Tilintarkastajan oikeudet

 Jotta tilintarkastaja pääsee tekemään tarvittavat toimenpiteet Netvisorissa, annetaan hänelle käyttäjäoikeuksia seuraavasti: 

Palvelunhallinta > Käyttäjät

  • Accounting: Selausoikeus + Tilintarkastaja -rooli 

  •  Palkanlaskenta: Selausoikeus + Palkanlaskija-rooli (P) (mikäli yrityksessä on käytössä Netvisor HRM)

Palvelunhallinta > Tilikausiarkiston käyttöoikeudet

  • Oikeus tilikausiarkistonäkymään 

  •  Oikeus tilinpäätöksen statushallintaan (tilinpäätöksen vahvistamiseen) 

Tilintarkastajan voi lisätä ja poistaa KH (käyttäjähallitsija) tai TPK (tilitoimiston pääkäyttäjä) oikeuksin. Mikäli yrityksessä on käytössä Netvisor HRM, niin tilintarkastajan lisäämiseksi vaaditaan joko KH+pääkäyttäjä tai TPK-käyttöoikeudet. Lisäksi oikeudet voidaan poikkeustapauksissa lisätä tuen kautta, pyyntö tarvitaan kirjallisesti.

Kun tilintarkastaja on perustettu, niin jos kyseisen henkilön perusyritys on jotain muuta kuin Netvisor tilintarkastajat, niin laittakaa pyyntö tukeen perusyrityksen korjausta varten. Tämä varmistaa sen, että tilintarkastaja voidaan myöhemmin lisätä ongelmitta muihinkin yrityksiin tilintarkastajaksi. Sama koskee verotarkastajia.

Verotarkastajan oikeudet

Verotarkastajalle asetetaan seuraavat oikeudet:

Palvelunhallinta > Käyttäjät

  • Accounting: Selausoikeus  
  • Palkanlaskenta: Selausoikeus + Palkanlaskija-rooli (mikäli yrityksessä on käytössä Netvisor HRM) 

Palvelunhallinta > Tilikausiarkiston käyttöoikeudet

  • Oikeus tilikausiarkistonäkymään 

  Mikäli verotarkastaja ei halua antaa henkilötietojaan yrityksen käyttäjähallitsijalle oikeuksien asettamista varten, voidaan verotarkastaja pyytää lisäämään Netvisor Helpdeskin toimesta.   Mikäli verotarkastaja ei halua luovuttaa henkilötunnustaan myöskään Netvisor Helpdeskille käyttäjätunnuksen perustamista varten, voidaan verotarkastajalle näyttää ja tulostaa raportteja järjestelmästä esimerkiksi yrityksen kirjanpitäjän toimesta. 

Oikeuksien poistaminen

Tilintarkastajista veloitetaan valtuutusmaksu niin pitkään, kun tarkastajalla on oikeudet yritykseen. Jotta laskutus katkeaa, tulee käyttäjä poistaa kokonaan yrityksestä: pelkät "ei oikeutta"-oikeudet eivät katkaise veloitusta. 

On myös mahdollista määritellä tilintarkastajan tunnuksiin voimassaoloaika yrityskohtaisesti, tällöin tilintarkastajien veloitus katkeaa voimassaoloajan umpeutuessa. Kuitenkin tilintarkastajien perusyrityksen on oltava Netvisor -tilintarkastajissa, jotta tämä toimii.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.