(Taloushallinto > Kirjanpito > Tilinpäätös)

Liitetietojen tekeminen kuuluu tilinpäätökseen. Liitetietoja ei saa pois tasekirjasta. Aktiivinen kausi kohdasta valitaan minkä tilikauden liitetietoja käydään lisäämään/muokkaamaan.  Jotta tilikauden voitto/tappio laskettuu liitetietoihin, tulee tätä ennen tilikauden olla päätetty.  

Liitetieto raportti avautuu klikkaamalla Liitetiedot linkkiä.

Liitetietoraportin valitseminen

Liitetietopohjan valinta tapahtuu painamalla "ota mukaan" linkkiä halutun rivin kohdalla. Tämä valinta tulee muistaa tehdä, jotta edellisen tilikauden liitetietojen tekstit siirtyvät uudelle tilikaudelle. Liitetiedot-raporttipohja on pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen.

Liitetiedot (ennen vuotta 2016)-versio löytyy vielä raporttipohjista. Tämän voi tarvittaessa valita, mikäli tilikausi on alkanut vuoden 2015 puolella.

Mikäli on valittu väärä versio, tilanne saadaan korjattua avaamalla väärä liitetietoversio ja painamalla linkkiä merkitse raportti valmiiksi. Sitten painetaan "Poista raporttipohja valitun tilikauden tilinpäätösaineistosta" -linkkiä. Tämän jälkeen tullaan tilanteeseen, jossa kumpaakaan liitetietopohjaa ei ole valittuna ja nyt valitaan oikea pohja "ota mukaan" -linkin kohdasta.

Raportin korvaaminen

Olemassa oleva raportti voidaan myös korvata omalla .pdf -tiedostolla painamalla halutun raportin kohdalla korvaa -linkkiä. Tästä avautuu toiminto, jolla haluttu raportti voidaan valita tietokoneelta ja liittää koostamisnäkymään aiemman raportin tilalle.

Mikäli liitetietoraportti on ns. näkymän alareunassa muut tilinpäätösraportit kohdan raporttipohjien alla ja se halutaan sieltä siirtää Liitetiedot version tilalle, niin tämä onnistuu seuraavalla tavalla. 

  1. Pitää mennä yritykseen, josta pohja kopioidaan
  2. Valitaan 'Kopioi raporttipohjia'
  3. Valitaan kohdeyritys (sama) ja kopioitava pohja
  4. Seuraavalla sivulla valitaan korvaava toimenpide ja korvattava pohja (ylärivin liitetieto-pohja)

Tällöin rakenne kopioituu ylemmän pohjan päälle, joskin ennalta syötetyt arvot ja tekstit katoavat. Sen liitetietoraportin nimi ei vaihdu kopioitaessa, minkä päälle tiedot kopioitiin, mutta nimeä voi muokata avaamalla tämän ja "Muokkaa raporttipohjan asetuksia" ja täältä vaihtaa kuvaus kenttään haluttu nimi. 

Myöskin alareunassa oleva liitetietopohja säilyy tässä ja tämän voi poistaa onnistuneen kopioinnin jälkeen avaamalla tämän ja kun raportti on ei mukana tilassa voi painaa "Poista raporttipohja". Tällöin tämä poistuu alareunan raporteilta. Kopioitava liitetieto voi olla ei mukana tilassa, kesken tai valmis -tilassa, joten tällä ei ole merkitystä kopioinnin osalta. Mutta se liitetieto raportti, jonka päälle kopioidaan ei saisi olla valmis -tilassa tai tietoja ei kopioida tämän päälle (tai taustalla kopioidaan, mutta nämä muutokset saa näkyviin vasta kun raportin ottaa pois valmis tilasta ja vaihtaa sen kesken tilaan). Tällöin myös voi tulla eteen tilanne, että raportti muuttuu totaalisesti, kun sen ottaa muokkaukseen. 

Liitetietoraportin muokkaus (esimerkissä käytetty normaalia Liitetiedot)

Kun liitetietoraportin avaa, saadaan ylläolevat valinnat näkyviin.

Muokkaa raporttipohjan asetuksia: Valinnan takaa voidaan muuttaa liitetieto lomakkeen nimeä ja valita näytetäänkö lomakkeella edellisen kauden vertailutiedot.

Poista raporttipohja: Poistaa valitun raporttipohjan yritykseltä. 

Kopio raporttipohja: Voit kopioida raporttipohjan toiselle yritykselle, johon sinulla on kirjanpitäjän oikeudet. Kopiossa kopioidaan ns. liitetietopohjan rakenne, eli otsikot, mutta käyttäjän syöttämät tekstit tai luvut eivät kopioidu uudelle yritykselle. Näkymässä valitaan kopioitava raporttipohja sekä yritys tai yritykset, joihin raporttipohja kopioidaan. Useamman yrityksen voi valita pitämällä ctrl-napin pohjassa ja valitsemalla yrityksiä listasta. Kun valittu pohja ja kohdeyritys on valittu, niin seuraavassa näkymässä valitaan, luodaanko uusi raporttipohja vai korvataanko olemassa oleva raporttipohja. Raportti kopioidaan aktiivisesta yrityksestä. 

Uudelleen numeroi liitetietotositteet: Liitetietotositteet voidaan numeroida uudelleen. Uudelleennumerointi tapahtuu syöttöjärjestyksessä. Uudelleen numerointi numeroi vain valitun kauden liitetietotositteet.

Lasketa raportti: Netvisor laskee arvot kirjanpidosta lomakkeelle. Laskettamisessa voidaan ottaa kantaa mitä tietoja säilytetään.

Muodosta pdf: Tekee raportista pdf tiedoston

Merkitse raportti valmiiksi: Tekee raportin valmis -tilaan. Valmis tilassa oleva raportti tulee mukaan tasekirjalle. Valmiin raportin voi kuitenkin vielä palauttaa keskeneräiseksi, jolloin sitä voi muokata. Tämä tapahtuu painamalla "Muokkaa raporttipohjan arvoja" -linkkiä.

Listaa liitetietotositteet: Listaa yrityksessä käytetyt liitetietotositteet.

Otsikkorivien muokkaaminen

Liitetietoja voidaan muokata otsikkotasolla, lisäksi rivien selitteitä voi vaihtaa ja valita laskettaako Netvisor kyseisen rivin arvoja kirjanpidosta kaavan perusteella. Myöskin rivien näkyvyyttä ja paikkaa voidaan vaihtaa. Riveillä on näkyvissä, minkä tyyppinen rivi on kyseessä.

Otsikkorivin lisääminen: Liitetietoihin voidaan lisätä uusi otsikko raporttipohjan oikeasta yläreunasta.

Aliotsikon lisääminen: Olemassa olevan rivin alle voidaan lisätä uusi aliotsikko kyseisen rivin uusi aliotsikko -linkistä.

Rivin siirtäminen: Olemassa olevaa riviä voidaan siirtää raportilla halutun otsikon alle.

Rivin järjestyksen vaihto: Ns. alikersantinnatsat -painikkeista voidaan vaihtaa rivien järjestystä. Rivi siirtyy yhden pykälän alaspäin tai ylöspäin rivin hierarkkian sisällä. Jos kyseessä on aliotsikon alla oleva rivi, sitä ei voi näistä vaihtaa otsikkotasolla ylöspäin. Tämä pitää tarvittaessa tehdä rivin siirto -toiminnolla.

Rivien näkyvyys: Liitetietoraportilta voidaan poistaa rivejä näkyvistä, eli ns. piilottaa halutut rivit. Kun raportti avataan ensimmäisen kerran, on oletuksena kaikki rivit näkyvillä. Piilotettuja rivejä ei näy valmiilla raportilla.

Rivin piilotus onnistuu ottamalla halutulta riviltä ruksin pois otsikon edestä ja painamalla Tallenna otsikoiden näkyvyys -nappia.

Mikäli rivi/rivit halutaan myöhemmin näkyville, tulee raportin vasempaan yläkulmaan linkki (Näytä piilotetut otsikot). Tästä painamalla saadaan myös piilotetut rivit näkyville ja laittamalla ruksin takaisin halutun rivin kohdalle ja painamalla Tallenna otsikoiden näkyvyys -napista, tulee se taas oletuksena näkyville raportille.

Rivin muokkaaminen: Olemassa olevaa riviä voi muokata Muokkaa -painikkeesta.

Rivien poistaminen: Tämän avulla saadaan poistettua haluttu rivi. Jos rivi on poistettu, ei sitä saa enää takaisin. Sen suhteen kannattaa mieluummin käyttää rivin piilottamista.

Rivitietojen hallinta

Rivitietoa pääsee muokkaamaan olemassa olevan rivin kohdalta muokkaa linkistä tai jos on tehnyt kokonaan uuden rivin, tullaan rivitietojen hallintaan uusi otsikko/uusi aliotsikko linkkiä painamalla.

Otsikko: Jos halutaan luoda liitetietoraportille otsikko rivi, valitaan otsikko ja syötetään siihen haluttu nimi.

Tilien tai tiliryhmien saldo:

Summaustaso:

Otsikko: Näytetään tilivälin laskettu saldo ainoastaan otsikkotasolla.
Tili: Erittelee saldon tilitason riveinä laskematta tilivälin yhteissummaa.
Seurantakohde: Erittelee tilin saldon seurantakohteittain. Tilien seurantaotsikot määritetään tilinpäätösvalikon Seurantakohteissa. Seurantakohteista löytyy ohjeistusta Seurantakohde -ohjeessa.

Aikarajaus: Vaihtoehtoisesti voidaan valita joko annetun tilivälin kumulatiivinen saldo tai
kauden muutos.
Laske alkusaldo ja/tai loppusaldo: Voidaan valita näytettäväksi alku- ja/tai loppusaldo. Alkusaldot lasketaan vain taseen ryhmään kuuluvista tileistä.

Muut asetukset: "Käännä merkki laskennassa" muuttaa positiivisen arvon negatiiviseksi ja vastaavasti negatiivisen arvon positiiviseksi.

Valitse tilit: Valitaan tilit/tiliryhmät, joiden saldot otetaan mukaan laskentaan. Uuden tilin/tilityhmän voi lisätä Lisää uusi tili/tiliryhmä -linkistä. Lisätty tili voidaan poistaa tilin/tiliryhmän laskennasta tilirivin perässä olevasta punaisesta ruksista.

Käyttäjän syöttämä selite: Käyttäjän syöttämällä selitteellä, jolla voidaan syöttää tekstitietoa liitetietoihin. Tekstin määrää ei ole rajoitettu. Seliterivin otsikkoa voidaan sisentää, lihavoida, kursivoida- A-napista saadaan valittua otsikkorivin kohdalle tausta tummennettua. Rivi voidaan poistaa poisto -painikkeesta.

Varsinainen selite syötetään otsikkorivin alla näkyvään kenttään.

Tämä näkyy alla olevasti liitetietoraportin muokkaus näkymässä.

Näin varsinaisella liitetietoraportilla

Käyttäjän syöttämä summa: Voi syöttää summan käsin. Summat lasketaan yhteen ylemmän tason summariville. Summarivin alatasoksi voi luoda toisia summarivejä tai tilivälin omaavia rivejä. Summarivejä kannattaa käyttää, jos esim. esitettävä summatieto koostuu sekä käyttäjän syöttämistä summista että tileistä lasketuista summista.

Summarivi: Tämä rivi summaa sen alla olevien rivien summan yhteen. Alla esimerkki.

Tyhjä: Valitsemalla otsikon tyypiksi "Tyhjä" voidaan luoda liitetiedoille tyhjä rivi haluttuun kohtaan. Tämän avulla voit muotoilla raportin ulkoasua ja luoda haluttuihin kohtiin tyhjiä välejä

Sivunvaihto: Valitsemalla sivunvaihto, voit määrittää raportille muodostuvalle tulosteelle haluttuun kohtaan sivunvaihdon

Liitetietotositteet

Liitetietotositteissa voidaan tuoda mukaan esim. vuokrasopimuksia, henkilöstömääriä, velkakirjoja yms. muita tilinpäätöksen kannalta oleellisia tietoja. Jokaisen yrityksen kohdalla liitetietojen tarpeellisuus tulee määritellä erikseen, mutta se on tehty Netvisorissa mahdolliseksi. Liitetietotositteet saa listattua liitetietoraportilta sekä kirjanpidon raporttien kautta, mutta niiden lisäys ja hallinnointi tapahtuu vain liitetietoraportin kautta. Liitetietotositteet tulostuvat tilikausiarkistoon osaksi tase-erittelyä tai omana raporttinaan tilinpäätökseen, riippuen siitä mitä tilinpäätöksen asetuksissa on valittuna. Liitetietotositteet tulevat mukaan aineistokopiopalveluun. 

Liitetietotositteen lisäys

Lisääminen tapahtuu halutulle riville painamalla rivin kohdalla alla olevaa painiketta.

Tullaan alla olevaan näkymään, jossa voidaan antaa liitetieto tositteelle kuvaus ja hakea haluttu tosite kirjanpidosta. Tositteen tulee olla PDF-muodossa ja mielellään kooltaan alle 10Mt.  Liitetietotositteen numerointi on automaattinen ja lisäksi kausi sekä päiväys (kauden viimeinen päivä) muodostuvat automaattisesti sen mukaan ollaanko tekemässä välitilinpäätöstä vai virallista, koko tilikauden tilinpäätöstä. Liitetietotositteen voi kopioida, mitätöidä tai poistaa.

Liitetietotositteen muokkaus/poisto

Liitetietotositetta voi muokata, kun kyseisen tositteen hakee. Muokkauksesta jää jälki tositteen muutoshistoriaan.

Tositteen voi poistaa poista linkistä tai mitätöidä halutun tositteen mitätöi tosite -painikkeesta. Muokkausnäkymässä voi myös kopioida halutun tositteen.

Liitetiedot kirjanpidon raporteilla

Liitetietotositteet saadaan myös näkyviin kirjanpidon raportoinnin kautta. Valitaan raportin muodoksi liitetietotositteet. Myös liitteet avataan raporttiin näkyväksi.

FAQ

Olen ottanut väärän liitetietopohjan mukaan aineistoon. Miten vaihdan mukaan toisen pohjan?

Jotta kesken tilassa oleva liitetietopohja voidaan vaihtaa toiseen pohjaan, niin ensin mukana oleva tulee merkitä valmiiksi avaamalla liitetietopohja ja oikeassa yläreunassa Merkitse valmiiksi. Tämän jälkeen liitetietopohja voidaan poistaa toiminnolla Poista raporttipohja valitun tilikauden tilinpäätösaineistosta. Tämän jälkeen etusivulla voidaan ottaa haluttu pohja mukaan.

Miksi liitetietopohjia on kaksi?

Vuoden 2016 voimaan astuneiden kirjanpitolain- ja asetusten muutosten myötä tuotiin uusi liitetietopohja "Liitetiedot", joka on muodostettu tämän asetuksen mukaisesti. Vanha raporttipohja "Liitetiedot (ennen vuotta 2016)" on myös jätetty käytettäväksi ympäristöön.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.