Netvisorin aloitusnäkymää voi muokata haluamakseen. Näkymästä voi ottaa pois widgettejä, joita ei halua nähtäville.

Tämä onnistuu painamalla "Muokkaa näkymää" -painikkeesta.

Näkymät ovat nyt täysin muokattavissa, ja eri aloitusnäkymien widgettejä on mahdollista siirtää toisiin näkymiin. Widgettien tuonti aloitusnäkymäsivuille ja näkymässä olevien widgettien siirtely tapahtuu raahaamalla widgetit haluttuun paikkaan. Voit asetella näkymät täysin omien tarpeittesi mukaisiksi.

Tämän jälkeen tulevat alla olevat painikkeet 

Lopeta muokkaus lopettaa muokkaukset ja saat taas päänäkymän näkyviin, mikäli teit näkymään muutoksia.

Lisää Widgettejä

Tästä painikkeesta saadaan eri osa-alueiden widgetit näkyviin. 

Avataan esimerkiksi myynti -puolen widgetit

Jos widgetin reunassa on lukon kuva, käyttäjältä puuttuu oikeus kyseiseen widgetin näkymään.

Ne widgetit, joiden edessä on "Valittu" -painike. niin ne ovat jo näkyvissä etusivulla. Jos esimerkiksi halutaan laskuttamattomat myyntitilaukset näkyviin, voidaan valita tämä widget ja siirtää haluttuun kohtaan etusivulla. 

Widgetin poisto

Widget voidaan poistaa etusivulla kyseisen widgetin palauta Widgetteihin napista. 

Widgettien kopiointi toiseen yritykseen.

Muokattu etusivu voidaan kopioida myös toisiin yrityksiin. Tämä onnistuu "Lisää widgettejä" -napin takaa olevasta alaspäin olevasta kolmiosta. Täältä valitaan "Kopioi näkymän asetukset muihin yrityksiisi", joihin omaat oikeudet. Tämän jälkeen voit valita yritykset ja painaa nappia kopioi asetukset valittuihin yrityksiin.

Palauta näkymän oletusasetukset. Palauttaa etusivun oletusasetukset ja tuo oletuksena olevat widgetit näkyville, mikäli nämä oli poistettu ja säilyttää widgettien oletuspaikan etusivulla. 

Eri Netvisor -osioilla on päänäkymässä omat widgettinsä. 

Widgettien kuvaukset

Poikkeukset ja huomiot. 

Kohdistumattomat kuluttajaverkkolaskutuksen vastaanottoilmoitukset: näyttää saapuneet vastaanottoilmoitukset, joita ei ole voitu kohdistaa automaattisesti asiakaskortille.

Myyntilaskut, joiden lähetys verkkolaskuina epäonnistui: näyttää myyntilaskut, joita yritettiin lähettää verkkolaskuina, mutta jotka jäivät myöhemmin virheeseen.

Kohdistumattomat viitesuoritukset: näyttää viitesuoritukset, jotka eivät ole kohdistuneet. Esimerkiksi on maksettu enemmän, mitä on laskun loppusumma. Tämä linkki näkyy ja avautuu, mikäli henkilöllä on muokkausoikeus myyntireskontran perustoimintoihin, sekä muokkausoikeus suoritusten hallintaan. Kohdistumattomia viitesuorituksia näytetään vain avoimilta tilikausilta.

Saapuneet viitesuoritukset: Tämä näyttää konekielisesti saapuneiden viitesuoritusten lukumäärän, joita ei ole vielä käsitelty. Linkki vaatii näkyäkseen oikeudet tiedotusnäkymään tämän osalta ja myöskin kirjanpito-osion on oltava aktiivinen kyseisessä yrityksessä. Kirjanpidon osalta pitää olla vähintään lukuoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin. 

Pankki ja maksuliikenteen poikkeukset: näyttää virheeseen jääneet ostolaskujen maksut.

Ostolaskuautomaation ehdotukset: näyttää mahdollisia ehdotuksia, joista voi tehdä ostolaskuautomaatiosääntöjä. Näitten ehdotusten näkyminen vaatii oikeudet ostolaskujen automaatiosääntöihin.

Vanhentuneet ostolaskuautomaation säännöt: näyttää jos on käytetty ostolaskuautomaatiota ja jokin sääntö on vanhentunut.

Maksamatta jääneet henkilöstökulut: näyttää matkalaskut, jotka ovat maksatusvalmiita, muttei vielä maksettuja.

Palkansaajalta puuttuu voimassa oleva verokortti: näyttää palkansaajat, joiden verokortti ei ole voimassa.

Tarkistamattomat tiliöinnit: Näyttää tositteiden määrän, jotka on luotu henkilön toimesta, kenellä ei ole muokkausoikeutta tarkistamattomiin tiliöinteihin tiedotusnäkymän oikeuksissa. Jotta tämä näkyy pitää olla lisäksi kirjanpitäjä -rooli. Ostolaskuautomaation kautta luodut tositteet nousevat tähän listaan. Jos ostolaskuautomaatio ajetaan käsin, niin sitten riippuu käsin ajajan oikeuksista. Jos hänellä on muokkausoikeudet tarkistamattomiin tiliöinteihin, niin sitten tämä tapahtuma ei nouse tarkistamattomat tiliöinnit listaan. Tapahtuman hyväksyminen ei vaikuta olemassa olevaan kirjanpitoon, se vain ottaa tositteen pois tästä listasta. Näkymän kautta voi tarkistaa haluttujen käyttäjien tekemät tositteet. 

Laskujen maksupalautteet: näyttää saapuneet maksupalautteet ostolaskuista. Näkymä on informatiivinen. Näkymän kuittaaminen ei vaikuta kirjanpitoon.

Automaattisten muistutusten lähettämättömät laskut: Näyttää laskut, joiden lähetys muistutusten automaatiosäännöllä on epäonnistunut. Virhe on näkyvillä 30 päivän ajan.

Automaattisen tiliotekäsittelyn virheet: Näyttää tiliotteiden määrän, joihin on tullut joku virhe ostolaskujen automaattisen käsittelyn epäonnistuttua. Esimerkiksi yritykseen on tullut tiliote, jossa esim. ALV tai ostoreskontra on ollut lukittuna, jolloin automatiikka ei käsittele ostolaskutapahtumaa tiliotteelta. Näkymä näkyy, mikäli käyttäjällä on pääsy tiliotteelle. 

Oma työaika

Näkymä näyttää mahdollisen liukuman (mikäli käytössä yrityksessä) ja kuittaamattomat työpäivät. Näkymä vaatii, että käyttäjällä on oikeudet työajankirjaukseen yrityksessä.

Omat matka- ja kulukorvaukset

Näyttää kyseisen henkilön matkalaskujen tilanteen, vaatii että käyttäjällä on oikeudet matkalaskujen tekoon yrityksessä.

Käsittelemättömät eScan-aineistot

Näyttää mitä aineistoja eScan-näkymässä olisi käsittelemättä. Mikäli eScania ei ole otettu käyttöön näyttää tämä linkki "ota eScan-palvelu käyttöön". Jokainen käyttäjä näkee omat käsittelemättömät aineistot. Jos käyttäjällä on kirjanpitäjä (KP)-, käyttäjähallitsija (KH)- tai tilitoimistonpääkäyttäjä (TPK) -rooli, näkee käyttäjä kaikkien muidenkin lähettämät käsittelemättömät aineistot. 

Kassavirtaennuste

Kassavirtaennusteen käyttöön vaaditaan ostolaskujen maksatusoikeudet tai kirjanpitäjän rooli. Kassavirtaennuste on automaattisesti käytössä kaikilla ostoreskontraa käyttävillä yrityksillä.

Minulla käsittelyssä

Näkymää voidaan muokata näyttäväksi joko kaikki yrityksen aineistot tai vain mitä on kohdistettu kyseiselle käyttäjälle.

Hyväksymättömät hankintaehdotukset: Tämä näkyy, mikäli yrityksessä on ostotilaus -osio käytössä ja kyseisellä henkilöllä on osto- ja myyntireskontrien oikeuksissa oikeus hyväksyä ostotilauksia.

Tarkistettavat ostolaskut: Näkyy mikäli henkilöllä on osto- ja myyntireskontrien oikeuksissa oikeus asiatarkistaa tai hyväksyä ostolaskuja.

Tiliöimättömät ostolaskut: Näyttää ostolaskut, joita ei ole vielä tiliöity. 

Toimittamattomat myyntitilaukset: Näyttää myyntitilaukset, joita ei ole vielä toimitettu. Vaatii tilaustenkäsittely -osion käyttöön yrityksessä ja oikeudet käsitellä myyntitilauksia. Käyttäjän oikeuksia nähdä vain hänelle kohdistetut tapahtumat, voi rajata reskontraoikeuksissa asetuksella "Näytä vain itse syötetyt laskut ja tilaukset".

Laskuttamattomat myyntitilaukset: Näyttää myyntitilaukset, joita ei ole vielä laskutettu.

Lähettämättömät myyntilaskut: Näyttää käyttäjän itse luomat laskut, joita ei ole vielä lähetetty tai tulostettu. 

Hyväksyttävät matkalaskut, tämä vaatii esimiehen roolin tai palkanlaskijan oikeudet. 

Avoimet myynnit

Näyttää avoimet tarjoukset ja tilaukset. Tämä edellyttää, että tilaustenkäsittely on päällä ja siihen on oikeudet. Näyttää myös lähettämättömät, avoimet, erääntyneet, muistutetut, huomautetut ja perinnässä olevien laskujen määrän ja summan. Vaatii oikeudet myyntireskontraan.

Avoimet ostot ja tilisiirrot

Näyttää ostotilaukset. Tämä edellyttää, että palvelu on päällä ja käyttäjällä on tähän oikeudet. 

Näkymä näyttää uudet ostolaskut, laskukierrossa olevat laskut, maksuvalmiit ostolaskut ja erääntyneet ostolaskut. Vaatii oikeudet ostoreskontraan.

Mikäli omaat maksatusoikeudet tilisiirtoihin, näet maksamattomien tilisiirtojen määrän. Käyttäjällä pitää olla myös muokkausoikeudet maksatus -kohtaan perus ostoreskontran oikeuksissa. 

Velvoitteet

Näkymä näyttää montako päivää ALV-ilmoitus ja työnantajasuoritus on myöhässä. Jotta nämä näkyvät, pitää tiedotusnäkymässä olla luku- tai muokkausoikeus kohtaan lähettämättömät valvontailmoitukset. ALV-ilmoituksen osalta pitää olla lisäksi vähintään lukuoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin ja kirjanpitäjän oikeudet. Näkymä näyttää myös, jos ALV-tilisiirto on maksamatta. Huomioithan, että jos kyseiselle kuukaudelle on kirjattu omia tapahtumia, niin omat tapahtumat voivat aiheuttaa sen, että kyseisen kuun palautuksella oleva ALV muodostuukin maksettavaksi, vaikka tosiasiassa maksettavaa ALV:ia ei ole, mutta widget saattaa maksusta huomioida. Tämän saa korjattua merkitsemällä kyseinen kausi valmiiksi Oma alotteiset verot näkymässä.

Lukitukset

Näyttää milloin yrityksen ALV on lukittu (tämä lukittuu, kun kyseisen kuun ALV-laskelma on tehty) ja milloin tilikausi on lukittu (tulee kun tilikausi päätetään). 

Näyttää myös palkanlaskennan ja työajansyötön lukituksen, nämä voidaan määrittää palkanlaskennan asetuksista. "Lukitukset" -widget vaatii näkyäkseen kirjanpitäjän tai palkanlaskijan roolin. ALV-, tilikausi- ja ostoreskontralukitukset näytetään kirjanpitäjän roolilla.  Palkanlaskenta- ja työaikalukitukset näytetään palkanlaskijan roolilla.

Pikalinkit

Näyttää jos käyttäjä on tehnyt pikalinkkejä tai käyttäjähallitsijan oikeuksilla oleva henkilö on tehnyt pikalinkin kyseiselle käyttäjälle. 

Pankkitilit

Näyttää yrityksen pankkitilit ja niiden saldot. Vaatii oikeudet nähdä yrityksen pankkitilit käyttöoikeuksissa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.