Lomien hallinnan näkymiin pääsee kohdasta Palkat > Lomat > Lomien hallinta


Lomien hallinnan näkymissä on rajaustyökalu, jonka avulla voidaan rajata palkansaajien kertyneiden lomatietojen näkyvyyttä uusilla näkymillä tai palkkalaskelmilla:

  • Kaikkien työsuhteiden yhteissummien

  • Ensimmäisen työsuhteen tai

  • Viimeisimmän työsuhteen yhtymään tulopäivän mukaan

Alla kuvattuna näkymän eri välilehtien toiminnallisuuksista ja vaikutuksista lomalaskentaan.

Lomapalkkavelka

Lomapalkkavelan -näkymä on jaettu kahteen sarakkeeseen, jossa ensin käsitellään pitämättömät lomapäivät ja sitten lomapalkkavelka kokonaisuudessaan. Pitämättömät sarakkeessa esitetään lomapäivät uuden kertymän, kirjattavissa olevien lomapäivien, suunniteltujen lomapäivien ja pitämättä olevien lomapäivien mukaan. 

Sarakkeissa näytetään maksamattomat lomapäivät sekä maksamattomat lomarahat päivineen ja euroineen. Arvioitu sivukulu määräytyy palkanlaskennan asetusten (Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset) “Vähennä palkansaajan osuus lomapalkkajaksotuksien sivukuluista” -asetuksen mukaisesti, jolloin arvioitu sivukulu näytetään joko kokonaisuudessaan tai palkansaajan osuus vähennettynä. Maksamaton lomapalkka ja maksamaton lomaraha voidaan tämän sarakkeen tietojen pohjalta täsmäyttää helposti kirjanpitoon muodostettuihin lomajaksotuksiin.


Käyttöohje: Lomapalkkavelka


Lomakertymät

Lomakertymät -näkymällä lasketetaan kuukausittain palkansaajien lomakertymät. Lomakertymien laskettaminen hakee palkansaajan jaksotettavat eurot palkkalaskelman palkanlaskijan näkymällä näkyvistä "Lomapalkkajaksotus" ja "Lomarahajaksotus" -palkkalajien arvoista. Kertymäkuukauden lomapäivät haetaan palkansaajalle lomalaskennan asetuksissa valitun lomapäivien kertymäsäännön mukaan. Kertymien laskenta perustuu palkansaajalle määriteltyyn lomaoikeuteen ja lomalaskentatavan kaavoihin. Lomajaksotustositteen muodostaminen ei ole mahdollista, ennen kuin lomakertymät on lasketettu, josta ilmoitetaan tositteen muodostus -näkymässä.

Mikäli lomalaskennan asetukset eivät ole olleet kunnossa palkkalaskelmaa muodostettaessa tai ne vaativat manuaalista korjaamista, voi lomakertymiä vapaasti muokata klikkaamalla haluttua solua. Mikäli palkansaajalla on useampi lomalaskentatapa, voidaan solujen arvoja muokata myös lomalaskentatapakohtaisesti.

Lomakertymät -näkymällä voidaan hyväksyä myös ohjelman ehdottamat jaksotusmuutokset. Ohjelma ehdottaa jaksotusmuutosta esimerkiksi kuukausipalkkaisen palkansaajan palkkaperusteen muuttuessa esimerkiksi palkankorotus tilanteessa.


Käyttöohje: Lomakertymät


Pidetyt ja maksetut

Tällä näkymällä näkyy palkansaajakohtaisesti pidetyt lomapäivät, maksetut loma- ja lomarahapäivät sekä maksetut lomapalkat ja -rahat. Sarakkeita on mahdollista muokata manuaalisesti haluamakseen klikkaamalla palkansaajan tai kohdekuukauden haluttua saraketta suodatuksista riippuen. Näiden sarakkeiden muokkaus ei muodosta kirjanpidon tositetta, eikä muokkauksilla ole siten vaikutusta kirjanpitoon.

Käyttäjän manuaalisesti muokkaamaan soluun jää merkintä “Käyttäjän muokkaama arvo”. Näkymän “Palkkalaskelmat” -sarakkeessa näkyy palkkalaskelma sellaisen kuukauden kohdalla, johon laskelma osuu palkkajakson viimeisen päivämäärän mukaan ja sillä on käsitelty lomia.


Käyttöohje: Pidetyt ja maksetut


Lomavuosien hinnat

Lomavuosien hinnat -näkymällä voidaan asettaa lomavuosikohtaisesti ja palkansaajakohtaisesti millä lomalaskentatavalla, laskentasäännöllä, sekä millä lomapäivän ja lomarahapäivän hinnalla lomia halutaan maksaa. Mikäli asetuksia ei muuteta oletusasetuksista poikkeaviksi, palkansaajan lomat maksetaan palkansaajalle asetetun lomalaskentatavan kaavan mukaisesti.


Käyttöohje: Lomavuosien hinnatLomalaskennan asetukset

Näkymä ohjaa suoraan lomalaskennan asetuksiin (Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset). Lomalaskennan asetuksista palkansaajien kuukaudessa kertyviä lomapäiviä, lomalaskentatapoja sekä lomien kertymäsääntöjä voidaan muokata tarvittaessa.


Käyttöohje: Lomaoikeuden hallintaOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.