Resurssi: employee.nv

HTTP-metodi: POST

Palkansaajan tuonti tai muokkaus. Katso taulukon lopusta ohjeet resurssin käyttöön.
Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
Method1AddTuonnin tyyppi, Add tai Edit

Palkansaajan tietojen muokkauksessa Method=Edit ja kohdistustietona käytetään XML-sanoman elementtiä employeeidentifier (suomalainen palkansaaja) tai identifier (ulkomainen palkansaaja).
Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmenty-
miä
Kuvaus
Esimerkki
RootrootAggregaatti 1  
1employeeAggregaatti 1  
2employeebaseinformationAggregaatti 1  
3foreignemployeeidentificationAggregaatti0..1Ulkomainen palkansaajaJos elementti annetaan,
ei anneta employeeidentifier tietoa
4identifierMerkkijono1Tunnistustieto23011970
Attr.typeMerkkijono1Tunnistustiedon tyyppi, sallitut arvot:
taxidentificationnumber
foreignpersonalidentifier
other
foreignpersonalidentifier
4issuingcountryMerkkijono1MaaAF
Attr.typeMerkkijono1Maatiedon muotoISO-3166
4genderMerkkijono1Sukupuoli,
male
female
male
4dateofbirthPäivämäärä1Syntymäaika1970-10-20
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
3employeeidentifierMerkkijono1Palkansaajan suomalainen henkilötunnus010277-xxxp
3companyidentifier Merkkijono0..1Yrityksen y-tunnus,
Kun tuodaan yritys palkansaajaksi
0174564-5
3
companynameMerkkijono0..1Yrityksen nimiTesti Yritys
3firstnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan etunimiAnna
3lastnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan sukunimiAmmattilainen
3phonenumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan puhelinnumero050 123 456
3emailMerkkijono, maks. 1001Palkansaajan sähköpostiosoiteanna.ammattilainen@yritys.fi
2employeepayrollinformationAggregaatti1  
3streetaddressMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan katuosoiteKeisarinnankatu 1
3postnumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan postinumero56120
3cityMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan postitoimipaikkaLappeenranta
3municipalityMerkkijono, maks. 2550..1Palkansaajan asuinpaikkakuntaLappeenranta
3countryMerkkijono, maks. 20..1Palkansaajan kotimaan koodi, oletus fifi
3nationalityMerkkijono, maks. 20..1Palkansaajan kansalaisuus, oletus fise
3languageMerkkijono, maks. 20..1Palkansaajan käyttämä kieli, oletus fifi
3employeenumberNumeerinen, maks. 100..1Palkansaajan yksilöllinen tunnistenumero13
3professionMerkkijono, maks. 2550..1Palkansaajan ammattinimikeTestaaja
3jobbegindateMerkkijono, maks. 100..1Palkansaajan työsuhteen alkamispäivä2017-11-09
Attr.formatMerkkijono
Alkamispäivän muoto, aina ansiansi
3payrollrulegroupnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan palkkamallin nimiKuukausipalkkalaiset
3bankaccountnumberMerkkijono, maks. 340..1Palkansaajan pankkitilinumero, IBAN-tilinumero. Jos tuot pelkästään pankkitilinumeron, lasketaan BIC-koodi tilinumeron perusteella FI71 7997 9580 0073 35
3bankidentificationcodeMerkkijono. maks. 200..1Pankin BIC-koodiNDEAFIHH
3accountingaccountnumberNumeerinen0..1Palkansaajan velkatilinumero1751
3hierarchyMerkkijono0..1HierarkiatasoOy Yritys Ab
Attr.typeMerkkijono1Hierarkian linkitystyyppi
netvisor - Netvisorin tunniste
tai
customer - Jos yksilöidään nimellä,
täytyy olla uniikki
Lue yrityshierarkiasta
3dimensionAggregaatti0..n Oletuslaskentakohteet
4dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimi.
Luodaan tarvittaessa
Kustannuspaikat
4dimensionitemMerkkijono1Laskentakohteen nimi.
Luodaan tarvittaessa
DevOps
Attr.fatheridNumeerinen0..1Laskentakohteen "vanhemman" (parent)
tunnus. ID:t voi noutaa tällä resurssilla
1
3payslipdeliverymethodMerkkijono0..1Palkkalaskelman toimitustapa1 = paikallinen tulostus
2 = tulostuspalvelu
3 = verkkopalkka
Attr.typeMerkkijono1Toimitustavan linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
3isjointownerNumeerinen0..1Osakasasemassa maksajaan1=kyllä
0=ei
3isathleteNumeerinen 0..1Urheilija1=kyllä
0=ei
3isperformingartistNumeerinen0..1Esiintyvä taitelija1=kyllä
0=ei
3employeeinsurancetypeNumeerinen0..1Työeläkevakuutuksen tyyppi1=Tyel
2=MYEL
3=YEL
4=Ei eläkevakuutettu
3ispersonworkingonaroadferryonalandislandsNumeerinen0..1Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö1=kyllä
0=ei
3isentrepreneurwithoptionalyelormyel Numeerinen0..1Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta1=kyllä
0=ei
1 voidaan antaa vain, mikäli employeeinsurancetype=4
3ispersonreceivingeppoinsurancesalary
Numeerinen
0..1EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saaja henkilö

1=kyllä

0=ei

3isinvoicingserviceuserwithoutbusinessid
Numeerinen0..1Laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta
1=kyllä
0=ei
3nosocialsecuritypayment Numeerinen0..1Ei työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen1=kyllä
0=ei
Oletuksena 0
3receivessalaryfromdiplomaticembassy
Numeerinen0..1Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö

1=kyllä

0=ei

3activityNumeerinen0..1Aktiivisuus1=kyllä
0=ei
Oletuksena 1
3foreclosureNumeerinen0..1Ulosotto1=kyllä
0=ei
Oletuksena 0
3foreclosuremaitenancepersonsNumeerinen0..1Ulosotossa elatuksen varassa olevat henkilötAnnettava, jos foreclosure = 1
3taxnumberMerkkijono0..1Palkansaajan veronumero123456798912
3placeofbusinessMerkkijono0..1Toimipaikka tulorekisteriin (nimi)Pääkonttori
2employmentperiodsAggregaatti0..1Työsuhteet 
3employmentperiodAggregaatti1..nTyösuhde 
4companystartdatePäivämäärä0..1Yhtymään tulopäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4startdatePäivämäärä1Alkamispäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4probationenddatePäivämäärä0..1Koeajan päättymispäivä2017-04-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4employmentmodeNumeerinen0..1Työsuhteen tapa1 = työsuhteinen
2 = vuokratyöntekijä
3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava
4 = harjoittelija
5 = talkootyö
Attr.typeMerkkijono1Työsuhteen linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4professionMerkkijono, maks. 250
1AmmattinimikeTestaaja
4commentMerkkijono, maks. 5000..1KommenttiUusi osaava tyyppi
4enddatePäivämäärä0..1Päättymispäivä2017-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4endreasonNumeerinen0..1Päättymisen syy2=Työntekijän vanhuuseläke
4=Työntekijän oma pyyntö
5=Työntekijästä johtuva syy
6=Työsuhteen määräaikaisuus
11=Yrityksen tuotannolliset ja taloudelliset syyt
12=Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta
13=Muu syy
(Seuraavat poistuneet käytöstä:
1 = Normaali työsuhteen päättyminen
3 = Työntekijän kuolema
7 = Työsuhteen päättyminen koeaikana
8 = Työsuhteen purkaminen
9 = Yrityksen konkurssi
10 = Yrityksen omistajan vaihtuminen)
Attr.typeMerkkijono1Päättymisen linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4occupationclassificationMerkkijono0..1AmmattiluokkaAmmattiluokan TK10-koodi
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina isco
4employmentcontractNumeerinen0..1Työsuhteen voimassaolo1 = Toistaiseksi voimassa oleva
2 = Määräaikainen
Huom: määräaikaiselle
työsuhteelle on
annettava päättymispäivä
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4employmentformNumeerinen0..1Työsuhteen tyyppi1 = Kokoaikainen
2 = Osa-aikainen

3 = tietoa ei saatavilla
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4parttimepercentNumeerinen0..1Osa-aikaisuuden prosenttiSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-100
Huom: employmentform oltava 2,
jotta asetus huomioidaan
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin 
4regularworkinghoursNumeerinen0..1Säännöllinen työaikaSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-168
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin
4groundsforemploymentNumeerinen 0..1Työsuhteen peruste0=Muu peruste
1=Työsuhde tai virkasuhde
4kevaprofessionalclasscodeNumeerinen 0..1Keva Ammattiluokan koodi, max 20 merkkiä. 
KEVA tietoja voi antaa vain jos yrityksellä on valittu
palkanlaskennan asetuksista ”Yrityksen työeläkevakuuttaja on Keva”.
Kevan ammattiluokkien koodit:
Keva: Ammattinimikkeiden haku

 

4kevaemploymentregistrationNumeerinen 0..1Keva Palvelusuhteen rekisteröinti, max 2 merkkiä. Kevan Palvelussuhteen rekisteröintikoodit:
Keva: Tulorekisterin koodisto
Attr.typeMerkkijono 1aina kevakeva
Attr.pensionprovidercodeNumeerinen0..1Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen koodi. Jos ei anneta, käytetään oletuksena
arvoa ”20”.
Määrää mitä arvoja hyväksytään kenttään
kevaemploymentregistration. 
Arvo löytyy KEVA:n koodistosta
Keva: Tulorekisterin koodisto
Virheellisellä arvolla listataan sallitut arvot.
4ispaymenttypemonthlywageNumeerinen 0..1Palkkauksen muoto: Kuukausipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypehourlywageNumeerinen 0..1Palkkauksen muoto: Tuntipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypepiecewageNumeerinen0..1Palkkauksen muoto: Urakka1=kyllä
0=ei
4collectiveagreementNumeerinen0..1TyöehtosopimusTulorekisterin työehtosopimuksen koodit:
Tulorekisteri: Koodistot
Attr.typeMerkkijono1aina cbacodecbacode
4stateemploymentfundNumeerinen0..1Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty1=kyllä
0=ei
4carbenefityearNumeerinen0..1Autoetuauton käyttöönottovuosi, max 4 merkkiä 2012
4isabroadcarbenefitNumeerinen0..1Autoetu on saatu ulkomailla1=kyllä
0=ei
4caremissionsvalueNumeerinen0..1Auton päästöarvo, kokonaisluku väliltä 0-10085
2employeesettingsAggregaatti0..1Palkansaajan asetukset 
3payrollserviceMerkkijono0..1Palkanlaskentapalveluenabled tai disabled
3resourcemanagementMerkkijono0..1Resurssinhallintaenabled tai disabled
2employeesettlementpointsAggregaatti0..1Tilityspisteet 
3employeeworkpensioninsuranceAggregaatti0..1Työeläkevakuutus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling=Ei käsittelyä
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias 
17to52yearsold=17-52 vuotias 
53to62yearsold=53-62 vuotias
63to67yearsold=63-67 vuotias
over68yearsold=yli 68-vuotias
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*TyEL
3employeeunemploymentinsuranceAggregaatti0..1Työttömyysvakuutus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling=Ei käsittelyä
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias
17to64yearsold=17-64 vuotias
over65yearsold=yli 65-vuotias
partowner=osaomistaja
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Työttömyysvakuutus
3employeeaccidentinsuranceAggregaatti0..1Tapaturmavakuutus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*
Tapaturmavakuutus
3employeegrouplifeinsuranceAggregaatti0..1Ryhmähenkivakuutus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ryhmähenkivakuutus
3employeeotherinsuranceAggregaatti0..1Muu vakuutus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Muu vakuutus
3employeeunionmembershipfeeAggregaatti0..1Ammattiliiton jäsenmaksu 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ammattiliiton jäsenmaksu
3employeeforeclosureAggregaatti0..1Ulosmittaus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ulosotto
2employeeeducationalinformationAggregaatti0..1Palkansaajan koulutustiedot
3degreeAggregaatti0..nTutkinto
4nameMerkkijono1Tutkinnon nimiYlioppilas
4schoolMerkkijono1Koulun nimiLyseon lukio
4graduationyearNumeerinen1Valmistumisvuosi2022
4primarydegreeNumeerinen1Päätutkinto1=kyllä
0=ei
2employeeadditionalinformationAggregaatti0..1Palkansaajan lisätietokentät
3additionalinformationfieldAggregaatti0..nPalkansaajan lisätietokenttä
4nameMerkkijono1Lisätietokentän nimiAllergiat
4valueMerkkijono1Lisätietokentän arvoKala

*) Tilityspisteet:  Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset

Huomioitavaa resurssin käytössä:

 • Palkansaajan muokkaaminen on mahdollistettu silloinkin kun ko. palkansaajan työsuhde ei ole voimassa
 • Resurssi ei aseta palkansaajalle lomapäivien kertymiä. Tämä asetetaan käyttöliittymässä.
  • Yksittäisen palkansaajan osalta tiedon voi päivittää palkansaajan tietojen sivulla
  • Useammalle palkansaajalle tieto voidaan asettaa massana lomaoikeuden hallinnasta, Palkat - Lomalaskennan asetukset, jossa valitaan käsiltävät palkansaajat ja "Käsittele valittuja" valikosta valitaan "Aseta lomapäivien kertymäsääntö" sekä haluttu kertymäsääntö
 • Jos employmentperiods-elementti on määritelty, vähintään yksi työsuhde on tuotava
  • startdate- ja profession-elementit ovat aina pakollisia
  • Jos enddate on määritelty, myös endreason on pakollinen
 • Jos employmentperiods-elementti on määritelty, työsuhdetiedot yliajavat employeepayrollinformation-määritykset
 • Jos employmentperiods-elementtiä ei ole määritelty, palkansaajan työsuhde määritetään employeepayrollinformation > profession ja jobbegindate
 • Jos työsuhteita tuodaan rajapinnan kautta, palkansaajan mahdolliset olemassaolevat työsuhteet poistetaan
 • Jos yritys tuodaan palkansaajaksi niin tällöin ei anneta tavallisen palkansaajan yksilöiviä tietoja kuten:
  • employeeidentifier
  • firstname
  • lastname
  • foreignemployeeidentification -elementti


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.