Palkansaajien lisätietokentät
Uuden Lisätietokentän luominen
Lisätietokenttien sijainnit
Lisätietokenttien raportointi
Käyttöoikeudet
Usein kysytyt kysymykset


Palkansaajien lisätietokenttien avulla palkansaajan tietoihin voidaan lisätä yrityskohtaisesti tarvittavia tietoja. Lisätietokenttiä voidaan käyttää esimerkiksi HR-tietojen tai lupa-asioiden rekisteröimiseen ja raportoimiseen. Lisätietokenttiä ei luoda oletuksena yrityksen perustamisvaiheessa, vaan kukin yritys voi luoda niitä omien tarpeidensa mukaan. 

 Palkansaajien lisätietokentät

Palkansaajien lisätietokentät löydät Palkat-valikosta, kohdasta Asetukset ja Palkanlaskennan asetukset. 


 

Uuden Lisätietokentän luominen

Uuden Palkansaajan lisätietokentän pääset lisäämään näin: Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset

  1. Klikkaa "Uusi lisätietokenttä" -painiketta 
  2. Anna "Lisätietokentän nimi" ja tarvittaessa kielikäännökset
  3. Määritä lisätietokentän "Sijainti"  Palkansaajan perustiedoissa (lue lisäohjeistus kohdasta Lisätietokenttien sijainti)
  4. Määritä "Sisällön tyyppi", joka voi olla joko Teksti tai Päivämäärä
  5. "Tallenna" 

Lisätietokenttiä voidaan luoda kolmeen eri kohtaan Palkansaajan perustietoihin. Eri kohtaan luotuun Lisätietokenttään on erilaiset käyttöoikeudet, joten valitse kentän sijainti käyttötarkoituksen mukaan.

 

Lisätietokenttien sijainnit

Lisätietokenttiä voidaan luoda kolmeen eri kohtaan Palkansaajan tiedoissa:

  • Perustiedot (katso kuva alla, kohta 1)
  • Yhteystiedot (2)
  • Koulutustiedot (3)

Perustietoihin ja Yhteystietoihin lisättyjä lisätietokenttiä pystyy kukin käyttäjä muokkaamaan itse, joten tietojen tallentaminen ja ajantasaisuudesta huolehtiminen on helpompaa.

Koulutustietoihin tallennettuja lisätietokenttiä pystyy muokkaamaan vain Palkanlaskija-roolin omaava henkilö, mutta ne pystyy raportoimaan myös Henkilötietojen hallinnoija -roolilla.

 

Lisätietokenttien raportointi

Lisätietokentät raportoidaan Palkansaajalistauksessa: Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus. Halutut kentät saa näkyviin valitsemalla ne "Näytä sarakkeet" -valikosta. Kaikki lisätietokentät löytyvät valikosta kohtien Henkilötiedot, Yhteystiedot ja Koulutustiedot alta, riippuen lisätietokentälle valitusta sijainnista. Muista valinnan jälkeen klikata vielä "Päivitä näkymä" -painiketta. Lisätietokentät näkyvät myös Exceliin viedyssä Palkansaajalistauksessa.


 

Käyttöoikeudet


Lisätietokenttien luominen ja hallinnoiminen 

Palkansaajakohtaiset lisätietokentät -näkymään vaaditaan Palkanlaskennan Toimintokohtaisista oikeuksista luku- tai muokkausoikeus kohtaan Henkilöstö > Palkansaajien hallinta. Lisäksi vaaditaan Palkanlaskija- tai Henkilötietojen hallinnoija -rooli.

 

Tietojen näkeminen ja muokkaaminen

Palkanlaskija-roolilla näkee ja voi muokata kaikkien palkansaajien kaikki Lisätietokentät.

Henkilötietojen hallinnoija -roolilla näkee, Palkansaajalistauksen kautta, vain hierarkiaoikeuksien mukaisten palkansaajien kaikki Lisätietokentät (Perustiedot, 'Yhteystiedot ja Koulutustiedot. Henkilötietojen hallinnoija -roolilla voi kuitenkin muokata vain hierarkiaoikeuksien mukaisten palkansaajien Lisätietokenttiä, jotka sijaitsevat Perustiedoissa tai Yhteystiedoissa. Koulutustiedoissa sijaitsevat Lisätietokentät näkee Palkansaajalistauksen kautta, mutta tietoihin ei pysty tekemään muutoksia. 

Palkansaaja-profiililla näkee ja voi muokata Lisätietokenttiä, jotka sijaitsevat Perustiedoissa tai Yhteystiedoissa. Koulutustiedoissa olevia lisätietokenttiä ei pysty itse muokkaamaan.

 

Usein kysytyt kysymykset

Voinko vaihtaa lisätietokentän sijaintia ja mitä tiedoille tapahtuu?

Lisätietokentän Sijainti-tieto voidaan vaihtaa. Kenttä siirtyy muutoksen jälkeen uuteen sijantiin ja kenttään tallennetut arvot säilyvät ennallaan.

Saako lisätietokentät vain suomeksi?

Lisätietokentän nimelle voidaana antaa kielikäännökset englanniksi ja ruotsiksi. Lisätietokentän nimi näytetään valitun liittymäkielen perusteella. 

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.