SISÄLTÖ

Lasku suoritettu kahdesti kahdella eri suorituksella, ylisuoritus kohdistetaan myyntilaskulle

Tässä esimerkkitapauksessa laskua on maksettu liikaa kahdella eri suorituksella ja ylisuoritus kohdistetaan asiakkaan toiselle myyntilaskulle. Mikäli asiakkaalla on jo reskontrassa lasku, jolle ylisuoritus voidaan kohdistaa, voi ylisuorituksen kohdistaa suoraan halutulle laskulle Kohdistumattomat viitesuoritukset-näkymässä. Mennään  Kohdistumattomat viitesuoritukset -widgetin kautta, tai Myynti > Suoritukset -sivun kautta. Kohdistus lähtee käyntiin näkymän "Kohdista" -linkistä. Käsittelytavaksi valitaan Normaali.

Mikäli reskontrasta ei vielä löydy myyntilaskua, jolle ylisuorituksen voisi kohdistaa, voi ylisuorituksen kohdistaa olemassaolevaan laskuun, jolloin laskulle tulee ylisuoritus. Ylisuoritus nousee näkyviin Ylisuoritustyökaluun (Myynti > Suoritukset > Ylisuoritukset), josta sen pääsee kohdistamaan asiakkaan toiselle laskulle. Ylisuoritustyökalun käytöstä lisää alempana tämän ohjeen kohdassa Ylisuoritustyökalu.

Laskua on maksettu liikaa, ylisuoritus kohdistetaan myyntilaskulle

Tässä esimerkkitapauksessa laskua on maksettu liikaa yhdellä suorituksella ja ylisuoritettu osuus kohdistetaan asiakkaan toiselle myyntilaskulle. Mikäli suoritus ei ole kohdistunut automaattisesti myyntilaskulle, voidaan se kohdistaa olemassa olevaan laskuun Kohdistumattomat viitesuoritukset -widgetin kautta, tai Myynti > Suoritukset -sivun kautta. Kohdistus lähtee käyntiin näkymän "Kohdista" -linkistä. Käsittelytavaksi valitaan Normaali. Nyt myyntilaskulla on näkyvissä ylisuoritusta. Ylisuoritus nousee näkyviin Ylisuoritustyökaluun (Myynti > Suoritukset > Ylisuoritukset), josta sen pääsee kohdistamaan asiakkaan toiselle laskulle. Ylisuoritustyökalun käytöstä lisää alempana tämän ohjeen kohdassa Ylisuoritustyökalu.

Laskua on maksettu liikaa, ylisuoritus palautetaan asiakkaalle

Tässä esimerkkitapauksessa asiakas on maksanut laskua liikaa yhdellä suorituksella ja myyntilaskulla on näkyvissä ylisuoritusta. Liikaa maksettu osuus palautetaan asiakkaalle. Mikäli suoritus ei ole kohdistunut automaattisesti myyntilaskulle, voidaan se kohdistaa olemassa olevaan laskuun Kohdistumattomat viitesuoritukset -widgetin kautta, tai Myynti > Suoritukset -sivun kautta. Kohdistus lähtee käyntiin näkymän "Kohdista" -linkistä. Käsittelytavaksi valitaan Normaali. Nyt myyntilaskulla on näkyvissä ylisuoritusta.Kun asiakkaalle tehty palautus näkyy tiliotteella, kirjataan myyntilaskulle miinusmerkkinen suoritus Myyntilaskun toiminnot > Lisää suoritus > Valitse se pankkitili, jolta asiakkaan rahat on palautettu. Aseta maksupäiväksi se päivä, jona rahan palautus näkyy tiliotteella, käsittelytapa on normaali. . Summa on tässä tapauksessa negatiivinen, koska kyseessä on suorituksen palautus. Paina lopuksi "Tallenna". Laskulla on nyt näkyvissä molemmat sisään tulleet suoritukset ja asiakkaalle palautettu summa. Laita muistiin palautukseen liittyvän suorituksen tositenumero.

Siirry tämän jälkeen tiliotteelle, avaa se muokattavaksi ja etsi kyseisen palautuksen tapahtumarivi. Valitaan Tiliöi painikkeen perästä ns. kolmio alaspäin -kuvake ja täältä tositteen linkittämisen toiminto. Etsi kyseinen tosite ja linkitä se tiliotteelle.

Lasku suoritettu kahdesti kahdella eri suorituksella, rahat palautetaan asiakkaalle

Tässä esimerkkitapauksessa asiakas on maksanut laskun kahdesti kahdella eri suorituksella ja liikaa maksettu osuus palautetaan asiakkaalle. Asiakkaan rahat palautetaan esimerkiksi maksamalla ne Netvisorista tilisiirtona, ostoreskontran kautta ostolaskuna tai vaihtoehtoisesti verkkopankista.

Mikäli suoritus on saapunut konekielisenä viitesuorituksena pankista, voidaan se kohdistaa olemassa olevaan laskuun Kohdistumattomat viitesuoritukset -widgetin kautta, tai Myynti > Suoritukset -sivun kautta. Kohdistus lähtee käyntiin näkymän "Kohdista" -linkistä. Käsittelytavaksi valitaan Normaali. Nyt myyntilaskulla on näkyvissä ylisuoritusta.

Kun asiakkaalle tehty palautus näkyy tiliotteella, kirjataan myyntilaskulle miinusmerkkinen suoritus Myyntilaskun toiminnot > Lisää suoritus > Valitse se pankkitili, jolta asiakkaan rahat on palautettu. Aseta maksupäiväksi se päivä, jona rahan palautus näkyy tiliotteella, käsittelytapa on normaali. . Summa on tässä tapauksessa negatiivinen, koska kyseessä on suorituksen palautus. Paina lopuksi "Tallenna". Laskulla on nyt näkyvissä molemmat sisään tulleet suoritukset ja asiakkaalle palautettu summa. Laita muistiin palautukseen liittyvän suorituksen tositenumero.

Siirry tämän jälkeen tiliotteelle, avaa se muokattavaksi ja etsi kyseisen palautuksen tapahtumarivi. Valitaan Tiliöi painikkeen perästä ns. kolmio alaspäin -kuvake ja täältä tositteen linkittämisen toiminto. Etsi kyseinen tosite ja linkitä se tiliotteelle.

Ylisuoritustyökalu

Työkalun päätarkoitus on helpottaa käyttäjän manuaalista työtä niissä tapauksissa kun heidän asiakkaansa ovat maksaneet laskun tuplasti tai esimerkiksi pilkkuvirheen myötä maksaneet laskulla liikaa. Työkalu helpottaa tällaisten laskujen löytämistä laskuluettelosta, ennalta määritellyn logiikan perusteella.

Listaus tuo näkyville sellaiset laskut, joiden avoin summa on negatiivinen ja laskua on maksettu enemmän mitä on laskun summa. Jotta suoritus nousee näkyville ylisuoritustyökaluun, tulee suoritus olla käsitelty tavalla normaali. Mikäli suorituksen käsittelyvaiheessa on käytetty maksutapaa ylisuoritus, jolloin ylisuoritus on kirjautunut selvittelytilille eivät nämä laskut tule näkyviin tässä ylisuorituslistassa.

Valikosta Taloushallinto > Asetukset > Kirjanpidon asetukset > "Oletustiliöinneissä käytettävät tilit", pitää olla etukäteen määriteltynä tili jota ylisuoritusten kohdistamisessa käytetään. Mikäli kohdistaminen kuittaa koko avoinna olevan laskun summan, niin kohdistettavan laskun status muuttuu maksetuksi. Lasku kuitenkin lähetetään asiakkaalle nolla-summaisena, mikäli se oli kohdistushetkellä tilassa "Lähettämätön".

Työkalu löytyy seuraavasti: Myynti > Laskutus > Ylisuoritukset.

Työkalu listaa käyttäjälle avautuvaan näkymään kaikki laskut joihin on kohdistunut liian suuri suoritus. Liikaa maksetun laskun tunnistaa "Avoin"-sarakkeessa olevasta miinusmerkkisestä luvusta.

Suorituksia pääsee kohdistamaan kun valitsee halutut laskut listalta ja valitaan tapa jolla laskut halutaan kohdistaa. Laskut voidaan kohdistaa joko yksitellen manuaalisesti käyttäjän toimesta tai automaattisesti järjestelmän toimesta.

Manuaalinen kohdistus

Valitsemalla "Kohdista valitut ylisuoritukset" avautuu näkymä, jossa kaikki valitut ylisuoritukset ovat mukana ja ne voidaan käsitellä laskukohtaisesti. Käyttäjä voi tässä määritellä mihin avoimeen laskuun ylisuoritus halutaan kohdistaa. Järjestelmä ehdottaa automaattisesti vanhinta laskua tai vanhimpia, jos ylisuoritus ei kuittaannu yhteen laskuun kohdistamalla. Mikäli käyttäjä haluaa kohdistaa suorituksen johonkin muuhun laskuun niin se on mahdollista muuttaa.

Kun käyttäjä on mielestään valmis, riittää että hän painaa sivun alalaidassa olevaa painiketta "Kohdista ja muodosta tiliöinnit" joka muodostaa automaattisesti tarvittavat tositteet sekä kohdistuksesta syntyvät rivit molemmille laskuille.

Laskun suoritukset ja käsitellyt suoritukset -välilehdeltä pääsee näkemään kohdistuksen tiedot.

Automaattinen kohdistus

Valitsemalla "Kohdista valitut ylisuoritukset automaattisesti", järjestelmä tekee ylisuoritusten kohdistukset vanhimmalle avoimelle laskulle ja luo tarvittavat tositteet sekä merkinnät laskuille. Tällöin käyttäjälle ei siis jää mahdollisuutta vaikuttaa siihen mihin laskuun suoritus kohdistetaan. Suurisssa laskumassoissa tämä toiminnallisuus nopeuttaa käyttäjän työtä huomattavasti.

Huomioitavaa

- Kohdistus asiakkaan avoinna olevaan, lähetettyyn laskuun voidaan tehdä missä vaiheessa tahansa.
- Mikäli laskuun halutaan saada tieto tehdystä kohdistuksesta, tulee kohdistus tehdä ennen laskun lähetystä.

- Kohdistusta ei voida tehdä laskuun, joka on siirretty Dueton perintäpalveluun.

Suorituksen manuaalinen korjaus ja poisto

Mikäli suoritus on kohdistettu väärälle laskulle, voidaan manuaalinen suoritus poistaa tai konekielisen viitesuorituksen kohdistus purkaa.

Avaa lasku painamalla laskun numeroa. Kohdasta "Maksusuoritukset" valitaan linkki "Suoritukset (x)"Paina kohdasta "Viitenumero"

Paina maksajan nimeä


Jos suoritus tarvitsee poistaa, painetaan "Poista" -painikkeesta.  Suoritukseen liittyvä tosite mitätöidään mikäli tositteelle ei ole kirjattu muita suorituksia.


Jos suorituksen summaa on tarkoitus muokata, muutetaan haluttu summa "Summa"-kohtaan ja valitaan "Tallenna ja siirry tositteelle". Korjataan myös tositteen summa vastaamaan suorituksen summaa, tämä onnistuu Tositekohtaiset toiminnot > Avaa muokkaustilaan > Tallenna muutokset

Mikäli suoritus on saapunut konekielisenä viitesuorituksena, ei suoritusta pääse kokonaan poistamaan. Tällöin valitaan Pura kohdistus ja mitätöi tosite. Kohdistuksen purkaminen mitätöi suoritustositteen. Kohdistuksen purkaminen siirtää suorituksen takaisin kohdistumattomiin viitesuorituksiin, josta suorituksen pääsee käsittelemään uudelleen.


 

Ylisuorituksen kirjaaminen käsittelytavalla Ylisuoritus

Mikäli halutaan käyttää käsittelytapaa Ylisuoritus, tulee tarkistaa Oletustiliöinneissä käytettävät tilit (Taloushallinto > Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Oletustiliöinneissä käytettävät tilit) on määritelty kirjanpidon tili kohtaan Ylisuoritusten tiliöinti.

Suorituksen käsittely Kohdistumattomat viitesuoritukset -näkymästä

Kohdistus lähtee käyntiin näkymän "Kohdista" -linkistä. Oletuksena näkymä rajaa laskut viitenumerolla, mutta näkymässä voidaan rajata suorituksia näkyviin myös esim. asiakkaan nimellä. Valitaan kohdistettava lasku ja käsittelytavaksi Ylisuoritus > Käsittele. Tämä käsittelytapa kirjaa myyntilaskun avoimen summan maksetuksi ja ylisuoritus kirjataan Oletustiliöinneissä käytettävät tilit määritetylle kirjanpidon tilille. Myyntilaskulle  muodostuu kaksi suoritusta, positiivinen ja negatiivinen. Alla olevassa esimerkissä myyntilaskun summa on 37,20 ja myyntilaskulle on saapunut suoritus 45,00.

Suorituksen lisääminen manuaalisesti

Etsitään haluttu lasku ja avataan lasku. Tämän jälkeen valitaan myyntilaskun toiminnoista "Lisää suoritus". "Uusi suoritus"- näkymässä valitaan pankkitili, jonne suoritus on tullut, suorituksen päivämäärä, sekä muutetaan tarvittaessa suorituksen summaa. Valitaan käsittelytavaksi Ylisuoritus > Tallenna. Tämä käsittelytapa kirjaa myyntilaskun avoimen summan maksetuksi ja ylisuoritus kirjataan Oletustiliöinneissä käytettävät tilit määritetylle kirjanpidon tilille. Myyntilaskulle  muodostuu kaksi suoritusta, positiivinen ja negatiivinen (kts. esimerkki yllä)

Ylisuorituksen kirjaaminen toiselle myyntilaskulle

Mikäli käsittelytavalla Ylisuoritus käsitelty ylisuoritus halutaan kohdistaa jollekin toiselle myyntilaskulle voidaan tätä varten luoda kokonaan uusi maksutapa Myynnin perustietojen kautta. Maksutavassa tulisi käyttää kirjanpidon tilinä samaa tiliä kuin mikä on määriteltynä kohtaan Oletustiliöinneissä käytettävät tilit (Taloushallinto > Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Oletustiliöinneissä käytettävät tilit)

Etsitään haluttu lasku ja avataan lasku. Tämän jälkeen valitaan myyntilaskun toiminnoista "Lisää suoritus". "Uusi suoritus"- näkymässä valitaan Tilille-kohtaan luotu maksutapa, suorituksen päivämäärä, sekä muutetaan tarvittaessa suorituksen summaa. Käsittelytapa on normaali. 

Ylisuorituksen palauttaminen asiakkaalle rahana

Mikäli käsittelytavalla Ylisuoritus käsitelty ylisuoritus palautetaan asiakkaalle rahana, palautetaan raha esimerkiksi maksamalla ne Netvisorista tilisiirtona, ostoreskontran kautta ostolaskuna tai vaihtoehtoisesti verkkopankista. Kunhan palautus näkyy tiliotteella, siirry tiliotteelle, avaa se muokattavaksi ja etsi kyseisen palautuksen tapahtumarivi. Valitaan Tiliöi painikkeen perästä ns. kolmio alaspäin -kuvake ja täältä Uuden tositteen muodostus. Tositteen teossa pankkitili on valmiiksi valittuna kyseisen tilioterivin summalla ja vastatiliksi valitaan sama tili kuin mikä on määriteltynä kohtaan Oletustiliöinneissä käytettävät tilit (Taloushallinto > Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Oletustiliöinneissä käytettävät tilit).

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.