(Ostot > Maksut > Maksuvalmiit ostolaskut)


Näkymään pääsee, jos maksajalle on määritettynä Ostolaskujen maksaja -oikeus myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa, sekä muokkausoikeus maksatukseen toimintokohtaisissa oikeuksissa ostoreskontran alla.

Tähän näkymään listataan ne ostolaskut, jotka ovat hyväksytty. Jos laskuja on valittu useampi samalla kertaa, näkyvät valitut kotimaan ja SEPA-alueen maksut omassa kentässään ja maksettavaksi valitut SEPA-alueen ulkopuoliset maksut erikseen omassa kentässään. Virheelliset maksettavaksi tuodut aineistot löytyvät niin ikään omassa kentässään alimmaisina.

Maksupäivää voi vaihtaa ylhäältä massana ja maksetaan summaa voi myös editoida.


SEPA-alueen ulkopuolisissa maksuissa voit valita maksatko vain oman pankin kulut (SHA) vai myös saajan pankin kulut (OUR).

 

Huom! Osuuspankin ja Nordean kautta maksettaessa ei voi enää maksaa saajan pankin kuluja, vaan maksut jäävät aina virheeseen. Maksavan yrityksen tulee olla yhteydessä omaan pankkiin ja kysyä sieltä voiko tilille tehdä vielä sopimuksen valuuttamaksujen osalta, että myös vastaanottajan kulut maksetaan.

Kun maksu menee SEPA-alueen ulkopuolelle, laskun viesti -kentässä oleva tieto ei välity maksuaineistolla saajalle saakka. Näissä tapauksissa laskun viesti -kentässä oleva tieto tulee laittaa maksatusnäkymässä näkyvään Selite -kenttään. Tässä kentässä oleva tieto välittyy maksunsaajan pankille. Selite -kenttä näkyy maksatusnäkymässä vain SEPA-alueen ulkopuolisilla maksuilla.


Maksupäivä

Maksupäivänä on oletuksena laskun eräpäivä. Yksittäisen laskun maksupäivän voi vaihtaa maksupäivän kalenteri-ikonin kautta. Maksupäivä on se päivä, jona lasku halutaan maksettavan.

Mikäli muutat maksupäiväksi kuluvan päivän, lähtee raha tililtä välittömästi edellyttäen, ettei pankin maksujen välitys ole kyseiseltä päivältä jo päättynyt. Maksatuksen aikarajat vaihtelevat pankeittain. Jos maksupäivä halutaan vaihtaa kaikille laskuille, voidaan se tehdä sivun oikeasta yläreunasta.

Maksetaan -kenttä

Oletuksena maksettavaksi ehdotetaan avoinna olevaa summaa. Summan voi muuttaa käsin, mikäli ei haluta maksaa koko laskun avointa summaa tälläerää.

Jos maksettavaksi ehdotetaan nollasummaa, saattaa tämä johtua siitä, että lasku on jo maksatuksessa. Tällöin kannattaa varmistaa, ettei laskua tule maksettua kahteen kertaan. Jos lasku on jo maksettu, voidaan se poistaa maksettavien listalta.

Mikäli muutetaan maksettavaa summaa ja myöhemmin viedään lasku uudelleen maksatukseen, laskee Netvisor automaattisesti maksettavan avoimen summan uudestaan. Alla olevassa esimerkissä 10 € laskusta on maksettu aikaisemmin 8 €. Joten uudelleen maksatukseen tuli 2 €.

Kassa-alennuksen huomioiminen

Mikäli ostolaskulle on laskun käsittelyssä valittu kassa-alennuksen omaava maksuehto, niin kassa-alennettua summaa ehdotetaan maksettavaksi, jos maksuehdon mukainen kassa-alepäivä ei ole vielä mennyt. Jos kassa-alepäivä on jo mennyt, ehdottaa järjestelmä laskun avointa summaa maksettavaksi. Kun maksu käsitellään tiliotteen palauteaineistona, huomioidaan kassa-alennus automaattisesti, edellyttäen että alennuksen määrä on toleranssirajan sisällä (yrityksen perustiedoissa), sekä maksupäivän erotus kassa-ale päivään enintään + määritelty päivämäärä (yrityksen perustiedoissa). Muutoin maksu käsitellään osasuorituksena ja mahdollinen alennus on manuaalisesti kirjattava.

Alla esimerkki 100 € laskusta, jossa on 2 % kassa-ale. Maksettavaksi tulisi 98 €.

Maksun niputtaminen 

Samalla kertaa maksatukseen vietävät maksut niputetaan Netvisorissa aina sen mukaan, onko kyseessä SEPA-alueen maksu vai SEPA-alueen ulkopuolinen maksu. SEPA-alueen maksuissa pankkikuluja voi vähentää maksamalla maksut kerralla ja samalla eräpäivällä. Jos laskuilla on kassa-alennusta, niin aineisto niputetaan, mikäli maksupäivä kentässä on sama päiväys. Tähän tulee oletuksena kassa-alen eräpäivä. 

Sepa alueen ulkopuolinen maksu voidaan niputtaa samaan maksuaineistoon, jos siinä on sama valuutta, maksutili ja toimittaja. Tämä on tällöin asiakkaalle edullisempaa ja ei tarvitse maksaa niin paljon pankkien kuluja.  SEPA-alueen ulkopuoliset maksut niputetaan, jos maksut on viety maksuun samassa maksuerässä päivän aikana ja toimittaja on sama. Tällöin saman toimittajan kaikki maksut menevät maksuun yhdellä kerralla aikaisimman eräpäivän mukaan, tai jos eräpäivä on jo menneisyydessä, niin ohjelma tarjoaa maksupäiväksi tätä päivää. Alla esimerkki, josta näkee, että kaksi maksua on niputettu yhteen.
Maksun poistaminen maksettavista

Jos jokin maksu halutaan poistaa maksettavien joukosta, voidaan se tehdä laskurivin perässä olevan nuolipainikkeen kautta.

Virheellinen maksuaineisto

Jos maksatukseen on poimittu laskuja, joissa on maksun estäviä virheellisiä tietoja, näkyy tästä ilmoitus sivun yläreunassa. Virheellinen aineisto löytyy maksukelpoisten laskujen alapuolelta omasta taulukostaan selityksen kera.

Jos tiedot korjataan, siirtyy lasku pois virheellisistä laskuista normaalisti maksettavien laskujen sekaan. Laskulle voidaan porautua laskunumerosta.

Maksaminen

Kun sivulta on poistettu laskut, joita ei aiota maksaa sekä tarkistettu ja annettu maksettavien tiedot, voidaan siirtyä laskujen maksamiseen. Toiminto löytyy laskutaulukon alapuolelta.

Maksettavien laskujen yhteenlaskettu euromääräinen summa näytetään tilinvalintalaatikon oikeassa yläkulmassa. Jos maksettavissa on valuuttalaskuja, nähdään valuuttakohtainen erottelu yhteissumman alla.
Valittavissa ovat kaikki yrityksen pankkitilit, joiden pankkiliikennettä ei ole suljettu. Tilit erotellaan kotimaisiin-, valuutta- ja virolaisiin tileihin. Tilin saldo näkyy tilinumeron vieressä. Valitaan tili, jolta ostolaskut maksetaan ja painetaan Jatka yhteenvetoon -painiketta.


Yhteenvetonäkymä

Yhteenvetonäkymässä näytetään maksatukseen lähetettävät laskut, näiden yhteissumma ja tili, jolta maksut aiotaan maksaa. Jos aineisto tai pankkitilin tiedot eivät ole oikein, voidaan edelliselle sivulle palata painamalla Palaa maksuerän valintaan -painiketta. Maksuaineisto lähetetään pankkiin Lähetä maksuaineisto -painikkeella.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.