Tilityspisteen asetukset
Tilityspiste
Tilityspisteen yrityskohtaiset lisätiedot
Tilityspisteen palkansaajakohtaiset lisätiedot
Tilityspisteen palkansaajakohtaiset viitenumerot
Tilityspisteeseen liitetyt palkansaajat
Esimerkki uuden tilityspisteen luomisesta

 Tilityspisteillä hallinnoidaan sosiaalivakuutusmaksuja, ammattiliiton jäsenmaksuja ja ulosmittauksia. Tilityspisteiden avulla määritellään sivukulujaksotuksien prosentit, määritellään tilinumero ja viitenumerot maksamista varten ja muodostetaan tilitysraportteja. Netvisorissa on oletuksena kuusi tilityspistettä, mutta niitä voidaan perustaa lisää tarpeen mukaan. Ammattiliiton jäsenmaksuille tulee jokaiselle liitolle perustaa oma tilityspiste. Samoin jokaiselle palkansaajalle pitää olla oma "Ulosotto" -tilityspiste. Sosiaalivakuutuksille riittää oletustilityspisteet.

Tilityspisteiden asetuksia voi hallinnoida:

Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset > Hallitse tilityspisteitä

Eri tilityspisteiden asetuksia pääsee muokkaamaan "kynä/lehtiö" kuvasta.

 

Tilityspisteen asetukset

Pääset "Tilitykset" -näkymään kohdasta Palkat > PalkanlaskentaVelvoitteet, siirry Tilitykset-välilehdelle. Tilityspisteen asetuksiin voit porautua "Hallitse tilityspisteitä"-linkistä. Tilityspisteen tiedoissa näytettävät kentät riippuvat tilityspisteen "Tyypistä". Perustietojen jälkeen on tilityspisteen lisätiedot, jossa voidaan antaa yritys- ja palkansaajakohtaisia lisätietoja sekä määritellään tilityspisteelle kuuluvat palkansaajat.

 

 

 

Perustiedot

Tyyppi 

Työeläkevakuutus, Työttömyysvakuutus, Ammattiliiton jäsenmaksu, Tapaturmavakuutus, Ulosotto, Ryhmähenkivakuutus, Muu vakuutus

Nimi 

Anna tilityspisteelle haluamasi nimi

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus

Tulorekisteriin ilmoitettava työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen voi valita avautuvasta pudotusvalikosta.

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero

Eläkejärjestelynumeron tulee olla 11 merkkiä pitkä. Jos merkkimäärä on lyhyempi kuin 11 merkkiä, lisää puuttuva määrä nollia väliviivan jälkeen esim. 46-00123456. Eläkejärjestelynumeron alkuosan tulee vastata valittua Työeläkelaitoksen yhtiötunnusta.

Huomaathan, että Eteran 90-alkuiset vakuutusnumerot eivät enää ole käytössä palkkatietoilmoituksilla. Kaikilla Ilmarisen asiakkailla on käytössään 46-alkuinen vakuutusnumero, jota käytetään tietojen ilmoittamiseen tulorekisteriin.

Ilmoitetaan erillisilmoituksella 

Tilityspisteen asetuksista löytyy valitan "Ilmoitetaan erillisilmoituksella", joka on oletuksena valittuna. Tämä asetus mahdollistaa TyEL vakuutusyhtiön tietojen ilmoittamisen erillisilmoituksella niiltä kuukausilta, joista ei muodostu palkkattietoilmoitusta. Mikäli kuukaudelle on  muodostunut palkkatietoilmoituksia, jättää valinta automaattisesti ilmoittamatta elävakuutustiedot erillisilmoituksella vaikka valinta on käytössä, koska tiedot ilmoitetaan jo palkkatietoilmoituksilla.

Laskenta

Vähentävä palkkalaji palkkalaskelmalla

Palkkalaji, millä tilitys vähennetään palkkalaskelmalla. Määritellään "Työeläkevakuutuksen", "Työttömyysvakuutuksen", "Ulosoton" ja "Ay-jäsenmaksujen" tilityspisteille.

Vakuutusprosentti

Kenttään määritellään käytettävä jaksotusprosentti tilityspisteillä, joiden laskenta perustuu tilityspisteelle annettuun prosenttiin (Työeläkevakuutus, Työttömyysvakuutus, Tapaturmavakuutus tai Muu vakuutus). Ohjelman automaatio on rakennettu niin, että vakuutusprosentiksi asetetaan kokonaisprosentti.

Sivukulujaksotuksien prosentteja käytetään kuukausittaisissa velvoitteissa tilityspisteiden laskennassa.

Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Kuukausittaiset velvoitteet

Palkansaajan osuus käsitellään palkkalaskelmalla ja palkansaajan TyEL ja TVM maksun tiliöinnit määritellään yrityskohtaisissa palkkalajeissa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

TyEL-ansion alaraja

Kenttään määritellään palkka-ansion alaraja, jonka ylittyessä palkansaaja kuuluu tilityspisteen piiriin. Tätä käytetään vain "Työeläkevakuutus" -tilityspisteellä.

Maksaminen

Maksetaanko tilitys

Mikäli tilityspisteeltä ei haluta muodostaa tilisiirtoja "Tilitykset" -sivulle, voidaan valita jättää asettamatta.

Pankkitilinumero 

Anna pankkitilinumero IBAN-muodossa

Viitenumero

Käytettäessä yrityskohtaisia viitenumeroita tallennetaan kuukausittain vaihtuva viite ennen tilityksen muodostamista tähän kenttään. Mikäli käytetään palkansaajakohtaisia viitteitä ne tallennetaan "Tilityspisteen palkansaajakohtaiset viitenumerot" -osioon. "Viitenumero"-kenttä on pakollinen, joten palkansaajakohtaisia viitteitä käytettäessä kenttään voi tallentaa esimerkiksi tammikuun viitteen. Tilitys hakee viitenumeron ensisijaisesti aina palkansaajakohtaisista viitteistä.

Oletustiliöinnit

Määritellään sivukulujen jaksotustositteen kirjaamisessa käytettävät kirjanpidon debet- ja kredit-tilit. Tätä käytetään vain sosiaalivakuutusten tilityspisteillä.

Poistuvat tiedot

Oletusjakso

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksupäivittäin, jolloin erillistä vakuutusten ilmoitusjaksoa ei tarvitse määrittää.

Laskennan perusteena oleva palkkalaji

Yrityksen tilitettävän osuuden peruste määräytyy jatkossa palkkalajille kohdistetun tulolajin vakuutuskäsittelyn mukaisesti. Tähän vakuutukseen ohjautuvat palkkalajit näet "Laskennan perusteena olevat palkkalajit" -osiosta.

Ennen tulorekisteriä, tilityspisteillä, joiden laskenta perustui tilityspisteelle annettuun prosenttiin (Työeläkevakuutus, Työttömyysvakuutus, Tapaturmavakuutus tai Muu vakuutus) määritektiin tähän kenttään laskennan peruste eli yleensä "Bruttopalkka". Tilityspisteillä, joilla tilitetään eteenpäin palkansaajalta peritty maksu (Ammattiliiton jäsenmaksu tai Ulosmittaus) määriteltiin kenttään palkkalaji, jolla vähennys palkkalaskelmalla tehdään (esim. Ay-jäsenmaksu tai Ulosmittaus)

 

Laskennan perusteena olevat palkkalajit

Yrityksen tilitettävän osuuden peruste määräytyy palkkalajille kohdistetun tulolajin vakuutuskäsittelyn mukaisesti. Tähän vakuutukseen ohjautuvat palkkalajit näet "Laskennan perusteena olevat palkkalajit" -osiosta.

Yrityskohtaisista palkkalajeista määritellään palkkalajin tulolaji ja TyEL, TVM, Tapaturma- ja sairasvakuutusmaksun käsittely.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

 

Tilityspisteen yrityskohtaiset lisätiedot

Tulorekisterin myötä, tilityspisteen perusteitoihin annetaan jo vakuutusnumero. Ennen tulorekisteriä tähän kenttään oli mahdollista tallentaa esimerkiksi vakuutusnumero. Kenttää voidaan käyttää myös muiden yrityskohtaisten lisätietojen tallentamiseen.

Esimerkiksi "Työeläkevakuutuksen" -tilityspisteellä voidaan antaa vakuutusnumero yrityskohtaisena lisätietoja, jolloin se voidaan poimia Tyel-ilmoituksen tietoihin. 

 1. Uusi yrityskohtainen lisätieto
 2. Anna vakuutusyhtiön nimi "Kentän nimeksi" ja vakuutusnumero "Kentän arvoksi"
 3. "Tallenna

 

 

 

 

Tilityspisteen palkansaajakohtaiset lisätiedot

Esimerkiksi "Tapaturmavakuutuksen" -tilityspisteellä voidaan antaa riskiryhmä palkansaajakohtaisena tietona, jolloin raportti voidaan lajitella sen mukaan.

 1. "Uusi palkansaajakohtainen lisätietokenttä"
 2. Anna tiedolle otsikko kohtaan "Kenttä"
 3. "Tallenna"

 4. Tieto määritellään palkansaajalle "Tilityspisteeseen liitetyt palkansaajat", klikkaamalla palkansaajan nimeä
 5. Valitse "Lisää uusi palkansaajakohtainen lisätieto"
 6. Valitse "Kenttä" alasvetovalikosta ja kirjoita "Arvo" > "Tallenna"
 7. Muodosta uusi tilitys tai avaa jo muodostettu tilitys "Raportoimaton"-linkistä
  Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset > Uusi tilitys > Tallenna tilitys > Raportoimaton
 8. Saat "Riskiryhmän" näkyviin tilityksen raportointiin "Valitse kentät" -valikosta ja voit järjestää palkansaajat "Riskiryhmän" perusteella klikkaamalla sarakeotsikkoa

Tilityspisteen palkansaajakohtaiset viitenumerot

Esimerkiksi "Ammattiliiton jäsenmaksu" -tilityspisteellä voidaan antaa palkansaajakohtaiset kuukausittain vaihtuvat viitenumerot.

 1. "Uusi palkansaajakohtainen viitenumero"
 2. "Lisää rivejä valinnoilla"
 3. Valitse "Palkansaaja", "Vuosi" ja "Kuukausi" > "Lisää rivit"


 4. Tallenna viitenumerot kuukausille > "Tallenna

 

 

 

 

 

Tilityspisteeseen liitetyt palkansaajat 

Palkansaajat tulee liittää kaikkiin niihin tilityspisteisiin, jotka heitä koskevat. Palkansaajan perustiedoista voi liittää palkansaajan tilityspisteeseen tai tilityspisteen asetuksista valitsemalla "Liitä palkansaaja tilityspisteeseen".

Palkansaajan perustiedoista löytyvät tilityspisteiden tiedot. 

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus

 1. "Liitä palkansaaja tilityspisteeseen"
 2. Valitse "Palkansaaja" alasvetovalikosta > "Tallenna"

 

 

 

 

 

Esimerkki uuden tilityspisteen luomisesta

Esimerkissä luodaan Ammattiliiton jäsenmaksulle uusi tilityspiste. Uuden tilityspisteen pääset luomaan "Hallitse tilityspisteitä" -näkymän linkistä "Uusi tilityspiste".

Perustiedot

 • Tyyppi: Ammattiliiton jäsenmaksu
 • Nimi: ammattiliiton nimi

Laskenta

 • Vähennetävä palkkalaji palkkalaskelmalla: ay-jäsenmaksu peritään palkansaajalta ja tilitetään eteenpäin liittoon, jolloin tilitettävän osuuden perusteeksi valitaan palkkalaji, jolla vähennys palkkalaskelmalla tehdään

Maksaminen

 • Oletusjakso: tilitykset tehdään kuukausittain
 • Maksetaanko tilitys: tilityspisteeltä halutaan muodostaa tilisiirrot liitolle, joten tämä valitaan
 • Pankkitilinumero: tilinumero IBAN-muodossa
 • Viitenumero: tammikuun tilityksen viitenumero
 • Oletusjakso: tilitykset tehdään kuukausittain

Liitetään tilityspisteelle palkansaaja Kaisa Kuukausipalkkalainen, joka kuuluu Ammattiliitto X:ään.

 1. "Liitä palkansaaja tilityspisteeseen"
 2. Valitse "Palkansaaja" > "Tallenna"

Lisätään palkansaajakohtaiset kuukausittain vaihtuvat viitenumerot.

 1. "Uusi palkansaajakohtainen viitenumero"
 2. "Lisää rivejä valinnoilla"
 3. Valitse "Palkansaaja", "Vuosi" ja "Kuukausi" > "Lisää rivit" 4. Tallenna viitenumerot kuukausille > "Tallenna"

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.