Konserniraportteja saadaan Netvisorissa seuraavista paikoista.

Tulosseuranta

Konsernien ja yritysryhmien tunnuslukuja voidaan raportoida Controllerin tulosseurantanäkymän kautta, josta voidaan porautua katsomaan, miten lukema muodostuu eri yritysten luvuista. Näkymässä voidaan aktiivisen yrityksen raportoinnin sijaan valita yritysryhmä/konserni, jota voidaan halutessaan verrata toiseen valittuun yritysjoukkoon. Tulosseurantanäkymä päivittyy aina yöajossa, joten mikäli halutaan saada reaaliaikainen tieto, pitää raportti laskettaa käsin.

Kirjanpidon raportit
Jos aktiivisella yrityksellä on ketju- ja konserniraportointi kytkettynä päälle, on kirjanpidon raporttivaihtoehtoja näkyvillä kolme uutta vaihtoehtoa lisää. Raportti näyttää raportit Tuloslaskelma, konsernivertailu, Tuloslaskelma konsernimuutosvertailu ja Tase konsernivertailu. Raportit pitää hakea konsernin eliminointiyhtiöstä. Muissa konsernin yhtiöissä raportit eivät ole näkyvissä.

Lisää infoa konserniraportoinnista löytyy Communitystä.

Konserniraportointi (Yritysjoukkoraportti)

Konserneille on myös oma seurantanäkymän kaltainen raportointinäkymä, jossa valitun konsernin yritysten tunnusluvut näytetään rinnakkain, jolloin konsernin yritysten välinen vertailu on helppoa. Näkymästä löytyvät samat välilehdet kuin Seurantanäkymästä.

Valmiit ja omat näkymät

Eri näkymät löytyvät sivun välilehdiltä. Valmiina näkyminä tulee

Tulosseuranta

Toiminnan kehitys
Pääomarakenne
Kassavirta
Uusia näkymiä käyttäjä voi luoda itse Tunnuslukunäkymien hallinnan kautta. Itse luodut näkymät tulevat näkymään sivun välilehdille.

Rajaukset

Raporttia muokkaavia ehtoja ja rajauksia ovat:

Seuranta: Tunnusluvun kirjanpidon toteutuma tai Tunnusluvun jaksotettu arvo (jaksotussäännöin oikaistuna).
Vertailu: Suhteelliset osuudet, suhteellinen osuus ensimmäiseen, Jaksotus, Budjetoitu tai Budjettiero
Aikajakso: kuukausi, vuosikvartaali, vuosi (ei tilikausinäkymää kuten seurantanäkymässä, koska konserniyrityksillä voi olla eri tilikaudet).
Lukujen esitysmuoto: Euroina, tuhansina euroina tai miljoonina euroina


Raportti

Raportilla näytetään luvut sarakkeittain seuraavassa järjestyksessä

koko konserni
emoyhtiö
eliminointiyhtiö
tytäryhtiöt (aakkosjärjestyksessä)
Valitun aikajakson mukaisesti voidaan linkkien avulla liikkua ajassa kuukausi/vuosineljännes/vuosi kerrallaan eteen tai taaksepäin. Jos tietoa ei jonkin yrityksen kohdalla ole, näytetään saldon tilalla - merkki.

Porautuminen

Mikäli tunnusluvulle on sallittu porautuminen, on sen edessä +-merkki, jota painamalla pääsee aina seuraavalle tasolle, tarvittaessa kirjanpidon tapahtumiin saakka
Tunnusluvun porautumista hallitaan Tunnuslukunäkymien hallinnan kautta tunnuslukulinkityksen muotoilu -asetuksista.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.