SISÄLTÖ

Uuden suorituksen luominen

Suoritukset- näkymään pääset tarkastelemaan myyntireskontran kautta, valitsemalla sieltä "Suoritukset"- välilehden. Toinen vaihtoehto päästä Suoritukset- näkymään on valita Myynti > Laskutus > Suoritukset.

Kummallakin tavalla avautuu seuraava näkymä:


Uusi suoritus (1)

Klikkaamalla yllä näkyvässä näkymässä painiketta "Uusi suoritus", avautuu seuraava näkymä:

Manuaalisen suorituksen lisääminen laskulle

Jos jollekin avoimelle laskulle halutaan kirjata suoritus myyntireskontran kautta, valitaan haluttu lasku ja tämän jälkeen valitaan myyntilaskun toiminnoista "Lisää suoritus", jolloin avautuu seuraava näkymä:

"Uusi suoritus"- näkymässä valitaan pankkitili, jonne suoritus on tullut, suorituksen päivämäärä, sekä muutetaan tarvittaessa suorituksen summaa.

Mikäli suorituksen summa poikkeaa laskun avoimesta summasta, voi erotukselle valita käsittelytavan alasvetovalikosta, jotta poikkeama saadaan käsiteltyä oikein kirjanpidossa.

"Tallenna" -painikkeen toiminto muodostaa suoritustapahtuman reskontraan, sekä tekee tositteen kirjanpitoon ja avaa sen käyttäjälle.

Lasku tulkitaan maksetuksi vasta, kun sille kirjatut suoritukset ja laskun summa ovat yhtä suuret.

Jos kirjanpitoon kirjataan suoraan reskontran ohi maksusuoritus ja laskun tila muutetaan vain käsin maksetuksi, on lasku täsmäytyksessä edelleen avoin ja poikkeaa kirjanpidon saldosta. Oikea tapa on kirjata vastaava suoritus myyntireskontraan kyseessä olevalle laskulle.

Valuuttasuoritus

Mikäli lasku on muussa valuutassa kuin eurossa ja suoritus on maksettu muussa valuutassa, niin laskulle kirjataan manuaalisesti suoritus Lisää suoritus-toiminnon kautta. Tällöin valuuttasumma kenttään kirjataan laskun alkuperäinen valuuttasumma ja summakenttään tiliotteelle saapunut euro-määrä.

Valuuttakurssiero kirjataan automaattisesti kurssierojen tilille. Jotta kurssierojen kirjaus toimii automaattisesti, tulee kirjanpidon oletustileissä olla tallennettuna Myynnin valuuttakurssieroja varten tili Oletustiliöinneissä käytettävät tilit.

Maksutavat ja käsittelytapa

Suoritusnäkymässä on linkki "Maksutapojen hallinta", jossa käyttäjä voi luoda uusia maksutapoja ja niiden oletussaamistilejä (luottokortit jne.) Maksutapoja voidaan käyttää manuaalisuoritusta kirjattaessa pankkitilien sijaan.

Käsittelytapa
Normaali - Kirjaa suorituksen normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti.
Pyöristysero - Kirjaa erottavan summan pyöristyserojen oletustilille.
Alennus - Mikäli laskun suoritus on pienempi kuin alkuperäinen summa, voidaan käsittelytavaksi valita alennus, jolloin alennus kirjataan myynnin alennusten oletustilille ja ALV- velan muutos huomioidaan tositteella.
Osasuoritus - Kirjaa osasuorituksen normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti.
Ylisuoritus - Kirjaa ylisuorituksen sille tilille, joka on laitettu kirjanpidon perustiedoissa oletustiliöinti kohdassa ylisuorituksen tiliöinti tiliksi. Oletuksena on selvittelytili. Viitesuorituksen maksajatiedoksi kirjataan "Ylisuorituksen oikaisu. 
Sitten voi luoda maksutavan esim. selvittely johon laittaa tämän selvittelytilin ja tekee tätä käyttäen manuaalisen maksun jollekin toiselle laskulle. Näin selvittelytilitililtä kuittaantuu vastakirjauksella saldoa.
Perintä - Käytetään esimerkiksi silloin, kun laskulle on lisätty perintäkulu perintäehdotus-toiminnon kautta. Perintäkulu kirjataan järjestelmän oletustileissä määritellylle perintätilille, ja viitesuorituksen maksajatiedoksi kirjautuu "asiakkaan maksama perintäkulu".
Ei kohdisteta - Suoritus, joka kirjataan normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti. Suoritusta ei kohdisteta myyntilaskuun, ja selitteeksi suoritukselle kirjautuu "Laskuun kohdistamaton suoritus, [maksajan nimi]"
Luottotappio - Kirjaa suorituksen luottotappioksi.

Suoritusluettelo

Näytä luettelo (2)


Näytä luettelo-toiminnon kautta pääset suoritusluetteloon. Suorituksista löytyvät kirjatut ja viitesuoritusten kautta syntyneet suoritukset, ja voit hakea niitä esimerkiksi maksajan, summan tai viitenumeron perusteella. Voit hakea myös käsittelemättömät (suoritus, jossa ei ole tositetta), kohdistamatta käsitellyt tai kaikki suoritukset. Haettuja suorituksia voi kohdistaa, muokata, poistaa tai massatiliöidä.

Tässä samassa näkymässä pääset suorituksen kohdistamiseen "Kohdista"- sarakkeen xx-linkistä. Hyvityslaskun kohdistuksesta ei synny tositetta kirjanpitoon. Suorituslistalle syntyy hyvityslaskun kohdistamistapahtumasta kaksi suoritusta: Toinen hyvitys- ja toinen veloituslaskulle. Suorituksien yhteydessä näkyvät tositeviittaukset ovat ristikkäiset, eli hyvityslaskun suorituksen tositeviittaus osoittaa veloituslaskun tositteeseen (tositelaji ML) ja veloituslaskun suorituksen tositeviittaus osoittaa hyvityslaskun tositteeseen (ML).

Suoritusta voidaan muokata "Muokkaa"-sarakkeen linkistä. Muokkaaminen avaa "Maksusuoritusten muokkaus"- näkymän. Muokkauksen kautta suoritukseen tehdyt muutokset eivät päivity kirjanpidon tositteelle automaattisesti, vaan käyttäjän on huolehdittava suorituksen tositteen päivittämisestä manuaalisesti.

Suoritusten massatiliöinti löytyy sivun alalaidasta. Tämä vaatii yritykseen tiliöintisäännön luomisen. Tiliöintiöintisäännöistä löytyy ohje täältä. Valitaan tiliöitävät suoritukset ja annetaan tarvittavat tiliöintitiedot suoritusten kirjaamiseksi kirjanpitoon. Suorita tiliöinti "Massatiliöi valitut suoritukset"-painikkeella.

Kirjaustapa: Voidaan valita kirjataanko valitut rivit samalle tositteelle, vai tehdäänkö niistä aina oma tosite.

  • Jos kirjataan omina tositteinaan, niin silloin käytetään tositteen päivänä suorituksen päivää.
  • Jos kirjataan yhdelle tositteelle, niin silloin tulee kuluva päivä tositteen päiväykseksi.

Suorituksen poistaminen tapahtuu Poista- sarakkeen "Poista"-linkistä. Suorituksen poistaminen ei poista suoritukseen liittyvää Myyntisuoritus- tositetta, vaan se tulee käydä poistamassa tai mitätöimässä itse. Myyntilaskuluettelon kautta voit käydä muuttamassa suoritukseen liittyneen laskun tilan maksetusta avoimeksi "Päivitä tila"- toiminnolla. Suorituksen poisto vaatii kirjanpitäjän -oikeudet kyseiseen yritykseen. Jos suoritus on tullut Netvisoriin konekielisenä viitesuorituksena pankista, niin näitä ei voi poistaa. Tälläisiä suorituksia voi muokata kirjanpitäjän oikeuksin. 

Mikäli jokin suoritus halutaan käsitellä kohdistamatta, voit painaa kohdistumattomissa viitesuorituksessa maksun kohdalla sinistä "kohdista"-linkkiä, ja valita seuraavalla sivulla käsittelytavaksi voidaan "ei kohdisteta". Tämän toiminnon myötä muodostunut MS-tosite tulee vielä mitätöidä, jotta se ei jää kirjanpitoon. Jos suoritus käsitellään kohdistamatta mihinkään laskuun, se ei vaikuta reskontrasaldoihin. 

Mikäli suoritus on kohdistettu väärin, voi muokkaa painikkeesta purkaa kohdistuksen.  On huomioitava, että suorituksen tosite pitää käsitellä manuaalisesti eikä sitä mitätöidä järjestelmän toimesta, koska sille voi olla kirjattuna useita suorituksia.

Koontisuorituksen käsittely

Viitteellinen koontisuoritus (asiakas maksaa yhdellä viitteellä monta laskua)

Suoritusta ei pääse kohdistamaan suoraan usealle laskulle, joten tässä tilanteessa saapunut viitesuoritus kohdistetaan ensin yhdelle laskulle. Tämän jälkeen ko. suoritus etsitään Myynti > Suoritukset luettelosta ja muokataan suorituksen summa sitä laskua vastaavaksi, johon suoritus kohdistettiin. HUOM! Myös suorituksen tosite tulee tämän jälkeen muokata suorituksen summaa vastaavaksi.

Loput koontisuorituksen laskut etsitään laskuluettelosta ja niille kirjataan manuaaliset suoritukset koontisuorituksen päivälle ja pankkitilille (Myyntilaskun toiminnot > Lisää suoritus). Kun nämä on tehty, niin tiliote täsmää näiden osalta. 

Viitteetön koontisuoritus (asiakas maksaa tilillepanona monta laskua, ei viitettä)

Ilman viitettä maksettu koontisuoritus käsitellään pienin eroin edelliseen. Ensin haetaan laskut, jotka suorituksella on maksettu ja kirjataan niille manuaaliset suoritukset koontisuorituksen päivälle. MS-tositteiden numerot otetaan muistiin ja mennään tiliotteen muokkausnäkymään. Muokkauksessa valitaan "Muu tapahtuma" ja siitä "Tositteen linkittäminen". Nyt linkitetään kaikki em. tositteet koontisuorituksen tilioteriviin yksi kerrallaan.

Hyvityslaskun kohdistuksen purkaminen

1. Avaa Myynti > Suoritukset

2. Tee haku sopivilla hakuehdoilla, jotta saat haluamasi asiakkaan suoritukset näkyviin, paina lopuksi "Näytä luettelo" -nappia.

Huomioitavia asioita:

* Hyvityslaskun kohdistuksesta ei tehdä omia tositteita kirjanpitoon, joten suoritusnäkymästä EI KOSKAAN poisteta tai mitätöidä tositteita, kun puretaan hyvityslaskun kohdistusta.
* Tosite -sarakkeessa näytetään hyvityslaskun tapauksessa aina vastalaskun kirjanpidon tosite audit trailin vuoksi. 

3. Hyvityslaskun kohdistus poistetaan Poista -sarakkeen "Poista" -linkkejä painamalla. Poista molemmat suoritusrivit, niin hyvityslaskun kohdistus on purettu reskontrasta. ÄLÄ koske tositteisiin!

4. Avaa Myynti > Myyntilaskuluettelo ja etsi äsken käsittelemäsi laskut

5. Vaihda laskujen tila käsiteltyjen laskujen kohdalta ja päivitä laskujen tila avoimeksi.

6. Hyvityslaskujen kohdistukset on nyt purettu ja laskut ovat avoimina reskontrassa.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.