Tilin tapahtumakohtaisessa saldoseurannassa käyttäjä voi:

Linkittää tilin tapahtumia toisiinsa.
Seurata linkitettyjen tapahtumien avointa saldoa.
Merkitä vanhoja tapahtumia avoimeksi, saadakseen lähtötilanteen täsmäämään tilin avoimeen saldoon. Oletuksena tilin tapahtumat ennen aktivointia eivät ole seurannassa.
Tapahtumien saldoseuranta on eri asia kuin tilin seurantakohteet, mutta ne voivat olla samanaikaisesti käytössä.


Saldoseurannan aktivointi

Tapahtuu tilikohtaisesti valitsemalla tilikartasta haluttu tili ja ruksaamalla saldoseuranta päälle (Käytä tilin sisäistä tapahtumaseurantaa)

Tämän jälkeen kaikki uudet tilille kirjattavat tapahtumat ovat avoimia. Avoin tapahtuma voidaan linkittää joko yhteen olemassa olevaan avoimeen tapahtumaan, (lähdetapahtuma) tai tapahtumalle voidaan poimia useita muita avoimia tapahtumia linkitetyksi (kohdetapahtuma tai päätapahtuma). Uuden tapahtuman voi myös käsin merkitä suljetuksi, jolloin se poistuu avointen listalta.

Vanhojen tapahtumien merkintä avoimeksi

Jotta saldoseurannan lähtötilanne voidaan täsmäyttää tilinsaldoa vastaavaksi, voidaan vanhat tapahtumat merkitä avoimeksi. Se tapahtuu parhaiten kirjanpidon raporttien tilisaldot -raportin kautta, jonka hakuehdoissa on valittu riittävä aikarajaus. Halutusta tilistä poraudutaan tapahtumanäkymään, jossa valitaan muokkausnäkymä "merkitse avoimeksi"

Vaihtoehtoisesti uudet, vanhoihin, ei avoinna oleviin tapahtumiin kohdistuvat tapahtumat merkitään käsin suljetuksi. Tositteet, jotka ovat avoinna tulevat eriteltynä tase-erittelyyn.

 

Avoin tapahtuma-rasti ei katoa silloin, kun keskenään kohdistetut tapahtumat eivät mene nollaan. Avoin tapahtuma-rasti ei poistu nollaan menevistä tapahtumista silloin, jos ko. tilille on jo tehty kirjauksia ja tilin takaa tapahtumakohdistus aktivoidaan näiden kirjausten tekemisen jälkeen. Jos kohdistaa ennen aktivointia tehdyn tapahtuman aktivoinnin teon jälkeen kirjattuun tapahtumaan, joka tuo saldon nollaan, jää tuohon ensimmäiseen tapahtumaan avoin merkintä, joka täytyy poistaa käyttäjän toimesta.


Tapahtumien linkitys
Tapahtumien linkitysnäkymään siirrytään:

Tiliotteelta käynnistyvän uuden tositteen syötöstä (jos kirjaus tapahtuu seurannan alla olevalle tilille) siirrytään yksittäisen tapahtuman linkitykseen. Välisivulla voi myös kohdistaa tositteen tapahtumat tilin seurantakohteille, jos sellaisia on käytössä. Tapahtumalinkitykseen siirrytään linkitys-symbolia painamalla. Linkistä valitaan, kohdistetaanko tapahtuma (lähdetapahtuma) vai poimitaanko siihen kohdistuvia muita tapahtumia (kohdetapahtuma).
Tositteen muokkaustilassa olevasta linkistä "tilin seurantakohteen asetus"
Kirjanpidon raporteilta porauduttaessa tilin tapahtumiin
Tilin tapahtumanäkymässä näytetään tilin valitun aikajakson tapahtumat. Tapahtumajärjestystä voi vaihtaa painamalla otsikossa olevia järjestyslinkkejä.

Esimerkkinä kohdistuksen teko tositteelta.

Painetaan tapahtumakohdistus -kuvaketta

Valitaan mihin riviin kohdistus tehdään

Linkityksen purku

Olemassa oleva linkitys voidaan purkaa, mikäli rivit on aiemmin kohdistettu keskenään.

Kohdistus ja avoin saldo

Näkymän sarakkeessa "avoin summa" näytetään tapahtumajoukon avoin summa. Alla esimerkki, 10 € tosite on kohdistettu kahteen 5 € tositteeseen. Kyseisten tapahtumien avoin summa on nolla. Kuitenkin tilillä voi olla saldoa kokonaan muista tositteista johtuen, joita ei ole kohdistettu. Alla olevassa esimerkissä tilin saldo on 5 €, johtuen muista tapahtumista.

Mikäli tapahtumien yhteenlaskettu saldo on 0,00, niin tapahtumat merkitään suljetuiksi. Tämä kannattaa huomioida erityisesti tilikauden yli menevillä tapahtumilla eli esimerkiksi mikäli linkitetyt tapahtumat ovat eri tilikausilla, niin tilinpäätöshetkellä avoimena kuuluva oleva tapahtuma tulee merkitä avoimeksi manuaalisesti. Tilin avoimet tapahtumat voi listata myös tilinpäätöksen tase-erittelyraportilla. 

Jos jotain ryhmän tapahtumaa muokkaa tositteella (esim. summaa) niin se tai sen kohdetapahtuma palautuu avoimeksi. Eli esimerkiksi mikäli kohdistettuun tositteeseen päivitetään tiliöintiä, purkaa tämä taustalla tapahtumakohdistuksen.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.