Tilinpäätöksen käyttöoikeudet

Tilinpäätösprosessi

Raporttipohjien hallinta

Tilinpäätösraportit

Tasekirjan esikatselu ja muodostus

Välitilinpäätös

Lähtökohtana on kaikkien virallisen tilinpäätöksen raporttien muodostaminen, ylläpito ja tallentaminen palvelussa. Toiminnallisuus ohjaa käyttäjää tilinpäätöksen laadinnassa: Raportointi sisältää linkit kaikkiin lakisääteisiin raportteihin, lomakepohjiin ja käyttäjän itse liittämiin tilinpäätösliitteisiin. Käyttäjä muokkaa, suorittaa ja liittää tarvittavat raportit osaksi tilinpäätösmateriaalia.

 Tilinpäätösmenettelyyn vaikuttavat käyttöoikeudet

Tilinpäätökseen tarvittavat käyttäjäoikeudet, roolit ja rajoitukset on esitelty alla.

Kirjanpitäjä
Tilinpäätöksen toiminnallisuuksia käyttää kirjanpitäjä, jolla on käyttäjäprofiilina Kaikki oikeudet ja lisäksi kirjanpitäjän erityisrooli KP (Matti Mallikas - Kaikki oikeudet + KP). Käyttäjähallitsijan roolia KH ei tilinpäätöksen tekemiseksi tarvita.

Lisäksi kirjanpitäjällä tulee olla täydet oikeudet tilikausiarkistoon:

Oikeudet tilinpäätöstoiminnallisuudessa
Kun kaikki edellä mainitut oikeudet on asetettu, niin kirjanpitäjällä on tilinpäätöksen toiminnallisuuteen nähden seuraavat oikeudet:

  • Tilikauden päättäminen ja päätetyn kauden avaaminen
  • Päätetyn tilikauden sinetöiminen ja sinetöidyn kauden purkaminen (sinetöinnin purkaminen tehdään tilikausiarkiston kautta)
  • Oikeus vahvistaa sinetöity tilikausi ja poistaa vahvistusmerkintä (tehdään tilikausiarkistossa)
  • Oikeus muokata ja poistaa omia raporttipohjia

Tilintarkastaja
Tilintarkastajalle annetaan käyttäjäprofiiliksi Selausoikeus ja tilintarkastajan erityisrooli TT (roolin voi asettaa tilitoimiston pääkäyttäjä, TPK -roolilla tai roolia voi pyytää tuesta). Mikäli yrityksellä on käytössä HRM-osio, niin sinne lisätään myös Selausoikeus ja raporttien katsomista varten palkanlaskijan erityisrooli P (Tiina Tilintarkastaja - Selausoikeus - Selausoikeus + TT + P). Palkanlaskijan oikeuden lisäys vaatii myös TPK -oikeudet.

Lisäksi tilintarkastajalla tulee olla täydet oikeudet tilikausiarkistoon (tallennusoikeus voidaan jättää pois tarvittaessa, keskimmäinen rasti):

Oikeudet tilinpäätöstoiminnallisuudessa
Kun kaikki em. oikeudet on asetettu, niin tilintarkastajalla on tilinpäätöksen toiminnallisuuteen nähden seuraavat oikeudet:

  • Oikeus vahvistaa sinetöity tilikausi
  • Oikeus purkaa vahvistettu tilikausi
  • Oikeus merkitä kausi tilintarkistetuksi (tämän jälkeen kirjanpitäjä ei pääse enää aukaisemaan kautta)
  • Oikeus selata kaikkea aineistoa
  • Oikeus tulostaa aineistoja

Yrityksen käyttäjä
Yrityksen käyttäjillä, joilla on käyttäjäprofiilina joko Kaikki oikeudet, Yrityskäyttäjä tai riittävät Toimintokohtaiset käyttöoikeudet, on mahdollisuus selata tilinpäätöksen raportteja.

Tilinpäätösprosessi

Toimintakokonaisuus muodostuu seuraavista vaiheista:

Tilinpäätöskirjausten tallentaminen kirjanpitoon
Käsiteltävän tilikauden päättäminen
Käyttäjän tilinpäätösraporttien muotoilu raporttityökalulla (järjestelmän malliraporttien muokkaus)
Toimintakertomus
Liitetiedot
Mahdolliset muut käyttäjän luomat tilinpäätösraportit
Raporttikoosteen tarkastelu ja tase-erittelyn laadinta
Tilinpäätösraporttien ajo (tasekirjan muodostaminen)
Mahdollisten tilinpäätösliitteiden liittäminen tilikausiarkistoon
Valmiin tilinpäätöksen tarkastelu ja käsittely (tilintarkastus) tilikausiarkistossa
Tilinpäätöksen koostaminen

(Taloushallinto > Tilinpäätös)

Sivun kautta hallitaan tilinpäätöksen koostaminen tarvittavin raportein. Alempana tällä sivulla on kuvattu koostenäkymän toiminnot.

Raporteille pääsee raportin nimestä klikkaamalla. Jos raportti ei ole valmis, on avautuva raportti muokkausmuodossa.

Kirjanpitolain muutokset 1.1.2016

Ennen tilinpäätöksen muodostamista pitää käydä tekemässä muutoksia tililuettelon asetuksiin koskien kirjanpitolain muutoksia. Tarkemmat ohjeet löytyvät kirjanpitolain muutokset -ohjesivulta. Pääpiirteissään muutos koskee satunnaisten erien poistumista tililuettelosta 1.1.2016 alkaen.

Yllä oleva linkki näkyy tilinpäätöksen koostamisessa niin kauan, kunnes muutosasetukset on tehty.

Aktiivisen tilikauden vaihtaminen

Valitun yrityksen aktiivinen tilikausi voidaan vaihtaa sivun yläreunan Vaihda -linkistä. Linkki avaa tilikauden/aikavälin valinnan ja Jatka-painikkeella päästään valitulla tiedolla takaisin tilinpäätöksen koostamiseen. Aktiiviseksi kaudeksi voidaan asettaa myös muu kuin tilikausi, jolloin tilinpäätösdokumentit on mahdollista saada siistissä muodossa kyseiselle aikavälille.

Tilinpäätöksen asetukset

Tilinpäätöksen asetuksissa otetaan kantaa mm. tilinpäätöksen allekirjoittajiin, tositelajien asetuksiin ja tase-erittelyn asetuksiin. Tarkemmat ohjeistukset löytyvät tilinpäätöksen asetukset -ohjesivulta.

Kopioi raporttipohjia

Olemassa olevia raporttipohjia voidaan kopioida käyttöön muille yrityksille, joihin käyttäjällä on kirjanpitäjän oikeudet. Toimintoon pääsee sivun Tilinpäätöksen alapuolella olevasta linkistä "Kopioi raporttipohjia". Näkymässä valitaan kopioitava raporttipohja sekä yritys tai yritykset, joihin raporttipohja kopioidaan. Useamman yrityksen voi valita pitämällä ctrl-napin pohjassa ja valitsemalla yrityksiä listasta. Kun valittu pohja ja kohdeyritys on valittu, niin seuraavassa näkymässä valitaan, luodaanko uusi raporttipohja vai korvataanko olemassa oleva raporttipohja. Liitetietojen ja Rahoituslaskelman osalta kopiossa kopioidaan ns. raporttipohjan rakenne, eli otsikot. Mutta käyttäjän syöttämät tekstit tai luvut eivät kopioidu uudelle yritykselle. 

Raportin korvaaminen

Olemassa oleva raportti voidaan myös korvata omalla .pdf -tiedostolla painamalla halutun raportin kohdalla korvaa -linkkiä. Tästä avautuu toiminto, jolla haluttu raportti voidaan valita tietokoneelta ja liittää koostamisnäkymään aiemman raportin tilalle.

Omat raportit

Uuden raporttipohjan luominen
Muihin kuin tasekirjan raportteihin, käyttäjä voi luoda ja lisätä omia tarpeellisia raportteja. Tämä tapahtuu Muut tilinpäätöksen raportit -osion Raporttipohjat -väliotsikkoriviltä.

Näkymässä määritellään, näytetäänkö uudella raportilla edellisen tilikauden tiedot vertailutietona. Tietojen antamisen ja tallentamisen jälkeen päästään luodun raporttipohjan hallintanäkymään.

Raporttipohjan poistaminen aineistosta
Valmis raporttipohja on mahdollista poistaa valitun tilikauden tilinpäätösaineistosta. Toiminto löytyy raportilta. Avaa raportti raportin nimeä klikkaamalla.

  Käyttäjän luoman raporttipohjan hallinta

Jos avattu raportti on merkitty valmiiksi, ei se ole oletuksena muokattavissa. Raportin oikeassa reunassa on toiminnot, jotka valmiille raportille voidaan tehdä.

Muokkaaminen
Raportti voidaan palauttaa muokattavaan muotoon. Sen tila muuttuu tällöin valmiista kesken olevaan. Muokkaamisesta tarkemmin alla.

Poistaminen
Raportti voidaan poistaa käsiteltävän yrityksen tilinpäätösaineistosta. Toiminto ei siis poista koko raporttipohjaa, vaan poistaa sen ainoastaan käsiteltävältä yritykseltä käsiteltävältä tilikaudelta.

Kopiointi

Tehty raportti voidaan kopioida toiselle yritykselle samalla tavalla kuin aikaisemmin on kerrottu. Kopiossa kopioidaan kopioitavan pohjan rakenne, eli otsikot. Mutta käyttäjän syöttämät tekstit tai luvut eivät kopioidu uudelle yritykselle liitetietojen ja rahoituslaskelman osalta.

Lasketa raportti

Järjestelmä laskee automaattisesti arvot kirjanpidosta raportille.

Raportin muodostaminen pdf:ksi

Avaa raportin pdf-muodossa.

Merkitse raportti valmiiksi

Raportti täytyy merkitä valmiiksi, jotta se tulee mukaan tilinpäätökseen. Valmiin raportin voi palauttaa keskeneräiseksi, jolloin sitä voi muokata, painamalla "Muokkaa raporttipohjan arvoja" -linkkiä.

Muokkaa raporttipohjan asetuksia

Näkymästä voidaan muuttaa raportin nimiä ja ottaa kantaa näytetäänkö raportilla edellisen kauden vertailutiedot.

Otsikkorivin lisääminen

Uusi otsikkotason rivi voidaan lisätä taulukon oikean reunan yläpuolelta Lisää uusi otsikko -linkistä.

Aliotsikon lisääminen

Jo olemassa olevalle riville voidaan lisätä aliotsikko. Tämä onnistuu kyseisen rivin kohdalla lisää aliotsikko painikkeesta.

Rivin siirtäminen

Olemassa oleva rivi voidaan siirtää eri tasojen alle siirrä -painikkeesta.

Saman tason sisällä voidaan rivin paikkaa vaihtaa rivien edessä olevista järjestä- painikkeista.

Rivin muokkaaminen
Muokkaa-sarakkeen ikonin klikkaaminen avaa rivitietonäkymän, jota kautta tietoja voidaan muokata.

Rivin poistaminen
Poistaa rivin ja sen alatasot arvoineen.

Rivien piilottaminen

Voit valita raporttiin näkyville mukaan vain halutut rivit poistamatta niitä raporttipohjasta. Kaikki rivit ovat oletuksena näkyvillä (valittuina).  

Valinta poistetaan niiltä riveiltä, jotka halutaan piilottaa. Muutokset tallennetaan "Tallenna otsikoiden näkyvyys" -painikkeella.

Yllä olevassa esimerkissä piilotetaan Aliotsikko -rivi.

Piilotettujen rivien näyttäminen
Jos taulukko sisältää piilotettuja rivejä, näkyy tästä tieto taulukon yläpuolella. Linkistä saadaan piilotetut rivit esille. Halutessa voidaan ne valita taas näytettäviksi ja muutos tallennetaan painikkeella.

Mikäli avautuvaan valintaan valittaisiin Aliotsikolla valinta ja tallennetaan otsikon näkyvyys, saadaan tämä takaisin näkyville.

Raporttipohjan rivitietojen hallinta

Lisää uusi rivi
Uutta riviä lisättäessä annetaan ensin otsikkorivin nimi ja valitaan rivin tyyppi.

Tallentamisen jälkeen päästään antamaan otsikon arvoja.

Muokkaus
Jos ollaan muokkaamassa otsikkoriviä, otsikon tiedot eivät ole oletuksena muokattavissa vaan ainoastaan otsikon arvot. Muokkaa otsikon tietoja -painikkeella otsikkotiedot saadaan muokattavaksi.

Otsikon tyyppi

Rivitiedon tyypillä määritetään raportille laskettava tai syötettävä sisältö. Muokattaessa otsikkoa, tyypin vaihtaminen ja vaihdon tallentaminen, poistaa jo muodostetut/annetut arvot ja korvaa ne uusilla.

Otsikko
Rivi on tavallinen (ali)otsikkorivi, jolla annettu rivin nimi näkyy.

Tilien ja tiliryhmien saldo

Otsikko: Näytetään tilivälin laskettu saldo ainoastaan otsikkotasolla.
Tili: Erittelee saldon tilitason riveinä laskematta tilivälin yhteissummaa.
Seurantakohde: Erittelee tilin saldon seurantakohteittain. Tilien seurantaotsikot määritetään tilinpäätösvalikon Seurantakohteissa. Seurantakohteista löytyy ohjeistusta Seurantakohde -ohjeessa.
Aikarajaus: Vaihtoehtoisesti voidaan valita joko annetun tilivälin kumulatiivinen saldo tai
kauden muutos.
laske alkusaldo ja/tai loppusaldo: Voidaan valita näytettäväksi alku- ja/tai loppusaldo
alkusaldot lasketaan vain taseen ryhmään kuuluvista tileistä.

Muut asetukset: Muuttaa positiivisen arvon negatiiviseksi ja vastaavasti negatiivisen arvon positiiviseksi.

Tilit: Valitaan tilit/tiliryhmät, joiden saldot otetaan mukaan laskentaan.

Uuden tilin/tilityhmän voi lisätä Lisää uusi tili/tiliryhmä -linkistä. Lisätty tili voidaan poistaa tilin/tiliryhmän laskennasta tilirivin perässä olevasta punaisesta raksista.
Käyttäjän syöttämä selite
Käyttäjän syöttämä selite, jolla voidaan syöttää tekstitietoa raportille. Tekstin määrää ei ole rajoitettu.

Käyttäjän syöttämä summa
Raportille voidaan syöttää summa käsin. Summat lasketaan yhteen ylemmän tason summariville. Summarivin alatasoksi voi luoda toisia summarivejä tai tilivälin omaavia rivejä. Summarivejä kannattaa käyttää, jos esim. esitettävä summatieto koostuu sekä käyttäjän syöttämistä summista että tileistä lasketuista summista.

Summarivi: Tämä rivi summaa sen alla olevien rivien summan yhteen.

OTSIKON ARVOT
Otsikon arvot näkyvät otsikkotietojen alapuolella (tallentamisen jälkeen, jos ollaan luomassa uutta otsikkoriviä).

Valittujen raporttien tulostaminen
Valittujen raporttien tulostamista varten löytyy painike sivun vasemmasta alareunasta. Toiminto valitsee tulostettavaksi kaikki valitut raportit lukuun ottamatta tasetta ja tuloslaskelmaa.

 

Tilinpäätösraportit


Huom! Jotta tilinpäätösraporteille päivittyvät lopulliset summat, tulee tilikauden olla päätetty ennen raporttien ottamista. Tämän voi tehdä tilikausien hallinnasta.

Tilinpäätöskoosteen kaikki raportit ovat Netvisor-palvelussa luotuja ja tallennettuja. Käyttäjä voi itse luoda omia raporttipohjia ja liittää niitä mukaan tilinpäätöksen raportteihin.

Tarkastelu ja muokkaaminen
Tilinpäätöksen raportteja voi tarkastella ja päästä muokkaamaan Tilinpäätöksen koostamisnäkymästä. Raporteille pääsee raportin nimestä klikkaamalla.

Ryhmittely
Koostenäkymässä raportit ovat ryhmitelty tasekirjan raportteihin ja muihin raportteihin, sekä sen mukaan ovatko ne muokattavissa vai kiinteitä.

Tasekirjan raportit
= julkistettava tasekirja

Tasekirjaan yhdistetään kaikki vaadittavat dokumentit ja niistä muodostetaan yksi PDF-tiedosto. Tasekirja koostuu järjestelmän luomasta kansilehdestä, sisällysluettelosta sekä koosteen tasekirjaraporteista. Käyttäjä ei voi poistaa tai valita tasekirjaan liitettäviä raportteja, vaan määrittely on tehty järjestelmän toimesta.

Tasekirjaan vaikuttavia perustietoja määritetään myös Yrityksen lisäperustiedoissa sekä Tositelajeissa.

Kiinteät raportit
Kiinteiden raporttien (järjestelmän tuottama vakioraportti) tila on aina valmis, koska käyttäjä ei näitä voi muokata.

Tase

Voidaan valita, tuleeko tasekirjalle tase lyhyessä vai pitkässä muodossa. Tase mittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana.

Tuloslaskelma

Voidaan valita, tuleeko tuloslaskelma lyhyessä vai pitkässä muodossa. Tuloslaskelma mittaa yrityksen tuottoja, kuluja ja voittoa tai tappiota tietyn ajanjakson aikana.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista.

Raporttipohja

Liitetiedot (2016 versio)

Liitetiedot

Toimintakertomus

Rahoituslaskelma

Muut tilinpäätöksen raportit

Tase-erittely
Päiväkirja
Pääkirja
Myyntireskontran saatavaluettelo
Ostoreskontran velkaluettelo
Tilikauden aikana käytetyt tilit

Tasekirjan esikatselu


Tilinpäätös on nyt mahdollista esikatsella ilman, että mitään tallennetaan tilikausiarkistoon. Esikatselun raporttimuoto on sama kuin virallisessa tilinpäätösraportissa. Esikatselu onnistuu painamalla "Esikatsele tilinpäätösraportti". Mukaan tulevat kaikki valmis -tilassa olevat raportit.

Tilinpäätösraporttien muodostaminen ja arkistointi

Tilinpäätöksen sinetöinti ja dokumenttien muodostus arkistoon on käytettävissä vain jos

Ajanjaksoksi valittu tilikausi on päätetty, eikä tilikautta ole aiemmin ajettu arkistoon (painiketta ei ole painettu aikaisemmin)
Käyttäjällä tulee olla oikeudet tilikausiarkistoon ja oikeus tallentaa sinne aineistoa. Statushallintaan ei ole pakko olla oikeuksia.
Painike löytyy koostenäkymän oikeasta alareunasta ja se näkyy aktiivisena, jos edellä mainitut asiat ovat tehtynä.


Painiketta painamalla syntyvä PDF-aineisto sinetöityy ja siirtyy arkistoon. Aineiston muodostuminen voi kestää useita minuutteja aineiston koosta riippuen. Joka kerta, kun aineiston vie tilikausiarkistoon uudestaan, aineistolle syntyy uusi arkistointitunnus.

Tapahtumamääriltään suuret aineistot muodostuvat taustalla

Kun tilinpäätösraportteja lähdetään muodostamaan, järjestelmä antaa aika-arvion tilinpäätösaineiston valmistumisesta ja aineiston muodostuminen ohjautuu taustalle. Liittymässä voi jatkaa muuta työskentelyä joko kyseisessä asiakkaassa tai jossakin toisessa asiakkaassa. Tilinpäätösaineiston muodostumisen etenemisen näkee Tilikausiarkistosta sekä yläreunan ‘Taustaprosessit’ -kohdasta.

Yläreunan Taustaprosesseista näkee etenemisen.

Prosessissa muodostuu ensin muut valitut tilinpäätösraportit ja tämän jälkeen tapahtuu pää- ja päiväkirjojen muodostuminen. Tilikausiarkisto menee ‘Sinetöity’ -tilaan kun aineiston muodostaminen aloitetaan. Tällä varmennetaan aineiston yhtenevyys. Arkistointiviitteen aineisto saa kun tilinpäätösaineisto on valmistunut onnistuneesti Tilikausiarkistoon. Mikäli tilinpäätösaineiston muodostaminen halutaan keskeyttää, onnistuu se painamalla kuvassa 1 näkyvää punaista ‘Poista sinetöinti ja peruuta muodostus’ -toimintoa. Tämän jälkeen aineiston muodostaminen voidaan tehdä normaaliin tapaan uudelleen. 

Välitilinpäätös

Netvisorissa on mahdollista ottaa tilinpäätösmateriaalia halutulta ajanjaksolta. Eli haetaan tilinpäätöksen koostamisessa vaihtamalla aktiivista kautta ja antamalla ajanjakso manuaalisesti.

Tällöin saadaan raportit halutulta ajanjaksolla

Tilinpäätöksen otsikon voi vaihtaa halutessaan tilinpäätöksen asetuksissa. Raportin ylätunnisteeseen jää lukemaan tilinpäätös.

Mikäli halutaan pää- ja päiväkirjaan näkyviin tilikauden voiton / tappion, niin silloin tilikautta ei pidä päättää, vaan tehdä muistiotositteella yksipuolinen kirjaus voitosta / tappiosta. Tämä tehdään välitilinpäätöksen viimeiselle päivälle. Sitten välitilinpäätöksestä seuraavalle päivälle tehdään tästä vastakirjaus (tositteen voi kopioida peilikuvaksi).

Välitilinpäätöksen vertailukaudeksi Netvisor tuo automaattisesti edellisen tilikauden siihen saakka, mihin meneillään olevan tilikauden ajanjakso valitaan. Vertailukaudeksi ei voi valita koko edellistä vuotta.

Netvisoriin ei voida muodostaa kahta tilinpäätöstä samalle kaudelle. Mikäli välitilinpäätös halutaan tallentaa Netvisoriin, niin se tulee tallentaa ja viedä manuaalisesti tilikausiarkiston liitteisiin.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.