Kun myyntilasku on erääntynyt, eli laskun eräpäivä on menneisyydessä, voidaan laskusta muodostaa maksumuistutus. 

Lasku siirtyy automaattisesti avoimista erääntyneisiin, kun eräpäivä on mennyt.

Maksumuistutuksen teko

Erääntyneestä laskusta voidaan tulostaa maksumuistutus "Avoimet myyntilaskut" -näkymässä. Kun muistutuksen tulostaa tätä kautta, ei laskuun saada perintäkulua mukaan automaattisesti. Mikäli perintäkulu halutaan laskulle mukaan, pitää maksumuistutus tehdä "Korko ja perintä" -valikon "Laskujen perintä" -toiminnolla. Tästä löytyy tarkemmat ohjeet täältä.

Valitaan halutut laskut vasemman reunan valintaruuduilla ja näytön alareunasta "Laskun toiminnot" -napista valitaan "Tulosta". Tämä valinta tulostaa erääntyneet laskut muistutuksina ja laskujen tila muuttuu erääntynyt > muistutettu.

Vaihtoehtoisesti voidaan painaa nappia "Käsittele erääntyneet" ja valita sieltä "Käsittele erääntyneet Netvisorissa". "Käsittele laskuina" tulostaa laskut alkuperäisessä muodossaan, eli tätä käytettäessä ei tulosteta muistutusta, eikä laskun tila muutu.

Lähetysnäkymässä nähdään, että laskusta olisi muodostumassa maksumuistutus. Valitaan haluttu lähetyskanava laskulle ja lähetetään/tulostetaan se.  Kanavan voi vaihtaa ruksaamalla rivin perässä olevan laatikon, valitsemalla oikean lähetyskanavan ja painamalla vaihda -painiketta.

Jotta laskun voi lähettää verkkolaskuna, pitää asiakkaan takana olla oikea verkkolaskuosoite ja operaattori. Pdf eKirje vaatii laskuun osoitetiedot. Sähköpostilähetys taas vaatii asiakkaan taakse sähköpostiosoitteen. Lasku voidaan lähettää myös Visma dueton huomautuspalveluun. Tästä löytyy tarkemmat ohjeet täältä.
Kaikki pankit eivät voi käsitellä kuluttaja-asiakkaiden osalta maksumuistutuksia ja nämä suositellaan lähetettäväksi esim. PDF eKirje -tulostuspalvelun kautta.

Mikäli halutaan palata takaisin tästä lähetysnäkymästä, painetaan keskeytä prosessi -painiketta.

Maksumuistutuksen teksti:
 
Oletuksena maksumuistutukselle tulee alla oleva teksti. Tekstiä voi muokata myynnin perustiedoista ja asetuksista ja sieltä perintätekstit -kohdasta. Maksumuistutukselle ja huomautukselle ei saa mennä poistamaan hakusulkujen sisällä olevaa tekstiä.
 
Kirjanpitomme mukaan alla listatut saatavamme ovat avoinna. Olemme tarkastaneet suoritukset (maksumuistutuksen tulostus/lähetys)- päivään saakka. Pyydämme Teitä
suorittamaan erääntyneet saatavamme välittömästi. Mikäli suorituksenne on jo matkalla, on tämä huomautus aiheeton

 

Kun kyseisen laskun avaa näkyy lähetyshistoriassa jälki maksumuistuksen teosta, sen ajankohdasta ja kuka sen on tehnyt ja mitä käsittelykanavaa pitkin.

Maksuhuomautuksen tekeminen

Vastaavasti, jos lasku on maksumuistutetuissa, niin valitsemalla sen avoimista myyntisaamisista voidaan tulostaa/lähettää maksuhuomautus. Jos painaa laskun toiminnot ja tulosta tai käsittele erääntyneet tulee tästä maksuhuomautus. Mikäli maksuhuomautukselle halutaan perintäkulu mukaan pitää tämä tehdä korkolaskutuksen ja sieltä laskujen perintä -kohdasta. Tästä löytyy tarkemmat ohjeet täältä.

Muistutuslaskujen lähettäminen sähköisenä (=verkkolaskuna)

Jotta maksumuistutukset ja -huomautukset sekä perintäkirjeet voidaan lähettää sähköisinä, tulee niille muuttaa eräpäivä tulevaisuuteen lähetyspäivään nähden lähetysprosessissa. Järjestelmä muuttaa eräpäivän vain laskuaineistolle, alkuperäinen eräpäivä säilyy itse laskulla ennallaan. 

Kun laskut on valittu ja viety lähetysprosessiin niin laskut tulee vielä merkitä lähetysprosessissa laittamalla täppä laskurivin perässä olevaan pieneen ruutuun, jotta laskun eräpäivä muuttuu. Tämän jälkeen valitaan eräpäivä, joka on tulevaisuudessa laskun lähetyspäivämäärään nähden. Uusi eräpäivä kannattaa laittaa 5 pankkipäivän päähän laskun lähetyspäivämäärästä. Kun uusi eräpäivä on asetettu laskut ovat lähetysvalmiit. Kun laskut on lähetetty, niin muistathan vielä viimeistellä lähetysprosessin.

Manuaalinen perintäkirje

Kun lasku on huomautettu tilassa ja valitaan se avoimista myyntilaskuista, ja tulostetaan/lähetetään se, siirtyy se perinnässä tilaan. Mikäli käytetään manuaalista perintää pitää myynnin perustiedoista ja asetuksista ja sieltä perintätekstit -kohdasta muokata olemassa olevaa tekstiä. Hakasulkujen sisään pitää kirjoittaa perintätoimiston tiedot, jotta ne tulevat näkyviin perintäkirjeelle.

Mikäli halutaan käyttää Visma dueton sähköistä perintää, löytyy siitä ohjeistus täältä.

Alkuperäisen laskun tulostus

Lasku voidaan tulostaa alkuperäisessä muodossaan, vaikka se olisi jo muistutettu, huomautettu tai se on manuaalisessa perinnässä. Valitaan avoimista myyntilaskuista kyseisen laskun rivi ja ruksataan se. Valitaan näytön alareunasta käsittele erääntyneet kohdan ylöspäin olevasta kolmiosta, jolloin saadaan alla oleva valikko näkyviin. Tästä valitaan käsittele laskuina ja sitten laskun voi tulostaa / lähettää alkuperäisellä tiedoilla. 

Korkolaskut

Korkolaskut muodostetaan järjestelmässä aina erikseen, korkoja ei saa lisättyä edellä mainittujen tulostuksien yhteydessä laskuille. Korkolaskuista löytyy ohjeistus täältä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.