SISÄLTÖ

Vanhan hinnoittelumallin jälleenlaskutus

Tilitoimiston jälleenlaskutus voidaan lisätä halutulle henkilöille päälle Netvisor asiakaspalvelun toimesta. Tämän avulla voidaan jälleenlaskuttaa Netvisorin lasku eteenpäin tilitoimiston asiakkaille. Netvisor kulujen jälleenlaskutus vaatii tilitoimistoyrityksessä ostoreskontran ja myyntireskontran päälle. Netvisor lasku tulee vastaanottaa myös verkkolaskuna. Netvisor -tuotteet ajetaan yritykseen Netvisor asiakaspalvelun toimesta. Mikäli tuotteita puuttuu yrityksestä, löytyy meidän uusin versio tuotteistamme ja tuotekoodeista seuraavasta linkistä: Netvisor tuotteet (vanha).csv

Uusitut pakettihinnoittelutuotteet löytyvät seuraavasta linkistä jälleenlaskutettavat tuotteet.

Mikäli tilitoimistolla on sekä vanhemman mallin, että pakettihinnoitteluun liittyviä asiakkaita, niin vanhan mallin tuotteet pitää ajaa yritykseen ennen uuden pakettimallin tuotteita. Tämä koska, vanhan mallin mukaan tuotteet haetaan nimen perusteella ja näillä on sama nimi. Nyt jos on sama nimi, niin oletuksena haetaan ensiksi perustettu tuote.

Esivalmistelut työkalulle

Tarkastetaan asiakaskortisto ja varmistetaan, että jokainen asiakas on perustettu rekisteriin TÄSMÄLLEEN samalla nimellä kuin mitä yritys on Netvisorin tietokannassa. "Yritys Oy" asiakaskortin kirjoitusasu tulee olla sama sekä tilitoimiston asiakasrekisterissä, että Netvisorin tietokannassa. Asiakaskortin "Yritys Oy Ab" kirjoitusasu ei antaisi laskutustyökalun käytössä toivottua lopputulosta. On myös hyvä tarkastaa samalla, että Y-tunnus on syötetty oikein, vaikka se ei vaikuta työkalun käyttöön.

Avataan ensimmäinen NV-tuotteet -ryhmän tuote ja perustetaan sille uusi hintaryhmä painamalla "Valitse tuotteen hintaryhmät"-linkkiä.

Hintaryhmä perustetaan painamalla Hintatiedot-näkymässä "Hintaryhmien hallinta:"-linkkiä.


Uusi hintaryhmä lisätään painamalla "Uusi hintaryhmä"-linkkiä.

Annetaan hintaryhmälle kuvaava nimi ja tallennetaan nimi "Tallenna" -painikkeella.

Hintaryhmän perustamisen jälkeen pudotusvalikosta valitaan perustettu hintaryhmä ja määritellään sille hintakerroin. Alla oleva kuva on vain esimerkki, jossa kerroin on 1,4.
Käy läpi koko NV-tuotteet -ryhmä ja määritellään jokaiselle KATTEELLISELLE tuotteelle oikea hintaryhmä ja hintakerroin. Palveluosioilla kerroin on yleensä 1,4 ja transaktioilla 1,2. Katteelliset tuotteet voi tarkastaa vertaamalla tilitoimisto- ja yrityshinnastoa keskenään.

Kun tuoterekisteri on käyty läpi, siirrytään asiakasrekisteriin hintaryhmien lisäämistä varten. Avaa ensimmäinen asiakaskortti, jota halutaan jatkossa jälleenlaskuttaa tämän työkalun avulla. Siirry asiakaskortin välilehdelle "Lisätietojen muokkaus". Valitse kohtaan "Hintaryhmä" aiemmin perustettu hintaryhmä ja tallennetaan tiedot.


Kun asiakaskorteille on tallennettu halutut hintaryhmät, on esivalmistelut suoritettu loppuun.

Asiakaslistaukseen on mahdollista saada näkyviin hintaryhmä -kenttä. Tämän saa valinnan näytä sarakkeet > Lisätiedot ja valitse hintaryhmä. Tämän jälkeen painetaan päivitä näkymä -napista. Tämän avulla voi tarkistaa, onhan hintaryhmä lisätty haluille asiakkaille. Mikäli tämä on jäänyt tekemättä joltain asiakkaalta, tulee kyseisen asiakkaan lasku jälleenlaskutuksessa kertoimella yksi, eli hinta on sama mitä Visma Solutionsin laskulla.

Jälleenlaskutus

Jälleenlaskutus aloitetaan Avaamalla Netvisor Oy:n tilitoimistolasku Ostoreskontranäkymästä. Ostolasku pitää olla käsittelemätön -tilassa ennen jälleenlaskutusta. "Ostolaskujen toiminnot" -napista valitaan "Jälleenlaskutus"-valinta. Mikäli tätä toimintoa ei näy, niin sinulla ei ole oikeutta jälleenlaskutukseen.
Järjestelmä vertaa laskua ja asiakaskorttia keskenään ja erittelee laskutettavat palvelut yrityksittäin. Mikäli yritys näkyy punaisella "Jälleenlaskutus"-näkymässä, asiakaskortti täytyy tarkastaa asiakasnimen osalta. Kun korjaus on tehty, voidaan käynnistää tämä toiminto uudelleen. Mikäli tuoterivi on näkymässä punaisella, pitää kyseinen tuote lisätä tuotelistaan. Tällöin tuotekoodi ja tuotteen nimike pitää täsmätä Netvisorin laskulla olevaan tuotteeseen.

Huom. Alla olevat hinnat eivät ole myyntilaskulle muodostuvat hinnat, vaan Netvisor laskun arvonlisäverollinen hinta kyseisen tuotteen osalta. 

Eräpäivä: Laskulle tulee eräpäiväksi asiakkaan oletusmaksuehdon mukainen eräpäivä. Mikäli tätä ei ole valittuna, tulee eräpäiväksi se päivä, joka on annettu eräpäivä -kenttään. 

"Kohde:"-pudotusvalikosta voi valita tehdäänkö jälleenlaskutus myyntireskontraan laskuna vai tilauksena.

Tilaus vaatii tilaustenkäsittely -osion lisäämisen yritykseen, mikäli halutaan jälleenlaskuttaa tilauksina.

Myyntilaskulle vietävät asiakkaan oletuslaskentakohteet: Mikäli yritykseen on otettu käyttöön laskentakohteet laskentakohteiden hallinnasta ja myynnin perustiedoissa on valittu rivikohtainen laskentakohteiden käsittely. Tämän jälkeen laskentakohteiden hallinnassa voidaan valita haluttu kohdeotsikko asiakkaan taakse, jolloin voidaan asiakkaan taakse valita haluttu laskentakohde. Nyt tässä Myyntilaskulle vietävät asiakkaan oletuslaskentakohteet valinnalla voidaan ottaa kantaa, haetaanko tulevalle myyntilaskulle tämä laskentakohde asiakkaan lisätietojen muokkaus välilehden takaa. 

Tallenna puuttuvat asiakkaat laskentakohteeksi seuraavalle kohdeotsikolle: Tämä luo laskentakohteen asiakkaan nimestä valitun laskentakohdeotsikon alle. Tässä pitää muistaa se, että jos tämän valitsee ja ylempänä valitsee myyntilaskulle vietävän laskentakohteen ja nämä kummatkin ovat saman otsikon alla, niin tämä tallenna puuttuvat asiakkaat laskentakohde valinta yliajaa asiakkaan takana olevan laskentakohteen ja laskulle tulee laskentakohteeksi asiakkaan nimi.

Tallenna kohteet myös ostolaskuriveille: Valinta päivittää ostolaskun tiliöintiriville laskentakohteeksi asiakkaan nimen, tällöin kohdeotsikko pitää olla valittuna ylempänä.

Kun tarvittavat tiedot on syötetty, painetaan "Laskuta" -nappia. Tämä muodostaa laskut myyntireskontraan. Laskut menevät lähettämätön -tilaan ja tarvittaessa laskuja voi muokata vielä myyntireskontran puolella ennen laskujen lähettämistä.

Mikäli esivalmistelut on tehty oikein, myyntilaskuilla on nyt oikeat jälleenmyyntihinnat. Jos hinnoissa on virheitä, palataan esivalmisteluihin ja käydään se uudelleen läpi vaihe vaiheelta. Jälleenlaskutusta voidaan ajaa rajaton määrä per ostolasku, eli jos tulee virheitä, niin poistetaan virheelliset laskut, korjataan tarvittaessa asetukset ja jälleenlaskutetaan uudelleen.

 

Pakettihinnoittelun jälleenlaskutus

 

Pakettihinnoittelussa olevien asiakkaiden Netvisor veloitusten jälleenlaskutus vaatii, että Visma Solutions Oy:n laskulla olevat tuotteet löytyvät samoilla tuotekoodeilla tilitoimiston Netvisorin tuoterekisteristä. Pakettihinnoittelun osalta tuotteet ovat eri tuotteita kuin “vanhassa”osio/toimintokohtaisessa hinnoittelussa. Uudet pakettihinnoittelun tuotteet on siksi lisättävä tilitoimiston tuoterekisteriin. 

Pakettihinnoittelun ja “vanhan” osio/toimintokohtaisen hinnoittelun jälleenlaskutuksen erot:

1. Pakettihinnoittelun jälleenlaskutuksessa tuotteet tunnistetaan tuotekoodin perusteella. “Vanhan” osio/toimintokohtaisen hinnoittelun jälleenlaskutuksessa kohdistava tekijä on tuotteen nimike. Uudet pakettihinnoittelun tuotteet täytyy olla lisätty tilitoimistontuoterekisteriin ennen jälleenlaskutuksen tekemistä, jotta jälleenlaskutus toimii pakettienosalta! HUOM! Mikäli olette muuttaneet “vanhan” osio/toimintokohtaisen hinnoitteluntuotteiden tuotekoodeja niin, että olette lisänneet Visma Solutions Oy:n laskulla olevan tuotekoodin alkuun tuoterekisteriinne “NV-” merkit muokatkaa olemassa olevientuotteiden koodit niin, että ne eroavat pakettihinnoittelun tuotteiden tuotekoodeista. Muuten jälleenlaskutustyökalu ei osaa kohdistaa pakettihinnoittelun ja osio/toimintokohtaisen hinnoittelun tuotteita oikein jälleenlaskutusta tehtäessä.

2. Pakettihinnoittelussa olevaa asiakasta ja pakettihinnoittelun tuotteita ei tarvitse lisätä Netvisorissa hintaryhmään eikä hintakertoimia siten määritellä ollenkaan. Jälleenlaskutustyökalu muodostaa loppuasiakkaalta laskutettavan tuoterivin Visma Solutions Oy:n laskulla olevalla hinnalla, kun asiakas ja tuote ei kuulu hintaryhmään.
HUOM! Mikäli Visma Solutionsin palvelulaskujen jälleenlaskuttaminen siirretään Valueframeen, tulee tässä tilanteessa kuitenkin käyttää hintakertoimia. Katso tarkempi ohjeistus täältä.

3. Tilitoimiston jälleenmyyntipalkkio maksetaan pakettihinnoittelussa olevien asiakkaidenosalta eri tavalla kuin osio/toimintokohtaisessa hinnoittelussa. Pakettihinnoittelussa olevien asiakkaiden jälleenmyyntipalkkiosta lähetetään tilitoimistolle erillinen hyvityslasku kuukausittain. Tätä hyvityslaskua ei jälleenlaskuteta loppuasiakkailta. Jälleenmyyntipalkkiolasku tulee myös käyttää osasuorituksena ko. kuukaudenpakettihinnoittelulaskulle. Loppuasiakkaalle kuuluvat hyvitykset käsitellään pakettihinnoittelun seuraavalla laskulla samalla tavalla kuin osio/toimintokohtaisenhinnoittelun osalta asia on tehty.

Tilitoimisto saa 1.3.2019 alkaen kuukausittain kolme laskua loppuasiakkaiden Netvisor-veloituksiin liittyen, jos tilitoimistolla on loppuasiakkaita sekä osio/toimintokohtaisessahinnoittelussa että pakettihinnoittelussa. Nämä laskut ovat:

Osio/toimintokohtaisessa hinnoittelussa olevien asiakkaiden lasku tilitoimistohinnoilla ->tämä lasku jälleenlaskutetaan loppuasiakkailta lisäten katteet (ts. asiakkaiden ja katteellisten tuotteiden on kuuluttava hinnoitteluryhmään, jotta kate lisätään loppuasiakkaan laskulle)

Pakettihinnoittelussa olevien asiakkaiden lasku -> jälleenlaskutetaan sellaisenaan loppuasiakkailta (ts. asiakkaita ja tuotteita ei lisätä hintaryhmiin)

Jälleenlaskutuspalkkiolasku -> ei jälleenlaskuteta loppuasiakkailta.


csv
csv

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.