SISÄLTÖ

Lähtötilanne

Kuukausipalkkalaisen palkansaajan työsuhde on alkanut 1.4.2021. Hänelle on kertynyt vuosilomapäiviä ajalta 1.4.2021 - 31.3.2022 yhteensä 30 vuosilomapäivää, joita ei ole pidetty. Palkansaajalle on asetettu lomalaskennan asetukset Lomaoikeuden hallinnasta.

 • Lomalaskentatapa: Kuukausipalkkalaisten lomalaskenta (Kuukausipalkkalaiset)
 • Lomapäivien kertymäsääntö: Vuosilomalain mukainen kertymä
 • Kuukaudessa kertyvä lomapäivät: 2,5 pv/kk
 • Palkkaperusteet: Kuukausipalkka 4000 €
 • Palkansaajan oletuslaskentakohde: Lappeenranta (100%)

(Kuva 1 Lomaoikeuden hallinta)

Tässä esimerkissä esitetään uuden lomalaskennan käyttöä, miten lomia kirjataan Netvisorin työaikaan ja kuinka lomalaskenta käyttäytyy palkanlaskentaprosessissa sekä lomapalkkavelkajaksotuksissa.

Lomakertymien tallennus

Lomien hallinnan Lomakertymät -näkymälle tallennetaan kuukausittain ko. lomavuodelle lomapäivien ja eurojen kertymät. Näkymällä voidaan muodostaa lomapalkkajaksotuksen tosite, joka vie kirjanpitoon jaksotettavat lomapalkkajaksotukset. Palkansaajalla on 30 maksamatonta lomapäivää, lomapalkkaa ja lomarahaa. Klikkaamalla palkansaajan riviltä haluttua kuukautta aukeaa alla olevan kuvan mukainen näkymä, johon tallennetaan kuukauden kertymäeurot ja lomapäivät. Palkansaajalle asetettu Lomalaskentatapa on lihavoituna. Näkymän voi rajata haluamalleen aikajaksolle esimerkiksi koko (loma)vuodelle ja yhdelle palkansaajalle kerrallaan kertymien tallennuksen helpottamiseksi. Käyttöohje: Lomakertymät

(Kuva 2 Lomakertymät)

Lomakertymiin lisätyt tiedot esitetään Lomapalkkavelassa. Käyttöohje: Lomapalkkavelka

(Kuva 3 Lomapalkkavelka)

Lomapäivien kirjaaminen työaikaan

Netvisorin kirjauslajeissa ei välttämättä ole valmiina omaa kirjauslajia vuosilomille. Tarvittaessa uuden kirjauslajin voi luoda kirjauslajien asetuksista.

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > Lisää uusi kirjauslaji

Vuosiloma-kirjauslaji voi näyttää esimerkiksi tältä: 

Kirjauslajia käytetään vain lomapäivien kirjaamiseen työajassa. Kirjauslajilla ei ole palkkamallikohtaista kaavaa, koska vuosilomapäivän hintaa ei lasketa kirjauslajin kaavalla, vaan Lomalaskentatavan kaavalla.

Palkansaaja on lomalla huhtikuussa 4.4.2022 - 9.4.2022 yhteensä 6 päivää. Työajan kirjauksesta valitaan "Lisää Loma/poissaolo"-työkalu. Työajan kirjauksessa näytetään "Kirjattavissa olevat lomapäivät" yhteensä 30 päivää, jotka tulevat Lomien hallinnan tiedoista.

Kun avoimet tunnit kuitataan ja hyväksytään, siirtyvät lomapäivät maksuun palkanlaskentaprosessiin. Jäljelle jää vielä 24 pitämätöntä lomapäivää.

Palkkalaskelman muodostaminen

Palkanlaskija tarkistaa palkansaajan palkkaperusteet ennen palkkalaskelman muodostamista, jossa näytetään työaikaan kirjatut ja hyväksytyt vuosilomapäivät "Pidetyt lomapäivät", "Maksettavat lomapäivät" ja "Maksettavat lomarahapäivät" -sarakkeissa.
Pidetyt lomapäivät

 • Pidettyihin lomapäiviin tuodaan (oletuksena) palkkajakson hyväksytyt lomapäivät
 • Jos tieto on jo työaikakirjauksissa, ei tietoa voi muokata suoraan sarakkeeseen, vaan lomapäivät tulee korjata työaikakirjauksista, jotta laskelman ja työaikanäkymän kirjaukset ovat yhtenevät.
 • Jos työaikakirjauksista ei ole haettavaa (lomapäiväkirjauksia ei ole tai Matkat -palvelu ei ole käytössä), voidaan pidetyt päivät antaa kenttään manuaalisesti

Maksettavat lomapäivät

 • Maksettaviksi lomapäiviksi tarjotaan palkkalaskelman lomatietojen pidetyt ja maksetut erotusta. Sarakkeeseen muodostuva arvo voi siis poiketa ”Pidetyt lomapäivät” sarakkeen arvosta.

Maksettavat lomarahapäivät

 • Maksettaviksi lomarahapäiviksi tarjotaan palkkalaskelman lomatietojen pidetyt ja maksetut erotusta. Sarakkeeseen muodostuva arvo voi siis poiketa aiempien sarakkeiden arvosta.
 • Maksettavat lomarahapäivät voidaan määrittää erikseen yrityksen toimintatapojen mukaisesti. 

Lomapäivien oikaisu

Mikäli palkansaajalle on aiemmilla palkkakausilla merkitty pidetyiksi tai/ja maksetuiksi liikaa lomapäiviä, voi "Pidetyt lomapäivät", "Maksettavat lomapäivät" ja "Maksettavat lomarahapäivät" oikaista Lomien hallinnan Pidetyt ja maksetut -näkymällä. Käyttöohje: Pidetyt ja maksetut

Palkkalaskelman tiedot ja tarkistaminen

Palkkalaskelma muodostetaan ja palkkalaskelman muokkauksesta näkee maksettavat vuosilomapäivät. Vuosilomapäivän hinta lasketaan Lomalaskentatavan vuosilomapäivän hinnan kaavalla.

Palkanlaskentaprosessissa palkkalaskelman muokkauksessa "Palkkalaskelman rivitiedot" -välilehdellä näytetään palkkalajitiedot, jotka näkyvät myös palkansaajan lopullisella pdf-tulosteella. Palkanlaskija voi "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä tarkistaa palkkalaskelmasta muodostuvan "Lomapalkkajaksotus" ja "Lomarahajaksotuksen" eurot sekä laskentakaavat.

Lomapalkan laskemiseen vaikuttavat palkkalajit:

 • KK-palkan päivähinta
 • Ansioissa huomioitavat palkkalajit
 • Vuosilomapäivän hinta
 • Lomapalkka (Kuukausipalkkalaiset)
 • Lomarahapäivän hinta
 • Lomaraha (Kuukausipalkkalaiset)

Lomapalkan jaksotukseen vaikuttavat palkkalajit:

 • Jaksotuksen ansioissa huomioitavat palkkalajit
 • Jaksotuspäivän hinta
 • Lomapalkkajaksotus
 • Lomarahajaksotus

Kaikkien palkkalajien laskentakaavan voi tarkistaa viemällä hiiren osoittimen palkkalajin nimen kohdalle. Samat laskentakaavat löytyvät ja voi tarkistaa Lomalaskentatavoilta:

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat > Kuukausipalkkalaisten lomalaskenta

Lomien hallinnan Lomakertymät -välilehdelle muodostuu lomapalkkajaksotus toukokuulle Lomapalkkajaksotus 400 euroa ja Lomarahajaksotus 200 euroa ja uudet lomakertymät 2,5 päivää, jotka lasketaan vasta palkkalaskelman maksamisen jälkeen. Käyttöohje: Lomakertymät

Palkkalaskelman muokkauksessa "Palkkalaskelman lisätiedot" -välilehdellä näkyvät "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -vaiheessa lisätyt lomapäivätiedot "Palkkalaskelmalle kirjatut pidetyt lomapäivät", "Palkkalaskelmalla maksetut lomapäivät" ja "Maksettavat lomarahapäivät".

Palkkalaskelman "Jakokäyrä" -välilehdeltä voi tarkistaa palkansaajan kustannuspaikan ja jakokäyrän. Palkansaajalle on perustietoihin tallennettu oletuslaskentakohteeksi "Kustannuspaikka 1", jonne palkkakulut kohdistuvat 100% automaattisesti. Myös lomapalkkajaksotuksen tositteen kustannuspaikka muodostuu samalla tavalla samalle laskentakohteelle.

Palkkalaskelman "Työaika, matkat ja poissaolot" -välilehdeltä voi tarkistaa työaikaan kirjatut vuosilomapäivät. 1 lomapäivä tarkoittaa 7,5h tässä näkymässä.

Palkkalaskelman pdf-tulosteesta näkee maksettavan lomapalkan ja lomarahat sekä tarvittaessa kuukausipalkan oikaisun, mikäli se on käytössä palkkamallilla. Palkkalaskelman pdf-tulosteen muotoilua ja palkkalajien järjestystä palkkalaskelman pdf-tulosteessa voi muokata palkkamallin muotoilusta.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Kuukausipalkkalaiset (perusmalli) > Muotoilu

Palkkalaskelman pdf-tulosteessa esitetään "Käytettävissä olevat lomapäivät" ja "Uusi lomapäivien kertymä", jotka tulevat palkkalaskelmalle Lomien hallinnasta.

Palkkalaskelman lomapäivät voi tarkistaa Lomien hallinnan eri näkymiltä, kumulatiiviset tiedot nähdään Lomapalkkavelan välilehdeltä. Palkat > Lomat > Lomien hallinta > Lomapalkkavelka

Käyttöohje: Lomalaskennan uudet näkymät

Palkkalaskelmalla pidetyt ja maksetut lomapäivät

Kun palkansaajan palkkalaskelma on maksettu tai merkitty maksetuksi, muodostuu palkkalaskelmalla pidetyt lomapäivät ja maksetun lomapalkan sekä lomarahan arvot Pidetyt ja Maksetut -välilehdelle palkkalaskelman tietojen mukaan.

Palkat > Lomat > Lomien hallinta > Pidetyt ja maksetut 

Käyttöohje: Pidetyt ja maksetut

Lomien hallinta ja lomakertymät

Kun palkka on maksettu tai merkitty maksetuksi, muodostuu palkkalaskelma laskennan perusteeksi Lomakertymät -välilehdelle palkkalaskelman palkkajakson viimeisen päivän mukaan.

Palkat > Lomat > Lomien hallinta > Lomakertymät > Toukokuu

Lomapalkkavelkajaksotus muodostetaan palkkajakson päivämäärien mukaan valitsemalla "Lasketa lomakertymät".

Lue tarkemmin käyttöohje: Lomapalkkavelan käsitteleminen kirjanpidossa

Lomapalkkajaksotus muodostetaan aina ansainnan mukaan eli jaksotus muodostetaan palkkajakson viimeisen päivän mukaisesti ja tämä on huomioitu myös kustannusten kohdistamisessa laskentakohteille. 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.