Lomalaskennan näkymät on päivitetty Netvisoriin syyskuussa 2022. Uusilla näkymillä korvataan vanhat näkymät Lomien hallinta, Lomapäiväkirjanpito sekä Lomatapahtumien raportti, jotka löytyvät nyt kaikki “Lomien hallinta” -otsikon alta. 

Uusiin lomalaskennan näkymiin pääsee kohdasta Palkat > Lomat > Lomien hallinta.


Lomalaskennan uusiin näkymiin on tehty uusi rajaustyökalu, jonka avulla voidaan rajata palkansaajien kertyneiden lomatietojen näkyvyyttä uusilla näkymillä tai palkkalaskelmilla:

  • Kaikkien työsuhteiden yhteissummien

  • Ensimmäisen työsuhteen tai

  • Viimeisimmän työsuhteen yhtymääntulopäivän mukaan

Alla kuvattuna näkymän eri välilehtien toiminnallisuuksista ja vaikutuksista lomalaskentaan.

Lomapalkkavelka

Lomapalkkavelan välilehti korvaa kokonaisuudessaan vanhat “Lomapäiväkirjanpito” ja “Lomatapahtumien raportti” -näkymät ja tarjoaa samat ominaisuudet kuin aikaisemmat näkymät. 

Näkymä on jaettu kahteen sarakkeeseen, jossa ensin käsitellään pitämättömät lomapäivät ja sitten lomapalkkavelka kokonaisuudessaan. Pitämättömät sarakkeessa esitetään lomapäivät uuden kertymän, kirjattavissa olevien lomapäivien, suunniteltujen lomapäivien ja pitämättä olevien lomapäivien mukaan. 

Lomapalkkavelka sarakkeessa yhdistyy poistuneet näkymät “Lomapäiväkirjanpito” ja “Lomatapahtumien raportti”. Sarakkeessa näytetään maksamattomat lomapäivät sekä maksamattomat lomarahat päivineen ja euroineen. Arvioitu sivukulu määräytyy palkanlaskennan asetusten (Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset) “Vähennä palkansaajan osuus lomapalkkajaksotuksien sivukuluista” -asetuksen mukaan, jolloin arvioitu sivukulu näytetään joko kokonaisuudessaan tai palkansaajan osuus vähennettynä. Maksamaton lomapalkka ja maksamaton lomaraha voidaan tämän sarakkeen tietojen pohjalta täsmäyttää helposti kirjanpitoon muodostettuihin lomajaksotuksiin.


Käyttöohje: Lomapalkkavelka


Lomakertymät

Lomakertymien näkymälle tarjotaan suodatusvaihtoehtoja, palkansaaja-, palkkamalli- tai lomalaskentatapakohtaisesti sekä sarakkeittain lomakertymien tai jaksotusmuutoksen piilotus -ominaisuudella. 

Uudet lomakertymät päivitetään valitsemalla sivun oikeasta yläkulmasta "Lasketa lomakertymät". Lomakertymien laskettaminen päivittää palkansaajan lomajaksotukset palkkalaskelman tiedoista. Lomajaksotuksen tiedot näkyvät palkkalaskelman "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä lomalaskentatavan palkkalajeilla "Lomapalkkajaksotus" ja "Lomarahajaksotus". Uudet kertyvät lomapäivät haetaan palkansaajalle lomalaskennan asetuksissa valitun lomapäivien kertymäsäännön mukaan. Kertymien laskenta perustuu palkansaajalle määriteltyyn lomaoikeuteen ja lomalaskentatavan kaavoihin. Tositteen muodostaminen ei ole mahdollista, ennen kuin lomakertymät on lasketettu, josta ilmoitetaan tositteen muodostus-näkymässä.

Mikäli lomalaskennan asetukset eivät ole olleet kunnossa palkkalaskelmaa muodostettaessa tai ne vaativat manuaalista korjaamista, lomakertymiä voi muokata klikkaamalla solua. Lomapäiviä ja kertyneitä lomapalkkoja voi muokata vapaasti halutuksi. Jos palkansaajalla on useampi lomalaskentatapa, voidaan solujen arvoja muokata myös lomalaskentatapakohtaisesti:

Lomakertymien näkymältä voidaan myös tehdä tarvittavat jaksotusmuutokset, jota ohjelma tarjoaa sen huomatessa jokin muutos mahdollisiin kuluvan lomanmääräytymisvuoden kertymien muutoksiin, esimerkiksi palkankorotuksen yhteydessä. 

Jaksotustositteen tiedot -sarake näyttää yhteensä lasketut kuukausikohtaiset lomakertymät jokaiselta lomalaskentatavalta sekä mahdolliset tallennetut jaksotusmuutokset.


Käyttöohje: Lomakertymät


Pidetyt ja Maksetut

Tällä näkymällä näkyy palkansaajakohtaisesti pidetyt lomapäivät, maksetut loma- ja lomarahapäivät sekä maksetut lomapalkat ja -rahat. Sarakkeita on mahdollista muokata manuaalisesti haluamakseen klikkaamalla palkansaajan tai kohdekuukauden haluttua saraketta suodatuksista riippuen. Näiden sarakkeiden muokkaus ei muodosta kirjanpidon tositetta, eikä muokkauksilla ole siten vaikutusta kirjanpitoon.

Käyttäjän manuaalisesti muokkaamaan soluun jää merkintä “Käyttäjän muokkaama arvo”:

Näkymän “Palkkalaskelmat” -sarakkeessa näkyy palkkalaskelma sellaisen kuukauden kohdalla, johon laskelma osuu palkkajakson viimeisen päivämäärän mukaan ja sillä on käsitelty lomia.


Käyttöohje: Pidetyt ja maksetut


Lomalaskennan asetukset

Näkymä ohjaa suoraan lomalaskennan asetuksiin (Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset). Lomalaskennan asetuksista palkansaajien kuukaudessa kertyviä lomapäiviä, lomalaskentatapoja sekä lomien kertymäsääntöjä voidaan muokata tarvittaessa.


Käyttöohje: Lomaoikeuden hallintaOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.