Tämän toiminnon avulla voit viedä hyvityslaskun maksuun veloituslaskujen mukana. Tällöin hyvityslaskun summa vähennetään veloituslaskujen summasta, ja tämä tieto välittyy toimittajalle tiliotteella. Mikäli toimittajan käyttämä taloushallintajärjestelmä osaa tulkita hyvitysnipputapahtumia tiliotteelta, maksun tiedot välittyvät heidän myyntireskontraansa. 

Hyvitysnippulaskun muodostaminen

Valitse Avoimet ostolaskut -näkymässä kaikki laskut, jotka haluat viedä maksuun. Laskut pitää olla hyväksytty tätä ennen. Paina Vie maksuun -nappia. Voit valita maksuun useamman toimittajan laskuja. Seuraavassa näkymässä järjestelmä niputtaa automaattisesti ne laskut, jotka ovat samalta toimittajalta. Nipun erottaa yksittäisistä maksuista “Hyvitysnippu” -merkinnästä.

Näkymässä näkyy, etttä toimittajan Testi Oy maksut on niputettu yhteen ja toimittajan Porin testiyritys lasku on omana maksuaineistona. Näkymässä voi muuttaa maksettavia summia vielä myöskin nipun osalta. Nipun maksujen eräpäiväksi tulee sen laskun eräpäivä, joka on ajaltaan vanhin. 

Jotta hyvitysnippu muodostuisi, seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

  • Vähintään yksi veloituslasku sekä yksi hyvityslasku pitää viedä samanaikaisesti maksatukseen. Veloitus- sekä hyvityslaskuja voi olla yhdessä nipussa myös enemmän kuin yksi.

  • Laskujen tulee olla samalta toimittajalta

  • Toimittajan pankkitili, jolle maksu suoritetaan, on SEPA-alueella

  • Kaikkien laskujen valuutta on euro

  • Jos käytössä on useamman henkilön maksuvahvistus, niin veloituslaskujen täytyy olla viimeistä vaille vahvistettuja. Mikäli vahvistuksia puuttuu enemmän, nämä laskut eivät niputtaudu. Poislukien tilanteen, joissa käyttäjällä on ohitusoikeus maksujen vahvistuksille. Näissä tapauksissa käyttäjän maksuun viemät laskut niputtautuvat, vaikka niistä puuttuisi vahvistuksia.


Hyvitysnipun osalta ei saa täysin tyhjentää selite kenttää, vaan siinä pitää olla jotain tietoa mukana tai maksusanoma jää virheeseen. Jos hyvitysnippu sisältää maksuja, jotka menevät ulkomaille tai on muussa valuutassa, niin maksuerä ei saisi sisältää yli 9 laskua, muuten sanoma jää pankissa virheeseen. 


Jos haluat poistaa yksittäisen laskun nipusta, voit tehdä sen laskurivillä olevasta toimintopainikkeesta. Tätä laskua ei voi enää tässä näkymässä palauttaa nippuun, siinä tapauksessa maksuun vienti pitää aloittaa alusta. 

Kuinka hyvitysnippu viedään maksuun?

Kun nippu on muodostettu, seuraavien ehtojen tulee täyttyä, jotta nippu hyväksytään pankin puolella:

  • Hyvitysten summa ei saa olla suurempi kuin veloitusten summa. Eli nipun yhteenlaskettu summa ei saa olla negatiivinen. Voit muokata maksettavia summia maksatusnäkymässä ennen lähetystä.

  • Nipun yhteenlaskettu summa ei myöskään saa olla tasan 0.00. Jos kohdistat veloituslaskua samansuuruiseen hyvityslaskuun, suosittelemme käyttämään järjestelmän sisäistä Kohdista hyvitys -toimintoa. Pankit eivät hyväksy 0.00-summaista maksua.

  • Hyvitysnipun voi laittaa maksuun niiden pankkien tileiltä, jotka tukevat ERI-maksuerittelyä (entinen AOS2). Hyvitysnippuja ei kuitenkaan voi laittaa maksuun valuuttatililtä.

  • Hyvitysnipputapahtumasta veloitetaan Netvisor palveluhinnaston mukainen transaktiomaksu per nipussa oleva lasku, kuten muistakin maksuista. Pankit perivät omat palvelumaksunsa omien hinnastojensa ja käytäntöjensä mukaisesti.

Nipun maksupäiväksi asetetaan sen laskun eräpäivä, joka on lähimpänä.


Hyvitysnippujen käsittely maksuvahvistusten kanssa

Mikäli yritykseen on otettu käyttöön maksujen vahvistus, eli yksi henkilö ei voi suoraan maksaa ostolaskuja, vaan vaatii useamman henkilön vahvistuksen ennenkuin maksu lähtee pankkiin. Tällöin käsittely toimii näin. 

Ensimmäinen henkilö, joka vahvistaa laskun ei voi vahvistaa tätä hyvityslaskua, vaan vahvistaa vain veloituslaskut. Jos vie maksatusnäkymään hyvitys ja veloituslaskuja, niin ohjelma antaa vahvistaa vain ne veloituslaskut.


Siten se henkilö, joka oikeasti maksaa nämä laskut voi valita vahvistetut veloituslaskut + mahdolliset hyvityslaskut maksatusnäkymään ja näin nämä kohdistuvat keskenään ja näistä muodostuu maksunippu, jonka summa on veloituslaskut - hyvityslaskujen summa. 


Miten hyvityslaskut ja ostolaskut kohdistuvat toisiinsa?

Huomaathan, että kun viet hyvityslaskuja ja ostolaskuja nippuna pankkiin, niiden välillä ei muodostu perinteisiä Netvisorin sisäisiä hyvityskohdistuksia.


Sen sijaan jokaiselle laskulle muodostuu maksutapahtuma, ikään kuin lasku olisi kokonaan maksettu pankkitililtä tai hyvitetty pankkitilille. Kaikille saman nipun maksutapahtumille muodostuu yksi yhteinen tosite.

Hyvitysnipun purkaminen

Pankkiin lähetettyä nippua ei voi purkaa lähettämisen jälkeen. Sähköinen peruutus ei myöskään toimi hyvitysnippujen osalta. Voit yrittää perua hyvitysnipun maksutoimeksiannon soittamalla pankkiin. 


Ennen kun olet vienyt hyvitysnipun maksuun, voit purkaa muodostuneen hyvitysnipun nipun rivillä oikeassa laidassa olevalla toimintopainikkeella. Tällöin veloituslaskut jäävät maksatusnäkymään, ja hyvityslaskut poistuvat näkymästä.

Maksujen ja tositteiden muodostuminen

Kun hyvitysnippu viedään maksuun, kaikki nipun laskut siirtyvät Maksupalvelussa-tilaan tavalliseen tapaan. Maksuille luodaan myös Maksupalvelussa-tilassa oleva maksutapahtuma.

Kun hyvitysnippu tapahtuma näkyy tiliotteella, laskujen maksut muuttuvat “Maksettu”-tilaan normaalisti. Netvisor ei toistaiseksi tue hyvitysnipputapahtumien automaattista käsittelyä tiliotteelta myyntilaskuille.

Normaalimaksuista poiketen, kaikille saman nipun maksuille muodostuu yksi yhteinen OS (Ostosuoritus) -tosite, jossa on eriteltynä laskut, jotka ovat olleet mukana nipussa. Tositteella jokaisen laskun kirjaukset ovat eriteltynä omille riveilleen, ja tositteen lähteenä on Tiliote, yksittäisten laskujen sijaan.

Kun maksutapahtuma käsitellään automaattisesti tiliotteelta, niin tositelinkitys muodostuu kaikille hyvitysnipussa mukana olleille maksuille. Tiliotteen muokkausnäkymässä voit tehdä muokkauksia vain päätapahtuman riville. Mikäli esimerkiksi purat muodostuneen OS-tositteen tositelinkityksen päätapahtuman tilioteriviltä, linkitys purkautuu automaattisesti kaikilta ko. tapahtuman tilioteriveiltä.


Alla esimerkkitosite tästäOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.