SISÄLTÖ

Verokortin tyypit

Verokortteja on neljää eri tyyppiä:

  • Palkkatulon verokortti
  • Lähdeverokortti
  • Rajoitetusti verovelvollisen verokortti
  • Merityötulon verokortti

Uuden verokortin lisääminen

Verokorttien hallinta Netvisorissa tapahtuu palkansaajan tietojen takaa kohdassa Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa palkansaajan nimestä > Verokortit -välilehti.

Uuden verokortin tiedot voi lisätä "Uusi verokortti" -painikkeesta

Näkymään syötetään verokortin alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä, verokortin tyyppi, perus- ja lisäprosentit sekä vuosituloraja.

Tarvittaessa voidaan antaa "Tarkennukset" eli mikäli palkansaaja on "Avainhenkilö" tai "Rajakunnassa asuva henkilö". Sisäinen kommentti on vapaaehtoinen kenttä.

Ennakonpidätystietojen nouto automaattisesti

Ennakonpidätystietojen noudolla työnantaja voi pyytää palkansaajien voimassaolevat verokorttitiedot suoraan verottajalta rajapinnan kautta. Näin vältetään verokorttien toimittaminen palkanlaskentaan ja niiden manuaalinen tallentaminen. Noutoa voi käyttää ympäri vuoden, niin perusverokorttien kuin muutosverokorttienkin noutoon. 

Käyttöohje: Ennakonpidätystietojen nouto

Verokortti vuoden vaihteessa

Mikäli verokortti on noudettu Netvisorin kautta verottajalta ennakonpidätystietojen noudon kautta, on se oletuksena voimassa verokortin alkupäivämäärästä seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun asti. Vuoden vaihtuessa ei siis tarvitse noutaa uutta verokorttia tammikuuta varten, vaan verokortin tietoja käytetään vielä tammikuun ajan, mutta sen tuloraja nollautuu vuoden vaihteeseen automaattisesti. Uutta verokorttia ei siis ole tarve tallentaa tulorajojen vuoksi tammikuulle.


Huomioitavaa on, että manuaalisesti tallennetut verokortit ovat voimassa vain sillä ajalla, kuin mille ne on verokortin tiedoissa tallennettu. Eli jos manuaalisesti tallennettu verokortti päättyy vuoden vaihteeseen, eikä tammikuulle lisätä tai noudeta uutta verokorttia, menee tammikuun verotus 60 % ennakonpidätyksen mukaisesti.

Tulorajaan vaikuttavat ansiot

Verokortin tuloraja nollautuu vuoden vaihtuessa, mutta verokortin "Tulorajaan vaikuttavat ansiot" eivät mitenkään poistu, koska kyseessä on käyttäjän asettamat arvot.

Mikäli tuohon "Tulorajaan vaikuttavat ansiot" -kohtaan kirjattava summa vaikuttaisi seuraavan vuoden tammikuun ennakonpidätyksen laskentaan, niin silloin aikaisempia maksettuja ansioita ei kannata tallentaa verokortin tietoihin, vaan sitten ansiot syötetään pakkojen historiatietojen kautta.

Veroprosentin korottaminen

Jos palkansaaja haluaa korottaa verokortin perusprosenttia toimittamatta uutta muutosverokorttia uusilla pidätysprosenteilla ja tulorajalla, voidaan perusprosenttia muuttaa olemassa olevalle verokortille. Verokortin komenttikenttään voi kirjoittaa informaatioksi prosentin korotuksen palkansaajan toiveesta.

Muutosverokortti

Uusi kesken vuoden voimaan tullut verokortti tallennetaan valitsemalla "Uusi verokortti" verokortin voimassolo päivämäärien mukaan ja edellinen verokortti päätetään ennen uuden verokortin alkamispäivämäärää. Uusi tallennettu verokortti huomioi laskennassa ansiot vain voimaantulopäivästä eteenpäin. Ohjelma osaa päättää edellisen verokortin automaattisesti edelliseen päivämäärään.

Esimerkiksi palkansaajalla on alkuperäinen verokortti voimassa 1.2.2019 - 31.1.2020. Uusi verokortti on voimassa 1.10.2019 alkaen. Vanha verokortti päätetään 1.2.2019 - 30.9.2019 ja uusi verokortti aloitetaan 1.10.2019 - 31.1.2020.

Verokortin nouto valitulle maksupäivälle

Communityn päivitys: 1.2.2023 voimaan tulevien verokorttien noutaminen

Ennakonpidätystietojen noudossa on toiminto, jonka avulla pystyy noutamaan verokortit valitulle maksupäivälle. Valitse ensin palkansaajat ja sen jälkeen näkymän oikeaan alakulmaan tulee "Nouda verokortit" -painike. Tämä avaa uuden ikkunan, josta voi noutaa verokortit päivämäärähaulla (kuva alla).


Verokorttien nouto koskee vain palkkatulon verokortteja, joten Lähdeveron- , Merityötulon- ja Rajoitetusti verovelvollisen verokortit pitää edelleen toimittaa palkanlaskentaan palkansaajan toimesta ja verokortit tallentaa käsin Netvisoriin.

Lähdeverokortti

Verokortin tyypin "Lähdeverokortti" valinta vaihtaa näkymän niin, että ohjelmaan saadaan annettua Lähdeverokortille tarvittavat tiedot kuten "Lähdeverovähennys kuukaudessa" ja "Lähdeverovähennys päivässä".

Mikäli palkansaajalla on lähdeverokortti, ohjataan hänen palkkalaskelmansa ennakonpidätys automaattisesti erillisilmoituksella lähdeveroihin ja palkkatietoilmoituksella ennakonpidätys ilmoitetaan automaattisesti tulolajilla 404, vaikka ennakonpidätys-palkkalajilla olisi tulolajina alunperin 402. Viikkopäivitys 1.2.2019 - julkaisutiedote

Verokortin lisäprosentti

Palkkalaskelmalla palkasta peritään automaattisesti ennakonpidätys lisäprosentilla, mikäli palkansaajan tuloraja ylittyy. Lisäprosentti voidaan ottaa osata palkkaa tai koko palkasta.

Usein kysytyt kysymykset

Miten tarkistaa onko verokortin tuloraja ylittynyt?

Netvisorissa verokortin tulorajaan vaikuttavat kaikki Netvisorissa lasketut palkat, joiden palkanmaksupäivämäärä sisältyy verokortin voimassaoloajalle. Palkanlaskennan raporteilta voi hakea palkansaajalle maksetut palkat palkanmaksupäivämäärän mukaan ja rajaten verokortin voimassaoloajan mukaan päivämäärä haun.

Palkat > Raportit > Palkanlaskennan raportit

Palkansaajan palkkalaskelmalla näkyvät kumulatiiviset ansiot vuoden alusta eli 1.1.20xx alkaen. Palkkalaskelman tiedoissa näytetään verokortin tuloraja. Mikäli tuloraja ylittyy, ohjelma laskee automaattisesti palkkalaskelmalle lisäprosentin.

Verokortin tulorajaan vaikuttavat myös palkkojen historiatietoihin syötetyt ansiot ja verokortin tietoihin lisätyt "Tulorajaan vaikuttavat ansiot".

Miten palkansaaja voi seurata verokorttinsa tulorajaa?

Palkansaaja näkee palkkalaskelman tiedoista verokortin tulorajan sekä vuoden alusta ansion. Palkansaaja voi seurata verokortin tulorajaa kätevästi myös Netvisor-mobiilisovelluksessa "Oma työsuhde" -osiossa, jossa näytetään "Verokortin tuloraja" sekä ennuste.

Mitkä ansiot vaikuttavat verokortin tulorajan laskentaan?

Verokortin tulorajaan vaikuttavat kaikki ne palkkalaskelmien palkanmaksupäivät, jotka osuvat verokortin voimassaoloajalle. Esimerkiksi, jos palkkaa on maksettu vanhalla verokortilla, mutta sen palkanmaksupäivämäärä sattuu uuden verokortin voimassaoloajalle, huomioidaan tämä palkkalaskelma uuden verokortin tulorajan laskennassa.

Olen päivittänyt palkansaajalle uuden verokortin, mutta palkkalaskelman ennakonpidätys lasketaan edelleen vanhalla verokortilla tai lisäprosentilla?

Suosittelemme aina, että palkansaajan tiedot ja verokortin tiedot on tallennettu ja päivitetty ennen palkkalaskelman muodostamista. Mikäli palkkalaskelma on jo muodostettu, jonka jälkeen päivitetään uusi verokortti, on palkkalaskelman tiedot päivitettävä tai muodostettava koko palkkalaskelma uudelleen, jotta ennakonpidätyksen laskenta varmasti päivittyy nykyisen voimassa olevan verokortin mukaisesti.

Voiko palkansaajalle lisätä työkorvauksen verokorttia?

Netvisorissa ei ole valittavissa verokortin tyypiksi työkorvauksen verokorttia. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.