SISÄLTÖ

Jotta myyntilasku kuittaantuu maksetuksi, tulee laskulta löytyä suoritus. Jos laskun tila muutetaan vain maksetuksi, on lasku täsmäytyksessä edelleen avoin ja poikkeaa kirjanpidon saldosta. Jotta myyntilaskut kuittaantuvat maksetuiksi automaattisesti, tulee pankista saapua Netvisoriin tiliote sekä konekielinen viitesuoritusaineisto (sovitaan maksuliikennesopimuksella). Välillä voi kuitenkin tulla tilanteita, joissa myyntilasku ei ole kuittaantunut automaattisesti maksetuksi tiliotteen perusteella tai myyntilaskulle tulee lisätä manuaalisesti suoritus. Lasku tulkitaan maksetuksi vasta, kun sille kirjatut suoritukset ja laskun summa ovat yhtä suuret.

Suoritusten saapuminen

Jotta Netvisoriin tulee konekielisiä viitesuorituksia pankista, pitää tästä sopia pankin kanssa maksuliikennesopimuksessa. Viitesuoritukset voivat tulla eri ajankohtana kuin tiliote, ja suoritukset voivat näkyä jo Suoritukset -listauksessa vaikka tiliotetta ei olisi vielä saapunut. Netvisor noutaa aineistoa pankista puolen tunnin välein, eli käytännössä aineistoa noudetaan sitä mukaa kun aineisto asetetaan noudettavaksi pankissa. Edellisen päivän aineisto saapuu normaalisti seuraavan pankkipäivän aamuna.

Uuden suorituksen luominen

Myyntilaskulle voidaan lisätä suoritus

1. Luomalla uuden suorituksen suoraan myyntilaskulta

2. Tiliotteen muokkausnäkymän kautta Uuden myyntisuorituksen lisääminen -toiminnolla
3. Luomalla uuden suorituksen Suoritukset -näkymän kautta
4. Kohdistumattomat viitesuoritukset -näkymästä (etusivulla Poikkeukset ja huomiot -kohta)

1. Suoraan myyntilaskun kautta:

Jos jollekin avoimelle laskulle halutaan kirjata suoritus myyntireskontran kautta, etsitään haluttu lasku ja avataan lasku. Tämän jälkeen valitaan myyntilaskun toiminnoista "Lisää suoritus", jolloin avautuu seuraava näkymä:

"Uusi suoritus"- näkymässä valitaan pankkitili, jonne suoritus on tullut, suorituksen päivämäärä, sekä muutetaan tarvittaessa suorituksen summaa (esim. osamaksut). Mikäli suoritus ei ole tullut pankkitilille, voidaan tätä varten valita myös muu maksutapa tai luoda kokonaan uusi maksutapa Myynnin perustietojen kautta.  Käsittelytavoista on kerrottu lisää tämän ohjeen myöhemmässä vaiheessa.

"Tallenna" muodostaa suorituksen laskulle sekä tekee tositteen kirjanpitoon.

Tositteen voi lopuksi linkittää tiliotteelle Tiliotteen muokkausnäkymässä.

2. Tiliotteen kautta:

Jos jollekin avoimelle laskulle halutaan kirjata suoritus tiliotteen kautta, voidaan käyttää tiliotteen muokkausnäkymässä "Muu tapahtuma" -> "Uuden myyntisuorituksen lisääminen -toimintoa (Tämä ohje ei koske konekielistä viiteaineistoa, vaan tästä on kerrottu lisää ohjeen myöhemmässä vaiheessa). 

Linkki ohjaa myyntilaskuluetteloon, mistä etsitään suoritukseen liittyvä lasku.

Oikean laskun kohdalta rivin perästä valitaan alaspäin olevasta kolmiosta "uusi suoritus".

Kun suoritus on kohdistettu haluttuun laskuun, muodostuu kirjanpitoon MS-tosite (myyntisuoritus) ja myyntilaskulle Maksusuoritukset-kohtaan tulee näkyville suoritus. Muodostuneen MS-tositteen numero tulee näkyville myös tiliotteelle.

3. Suoritukset näkymän kautta:
Myynti > Suoritukset > Uusi suoritus.

Uuden suorituksen tallentamisen jälkeen ohjelma siirtyy suorituksen kohdistus -näkymään, josta suorituksen saa kohdistettua olemassa olevalle laskulle. Jos suoritusta ei kohdisteta millekään laskulle, valitaan käsittelytavaksi valikosta "Ei kohdisteta".


Kun suoritus on kohdistettu haluttuun laskuun, muodostuu kirjanpitoon MS-tosite (myyntisuoritus) ja myyntilaskulle Maksusuoritukset-kohtaan tulee näkyville suoritus.


Mikäli myyntilaskulla ei ole ollut ML -tositetta ennen suorituksen lisäämistä, muodostuu tämä automaattisesti kun myyntisuoritus lisätään.

4. Kohdistumattomat viitesuoritukset -näkymän kautta (etusivulla Poikkeukset ja huomiot -kohta)

Mikäli suoritus on saapunut konekielisenä viitesuorituksena pankista, eikä se ole kohdistunut mihinkään laskuun, voidaan se kohdistaa olemassa olevaan laskuun Kohdistumattomat viitesuoritukset -widgetin kautta, tai Myynti > Suoritukset -sivun kautta. Kohdistus lähtee käyntiin näkymän "Kohdista" -linkistä. Jos suoritusta ei kohdisteta millekään laskulle, valitaan käsittelytavaksi valikosta "Ei kohdisteta".

Etusivun widget näyttää kohdistamattomat viitesuoritukset avoimelta tilikaudelta. Jos tilikauden päättää, niin nämä häviävät näkyvistä etusivulta. Jos kauden taas avaa, niin tulevat takaisin näkyviin, jos näitä ei ole kohdistettu. 

Konekielistä viiteaineistoa ei pysty käsittelemään tiliotenäkymän kautta.

Maksutavat ja käsittelytavat

Maksutapoja (1) voidaan käyttää manuaalista suoritusta kirjattaessa pankkitilien sijaan (Tilille -kohta). Uusia maksutapoja ja niiden oletus saamistilejä (luottokortit jne.) voidaan lisätä Myynti > Perustiedot ja asetukset > Maksutavat > Uusi maksutapa -kautta. 

Käsittelytapa (2):
Kaikkien käsittelytapojen kirjanpidon tilit voidaan määrittää Kirjanpidon oletustileissä.
Normaali - Kirjaa suorituksen normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten
oletustilin mukaisesti.
Pyöristysero - Kirjaa erottavan summan pyöristyserojen oletustilille. Esim. laskun summa 100e, jolle saapuu suoritus 100,01e. Kun käytetään käsittelytapaa "pyöristysero", kirjataan koko suoritus 100,01e, josta 100e kirjautuu myyntisuoritusten oletustilille ja 0,1e pyöristyserojen oletustilille. Käsittelytapaa ei voida käyttää pelkästään pyöristyseron kirjaamiseen, vaan tällä käsitellään koko saapunut suoritus.
Alennus - Mikäli laskun suoritus on pienempi kuin alkuperäinen summa, voidaan koko saapuneen suorituksen käsittelytavaksi valita alennus, jolloin maksamatta jäänyt osa kirjataan myynnin alennusten oletustilille ja ALV- velan muutos huomioidaan tositteella.
Osasuoritus - Kirjaa osasuorituksen normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti.
Ylisuoritus - Kirjaa ylisuorituksen ylisuorituksen tiliöintiin määritetylle tilille. Suorituksen maksajatiedoksi kirjataan "Ylisuorituksen oikaisu" (näkyy Suoritukset -sivulla). Ylisuorituksia varten on myös oma ohjeensa täällä.

Perintä - Tulee käyttää silloin, kun laskulle on lisätty perintäkulu ja asiakas maksaa laskun perintäkuluineen. Perintäkulu kirjataan järjestelmän oletustileissä määritellylle perintätilille, ja suorituksen maksajatiedoksi kirjautuu "Asiakkaan maksama perintäkulu" (näkyy Suoritukset -sivulla). Netvisorissa laskun pääomaan ei lisätä perintäkulua, mutta tämä käsittelytapa oikaisee sekä reskontran että kirjanpidon ja kirjaa perintäkulut kirjanpitoon. Tätä kirjaustapaa voidaan käyttää myös tilanteessa, jossa asiakas maksaa pelkän perintäkulun erikseen.
Ei kohdisteta - Voidaan käyttää tilanteessa, jossa suoritusta ei ole tarkoitus kohdistaa mihinkään laskuun. Suoritus kirjataan normaalisti maksutilin ja myyntisaamisten oletustilin mukaisesti. Selitteeksi suoritukselle kirjautuu "Laskuun kohdistamaton suoritus, [maksajan nimi]".
Luottotappio - Päivittää laskun tilan luottotappioksi ja kirjaa suorituksen luottotappioksi.

Valuuttasuoritus

Mikäli lasku on muussa valuutassa kuin eurossa ja suoritus on maksettu muussa valuutassa, kirjataan laskulle manuaalisesti suoritus myyntilaskun toiminnoista "Lisää suoritus", jolloin valuuttasumma kenttään kirjataan laskun alkuperäinen valuuttasumma ja summakenttään tiliotteelle saapunut euro-määrä.

Valuuttakurssiero kirjataan automaattisesti kurssierojen tilille. Jotta kurssierojen kirjaus toimii automaattisesti, tulee kirjanpidon oletustileissä olla tallennettuna tili Myynnin valuuttakurssieroja varten: Oletustiliöinneissä käytettävät tilit.

Suoritukset -näkymän käyttö

Myynti > Suoritukset > Suoritukset

Perushaku

Hakukentässä voi hakea suorituksia viitenumerolla tai maksajan nimellä. 

Perushakua on mahdollista tarkentaa hakukentän oikealla puolella olevasta alasvetovalikosta. Alasvetovalikosta valitaan yksi tai useampi hakutermi, jonka jälkeen listataan hakua vastaavat suoritukset. Hakuehdot tulevat mukaan hakuun, kun hakuikkuna on auki. Mikäli ikkuna on kiinni, perushaku toimii ilman erillisiä hakutekijöitä. 

Mikäli hakutekijöitä ei rajata lainkaan, voidaan kaikki suoritukset listata painamalla Hae-painiketta. Tällöin listataan kaikki kirjatut ja viitesuoritusten kautta syntyneet suoritukset. Haettuja suorituksia voi kohdistaa, muokata, poistaa tai massatiliöidä. Kohdistus ja massatiliöinti tehdään suoritusluettelo-näkymässä.

Suorituksen muokkaaminen

Suorituksen muokkaaminen vaatii muokkausoikeuden Suorituksien hallintaan, joka asetetaan toimintokohtaisissa oikeuksissa. Suorituksen muokkaamiseen päästään porautumaan suoraan myyntilaskulta (kuva alla) tai Myynti > Suoritukset -näkymän kautta. Myyntilaskulla: 

  1. Klikataan Suoritukset -linkkiä.
  2. Poraudutaan viitenumerosta laskun suorituksiin. 
  3. Klikataan maksajan nimestä
  4. Muokataan suoritusta
Mikäli suoritus on saapunut konekielisenä viitesuorituksena, voidaan muokata ainoastaan nimeä, maksupäivää ja summaa. 

Manuaalinen suoritus ja konekielinen viitesuoritus eroavat siten, että manuaalisen suorituksen pystyy poistamaan, mutta konekielistä suoritusta ei voida poistaa, vaan sen kohdistus voidaan tarvittaessa purkaa ja siten käsitellä/kohdistaa uudestaan (ks. kohta Konekielisen viitesuorituksen kohdistuksen purkaminen).

Suorituksen poistaminen

Kohdistetun suorituksen poistoon tarvitaan KP-oikeus. 

Yksittäisen suorituksen poistaminen

Suorituksen poistaminen tapahtuu klikkaamalla ensin suoritusluettelossa (Myynti > Suoritukset > Suoritukset) maksajan nimeä, jonka jälkeen avautuvasta näkymästä päästään poistamaan suoritus. Konekielisen viitesuorituksen poistaminen ei ole mahdollista, mutta tarvittaessa sen kohdituksen voi purkaa tai summaa voidaan muokata (ks. kohta Konekielisen viitesuorituksen kohdistuksen purkaminen).

HUOM! Muokkauksen kautta suoritukseen tehdyt muutokset eivät päivity kirjanpidon tositteelle automaattisesti, vaan käyttäjän on huolehdittava suorituksen tositteen päivittämisestä manuaalisesti.

Suorituksen poistaminen mitätöi suoritukseen liittyvän Myyntisuoritus-tositteen, mikäli tositteelle ei ole kirjattu muita suorituksia. Suorituksen poistaminen ei muuta myyntilaskun tilaa avoimeksi, vaan muutos tehdään myyntilaskuluettelon kautta "Päivitä tila"- toiminnolla.

Suoritusten poistaminen masssana

Suorituksia pystyy poistamaan massana Myynti > Suoritukset > Suoritukset. Luettelosta valitaan halutut suoritukset ja painetaan "Poista suoritukset"-painiketta näkymän oikeasta alalaidasta. Konekielisiä viitesuorituksia ei pysty poistamaan massana eikä konekielisten viitesuoritusten kohdistuksia pysty purkamaan massana.

HUOM! Muokkauksen kautta suoritukseen tehdyt muutokset eivät päivity kirjanpidon tositteelle automaattisesti, vaan käyttäjän on huolehdittava suorituksen tositteen päivittämisestä manuaalisesti.

Suorituksen poistaminen mitätöi suoritukseen liittyvän Myyntisuoritus-tositteen, mikäli tositteelle ei ole kirjattu muita suorituksia. Suorituksen poistaminen ei muuta myyntilaskun tilaa avoimeksi, vaan muutos tehdään myyntilaskuluettelon kautta "Päivitä tila"- toiminnolla.

Mikäli jokin suoritus halutaan käsitellä kohdistamatta, voidaan tämä tehdä painamalla suorituksen kohdalla sinistä "kohdista"-linkkiä, ja valitsemalla seuraavalla sivulla käsittelytavaksi "ei kohdisteta". Jos suoritus käsitellään kohdistamatta mihinkään laskuun, se ei vaikuta reskontrasaldoihin. Tämän toiminnon myötä muodostunut MS-tosite tulee vielä mitätöidä, jos halutaan että se ei jää kirjanpitoon. 

Konekielisen viitesuorituksen kohdistuksen purkaminen

Mikäli suoritus on kohdistettu väärin, pääsee kohdistuksen purkamaan Myynti > Suoritukset -näkymän kautta. Etsitään ko. suoritus sopivilla hakuehdoilla. Koska suoritus on kohdistettu, tulee haussa Käsittelyn tilaksi valita: Kaikki.

Haun jälkeen avautuvasta näkymästä voidaan klikata joko maksajan nimestä tai rivin perästä muokkaa -panikkeesta.

Kohdistuksen purkaminen mitätöi myös suoritustositteen. Kohdistuksen purkaminen siirtää suorituksen takaisin kohdistumattomiin viitesuorituksiin, josta suorituksen pääsee käsittelemään uudelleen.


Koontisuorituksen käsittely

Viitteellinen koontisuoritus (asiakas maksaa yhdellä viitteellä monta laskua)

Suoritusta ei pääse kohdistamaan suoraan usealle laskulle, joten tässä tilanteessa saapunut viitesuoritus kohdistetaan ensin yhdelle laskulle. Tämän jälkeen ko. suoritus etsitään Myynti > Suoritukset luettelosta ja muokataan suorituksen summa sitä laskua vastaavaksi, johon suoritus kohdistettiin. HUOM! Myös suorituksen tosite tulee tämän jälkeen muokata suorituksen summaa vastaavaksi.

Loput koontisuorituksen laskut etsitään laskuluettelosta ja niille kirjataan manuaaliset suoritukset koontisuorituksen päivälle ja pankkitilille (Myyntilaskun toiminnot > Lisää suoritus). Kun nämä on tehty, niin tiliote täsmää näiden osalta. 

Viitteetön koontisuoritus (asiakas maksaa tilillepanona monta laskua, ei viitettä)

Ilman viitettä maksettu koontisuoritus käsitellään pienin eroin edelliseen. Ensin haetaan laskut, jotka suorituksella on maksettu ja kirjataan niille manuaaliset suoritukset koontisuorituksen päivälle. MS-tositteiden numerot otetaan muistiin ja mennään tiliotteen muokkausnäkymään. Muokkauksessa valitaan "Muu tapahtuma" ja siitä "Tositteen linkittäminen". Nyt linkitetään kaikki em. tositteet koontisuorituksen tilioteriviin yksi kerrallaan.

Suoritusten massatiliöinti

Suoritusten massatiliöinti löytyy Suoritukset-näkymän alalaidasta. Massatiliöinti vaatii yritykseen tiliöintisäännön luomisen. Tiliöintisäännöistä löytyy ohje täältä. Valitaan tiliöitävät suoritukset ja annetaan tarvittavat tiliöintitiedot suoritusten kirjaamiseksi kirjanpitoon. Suorita tiliöinti "Massatiliöi valitut suoritukset"-painikkeella.

Kirjaustavaksi massatiliöinnin yhteydessä voidaan valita, kirjataanko valitut rivit samalle tositteelle, vai tehdäänkö jokaisesta oma tositteensa.

  • Jos kirjataan omina tositteinaan, niin silloin käytetään tositteen päivänä suorituksen päivää.
  • Jos kirjataan yhdelle tositteelle, niin silloin tulee kuluva päivä tositteen päiväykseksi.

Kohdistumattomat viitesuoritukset

Kohdistumattomista viitesuorituksista (etusivulla Poikkeukset ja huomiot kohdan -alla) voidaan kohdistaa suorituksia laskuille, tiliöidä suorituksia ennakkoon luodun tiliöintisäännön avulla tai valita että suoritus käsitellään kohdistamatta.

Kohdistus lähtee käyntiin näkymän "Kohdista" -linkistä. 


Oletuksena näkymä rajaa laskut viitenumerolla, mutta näkymässä voidaan rajata suorituksia näkyviin myös esim. asiakkaan nimellä. Valitaan kohdistettava lasku ja sopiva käsittelytapa (ks. kohta Maksutavat ja käsittelytavat) > Käsittele.


Jos suoritusta ei kohdisteta millekään laskulle, valitaan käsittelytavaksi valikosta "Ei kohdisteta". Mikäli suoritus käsitellään kohdistamatta mihinkään laskuun, se ei vaikuta reskontrasaldoihin. Tämän toiminnon myötä muodostunut MS-tosite tulee vielä mitätöidä, jos halutaan että se ei jää kirjanpitoon.

Tarvittaessa kohdistumattomia viitesuorituksia voidaan tiliöidä myös yksittäin tai massana tiliöintisäännön avulla. Täpätään haluttu suoritus/suoritukset ja valitaan sopiva tiliöintisääntö. Kirjaustapa: Massatiliöinnin yhteydessä voidaan valita, kirjataanko valitut rivit samalle tositteelle, vai tehdäänkö jokaisesta oma tositteensa.

  • Jos kirjataan omina tositteinaan, niin silloin käytetään tositteen päivänä suorituksen päivää.
  • Jos kirjataan yhdelle tositteelle, niin silloin tulee kuluva päivä tositteen päiväykseksi.

Massatiliöi valitut suoritukset.

Kohdistamattomat viitesuoritukset -näkymässä suorituksia voidaan käsitellä vain avoimelta alv-kaudelta. Tarvittaessa alv-lukitus tulee siis avata, jotta suorituksen pääsee käsittelemään.


Viitesuoritukset

Jotta viitesuoritukset kohdistuvat automaattisesti myyntilaskuille, tulee suorituksessa olevan viitteen vastata myyntilaskulla olevaa viitettä ja summan pitää vastata laskulla olevaa summaa. Ohjelma yrittää kohdistamista vain kerran. 

Vakioviite ei välttämättä kohdistu, koska ohjelma yrittää kohdistaa aina vanhimpaan laskuun eli mikäli suoritus saapuu ennen laskun luontia tämä ei kohdistu automatiikalla, kohdistusta ei myöskään tapahdu jos suorituksen summa eroaa laskun summasta. 

Maksuliikennesopimuksella tulee olla sovittu konekielisestä viiteaineistosta, jotta viitesuoritukset kohdistuvat suoraan laskulle. 

Suorituksen saapumisen hetkellä kyseinen tilikausi tulee olla luotuna. 

Mikäli suoritus ei ole kohdistunut automaattisesti voidaan syy tähän tarkastella suoritukset näkymästä. 

Myynti > suoritukset > näytä sarakkeet > sisäänlukuviesti > päivitä valinnat


Kassa-alennus myyntilaskulla

Viitesuorituksena tulevat myyntisuoritukset käsitellään automaattisesti, mikäli kassa-alennettu suoritus on maksettu yrityksen perustiedoissa (Yritysvalikko > Yrityksen perustiedot ja asetukset > Perustiedot > Kassa-alennus toleranssit) olevien toleranssien rajoissa. Oletustili tulee Kirjanpidon asetuksien kautta "Oletustiliöinneissä käytettävät tilit" ja sieltä "Myynnin alennukset". Mikäli kassa-alennettu summa kirjataan laskulle manuaalisesti, on oikea käsittelytapa tällöin Alennus, jolloin maksamatta jäänyt osa kirjataan myynnin alennusten oletustilille ja ALV- velan muutos huomioidaan tositteella.


Osasuoritus on jäänyt kohdistumatta, vaikka viite täsmää

Tämä voi johtua alla olevista asioista:

1. Mikäli laskun on tehty käsin, pitää tarkistaa myynnin perustiedot ja asetukset ja sieltä myynnin perustiedot, että kohta kohdista osasuoritukset oletuksena on valittuna. Tämä pitää olla valittuna jo ennenkuin lasku on tehty, jotta tämä toimii kyseisen laskun suoritukseen. 

2. Mikäli lasku on tehty rajapinnan kautta, niin lasku sanomalla pitää tulla expectpartialpayments kentässä arvo 1. 


https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000554152-myyntilaskun-tai-tilauksen-tuonti-salesinvoice-nv

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.