Tilinpäätöksen muodostaminen löytyy Taloushallinto-osion alta kohdasta Tilinpäätös.

SISÄLTÖ


Lähtökohtana on kaikkien virallisten tilinpäätöksen raporttien muodostaminen, ylläpito ja tallentaminen palvelussa. Toiminnallisuus ohjaa käyttäjää tilinpäätöksen laadinnassa: raportointi sisältää linkit kaikkiin lakisääteisiin raportteihin, lomakepohjiin ja käyttäjän itse liittämiin tilinpäätösliitteisiin. Käyttäjä muokkaa, suorittaa ja liittää tarvittavat raportit osaksi tilinpäätösmateriaalia.

Tilinpäätösmenettelyyn vaikuttavat käyttöoikeudet

Kirjanpitäjä

Tilinpäätöksen toiminnallisuuksia käyttää kirjanpitäjä, jolla on käyttäjäprofiilina Kaikki oikeudet ja lisäksi kirjanpitäjän (KP) erityisrooli. Käyttäjähallitsijan roolia KH ei tilinpäätöksen tekemiseksi tarvita.

Lisäksi kirjanpitäjällä tulee olla täydet oikeudet tilikausiarkistoon:

Kun kaikki edellä mainitut oikeudet on asetettu, niin kirjanpitäjällä on tilinpäätöksen toiminnallisuuteen nähden seuraavat oikeudet:

 • Tilikauden päättäminen ja päätetyn kauden avaaminen
 • Päätetyn tilikauden sinetöiminen ja sinetöidyn kauden purkaminen tilikausiarkistossa
 • Oikeus vahvistaa sinetöity tilikausi ja poistaa vahvistusmerkintä tilikausiarkistossa
 • Oikeus muokata ja poistaa omia raporttipohjia

Tilintarkastaja
Tilintarkastajalle annetaan käyttäjäprofiiliksi Selausoikeus ja tilintarkastajan erityisrooli TT (roolin voi asettaa tilitoimiston pääkäyttäjä, TPK -roolin omaava käyttäjä tai roolia voi pyytää tuesta). Mikäli yrityksellä on käytössä HRM-osio, niin osioon lisätään myös Selausoikeus ja raporttien katsomista varten palkanlaskijan erityisrooli P. Tilintarkastajien käyttöoikeuksien oma ohje löytyy täältä Tilintarkastajan ja verotarkastajan käyttöoikeudet.

Lisäksi tilintarkastajalla tulee olla täydet oikeudet tilikausiarkistoon (tallennusoikeus voidaan jättää pois tarvittaessa, keskimmäinen rasti):

Kun kaikki em. oikeudet on asetettu, niin tilintarkastajalla on tilinpäätöksen toiminnallisuuteen nähden seuraavat oikeudet:

 • Oikeus vahvistaa sinetöity tilikausi
 • Oikeus purkaa vahvistettu tilikausi
 • Oikeus merkitä kausi tilintarkistetuksi (tämän jälkeen kirjanpitäjä ei pääse enää aukaisemaan kautta)
 • Oikeus selata kaikkea aineistoa
 • Oikeus tulostaa aineistoja

Yrityksen käyttäjä
Yrityksen käyttäjillä, joilla on käyttäjäprofiilina joko Kaikki oikeudet, Yrityskäyttäjä tai riittävät Toimintokohtaiset käyttöoikeudet, on mahdollisuus selata tilinpäätöksen raportteja. Tilinpäätösraporttien selaamiseksi toimintokohtaisten oikeuksien kautta tarvitaan lukuoikeus tilikausien hallintaan, tilinpäätöksen perustoimintoihin, tilikausiarkistoon sekä perustietojen hallintaan. 


Tilinpäätösprosessi

Toiminto kokonaisuus muodostuu alla olevista vaiheista. Tilinpäätös-sivulla hallitaan tilinpäätöksen koostaminen tarvittavin raportein.

 • Tilinpäätöskirjausten tallentaminen kirjanpitoon
 • Käsiteltävän tilikauden päättäminen
 • Käyttäjän tilinpäätösraporttien muotoilu raporttityökalulla (järjestelmän malliraporttien muokkaus)
 • Toimintakertomus
 • Liitetiedot
 • Mahdolliset muut käyttäjän luomat tilinpäätösraportit
 • Raporttikoosteen tarkastelu ja tase-erittelyn laadinta
 • Tilinpäätösraporttien ajo (tasekirjan muodostaminen)
 • Mahdollisten tilinpäätösliitteiden liittäminen tilikausiarkistoon
 • Valmiin tilinpäätöksen tarkastelu ja käsittely (tilintarkastus) tilikausiarkistossa
 • Tilinpäätöksen koostaminen

Raporteille pääsee raportin nimestä klikkaamalla. Jos raportti ei ole valmis, on avautuva raportti muokkausmuodossa.

Kirjanpitolain muutokset 1.1.2016

Mikäli kirjanpitolain muutokset 1.1.2016 on tekemättä, niin muutokset tulee tehdä ensin. Muutosten tarkka ohje löytyy Tililuettelo ohjeen lopusta. 

Aktiivisen tilikauden vaihtaminen

Valitun yrityksen aktiivinen tilikausi voidaan vaihtaa Tilinpäätös-näkymässä yläreunan Vaihda -linkistä. Linkki avaa tilikauden/aikavälin valinnan ja Jatka-painikkeella päästään valitulla tiedolla takaisin tilinpäätöksen koostamiseen. Aktiiviseksi kaudeksi voidaan asettaa myös muu kuin tilikausi, jolloin tilinpäätösdokumentit on mahdollista saada siistissä muodossa kyseiselle aikavälille esimerkiksi Välitilinpäätöstä varten. Kun alla olevasta näkymästä täpätään Aikaväli-kenttä tilikauden sijasta, on tällöin mahdollista määrittää vertailujakson pituus haluamalleen aikavälille.


Tilinpäätöksen asetukset

Tilinpäätöksen asetuksissa otetaan kantaa mm. tilinpäätöksen allekirjoittajiin, tositelajien asetuksiin ja tase-erittelyn asetuksiin. Tarkemmat ohjeistukset löytyvät tilinpäätöksen asetukset -ohjesivulta.

Kopioi raporttipohjia

Olemassa olevia raporttipohjia voidaan kopioida käyttöön muille yrityksille, joihin käyttäjällä on kirjanpitäjän oikeudet. Toimintoon pääsee Tilinpäätös-sivun linkistä "Kopioi raporttipohjia". Näkymässä valitaan kopioitava raporttipohja sekä yritys tai yritykset, joihin raporttipohja kopioidaan. Useamman yrityksen voi valita pitämällä ctrl-napin pohjassa ja valitsemalla yrityksiä listasta. Kun valittu pohja ja kohdeyritys on valittu, niin seuraavassa näkymässä valitaan, luodaanko uusi raporttipohja vai korvataanko olemassa oleva raporttipohja. Uusi raporttipohja lisätään Tilinpäätös-sivun alalaitaan kohtaan Raporttipohjat ja Korvaa olemassa oleva raporttipohja-toiminto kopioi raporttipohjan jonkin olemassa olevan pohjan päälle. Liitetietojen ja Rahoituslaskelman osalta kopiossa kopioidaan ns. raporttipohjan rakenne, eli otsikot. Mutta käyttäjän syöttämät tekstit tai luvut eivät kopioidu uudelle yritykselle. 

Raportin korvaaminen

Olemassa oleva raportti voidaan myös korvata omalla .pdf -tiedostolla painamalla halutun raportin kohdalla korvaa -linkkiä. Tästä avautuu toiminto, jolla haluttu raportti voidaan valita tietokoneelta ja liittää koostamisnäkymään aiemman raportin tilalle.

Joillakin ohjelmilla luotu pdf-liite aiheuttaa sen, että tiedosto kääntyy väärin päin tilikausiarkistossa. Mikäli näin tapahtuu, niin suosittelemme tallentamaan dokumentin uudelleen pdf:ksi ja kokeilemaan tallennusta uudelleen. Mikäli dokumenttien työstämiseen käytetään jotain pdf muokkausohjelmaa, ainakin Adoben PDF Editorilla muokatut dokumentit tulisi säilyä oikeanlaisina myös tilikausiarkistoon vietäessä.

Omat raportit
Muihin kuin tasekirjan raportteihin, käyttäjä voi luoda ja lisätä omia tarpeellisia raportteja. Tämä tapahtuu Muut tilinpäätöksen raportit -osion Raporttipohjat -väliotsikkoriviltä Lisää uusi raporttipohja.

Näkymässä määritellään, näytetäänkö uudella raportilla edellisen tilikauden tiedot vertailutietona. Tietojen antamisen ja tallentamisen jälkeen päästään luodun raporttipohjan hallintanäkymään.

Raporttipohjan poistaminen aineistosta

Valmis raporttipohja on mahdollista poistaa valitun tilikauden tilinpäätösaineistosta. Toiminto löytyy raportilta raportin yläosiosta. Avaa raportti raportin nimeä klikkaamalla.

Valittujen raporttien tulostaminen
Valittujen raporttien tulostamista varten löytyy painike sivun vasemmasta alareunasta. Toiminto valitsee tulostettavaksi kaikki valitut raportit lukuun ottamatta tasetta ja tuloslaskelmaa.

Käyttäjän luoman raporttipohjan hallinta (samat toiminnot vakiopohjien hallinnassa)

Raporttipohjan asetukset

Jos avattu raportti on merkitty valmiiksi, raportti ei ole oletuksena muokattavissa. Raportin oikeassa yläreunassa on toiminnot, jotka valmiille raportille voidaan tehdä.

Muokkaaminen
Raportti voidaan palauttaa muokattavaan muotoon. Sen tila muuttuu tällöin valmiista kesken olevaan. Muokkaamisesta tarkemmin alla.
Poistaminen
Poista raportti-toiminto poistaa koko raporttipohjan yrityksen Tilinpäätös-näkymästä. Poisto on mahdollista tehdä vain, jos raporttipohjaa ei ole millään tilikaudella käytössä. Jos valmis raporttipohja halutaan poistaa vain valitun tilikauden tilinpäätösaineistosta, niin käytetään valmiilla raportilla olevaa toimintoa Poista raporttipohja valitun tilikauden tilinpäätösaineistosta.
Kopiointi
Tehty raportti voidaan kopioida toiselle yritykselle. Kopiossa kopioidaan kopioitavan pohjan rakenne, eli otsikot. Käyttäjän syöttämät tekstit tai luvut eivät kopioidu uudelle yritykselle liitetietojen ja rahoituslaskelman osalta.
Lasketa raportti
Järjestelmä laskee automaattisesti arvot kirjanpidosta raportille.
Raportin muodostaminen pdf:ksi
Avaa raportin pdf-muodossa.
Merkitse raportti valmiiksi
Raportti täytyy merkitä valmiiksi, jotta se tulee mukaan tilinpäätökseen. Valmiin raportin voi palauttaa keskeneräiseksi, jolloin sitä voi muokata, painamalla "Muokkaa raporttipohjan arvoja" -linkkiä.

Muokkaa raporttipohjan asetuksia

Näkymästä voidaan muuttaa raportin nimiä ja ottaa kantaa näytetäänkö raportilla edellisen kauden vertailutiedot.

Raporttipohjan rivitietojen hallinta

Otsikkorivin lisääminen

Uusi otsikkotason rivi voidaan lisätä taulukon oikean reunan yläpuolelta Lisää uusi otsikko -linkistä.

Aliotsikon lisääminen

Jo olemassa olevalle riville voidaan lisätä aliotsikko. Tämä onnistuu kyseisen rivin kohdalla lisää aliotsikko painikkeesta.

Rivin siirtäminen

Olemassa oleva rivi voidaan siirtää eri tasojen alle siirrä -painikkeesta.

Saman tason sisällä voidaan rivin paikkaa vaihtaa rivien edessä olevista järjestä- painikkeista.

Rivin muokkaaminen
Muokkaa-sarakkeen ikonin klikkaaminen avaa rivitietonäkymän, jota kautta rivitietoja voidaan muokata.


Rivin poistaminen
Poistaa rivin ja sen alatasot arvoineen.

Rivien piilottaminen

Voit valita raporttiin näkyville mukaan vain halutut rivit poistamatta niitä raporttipohjasta. Kaikki rivit ovat oletuksena näkyvillä (valittuina).  
Valinta poistetaan niiltä riveiltä, jotka halutaan piilottaa. Muutokset tallennetaan "Tallenna otsikoiden näkyvyys" -painikkeella.

Yllä olevassa esimerkissä piilotetaan Aliotsikko -rivi.

Piilotettujen rivien näyttäminen
Jos taulukko sisältää piilotettuja rivejä, näkyy tästä tieto taulukon yläpuolella. Linkistä saadaan piilotetut rivit esille. Halutessa voidaan ne valita taas näytettäviksi ja muutos tallennetaan painikkeella.

Kun avautuvaan valintaan valittaisiin Aliotsikolla valinta ja tallennetaan otsikon näkyvyys, saadaan tämä takaisin näkyville.

Uuden rivin lisääminen ja otsikkotyyppin valinta raporttipohjalle

Lisää uusi rivi

Uutta riviä lisättäessä annetaan ensin otsikkorivin nimi ja valitaan rivin tyyppi. Jos ollaan muokkaamassa otsikkoriviä, otsikon tiedot eivät ole oletuksena muokattavissa vaan ainoastaan otsikon arvot. Muokkaa otsikon tietoja -painikkeella otsikkotiedot saadaan muokattavaksi.

Tallentamisen jälkeen päästään antamaan otsikon arvoja.

Otsikon tyyppit

Rivitiedon tyypillä määritetään raportille laskettava tai syötettävä sisältö. Muokattaessa otsikkoa, tyypin vaihtaminen ja vaihdon tallentaminen, poistaa jo muodostetut/annetut arvot ja korvaa ne uusilla.

1. Otsikko
Rivi on tavallinen (ali)otsikkorivi, jolla annettu rivin nimi näkyy.
2. Tilien ja tiliryhmien saldo

Otsikko: Näytetään tilivälin laskettu saldo ainoastaan otsikkotasolla.
Tili: Erittelee saldon tilitason riveinä laskematta tilivälin yhteissummaa.
Seurantakohde: Erittelee tilin saldon seurantakohteittain. Tilien seurantaotsikot määritetään tilinpäätösvalikon Seurantakohteissa. Seurantakohteista löytyy ohjeistusta Seurantakohde -ohjeessa.
Aikarajaus: Vaihtoehtoisesti voidaan valita joko annetun tilivälin kumulatiivinen saldo tai
kauden muutos.
Laske alkusaldo ja/tai loppusaldo: Voidaan valita näytettäväksi alku- ja/tai loppusaldo
alkusaldot lasketaan vain taseen ryhmään kuuluvista tileistä.

Muut asetukset: Muuttaa positiivisen arvon negatiiviseksi ja vastaavasti negatiivisen arvon positiiviseksi.

Tilit: Valitaan tilit/tiliryhmät, joiden saldot otetaan mukaan laskentaan.

Uuden tilin/tilityhmän voi lisätä Lisää uusi tili/tiliryhmä -linkistä. Lisätty tili voidaan poistaa tilin/tiliryhmän laskennasta tilirivin perässä olevasta punaisesta raksista.
3. Käyttäjän syöttämä selite
Käyttäjän syöttämä selite, jolla voidaan syöttää tekstitietoa raportille. Tekstin määrää ei ole rajoitettu.
4. Käyttäjän syöttämä summa
Raportille voidaan syöttää summa käsin. Summat lasketaan yhteen ylemmän tason summariville. Summarivin alatasoksi voi luoda toisia summarivejä tai tilivälin omaavia rivejä. Summarivejä kannattaa käyttää, jos esim. esitettävä summatieto koostuu sekä käyttäjän syöttämistä summista että tileistä lasketuista summista.

5. Summarivi: Tämä rivi summaa sen alla olevien rivien summan yhteen.

Otsikon arvot
Otsikon arvot näkyvät otsikkotietojen alapuolella (tallentamisen jälkeen, jos ollaan luomassa uutta otsikkoriviä).

 

Tilinpäätösraportit

Huom! Jotta tilinpäätösraporteille päivittyvät lopulliset summat, tulee tilikauden olla päätetty ennen raporttien ottamista. Tämän voi tehdä tilikausien hallinnasta.

Tarkastelu ja muokkaaminen: Tilinpäätöksen raportteja voi tarkastella ja päästä muokkaamaan Tilinpäätöksen koostamisnäkymästä. Raporteille pääsee raportin nimestä klikkaamalla.

Ryhmittely: Koostenäkymässä raportit ovat ryhmitelty tasekirjan raportteihin ja muihin raportteihin, sekä sen mukaan ovatko ne muokattavissa vai kiinteitä.

Tasekirja: Tasekirjan raporteista muodostuu julkistettava asiakirja. Tasekirjaan yhdistetään kaikki vaadittavat dokumentit ja niistä muodostetaan yksi PDF-tiedosto. Tasekirja koostuu järjestelmän luomasta kansilehdestä, sisällysluettelosta sekä koosteen tasekirjaraporteista. Käyttäjä ei voi poistaa tai valita tasekirjaan liitettäviä raportteja, vaan määrittely on tehty järjestelmän toimesta. Tasekirjaan vaikuttavia perustietoja määritetään myös Yrityksen lisäperustiedoissa sekä Tositelajeissa.

Tilinpäätöksen raportit

Kiinteiden raporttien (järjestelmän tuottama vakioraportti) tila on aina valmis, koska käyttäjä ei näitä voi muokata.

 • Tase: Voidaan valita, tuleeko tasekirjalle tase lyhyessä vai pitkässä muodossa. Tase mittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana.
 • Tuloslaskelma: Voidaan valita, tuleeko tuloslaskelma lyhyessä vai pitkässä muodossa. Tuloslaskelma mittaa yrityksen tuottoja, kuluja ja voittoa tai tappiota tietyn ajanjakson aikana.
 • Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista
 • Liitetiedot (2016 versio)
 • Liitetiedot
 • Toimintakertomus
 • Rahoituslaskelma

Muut tilinpäätöksen raportit

 • Tase-erittely
 • Päiväkirja
 • Pääkirja
 • Myyntireskontran saatavaluettelo
 • Ostoreskontran velkaluettelo
 • Tilikauden aikana käytetyt tilit
 • Tilikohtainen tase
 • Tilikohtainen tuloslaskelma
 • Liitetietotositteet

Tilinpäätöksen esikatselu ja muodostus

Tilinpäätös voidaan esikatsella ilman, että mitään tallennetaan tilikausiarkistoon. Esikatselun raporttimuoto on sama kuin virallisessa tilinpäätösraportissa. Esikatselu onnistuu painamalla "Esikatsele tilinpäätösraportti". Mukaan tulevat kaikki valmis -tilassa olevat raportit.


Tilinpäätöksen sinetöinti ja dokumenttien muodostus arkistoon on käytettävissä vain, jos ajanjaksoksi valittu tilikausi on päätetty, eikä tilikautta ole aiemmin ajettu arkistoon (painiketta ei ole painettu aikaisemmin).
Painike löytyy koostenäkymän oikeasta alareunasta ja se näkyy aktiivisena, kun kaikki tilinpäätöksen muodostamisen edellytykset on valmiina (kauden lukitus, käyttöoikeudet, raportit valmiina).


Painiketta painamalla syntyvä PDF-aineisto sinetöityy ja siirtyy arkistoon. Aineiston muodostuminen voi kestää useita minuutteja aineiston koosta riippuen. Joka kerta, kun aineiston vie tilikausiarkistoon uudestaan, aineistolle syntyy uusi arkistointitunnus.

Tapahtumamääriltään suuret aineistot muodostuvat taustalla

Kun tilinpäätösraportteja lähdetään muodostamaan, järjestelmä antaa aika-arvion tilinpäätösaineiston valmistumisesta ja aineiston muodostuminen ohjautuu taustalle. Liittymässä voi jatkaa muuta työskentelyä joko kyseisessä asiakkaassa tai jossakin toisessa asiakkaassa. Tilinpäätösaineiston muodostumisen etenemisen näkee Tilikausiarkistosta sekä yläreunan ‘Taustaprosessit’ -kohdasta.

Yläreunan Taustaprosesseista näkee etenemisen. Yläpalkissa näkyvän taustamuodostuksen seurannan kautta voidaan myös poistaa jonosta tieto tehdystä pyynnöstä käyttämällä valintaa "Tyhjennä valikosta". Aiemmin käsitelty taustamuodostuksen pyyntö kuittaantui vain siirtymällä Tilikausiarkistoon.

Prosessissa muodostuu ensin muut valitut tilinpäätösraportit ja tämän jälkeen tapahtuu pää- ja päiväkirjojen muodostuminen. Tilikausiarkisto menee ‘Sinetöity’ -tilaan kun aineiston muodostaminen aloitetaan. Tällä varmennetaan aineiston yhtenevyys. Arkistointiviitteen aineisto saa kun tilinpäätösaineisto on valmistunut onnistuneesti Tilikausiarkistoon. Mikäli tilinpäätösaineiston muodostaminen halutaan keskeyttää, onnistuu se painamalla kuvassa 1 näkyvää punaista ‘Poista sinetöinti ja peruuta muodostus’ -toimintoa. Tämän jälkeen aineiston muodostaminen voidaan tehdä normaaliin tapaan uudelleen. 
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.