(Ostot > Ostolaskut > Ostolaskuluettelo)


Ostolaskuluettelo aukeaa käyttöoikeuksien osalta minimissään lukuoikeuksilla ostoreskontran näkymiin ja luetteloihin, tällä ei kuitenkaan vielä voi avata laskuja laskunumeroista. Jotta ne saa auki, pitää olla myös vähintään lukuoikeudet ostoreskontran perustoimintoihin, jotta toimittajan voi avata, pitää olla minimissään lukuoikeudet toimittajien hallintaan. Lukuoikeuksilla ei voi tehdä mitään muutoksia. 


Sivun yläreunassa näkyvät hakuehdot, joilla voidaan hakea listaukseen halutut ostolaskut. Ostolaskuja voi hakea esimerkiksi laskun tilan, toimittajan, käsittelijän ja lasku-/erä-/ ja maksupäivien mukaan. Haettua laskulistaa voi rajata ja käsitellä vielä tarkemmin haun jälkeen laskulistan ohessa olevien asetusten avulla.

Kaikkien laskujen listaaminen ilman hakuehtoja onnistuu jättämällä kaikki rajaukset tyhjiksi ennen listauksen hakemista.

Hakuehtojen mukaisten laskujen määrä näkyy painikkeen vieressä ja päivittyy aina hakuehtoja muutettaessa.


Kun kaikki halutut hakuehdot on annettu, voidaan ehtojen mukaiset laskut listata painikkeella. Ruudun vasemmassa reunassa olevilla valinnoilla hakuehtoja voidaan rajata tarkemmin. Näytä sarakkeet -painikkeesta saadaan listaukseen näkyviin lisää haluttuja sarakkeita. Tämän jälkeen pitää painaa päivitä valinnat -painiketta. Päivitä valinnat -painikkeen vieressä on myös alaspäin olevassa kolmiossa valinta, palauta oletukset. Tällöin saadaan oletusnäkymä takaisin ja käyttäjän muokkaukset häviävät. Tätä voi käyttää esimerkiksi apuna, jos on määritellyt näkymän niin, että siitä ei oletuksena tule kaikki tarvittavat laskut näkyviin. 

Laskuluettelon ja sen asetusten toiminnot toimivat samalla tavoin kuin ostoreskontranäkymässä. Laskun tilan otsikot on mahdollista pienentää listauksen selkeyttämiseksi klikkaamalla otsikkoa hiirellä. Lisäksi näytä vain- kohdasta voidaan rajata hakua. Ulkomaan laskujen kohdalla maa haetaan toimittajan pankkitilin perusteella, eli jos ulkomaisella toimittajalla on suomalainen pankkitili tiedoissa, katsotaan kyseinen laskuksi kotimaan laskuksi.  

 

Asetuksista voidaan valita laskutaulukossa näytettävät sarakkeet. Jos laskuluettelon sarakkeita lisätään tai poistetaan näkyvistä, täytyy näkymä vielä päivittää Päivitä valinnat -painikkeella.

Hakuja on myös mahdollista tarkentaa hakusanojen avulla ja ryhmitellä listaukseen eri vaihtoehtoja apuna käyttäen. Laskuluettelo voidaan viedä Netvisorista Excel-tiedostona. Jos laskut ei tule Exceliin, niin kannattaa painaa päivitä valinnat -napin vierestä palauta oletukset ja painaa uudestaan päivitä valinnat ja sitten tallettaa näkymä uudestaan Exceliin. 

Jos samalla tilikaudella on kaksi saman toimittajan laskua samalla laskunumerolla, tulee asiasta ilmoitus laskulle "Ostoreskontrassa on jo toinen lasku samalta toimittajalta, jossa on sama numero". Laskun ja tilikauden vertailuun käytetään laskun kirjauspäivää mikäli se on määritelty, muutoin laskupäivää.


 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.