Tällä sivulla on koottuna tarkistuslista palkkojen maksamisesta ja kuukausivelvoitteiden hoitamisesta. Kaikki kohdat eivät välttämättä kuulu toimenkuvaasi tai sinulla ei välttämättä ole tarvittavia käyttöoikeuksia tehdä kaikkia listalla olevia asioita, jolloin voit jättää työvaiheen tekemättä. 

SISÄLTÖMuodosta palkkalaskelmat ja maksa palkat

 1. Siirry palkkajaksolle: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot > halutulle palkkajaksolle porautuminen jakson päivämääristä (Tarkemmat ohjeet: Palkkajaksot)
 2. Tarkista palkansaajien palkkaperusteet (Tarkemmat ohjeet: Palkanlaskentaprosessi ja Palkkaperusteiden hallinta)
 3. Muodosta palkkalaskelmat (ja lähetä hyväksyntään, jos Palkkojen hyväksyntä -toiminto on käytössä)
 4. Muokkaa muodostettuja palkkalaskelmia, jos on tarve
 5. Merkitse laskelmat käsitellyksi
 6. Lähetä laskelmat palkansaajille valitsemalla "Lähetä tulostuspalveluun" tai "Lähetä verkkopalkkapalveluun"
 7. Siirrä palkat maksatukseen valitsemalla "Siirrä maksatukseen" tai "Merkitse valitut maksetuksi"
 8. Tarkista palkkatositteen tiedot tositteen esikatselusta esimerkiksi kustannuspaikat ja muodosta palkkatositteet valitsemalla "Muodosta tosite valituille" (Tarkemmat ohjeet: Palkkatositteen tarkistaminen)
 9. Valitse lopuksi "Viimeistele prosessi", kun kaikki laskelmat ovat valmiita (viimeistely luo automaattisesti uuden palkkajakson palkkajaksolistaukseen)
 10. Siirry maksamaan palkat: Palkat > Palkanlaskenta > Maksa palkkoja (Tarkemmat ohjeet: Maksatusnäkymä)

 HUOM! Siirry hoitamaan sivukulujaksotukset ja lomapalkkajaksotukset sekä tilitykset vasta kun kaikkien palkkajaksojen, joiden palkanmaksupäivä osuu käsiteltävälle kalenterikuukaudelle, palkat ovat maksettu. 

 

Palkkatietoilmoitus ja erillisilmoitus

Palkkatietoilmoitus on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain, viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Tarkemmat ohjeet löydät täältä: Palkkatietoilmoituksen tekeminen ja Työnantajan erillisilmoitukset

 

 

Lasketa sivukulujaksotukset ja muodosta sivukulujaksotustosite

 1. Siirry kuukausivelvoitteisiin:  Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Kuukausittaiset velvoitteet > Valitse käsiteltävä kuukausi
 2. Muodota "Tilityspisteet"-otsikon kohdalta sivukulujaksotusten tosite. Varmista tositteen päiväys sekä laskennan peruste ja muodosta tosite "Muodosta tosite" -painikkeesta.

Tarkemmat ohjeet: Kuukausittaiset velvoitteet

 

 

Lasketa uudet lomakertymät

 1. Siirry kuukausivelvoitteisiin: Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Kuukausittaiset velvoitteet > Valitse käsiteltävä kuukausi Lomakertymät ja Lomapalkkavelan sosiaalikulut-osio
 2. Paina "Lomakertymät" -osion "Uudelleenlasketa"-painiketta
 3. Tarkista lomakertymät, muokkaa ja tallenna jos tarve.
 4. Palaa takaisin kuukausivelvoitteisiin sivun yläreunan "Kuukausivelvoitteisiin"-linkistä
 5. Varmista tositteen päiväys ja muodosta tosite "Lomapalkkavelan sivukulut"-osion "Muodosta tosite" -painikkeesta

Tarkemmat ohjeet: Kuukausittaiset velvoitteet

 

 

Muodosta, raportoi ja maksa tilitykset

 1. Siirry luomaan tarvittavat tilitykset: Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset tai Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Työnantajan maksut ja tilitykset
 2. Muodosta uusi tilitys painamalla "Uusi tilitys" -linkistä (tee jokaisen tarvittavan tilityspistetyypin kohdalla)
 3. Varmista, että tilityksen jakso on oikein (sen mukaan miten usein yrityksesi tekee tilityksen)
 4. Paina "Hae tilitysrivit palkanlaskennasta" -painiketta
 5. Paina "Tallenna tilitys" -painiketta
 6. Paina luodun linkityksen kohdalta "Raportoimaton" -linkkiä ja avautuvassa ikkunassa "Kuittaa tilitys raportoiduksi" -painiketta
 7. Jos tilitys pitää myös maksaa, paina luodun tilityksen riviltä "Maksa"-linkkiä, joka siirtää tilityksen maksatusnäkymään
 8. 8) Tee kyseiset toimet (vaiheet 1-7) kunkin tarvittavan tilityspisteen osalta (jäsenmaksut, ulosotot jne)
 9. 9) Siirry maksa tilitykset: Palkat > Palkanlaskenta > Maksa palkkoja (Tarkemmat ohjeet: Maksatusnäkymä)

Tarkemmat ohjeet: Tilitysten muodostaminen

 

 

 

 

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.