Kun ostotilaus on toimittamaton tilassa, päästään tälle tekemään toimituksen vastaanotto. Kun ostotilauksen rivit merkitään toimitetuiksi, päivittyvät tuotteet myös samalla varastoon (edellyttäen, että varastonhallinta on käytössä ja tuotteet ovat varastotuotteita). Ostotilaus tulee siis merkitä toimitetuksi, jotta tuotteet siirtyvät varastoon. Enää ostotilauksen linkitys ostolaskuun ei tee tätä toimenpidettä.

Vastaanota toimitus


1. Toimituksen vastaanotto tehdään klikkaamalla vastaanota toimitus -linkkiä.

2. Toimitettu -kenttä näyttää monta ostotilauksen riviä on toimitettu. Vihreä väri tarkoittaa, että rivillä ei ole laatupoikkeamia. Harmaalla oleva rivi tarkoittaa, ettei sitä ole käsitelty. Oranssilla oleva rivi tarkoittaa, että rivillä on laatupoikkeamia. Esimerkiksi on määritelty osa rivistä kakkoslaadulla olevaksi tavaraksi. Tarkemmat tiedot laatupoikkeamista löytyvät omassa ohjeessaan. Ensimmäinen numero tarkoittaa montako riviä on merkitty toimitetuksi ja jälkimmäinen on koko ostotilauksen olemassa olevat rivit.

3. Toimituksen tila -kenttä. Mikäli kaikki rivit on toimitettu, tulee tilaksi toimitettu. Mikäli vain osa riveistä on toimitettu, tulee tilaksi osatoimitettu. Mikäli on toimitettu enemmän, mitä alkuperäisessä ostotilauksessa tulee tilaksi ylitoimitettu. Näistä linkeistä klikkaamalla Netvisor vie tuotteiden varastokirjaukseen.

 

Toimituksen vastaanotto

Kun valitaan vastaanota toimitus, päästään toimituksen vastaanotto näkymään. Tämä näyttää ensiksi tiedot ostotilauksesta. Toimittajatiedoista pääsee tutkimaan tarkemmin toimittajan tietoja ja tilausnumerosta saa koko ostotilauksen näkyville. Toimitettu kenttä näyttää onko kaikki rivit merkitty toimitetuksi.

 

1. Tilattu määrä. Kenttä näyttää koko ostotilauksella tilatun määrän.

2. Toimitettu määrä. Kenttä näyttää harmaalla ylhäällä tämänhetkisen kokonais toimitetun määrän. Valkoisella olevat rivit voidaan määrittää toimitetuksi halutulla kappalemäärällä.

3. Toimituspäivä kenttää määritetään mikä on tuotteen toimituspäivämäärä. Kyseinen päivämäärä tulee myös varastokirjauksen toimituspäivämääräksi.

4. Mikäli yrityksessä on otettu laadun käsittely käyttöön, voidaan riveittäin määritellä mikä määrä tuotteita kuuluu millekin laatuluokalle. Voidaan esimerkiksi määritellä, että toimitettavista tuotteista yksi olisi kakkosluokan tuote (laatuluokkiin voidaan määritellä omat kuvaukset, jotka tulevat näkyviin laatu -kentän alasvetovalikkoon). Riveille voidaan määritellä laatuluokkaa myöhemminkin ja nämä tallentuvat, kun painaa tallenna muutokset -napista.

5. Voidaan antaa oma kommentti riveittäin.

6. Tila. Kun rivi käsitellään, tulee sen tilaksi toimitettu. Muutoin tila on toimittamaton.

Osatoimitus ja jälkitoimitus

Mikäli kaikkia rivejä ei toimiteta samaan aikaan, voidaan näille tehdä osatoimitus ja määritellä tehdäänkö kyseiselle riville jälkitoimitus myöhemmin, eli kyseinen rivi toimitetaan myöhemmin.

Alla olevassa esimerkissä määritetään 4 tilatusta tuotteesta 2 toimitetuksi.

Painetaan tallenna muutokset -nappia

Tullaan viimeistele toimitusten kirjaaminen näytölle.

1. Tässä kohtaa valitaan jääkö rivi jälkitoimitukseen vai kirjataanko se vajaana toimitetuksi. Mikäli pidetään rivi jälkitoimituksessa, tulee jäljelle jäävälle 2 tuotteelle tehdä toimitus myöhemmin. Mikäli tässä kohtaa valitaan painamalla toimitetuksi, menee koko rivi toimitettu tilaan ja 2 jäljelle jäävää tuotetta ei voi myöskään toimiteta myöhemmin. Kun oikea valinta on päätetty, painetaan kirjaa -painiketta. Mikäli esim. laatumäärittely jäi tekemättä niin peruuta painikkeella päästään takaisin ja voidaan tehdä tarvittavat muutokset.

Jälkitoimituksia voidaan tehdä niin kauan, kunnes kaikki ostotilauksen rivit on toimitettu.

Rivin käsittely

Kun valitaan rivin edestä haluttu rivi, on jokaisen rivin perässä ns. alaspäin oleva kolmio -painike. Mikäli valitaan toimitetuksi koko rivi, voidaan rivi merkitä toimitetuksi myös tämän kautta. Valitaan listalta toimita valinta. Muutos pitää muistaa tallentaa tallenna muutokset -painikkeesta.

Mikäli valitaan riville osatoimitus, tulee alla olevat valinnat näkyviin.

Toimita ilman jälkitoimitusta. Tämä merkitsee rivin kokonaan toimitetuksi ja riviä ei enää pääse jälkitoimittamaan.

Muodosta rivi laatumääritykselle. Voidaan valita riveittäin, mikä tuote on mitäkin laatua. Esimerkiksi on 2 toimittamatonta tuotetta, jotka halutaan toimitetuksi, mutta toisen laatu on sekundaa. Näin voidaan määritellä toisella 1. luokan laatu ja toiselle 2. luokan laatu.

Yhdistä toimittamattomaan riviin. Mikäli rivejä on useampi toimittamaton -tilassa, voidaan nämä yhdistää yhdeksi riviksi tämän valinnan avulla.

 

Toimitetun rivin muokkaaminen

Kun rivi on toimitettu tilassa, mutta halutaan kuitenkin muokata sitä, valitaan kyseinen rivi ja rivin perästä alaspäin olevasta kolmiosta valitaan avaa toimitus muokattavaksi. Nyt päästään editoimaan toimitettua määrää ja toimituspäivää. Muutoksen tallentuvat myös varastonhallinta riville ja sitä kautta varastoon.

Toiminnot

Toiminnot painikkeesta päästään siirtymään laatuluokkien hallintaan, mikäli tämä on käytössä yrityksellä. Valinnasta päästään myös ostotilausnäkymään, tai kyseisestä ostotilauksesta muodostuneelle varastotapahtumalle. Valinnasta voidaan myös kohdistaa ostotilaus ostolaskuun.

Ostotilaus ja varastonhallinta

Kun ostotilaus tehdään, tekee se niiden rivien osalta varastokirjauksen, jotka ovat varastotuotteita. Ostotilauksen teko tekee hankinta rivin ja tilaksi tulee avoin. Tämä näkyy myös varastonhallinta raporteilla tulossa olevina tuotteina. Kun ostotilaus merkitään toimitetuksi tämä muuttaa varastohallinta rivin käsitelty -tilaan ja tällöin tuote myöskin tulee varastoon toimituspäivänä.

Alla rivi ostotilauksesta varastonhallinnassa ennen toimituksen tekoa. Huom. tila on avoin. Toimituspäivänä näkyy ostotilauksella oleva oletettu toimituspäivä.

Merkitään kyseinen rivi toimitetuksi ostotilauksella, toimituspäiväksi laitetaan 22.6.2018. Kyseiselle riville on muuttunut tila käsitellyksi ja toimituspäivä on muuttunut samalla. Kun tila on käsitelty, ovat tuotteet myös varastossa.

Ostotilaukseen liittyviä varastotapahtumia ei enää pääse muokkaamaan varastonhallinnan kautta, vaan muutokset pitää tehdä ostotilauksen toimituksen vastaanotto -näkymässä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.