Tilitoimiston jälleenlaskutus voidaan lisätä halutulle henkilöille päälle Netvisor asiakaspalvelun toimesta. Tämän avulla voidaan jälleenlaskuttaa Netvisorin lasku eteenpäin tilitoimiston asiakkaille. Netvisor kulujen jälleenlaskutus vaatii tilitoimistoyrityksessä ostoreskontran ja myyntireskontran päälle. Tämä kuuluu kaikkiin pakettiversioihin. Netvisor lasku tulee vastaanottaa myös verkkolaskuna. Lisäksi jälleenlaskuttajalla pitää olla vähintään oikeudet asiatarkastaa tilitoimiston ostolaskut. Netvisor -tuotteet ajetaan yritykseen tilitoimiston toimesta. 


Jälleenlaskutus

Jälleenlaskutus aloitetaan Avaamalla Netvisor Oy:n tilitoimistolasku Ostoreskontranäkymästä. Ostolasku pitää olla käsittelemätön -tilassa ennen jälleenlaskutusta. "Ostolaskujen toiminnot" -napista valitaan "Jälleenlaskutus"-valinta. Mikäli tätä toimintoa ei näy, niin sinulla ei ole oikeutta jälleenlaskutukseen tai asiatarkastaja -oikeutta.
Järjestelmä vertaa laskua ja asiakaskorttia keskenään ja erittelee laskutettavat palvelut yrityksittäin. Mikäli yritys näkyy punaisella "Jälleenlaskutus"-näkymässä, asiakaskortti täytyy tarkastaa y-tunnuksen osalta. Y-tunnuksen pitää täsmätä asiakaskortin ja laskun välillä. Kun korjaus on tehty, voidaan käynnistää tämä toiminto uudelleen. Mikäli tuoterivi on näkymässä punaisella, pitää kyseinen tuote lisätä tuotelistaan. Tällöin tuotekoodi ja tuotteen nimike pitää täsmätä Netvisorin laskulla olevaan tuotteeseen.

Huom. Alla olevat hinnat eivät ole myyntilaskulle muodostuvat hinnat, vaan Netvisor laskun arvonlisäverollinen hinta kyseisen tuotteen osalta. 


Huom. Jos asiakkaita on paljon, niin tällöin on suositeltavaa laskuttaa tämä pienemmissä erissä. Alla oleva valinta tulee näkyville jos laskurivien määrä on yli 500. Laskun päivä: Päivä, jolle myyntilasku muodostettaan.

Eräpäivä: Laskulle tulee eräpäiväksi oletuksena asiakkaan oletusmaksuehdon mukainen eräpäivä. Sen jälkeen katsotaan yrityksen oletusmaksuehtoa. Mikäli kumpaakaan näistä ei ole, tulee eräpäiväksi se päivä, joka on annettu jälleenlaskutuksen eräpäivä -kenttään. 

Teksti ennen laskurivejä: Kenttään voidaan kirjoittaa tietoa, joka tulee näkyviin tilauksille/laskuille. Teksti ennen ja jälkeen laskurivien -kenttiin mahtuu 500 -merkkiä per kenttä. Laskulle tieto muodostuu aina jälleenlaskutustyökalussa syötetyn tiedon perusteella eikä tietoa noudeta yrityksen tai asiakkaan vakioteksteistä. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, muodostuu laskuille tyhjä Teksti ennen laskurivejä -tieto.

Teksti laskurivien jälkeen: Kenttään voidaan kirjoittaa tietoa, joka tulee näkyviin tilauksille/laskuille. Teksti ennen ja jälkeen laskurivien -kenttiin mahtuu 500 -merkkiä per kenttä. Laskulle tieto muodostuu aina jälleenlaskutustyökalussa syötetyn tiedon perusteella eikä tietoa noudeta yrityksen tai asiakkaan vakioteksteistä. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, muodostuu laskuille tyhjä Teksti laskurivien jälkeen -tieto. 

"Kohde:"-pudotusvalikosta voi valita tehdäänkö jälleenlaskutus myyntireskontraan laskuna vai tilauksena.

Tilaus vaatii Professional tai Premium paketin, mikäli halutaan jälleenlaskuttaa tilauksina.

Myyntilaskulle vietävät asiakkaan oletuslaskentakohteet: Mikäli yritykseen on otettu käyttöön laskentakohteet laskentakohteiden hallinnasta ja myynnin perustiedoissa on valittu rivikohtainen laskentakohteiden käsittely. Tämän jälkeen laskentakohteiden hallinnassa voidaan valita haluttu kohdeotsikko asiakkaan taakse, jolloin voidaan asiakkaan taakse valita haluttu laskentakohde. Nyt tässä Myyntilaskulle vietävät asiakkaan oletuslaskentakohteet valinnalla voidaan ottaa kantaa, haetaanko tulevalle myyntilaskulle tämä laskentakohde asiakkaan lisätietojen muokkaus välilehden takaa. 

Tallenna puuttuvat asiakkaat laskentakohteeksi seuraavalle kohdeotsikolle: Tämä luo laskentakohteen asiakkaan nimestä valitun laskentakohdeotsikon alle. Tässä pitää muistaa se, että jos tämän valitsee ja ylempänä valitsee myyntilaskulle vietävän laskentakohteen ja nämä kummatkin ovat saman otsikon alla, niin tämä tallenna puuttuvat asiakkaat laskentakohde valinta yliajaa asiakkaan takana olevan laskentakohteen ja laskulle tulee laskentakohteeksi asiakkaan nimi.

Tallenna kohteet myös ostolaskuriveille: Valinta päivittää ostolaskun tiliöintiriville laskentakohteeksi asiakkaan nimen, tällöin kohdeotsikko pitää olla valittuna ylempänä.

Kun tarvittavat tiedot on syötetty, painetaan "Laskuta" -nappia. Tämä muodostaa laskut myyntireskontraan. Laskut menevät lähettämätön -tilaan ja tarvittaessa laskuja voi muokata vielä myyntireskontran puolella ennen laskujen lähettämistä.

Jälleenlaskutusta voidaan ajaa rajaton määrä per ostolasku, eli jos tulee virheitä, niin poistetaan virheelliset laskut, korjataan tarvittaessa asetukset ja jälleenlaskutetaan uudelleen.

 

Pakettihinnoittelun jälleenlaskutus

 

Pakettihinnoittelussa olevien asiakkaiden Netvisor veloitusten jälleenlaskutus vaatii, että Visma Solutions Oy:n laskulla olevat tuotteet löytyvät samoilla tuotekoodeilla tilitoimiston Netvisorin tuoterekisteristä. Pakettihinnoittelun osalta tuotteet ovat eri tuotteita kuin “vanhassa”osio/toimintokohtaisessa hinnoittelussa. Uudet pakettihinnoittelun tuotteet on siksi lisättävä tilitoimiston tuoterekisteriin. 

Pakettihinnoittelun ja “vanhan” osio/toimintokohtaisen hinnoittelun jälleenlaskutuksen erot:

1. Pakettihinnoittelun jälleenlaskutuksessa tuotteet tunnistetaan tuotekoodin perusteella. “Vanhan” osio/toimintokohtaisen hinnoittelun jälleenlaskutuksessa kohdistava tekijä on tuotteen nimike. Uudet pakettihinnoittelun tuotteet täytyy olla lisätty tilitoimistontuoterekisteriin ennen jälleenlaskutuksen tekemistä, jotta jälleenlaskutus toimii pakettienosalta! HUOM! Mikäli olette muuttaneet “vanhan” osio/toimintokohtaisen hinnoitteluntuotteiden tuotekoodeja niin, että olette lisänneet Visma Solutions Oy:n laskulla olevan tuotekoodin alkuun tuoterekisteriinne “NV-” merkit muokatkaa olemassa olevientuotteiden koodit niin, että ne eroavat pakettihinnoittelun tuotteiden tuotekoodeista. Muuten jälleenlaskutustyökalu ei osaa kohdistaa pakettihinnoittelun ja osio/toimintokohtaisen hinnoittelun tuotteita oikein jälleenlaskutusta tehtäessä.

2. Pakettihinnoittelussa olevaa asiakasta ja pakettihinnoittelun tuotteita ei tarvitse lisätä Netvisorissa hintaryhmään eikä hintakertoimia siten määritellä ollenkaan. Jälleenlaskutustyökalu muodostaa loppuasiakkaalta laskutettavan tuoterivin Visma Solutions Oy:n laskulla olevalla hinnalla, kun asiakas ja tuote ei kuulu hintaryhmään.
HUOM! Mikäli Visma Solutionsin palvelulaskujen jälleenlaskuttaminen siirretään Valueframeen, tulee tässä tilanteessa kuitenkin käyttää hintakertoimia. Katso tarkempi ohjeistus täältä.

3. Tilitoimiston jälleenmyyntipalkkio maksetaan pakettihinnoittelussa olevien asiakkaidenosalta eri tavalla kuin osio/toimintokohtaisessa hinnoittelussa. Pakettihinnoittelussa olevien asiakkaiden jälleenmyyntipalkkiosta lähetetään tilitoimistolle erillinen hyvityslasku kuukausittain. Tätä hyvityslaskua ei jälleenlaskuteta loppuasiakkailta. Jälleenmyyntipalkkiolasku tulee myös käyttää osasuorituksena ko. kuukaudenpakettihinnoittelulaskulle. Loppuasiakkaalle kuuluvat hyvitykset käsitellään pakettihinnoittelun seuraavalla laskulla samalla tavalla kuin osio/toimintokohtaisenhinnoittelun osalta asia on tehty.

Tilitoimisto saa 1.3.2019 alkaen kuukausittain kolme laskua loppuasiakkaiden Netvisor-veloituksiin liittyen, jos tilitoimistolla on loppuasiakkaita sekä osio/toimintokohtaisessahinnoittelussa että pakettihinnoittelussa. Nämä laskut ovat:

Osio/toimintokohtaisessa hinnoittelussa olevien asiakkaiden lasku tilitoimistohinnoilla ->tämä lasku jälleenlaskutetaan loppuasiakkailta lisäten katteet (ts. asiakkaiden ja katteellisten tuotteiden on kuuluttava hinnoitteluryhmään, jotta kate lisätään loppuasiakkaan laskulle)

Pakettihinnoittelussa olevien asiakkaiden lasku -> jälleenlaskutetaan sellaisenaan loppuasiakkailta (ts. asiakkaita ja tuotteita ei lisätä hintaryhmiin)

Jälleenlaskutuspalkkiolasku -> ei jälleenlaskuteta loppuasiakkailta.


Liitteenä on Netvisorin käyttämät tuotteetcsv

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.