Vapaahaku toimittajarekisteristä

Toimittajaluettelon vapaahaulla voidaan hakea toimittajan tietoja seuraavien tietojen avulla:

  • nimi
  • y-tunnus 
  • toimittajakoodi
  • osoitetiedot

Toimittajan tietoja voi hakea myös kirjoittamalla pelkästään osaa toimittajan nimestä, tällöin järjestelmä hakee kaikki ne kentät, jossa tämä nimi on mainittu. Hakutoiminnon vähimmäismerkkimäärä on kolme merkkiä.

Linkki "Kaikki toimittajat" tuo näkyviin kaikki järjestelmään luodut toimittajat. Näkymästä voidaan päästä myös toimittajaryhmien hallintaan tai uuden toimittajan lisäämiseen.

Toimittajat listataan näkymään toimittajaryhmittäin. Ensiksi listaan tulee toimittajat, joilla ei ollenkaan toimittajaryhmää.

Valitse näkyvät kentät listauksessa

Linkistä "Valitse näkyvät kentät listauksessa" voidaan valita, mitä saraketietoja hakulistauksessa näytetään. Valinnat voi tallentaa ja ne pysyvät muistissa käyttäjän kirjautumissession ajan. 

Valitse toiminto -painike

Painikkeella on alla olevat toiminnot:
"Muuta verokanta" -toiminnon avulla voidaan muuttaa valittujen toimittajien verokantaa, mikäli yleinen verokanta muuttuu tai se on alunperin valittu väärin.. 

"Päivitä toimittajaryhmä" -toiminnon avulla voidaan vaihtaa tai lisätä massana toimittajille haluttu toimittajaryhmä

"Päivitä maksuehto" - toiminnon avulla voidaan massana lisätä tai päivittää maksuehto

"Päivitä maa" -toiminnon avulla voidaan massana päivittää toimittaja maa -tieto.

"Päivitä oletuskierto" - Voidaan massana vaihtaa toimittajille jokin toinen laskun oletuskierto. Kierrot pitää olla ensin luotuna. 
"Ilmoita laskutusosoitteet" -toiminnolla voidaan valituille toimittajille ilmoittaa yrityksen laskutusosoitteet. Laskutusosoiteilmoitukset voidaan joko lähettää tulostuspalvelun kautta pdf-eKirjeenä tai tulostaa paikallisesti vaikkapa sähköpostilähetystä varten.Toimittajaryhmien hallinta

Toimittajien ryhmittelyä varten voidaan luoda erilaisia toimittajaryhmiä. Uusi ryhmä lisätään valitsemalla toimittajalistauksesta Toimittajaryhmien hallinta -linkki ja tämän jälkeen Lisää uusi -linkki.

Uudelle toimittajaryhmälle annetaan kuvaus ja se tallennetaan. Samasta näkymästä on mahdollista muokata toimittajaryhmän nimeä tai poistaa koko toimittajaryhmä. Jos toimittajaryhmä poistetaan ja ryhmään sisältää vielä toimittajia, palautuvat ne toimittajalistauksen kohtaan jolle ei ole määritelty toimittajaryhmää.

Ennakkoperintärekisteri

Netvisor näyttää ostolaskulla, jos toimittaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tietoja haetaan YTJ:stä. YTJ-tietopalvelun tietoja haetaan seuraavista yrityksistä ja yhteisöistä: osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, vakuutusyhtiö, julkinen vakuutusyhtiö." Muista yhtiömuodon yrityksistä ei toistaiseksi saa näkyviin ennakkoperintärekisteri tietoja. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.