SISÄLTÖ

Palkansaajalle voidaan työsuhteen päättyessä laskettaa lomakorvauksen määrä erillisellä Lopputilin esikatselu -toiminnolla, joka löytyy palkanlaskentaprosessista palkkalaskelman muokkauksesta. Toiminto kirjaa maksamattoman lomakertymän maksettavaksi palkkalaskelmalle ja nollaa lomapalkkavarauksen kyseisen palkansaajan osalta.

Ennen lopputilin esikatselun tallentamista

Varmista ennen lopputilin esikatselun tallentamista, että palkansaajan lomatiedot ovat ajan tasalla. Lomaoikeuden hallinnasta ja Lomapalkkavelassa pitää olla tiedot ajan tasalla ja muutostarpeet kuitattuina, jotta lopputili laskettuu oikein. Jotta mahdolliset jaksotusmuutokset toimivat, on palkansaajan lomakertymät oltava tallennettuna kuukausikohtaisesti Lomakertymiin ja Pidettyihin ja maksettuihin lomiin. Lomapalkkavelassa ei saisi olla aiheettomia negatiivisia summia tai lomapäiviä. 

Mikäli Lopputilin esikatselussa on virhe lomapäivän hinnassa tai lomapäivien määrässä, voit sulkea esikatselun "Peruuta"-painikkeella ja mennä tekemään tarvittavat muutokset Lomapalkkavelka- tai Lomavuosien hinnat -näkymissä. Korjausten jälkeen pääset uudelleen tarkistamaan päivittyneet tiedot "Lopputilin esikatselu" -painikkeesta. Vasta kun painat "Tallenna ja lisää rivit laskelmalle" -painiketta muodostuu palkkalaskelmalle esikatselunäkymän mukaiset palkkalajirivit. Jos lopputilin esikatselu on jo tallennettu ja tämän jälkeen tehdään muutoksia lomatietoihin, tulee palkkalaskelma poistaa ja muodostaa uudelleen, jotta tiedot päivittyvät.  

Lopputilin esikatselu

Lopputilitoiminto on käytössä palkkalaskelman muodostamisen jälkeen. Palkkalaskelma muodostetaan palkanlaskentaprosessissa: 

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot

Kun palkkalaskelma on muodostettu "Käsittelemättömät palkkalaskelmat"- vaiheeseen, avataan palkkalaskelma "Muokkaa" -linkistä.

Palkkalaskelman rivitiedot -välilehdellä näkyy painike "Lopputilin esikatselu" (1).

Painikkeesta aukeaa "Lopputilin esikatselu" -näkymä, josta voi tarkistaa lopputilin laskennan ennen sen tallentamista. Näkymässä näkee maksettavan lomapalkan ja lomarahan eriteltynä lomanmääräytymisvuosittain. Näkymästä voi tarkistaa eri lomanmääräytymisvuosien vuosilomapäivän hinnan, jolla lomapalkka tullaan maksamaan. Lopussa näytetään esimerkki palkkalaskelmalle muodostuvista riveistä.

Lomalaskentatavan kaavat

Maksettava lomakorvaus tai lomakorvaus lomarahasta vuosilomapäivän hinta lasketaan palkansaajalle valitun lomalaskentatavan kaavan mukaan. Lomalaskentatavan kaavan voi tarkistaa lomalaskennan asetuksista:

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat > Valitse lomalaskentatapa > Maksettavat > Lomakorvaus lomapalkasta tai Lomakorvaus lomarahasta

Lomavuosien hinnat

Palkansaajan lomakorvauksen vuosilomapäivän hinnan kaavojen laskennat voidaan myös yliajaa manuaalisesti syötetyillä arvoilla Lomavuosien hinnat -näkymästä. Palkat > Lomat > Lomien hallinta > Lomavuosien hinnat

Käyttöohje: Vuosilomien päivähinnat lomavuosittain

Mikäli palkansaajalle on asetettu Lomavuosien hinnat -näkymällä lomalaskentatapa, estää tämä vuosilomapäivän hinnan muodostumisen, koska se yliajaa normaalin lomalaskentatavan.

Palkansaajalta pitää silloin poistaa lomavuosien hinnoista lomalaskentatapa, jotta vuosilomapäivä voidaan laskea palkansaajalle valitun lomalaskentatavan kaavan mukaisesti.

Lomapalkka

Lomapalkka -osiossa näkee erittelyn lomanmääräytymisvuosittain ja eri lomavuosien lomapäivien hinnat sekä lomalaskentatavan. Oletuksena vuosilomapäivän hinta on laskettu lomalaskentatavan kaavalla palkkalaskelmalla. 

Lopputili-toiminnossa otetaan huomioon myös keskeneräisen palkkalaskelman tiedot eli siinä maksettavat ansiot vaikuttavat vuosilomapäivän hintaan Lopputilin esikatselussa. Samoin palkkalaskelmalle jo maksettaviksi merkityt lomapäivät huomioidaan Lopputilin laskennassa pois maksamattomista lomapäivistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että lopputili lasketetaan vasta siinä vaiheessa, kun kaikki muut ansiot on ensiksi muokattu palkkalaskelmalle valmiiksi, jotta nämä huomioidaan lopputilin vuosilomapäivän hinnan laskennassa.

Lopputilin esikastelussa voit ottaa kantaa myös kuluvan kalenterikuukauden lomakertymään (2). Lomaoikeus tulkitaan työssäoloehdon mukaisesti ja näet myös tehdyt työpäivät ja -tunnit. Pystyt myös muokkaamaan lomakertymää, mikäli se on tarpeen.

Kuluvan kuukauden "Maksamattomat päivät" saldo kertoo, paljonko maksettavia lomapäiviä on kuluvalta lomavuodelta. Lisätietoikkunasta (3) näet paljonko maksamattomia lomapäiviä on kuluvalta lomavuodelta sekä kuluvan kuukuukauden lomakertymän vaikutuksen. Lisätietoikkunassa näytetään myös mahdollisen lomapäivien pyöristys, mikäli lomakertymiin on jäänyt puolikkaita lomapäiviä (Esimerkiksi 7,5 pv -> 8,0 pv).

Lomapäivien pyöristys lopputilissä

Lopputili-toiminto pyöristää ainoastaan kuluvan lomavuoden maksamattomat kertymät kokonaisiksi lomapäiviksi. Jos lomakertymiin on jäänyt pyöristämättömiä lomasaldoja tai jos on maksettu puolikkaita lomapäiviä, niin silloin maksuun nousee myös desimaalilukuja lomavuosittain.

Lomasaldot pitää pyöristää manuaalisesti lomaraporteilta. Raportilla voi merkitä lisää lomakertymää aina esim. kunkin lomavuoden maaliskuulle Lomapalkkavelka-näkymässä. Jos esimerkiksi huomaa, että joltain vanhalta lomavuodelta on kertynyt 6,5pv, niin se tulee käsin käydä korjaamassa 7pv:ksi jotta lomaraportteihin ja kaavoihin ei jää puolikkaita päiviä.

Lopputili ja kerrointaulukon pyöristykset

Kuluva lomavuosi osaa pyöristää lomakertymän. Jos kuluvan lomavuoden lomakertymä on esim. 6,5pv, niin se pyöristetään automaattisesti 7pv:ksi ja LomaKTA laskennassa käytetään kerrointaulukosta 7pv vastaavaa arvoa ja myös jakajana käytetään pyöristettyä kokonaislukua eli 7pv.

Jos LomaKTA laskennassa lomakertymä joltakin menneeltä lomavuodelta on 6,5pv, niin vuosilomapäivän hinnan laskennassa käytetään kerrointaulukosta 7pv vastaavaa arvoa, mutta kaavan jakajana käytetään 6,5pv.

Tämä voi aiheuttaa sen, että jos on maksettu kuluvan vuoden uusia kertymiä ja lopputilin yhteydessä oikaistaan myös jo maksettujen lomienkin osuutta, voi tämän vuoksi vuosilomapäivän hinta hieman erota esim. Laskukoneen tai Excelin lopputuloksesta.

Lomaraha

Lopputilin esikatselussa näytetään lomanmääräytymisvuosittain Lomarahat omassa osiossaan, josta voi jokaisen lomavuoden osalta ottaa kantaa, maksetaanko siitä lomaraha vai ei (4).

Palkkalaskelmalle muodostuvat rivit

Viimeisessä osiossa näytetään esimerkki palkkalaskelmalle muodostuvista riveistä, josta voi vielä kertaalleen tarkistaa vuosilomapäivän hinnat ennen lopputilin tallentamista. Mikäli lomarahat on valittuna maksettavaksi, näkyvät ne myös esikatselussa. Osion sisältö päivittyy sen mukaan mitä muutoksia tekee kuluvan kalenterikuukauden Lomakertymiin ja Lomarahan maksamiseen.

Kun tiedot on tarkistettu ja tarvittaessa muokattu, lomakorvaukset muodostuvat palkkalaskelmalle valitsemalla "Tallenna ja lisää rivit palkkalaskelmalle".

Kun lomakorvauksen rivit on tallennettu ja lasketettu, voi "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä vielä tarkistaa lomakorvauksien laskennan perusteet sekä laskentakaavat viemällä hiiren osoittimen palkkalajin nimen kohdalle.

Kuukausipalkan oikaisu

Jos palkkalaskelmalla käytetään lopputilin maksamisen yhteydessä esimerkiksi kuukausipalkan oikaisua tai halutaan muokata maksettavaa kuukausipalkkaa, lasketetaan ensiksi lopputili, jolloin maksettava lomakorvaus ja mahdollisesti kuukausipalkan oikaisu muodostuu automaattisesti palkkalaskelmalle (1).

Mikäli Kuukausipalkkaa on tarve muokata tai poistaa, voi muuttaa summaa "kynä/lehtiö" kuvasta halutuksi (2) ja tällä ei ole vaikutusta jo muodostettuihin lomakorvauksen riveihin, jotka on laskettu lopputili-toiminnolla.

Palkkalaskelman käsittelyhistoria

Palkkalaskelman käsittelyhistoriaan jää merkintä, milloin ja kenen toimesta lopputili on tallennettu palkkalaskelmalle (6).

Palkkalaskelman pdf-tuloste

Lopputilin laskettaminen nollaa palkkalaskelman pdf-tulosteelta kaikki lomapäivät "Käytettävissä olevat lomapäivät" ja "Uusi lomapäivien kertymä" -sarakkeista.

Palkanlaskennan kirjanpidon tosite

Palkkalaskelman "Palkanlaskijan näkymä"-välilehdeltä voi tarkistaa palkkalajien tiliöinnit. Lomakorvauksien tiliöinnit tulevat "Lomalaskentatapojen palkkalajit" -sivulta kohdasta: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Lomalaskentatapojen palkkalajit

Palkanlaskennan kirjanpidon tositteelta kirjanpidon lomapalkkavelkaa oikaistaan maksettujen lomapalkkojen osalta, joka purkaa palkkatositteella kirjanpidon lomapalkkajaksotuksia tililtä 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat).

Käyttöohje: Lomapalkkavelan käsitteleminen kirjanpidossa

Lopputili ja lomakertymät

Lomakertymät -sivulla lasketaan kuukauden lomakertymät, jossa näkyvät myös lopputilillä maksetut lomakorvaukset. Viemällä hiiren osoittimen lomakertymän kohdalle aukeaa ikkuna, jossa kerrotaan lopputililaskennasta. Lopputilitoiminto myös laskettaa lomakertymät kuluvan kalenterikuukauden osalta.

Lopputilin oikaisu

Lopputilin maksamisen yhteydessä ohjelma vertaa palkkalaskelmalla maksettuja lomakorvauksia kertyneisiin lomapalkkoihin eli "Maksamaton lomapalkka" ja "Maksamaton lomaraha" -sarakkeiden arvoihin. Mikäli lomaa on maksettu enemmän tai vähemmän, mitä palkansaajalla on maksamatta, muodostuu tästä jaksotusmuutokseen lomapalkan oikaisu, jotta palkansaajan lomapalkkavelkaraportti saadaan nollattua.

Esimerkiksi mikäli lomajaksotuksia on tehty vähemmän kuin lopputilissä maksetaan lomakorvauksia, niin jaksotusmuutos muodostaa lisää jaksotettavaa lomapalkkavelkaa. Tämä johtuu siitä, että palkkalaskelmalla maksettavat lomapalkat ja -rahat kirjataan taseessa pois lomapalkkavelan tililtä. Jos lomajaksotuksiin on kirjattu vähemmän lomapalkkavelkaa, niin kirjanpidon lomapalkkavelka taseessa menisi miinukselle palkansaajan osalta, jolle on maksettu lopputili, jos ei kirjanpidosta puuttuneita kuluja jaksotettaisi jaksotusmuutoksen myötä.

Lomarahojen oikaisu

Mikäli palkansaajalle ei valita maksettavaksi lomarahoja lopputilin yhteydessä, mutta ne on jaksotettu taseeseen, on nämäkin oikaistava kirjanpidosta ja lomapalkkavelkaraportilta. Kun palkkalaskelmalle ei muodostu maksettavaa lomakorvausta lomarahasta palkkalajiriviä, joka pienentäisi kirjanpidon taseessa olevaa ko. Palkansaajan lomapalkkavelkaa, niin siksi jaksotusmuutos purkaa pois kertyneitä lomarahajaksotuksia, joita ei koskaan palkansaajalle makseta. Samalla pienenee kirjanpidossa ollut laskennallinen lomapalkka tuloslaskelmasta, jos lomarahoja ei esim. TESsin mukaan tarvitse maksaa kuluvalta lomavuodelta.

Lopputili ja lomapalkkavelka

Lomapalkkavelka -näkymässä lopputilin tapahtumat näytetään vain maksettujen palkkalaskelmien osalta. Tämän vuoksi heti lopputilin laskettamisen jälkeen ei vielä näe saldojen nollaantuneen lomaraporteilta, mutta se tapahtuu palkkalaskelman maksamisen jälkeen, kun lasketetaan kuukauden uudet lomakertymät Lomakertymät -sivulla. 

Käsiteltävän kuukauden kohdalla näkyy "infopallo" lomakertymissä (1), kun lopputililaskentaa on käytetty. Tiedoissa näytetään alkuperäinen lomapalkkakertymä sekä lopputilin yhteydessä kirjattu jaksotusmuutos sen mukaan, onko lomapalkkavelkaa kirjattu lisää tai vähemmän.

Alla olevassa kuvassa on esimerkiksi palkansaajalle maksettu lomakorvausta yhteensä 7 572,55e (2) eikä ollenkaan lomarahoja (3).

Palkansaajan "Maksamaton lomapalkka" on ollut toukokuun loppuun mennessä yhteensä 6 190,19e (4). Tästä syystä jaksotusmuutos kirjaa lisää kertynyttä lomapalkkaa +937,56e ( 7 572,55 - 6 190,19 - 444,80 ) , jotta "Maksamaton lomapalkka" nollautuu kumulatiivisesti raportilta.

Maksamaton lomaraha on ollut toukokuun loppuun mennessä 3 094,82e (5), eikä palkkalaskelmalla maksettu lopputilin yhteydessä lomarahoja, jotka on kuitenkin jaksotettu, oikaistaan tämä kirjaamalla kertyneisiin lomarahoihin -3 317,22e (3 094,82 + 222,40), jotta kertyneet lomarahat saadaan nollattua raportilta.

Lomapalkkajaksotuksen tosite

Lomakertymät -sivulla muodostetaan lomajaksotuksen tosite. Ensiksi valitaan "Lasketa lomakertymät" ja tämän jälkeen voidaan valita "Esikatsele ja muodosta tosite".

Lomajaksotuksen tositteen esikatselusta voi tarkistaa palkansaajittain kirjattavan lomapalkkavelan, sivukulut sekä maksettujen lomien sivukulujen purkamisen. "Esikatselu" -välilehdeltä voi tarkistaa lomajaksotustositteen tiliöinnit.

Tarkemmin lomapalkkavelan käsittelemisestä kirjanpidosta löytyy tästä ohjeesta: Lomapalkkavelan käsitteleminen kirjanpidossa

Kirjattavaksi lomapalkkavelaksi lasketaan kertynyt lomapalkka + kertynyt lomaraha.

Kertyneestä lomapalkasta lasketaan lomapalkkajaksotuksen sivukulut tilityspisteen asetuksissa määritellyn vakuutusprosentin mukaisesti. HUOM! Summiin vaikuttaa palkanlaskennan asetuksissa valittava "Vähennä palkansaajan osuus lomapalkkajaksotuksien sivukuluista".

Lopputilissä maksetuista lomakorvauksista lasketaan myös sivukulut "Maksettujen lomien sivukulujen purkaminen" -kohdassa.

Rakennusalan lomalaskenta ja manuaaliset palkkalajit

Mikäli palkansaajilla on käytössä Rakennusalan lomalaskentatapa, jossa käytetään lomapalkan maksamiseen "Palkkalajit, joilla manuaalinen laskenta" -valinnalla palkkalajeja "Lomaprosentti 14%" ja "Lomaprosentti 4,5%", on lomakorvaus lisättävä käsin tai käytettävä Lomavuosien hinnat -näkymää, jolla voidaan asettaa vuosilomapäivän hinta. Yksi vaihtoehto on myös muokata palkkalajien asetuksista valinta "Oletuksena mukana laskennassa" käyttöön, niin lomapalkka muodostuu automaattisesti palkkalaskelmalle.

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asteukset > Lomalaskentatavat > Rakennusalan lomalaskenta > Vuosilomapäivän hinta > Lomarahapäivän hinta

Palkkalajien asetuksia voi hallinnoida Yrityskohtaisista palkka: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lomat ja poissaolot > Lomaprosentti 14% ja Lomaprosentti 4,5%.

Kunnallinen lomalaskenta ja lomaraha

Mikäli maksetaan lopputiliä ja vuosilomia kunnallisella lomalaskentatavalla kuluvan uuden lomanmääräytymisvuoden lomista, pitää maksettava lomarahakorvaus laskea ja lisätä palkkalaskelmalle käsin. Lopputili ei osaa tarjota maksuun lomarahaa kunnalliselle lomalaskentatavalle, koska siellä ei ole maksamattomia lomarahapäiviä ja lopputilin logiikka perustuu maksamattomiin lomapäiviin. Kunnallisella lomaraha on manuaalinen palkkalaji, joka otetaan mukaan aina elokuun palkkalaskelmalle. Kunnallisen lomalaskennan lomarahapäivät katoavat lomaraporteilta, kun kunnalliselle lomalaskentatavalle kerryttää lomakertymien euroja. Pelkkien lomapäivien lisääminen ei vielä hukkaa lomarahapäiviä näkyvistä.

Usein kysytyt kysymykset

Miten pitää toimia lopputilin lasketuksessa, jos on jo maksettu kuluvan vuoden lomakertymiä?

Kun viimeisellä palkkalaskelmalla on mukana kaikki maksetut ansiot, niin sen jälkeen voi laskettaa lopputilin. Lopputili tuo maksuun loput maksamattomat lomapäivät, mutta vuosilomapäivän hinta ei olisi oikea. Esimerkiksi, jos kokonaiskertymiä on 10 pv ja niistä on maksettu jo 6 pv, tuo lopputili maksuun vain enää 4 pv lomaa. Kun lopputili on lisätty palkkalaskelmalle, voi tuon 4 pv muuttaa 10 pv:ksi, jolloin kaikki lomakertymät tulee oikealla hinnalla maksuun laskelmalle. Tämän jälkeen lisätään palkkalaskelmalle käsin lomapalkkaa miinusmerkkisenä sen jo maksettujen eurojen verran. Miinusmerkkisiä lomapäiviä ei pidä palkkalajille muokata, ettei Lopputilin jo nollaaman lomapalkkavelkaan tule enää muutoksia. Lopputulos on se, että saa maksettua kaikki 10 pv oikealla hinnalla ja vähennettyä jo aikaisemmin maksetut eurot.

Esimerkki

  • 05/2023 Maksetaan lomapäiviä 6 kpl á-hinaan 50e
  • 10/2023 Maksetaan lopputili, johon nousee maksamattomat lomapäivät 4pv á-hintaan 55e
  • Vaihdetaan palkkalaskelmalle käsin 4pv maksettavan lomapäivän palkkalajiriville 10pv -> Tulee maksettavaksi 550e lomapalkkaa
  • Lisätään palkkalaskelmalle uusi rivi jo maksettua lomapalkka negatiivisena 6pv á-hintaan -50e
  • Näin lopputuloksena palkansaaja saa kaikki 10 pv loma á-hintaan 55e, sen sijaan että saisi 6 päivää á-hintaan 50e ja vaan 4 päivää á-hintaan 55e.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.