Netvisor-Severa -integraatioliittymän käyttö mahdollistaa Visma Severassa luotujen myyntilaskujen, tuntikirjausten ja matkalaskujen siirron Netvisoriin. Netvisor-Severa -integraatioliittymän käyttö kuuluu kaikkiin palvelupaketteihin. Myyntilaskut saadaan kätevästi myyntireskontraan laskujen lähetystä ja suoritusten seurantaa varten sekä tuntikirjaukset ja matkalaskut palkanmaksua varten. Severan myyntilaskut voi tuoda myös myyntitilauksiksi Netvisoriin. Netvisorista saadaan taasen siirrettyä ostolaskurivit Visma Severan projekteille joko jälleenlaskutusta tai kulujen seurantaa varten. Nämä kaikki siirrot tehdään aina manuaalisesti Netvisorin kautta, jolloin käyttäjällä on myös mahdollisuus varmistaa siirrettävien tietojen oikeellisuus.

Netvisor-Visma Severa -integraatioliittymän kautta siirtyy automaattisesti asiakas- ja tuoterekisteritiedot sekä laskentakohdetiedot. Käyttöönoton yhteydessä valitaan siirretäänkö asiakas- ja tuoterekisteritiedot Netvisorista Severaan vai toisinpäin. 

Integraatioliittymän asetuksissa on mahdollista valita mitä tietoja halutaan siirrettävän järjestelmien välillä sekä asettaa tarvittavat oletustiedot ja määrittää laskentakohteiden vastaavuudet järjestelmien välillä.

Netvisor-Severa -integraatioliittymä tukee myös valuuttalaskuja, jos Visma Severassa on kytketty päälle Monivaluuttaympäristö-lisäosa. Tässä tulee kuitenkin huomioida, että yrityksen kotivaluutan tulee olla sama molemmissa järjestelmissä, jotta laskut siirtyvät oikein.

Netvisor-Severa -integraatioliittymän toiminteet löytyy "Laajennokset" -valikon alta.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.