SISÄLTÖ

Uuden suorituksen luominen

Myynti > Suoritukset > Uusi suoritus.

Manuaalisen suorituksen lisääminen laskulle

Jos jollekin avoimelle laskulle halutaan kirjata suoritus myyntireskontran kautta, valitaan haluttu lasku ja tämän jälkeen valitaan myyntilaskun toiminnoista "Lisää suoritus", jolloin avautuu seuraava näkymä:

"Uusi suoritus"- näkymässä valitaan pankkitili, jonne suoritus on tullut, suorituksen päivämäärä, sekä muutetaan tarvittaessa suorituksen summaa.

Mikäli suorituksen summa poikkeaa laskun avoimesta summasta, voi erotukselle valita käsittelytavan alasvetovalikosta, jotta poikkeama saadaan käsiteltyä oikein kirjanpidossa.

"Tallenna" -painikkeen toiminto muodostaa suoritustapahtuman reskontraan, sekä tekee tositteen kirjanpitoon ja avaa sen käyttäjälle.

Lasku tulkitaan maksetuksi vasta, kun sille kirjatut suoritukset ja laskun summa ovat yhtä suuret.

Jos kirjanpitoon kirjataan suoraan reskontran ohi maksusuoritus ja laskun tila muutetaan vain käsin maksetuksi, on lasku täsmäytyksessä edelleen avoin ja poikkeaa kirjanpidon saldosta. Oikea tapa on kirjata vastaava suoritus myyntireskontraan kyseessä olevalle laskulle.

Valuuttasuoritus

Mikäli lasku on muussa valuutassa kuin eurossa ja suoritus on maksettu muussa valuutassa, kirjataan laskulle manuaalisesti suoritus myyntilaskun toiminnoista "Lisää suoritus", jolloin valuuttasumma kenttään kirjataan laskun alkuperäinen valuuttasumma ja summakenttään tiliotteelle saapunut euro-määrä.

Valuuttakurssiero kirjataan automaattisesti kurssierojen tilille. Jotta kurssierojen kirjaus toimii automaattisesti, tulee kirjanpidon oletustileissä olla tallennettuna Myynnin valuuttakurssieroja varten tili Oletustiliöinneissä käytettävät tilit.

Maksutavat ja käsittelytapa

Uusia maksutapoja ja niiden oletus saamistilejä (luottokortit jne.) voidaan lisätä Myynti > Perustiedot ja asetukset > Maksutavat > Uusi maksutapa. Maksutapoja voidaan käyttää manuaalisuoritusta kirjattaessa pankkitilien sijaan.

Käsittelytapa:
Normaali - Kirjaa suorituksen normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti.
Pyöristysero - Kirjaa erottavan summan pyöristyserojen oletustilille.
Alennus - Mikäli laskun suoritus on pienempi kuin alkuperäinen summa, voidaan käsittelytavaksi valita alennus, jolloin alennus kirjataan myynnin alennusten oletustilille ja ALV- velan muutos huomioidaan tositteella.
Osasuoritus - Kirjaa osasuorituksen normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti.
Ylisuoritus - Kirjaa ylisuorituksen sille tilille, joka on laitettu kirjanpidon perustiedoissa oletustiliöinti kohdassa ylisuorituksen tiliöinti tiliksi. Oletuksena on selvittelytili. Viitesuorituksen maksajatiedoksi kirjataan "Ylisuorituksen oikaisu. 
Sitten voi luoda maksutavan esim. selvittely johon laittaa tämän selvittelytilin ja tekee tätä käyttäen manuaalisen maksun jollekin toiselle laskulle. Näin selvittelytilitililtä kuittaantuu vastakirjauksella saldoa.
Perintä - Käytetään esimerkiksi silloin, kun laskulle on lisätty perintäkulu perintäehdotus-toiminnon kautta. Perintäkulu kirjataan järjestelmän oletustileissä määritellylle perintätilille, ja viitesuorituksen maksajatiedoksi kirjautuu "asiakkaan maksama perintäkulu".
Ei kohdisteta - Suoritus, joka kirjataan normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti. Suoritusta ei kohdisteta myyntilaskuun, ja selitteeksi suoritukselle kirjautuu "Laskuun kohdistamaton suoritus, [maksajan nimi]"
Luottotappio - Kirjaa suorituksen luottotappioksi.

Suoritukset

Myynti > Suoritukset > Suoritukset

Perushaku

Hakukentässä voi hakea suorituksia viitenumerolla tai maksajan nimellä. 


Suoritusten saapuminen

Jotta Netvisoriin tulee konekielisiä viitesuorituksia pankista, pitää tästä sopia pankin kanssa maksuliikennesopimuksessa. Viitesuoritukset voivat tulla eri ajankohtana, mitä tiliote ja suoritukset voivat näkyä listassa jo vaikkei tiliotetta ole vielä saapunut. Netvisor noutaa aineistoa pankista puolen tunnin välein, eli käytännössä aineistoa noudetaan sitä mukaa kun aineisto valmistuu pankissa. Yleensä edellisen päivän aineisto on saapunut viimeistään seuraavan aamun kello kuuteen mennessä, mutta tämä riippuu pankista. 

Perushakua on mahdollista tarkentaa hakukentän oikealla puolella olevasta alasvetovalikosta. Alasvetovalikosta valitaan yksi tai useampi hakutermi, jonka jälkeen listataan hakua vastaavat suoritukset. Hakuehdot tulevat mukaan hakuun, kun hakuikkuna on auki. Mikäli ikkuna on kiinni, perushaku toimii ilman erillisiä hakutekijöitä. 

Mikäli hakutekijöitä ei rajata lainkaan, voidaan kaikki suoritukset listata painamalla Hae-painiketta. Tällöin listataan kaikki kirjatut ja viitesuoritusten kautta syntyneet suoritukset. Haettuja suorituksia voi kohdistaa, muokata, poistaa tai massatiliöidä. Kohdistus ja massatiliöinti tehdään suoritusluettelo-näkymässä. 

Suorituksen muokkaaminen ja poistaminen

Suorituksen muokkaaminen ja kohdistamattoman suorituksen poisto vaatii muokkausoikeuden Suorituksien hallintaan, joka asetetaan toimintokohtaisissa oikeuksissa. Kohdistetun suorituksen poistoon tarvitaan KP-oikeus. Suorituksen muokkaaminen ja poistaminen tapahtuu klikkaamalla ensin suoritusluettelossa maksajan nimeä, jonka jälkeen avautuvasta näkymästä päästään tekemään tarvittavat muutokset ja tallentamaan ne. "Myyntisuorituksen muokkaus"-näkymässä ei ole erillistä muokkaus-painiketta, vaan muutokset tehdään olemassaolevien tietojen päälle ja tallennetaan. Konekielisen viitesuorituksen poistaminen ei ole mahdollista, mutta sen summaa voidaan muokata.


HUOM! Muokkauksen kautta suoritukseen tehdyt muutokset eivät päivity kirjanpidon tositteelle automaattisesti, vaan käyttäjän on huolehdittava suorituksen tositteen päivittämisestä manuaalisesti.

Suorituksen poistaminen mitätöi suoritukseen liittyvän Myyntisuoritus-tositteen, mikäli tositteelle ei ole kirjattu muita suorituksia. Suorituksen poistaminen ei muuta myyntilaskun tilaa avoimeksi, vaan muutos tehdään myyntilaskuluettelon kautta "Päivitä tila"- toiminnolla.
Suoritusten massatiliöinti löytyy Suoritukset-näkymän alalaidasta. Massatiliöinti vaatii yritykseen tiliöintisäännön luomisen. Tiliöintisäännöistä löytyy ohje täältä. Valitaan tiliöitävät suoritukset ja annetaan tarvittavat tiliöintitiedot suoritusten kirjaamiseksi kirjanpitoon. Suorita tiliöinti "Massatiliöi valitut suoritukset"-painikkeella.

Kirjaustapa: Massatiliöinnin yhteydessä voidaan valita, kirjataanko valitut rivit samalle tositteelle, vai tehdäänkö jokaisesta oma tositteensa.

  • Jos kirjataan omina tositteinaan, niin silloin käytetään tositteen päivänä suorituksen päivää.
  • Jos kirjataan yhdelle tositteelle, niin silloin tulee kuluva päivä tositteen päiväykseksi.

Mikäli jokin suoritus halutaan käsitellä kohdistamatta, voidaan tämä tehdä painamalla suorituksen kohdalla sinistä "kohdista"-linkkiä, ja valitsemalla seuraavalla sivulla käsittelytavaksi "ei kohdisteta". Jos suoritus käsitellään kohdistamatta mihinkään laskuun, se ei vaikuta reskontrasaldoihin. Tämän toiminnon myötä muodostunut MS-tosite tulee vielä mitätöidä, jos halutaan että se ei jää kirjanpitoon. 

Mikäli suoritus on kohdistettu väärin, pääsee kohdistuksen purkamaan maksun muokkaus-näkymässä. Kohdistuksen purkaminen mitätöi myös suoritustositteen. Kohdistuksen purkaminen siirtää suorituksen takaisin kohdistumattomiin viitesuorituksiin, josta suorituksen pääsee käsittelemään uudelleen. 


Mikäli suoritus on luotu manuaalisesti ja kohdistettu virheellisesti, pääsee suorituksen poistamaan maksun muokkaus-näkymässä. Suorituksen poistaminen mitätöi suoritustositteen.

Koontisuorituksen käsittely

Viitteellinen koontisuoritus (asiakas maksaa yhdellä viitteellä monta laskua)

Suoritusta ei pääse kohdistamaan suoraan usealle laskulle, joten tässä tilanteessa saapunut viitesuoritus kohdistetaan ensin yhdelle laskulle. Tämän jälkeen ko. suoritus etsitään Myynti > Suoritukset luettelosta ja muokataan suorituksen summa sitä laskua vastaavaksi, johon suoritus kohdistettiin. HUOM! Myös suorituksen tosite tulee tämän jälkeen muokata suorituksen summaa vastaavaksi.

Loput koontisuorituksen laskut etsitään laskuluettelosta ja niille kirjataan manuaaliset suoritukset koontisuorituksen päivälle ja pankkitilille (Myyntilaskun toiminnot > Lisää suoritus). Kun nämä on tehty, niin tiliote täsmää näiden osalta. 

Viitteetön koontisuoritus (asiakas maksaa tilillepanona monta laskua, ei viitettä)

Ilman viitettä maksettu koontisuoritus käsitellään pienin eroin edelliseen. Ensin haetaan laskut, jotka suorituksella on maksettu ja kirjataan niille manuaaliset suoritukset koontisuorituksen päivälle. MS-tositteiden numerot otetaan muistiin ja mennään tiliotteen muokkausnäkymään. Muokkauksessa valitaan "Muu tapahtuma" ja siitä "Tositteen linkittäminen". Nyt linkitetään kaikki em. tositteet koontisuorituksen tilioteriviin yksi kerrallaan.

Hyvityslaskun kohdistuksen purkaminen

1. Avaa Myynti > Suoritukset

2. Tee haku sopivilla hakuehdoilla, jotta saat haluamasi asiakkaan suoritukset näkyviin, paina lopuksi "Näytä luettelo" -nappia.

Huomioitavia asioita:

* Hyvityslaskun kohdistuksesta ei tehdä omia tositteita kirjanpitoon, joten suoritusnäkymästä EI KOSKAAN poisteta tai mitätöidä tositteita, kun puretaan hyvityslaskun kohdistusta.
* Tosite -sarakkeessa näytetään hyvityslaskun tapauksessa aina vastalaskun kirjanpidon tosite audit trailin vuoksi. 

3. Hyvityslaskun kohdistus poistetaan klikkaamalla suoritusluettelossa asiakkaan nimeä ja valitaan "poista". Tämä toistetaan sekä hyvitys- että veloitustapahtumalle. Tällöin laskujen linkitys toisiinsa poistuu, mutta tositteet jäävät voimaan, sillä varsinaista suoritus-tositetta ei synny laskujen kohdistuksessa, vaan tositteena on linkitetyn laskun ML-tosite.

4. Avaa Myynti > Myyntilaskuluettelo ja etsi äsken käsittelemäsi laskut

5. Vaihda laskujen tila käsiteltyjen laskujen kohdalta ja päivitä laskujen tila avoimeksi.

6. Hyvityslaskujen kohdistukset on nyt purettu ja laskut ovat avoimina reskontrassa.


SISÄLTÖOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.