linkin avulla. Maksun poistaminen vaatii KP-roolin. Kun ensimmäinen rivi on poistettu, täytyy toimittaja hakea uudelleen ja poistaa toinen rivi.

Tämän jälkeen hyvityslasku näkyy jälleen kohdistamaton -tilassa ja se voidaan kohdistaa tarvittaessa uudelleen.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.