Netvisorin palkkamallipohjat

Palkkamalli on pakollinen, jotta Netvisorilla voidaan laskea palkkoja. Suosittelemme valitsemaan palkkamallin Netvisorin valmiista palkkamallipohjista, joita voidaan muokata yrityksen käyttötarpeisiin sopivaksi.

Netvisorin valmiit palkkamallipohjat sisältävät valmiiksi kaikki automaattiseen laskentaan ja asetuksiin vaadittavat palkkalajit.

14.2.2020 palkkamalleihin on tehty päivityksiä:

 • Matkapuhelinetu -palkkalaji on poistettu
 • Uudet palkkalajit: Tehdyt työpäivät ja Palkkajakson arkipäivät
 • Uusi lomalaskentatapa: LomaKTA palkkajakso kuukausi
 • Nimetty uudelleen lomalaskentapa: LomaKTA palkkajakso 2krt/vko
 • KTA;n päivitys muutettu: Jatkossa kta:n päivitys tehdään palkkamallille muuttamalla palkkalajille "Voimassa oleva KTA" käytettävä kta ehto. Kirjauslajin palkkalajikerrointa ei siis enää jatkossa vaihdeta, vaan siellä on aina palkkalajina Voimassa oleva KTA

31.3.2017 uusista palkkamalleista poistettiin palkkalaji "Palkka", joka on korvattu kokonaan palkkalajilla "Kuukausipalkka". Huomioi tämä, mikäli kopioit uusia palkkamalleja ja aikaisemmat palkkamallit on kopioitu ennen 31.3.2017, jotta palkkamallien palkkalajien kaavat ovat yhtenäiset. Palkkalajilla "Palkka" on vanhoissa pohjissa kaava: Palkka = Kuukausipalkka. Tällöin palkkalajilla "Palkka" on tiliöinnit ja tulolajikohdistus. Mikäli käytetään vain palkkalajia "Kuukausipalkka", on sillä oltava tiliöinnit ja tulolajikohdistus. Mikäli molemmilla palkkalajeilla on tiliöinnit ja tulolajikohdistus, muodostuu tositteelle kirjaukset tuplana ja palkkatietoilmoitukselle tulolajit tuplana.

Netvisor palkanlaskenta- osio sisältää valmiita palkkamallipohjia. Palkkamalleista löytyvät perusmallit kuukausipalkka ja tuntipalkkalaskentaan sekä toimialakohtaisia palkkamalleja.

Kopioitavat palkkamallit löytyvät palkkamallien hallinnasta: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Luo uusi palkkamalli kopioimalla


Käyttäjä voi valita yritykselle sopivan palkkamallin listauksesta.

 • ICT-alan kuukausipalkat
 • Kokouspalkkiot
 • Kuukausipalkka (kunnallinen lomalaskenta)
 • Kuukausipalkkalaiset (perusmalli)
 • Kuukausipalkkalaiset (yksityinen sosiaalipalveluala)
 • Ravintola-ala (perusmalli)
 • Ravintola-ala, Kuukausipalkka, Vuosivapaalla
 • Ravintola-ala, Tuntipalkka, Vuosivapaalla
 • Tuntipalkka (kuorma-autoala)
 • Tuntipalkka (rakennusala)
 • Tuntipalkka (kauppa/myymälät)
 • Tuntipalkkalaiset (perusmalli)
 • Tuntipalkkalaiset (teknologiateollisuus)
 • Yksityinen sosiaalipalveluala, kk-palkat
 • Yrittäjäpalkka

Jos palkanlaskenta on käyttöönotettu 1.4.2017 jälkeen, niin valitse palkkamalli, jonka perässä ei lue "(vanha lomalaskenta)". Uudet palkkamallit sisältävät Lomalaskennan uudistuksen jälkeen tarvittavat lomapalkanlaskennan ohjaukset.

"Näytä tiedot" -linkin takana on lyhyesti kuvattu palkkamallin sisältämät tiedot, palkkalajit ja kirjauslajit sekä voi katsoa esimerkkipalkkalaskelman.

Tiedoista voi tarkistaa soveltuuko kopioitava palkkamalli yrityksen käyttöön.

"Palkkalajit" -välilehdellä näytetään palkkamallin sisältämät palkkalajit. Palkkalajeja voidaan luoda myös lisää yrityksen tarpeisiin.

Palkkamallin palkkalajeista on hyvä tarkistaa, sisältääkö se mahdollisesti yrityksessä käytettävään työehtosopimukseen määritellyt palkkalajit lomat ja poissaolojen maksamiseen tai erilaisten lisien maksamiseen.

"Kirjauslajit" -välilehdeltä voidaan tarkistaa palkkamallin sisältämät kirjauslajit työaikakirjauksia varten.

Kirjauslajeista on hyvä tarkistaa, sisältääkö palkkamalli tarvittavat kirjauslajit normaalin työajan kirjaamiseen, mahdollisten ylitöiden tai lomien kirjaamiseen.

Kirjauslajeja voidaan tarvittaessa luoda lisää yrityksen tarpeiden mukaan.

Omien hallinnoitavien yritysten palkkamallit

Käyttäjä voi myös kopioida jonkin oman hallinnoitavan yrityksensä palkkamallin toisen yrityksen käyttöön.

Tämä toimii esimerkiksi, mikäli johonkin toiseen yritykseen on luotu lomapalkkavelkajaksotuksen laskentakaava, jota halutaan hyödyntää myös toisessa yrityksessä. Palkkamallista on kopioitava kaikki palkkalajit.

Siirry valitun palkkamallin kopiointiin

Palkkamalli voidaan kopioida joko uutena tai toisesta yrityksestä toiseen yritykseen.

Kopioitavan palkkamallin voi valita listasta ja sen jälkeen "Siirry valitun palkkamallin kopiointiin" tai mikäli ollaan palkkamallin tiedoissa, valitaan "Siirry kopioimaan tämä palkkamalli"

Linkki vie "Palkka- ja kirjauslajien kaavat" -sivulle, josta voidaan valita, kopioidaanko palkkamalli uutena yritykseen vai kopioidaanko se olemassa olevan palkkamallin tilalle korvaavana palkkamallina.

 • Jos haluat kopioitavan palkkamallin tallentuvan uudeksi palkkamalliksi, valitse pudotusvalikosta "Luo uusi palkkamalli"
 • Jos haluat korvata olemassa olevan palkkamallin, niin valitse alavetovalikosta palkkamalli, jonka haluat korvata

Lähdeyritys on aina Netvisor-palkkamallipohjat.

Lähdepalkkamallin nimenä näytetään kopioitavan palkkamallin nimi.

Kohdeyrityksenä näytetään yritys, johon palkkamallia ollaan kopioimassa ja johon ollaan sisään kirjautuneena.

Kohdepalkkamalli: Luo uusi palkkamalli

Tämä luo palkkamallin kokonaan uutena palkkamallien hallintaan. Voit muuttaa tarvittaessa palkkamallin nimeä.

Kohdepalkkamalli: Valitse korvattava palkkamalli

Mikäli palkkamallilla halutaan korvata jokin olemassa oleva vanha palkkamalli, valitaan kohdepalkkamalliksi jo yrityksessä olemassa oleva palkkamalli.

Uusi palkkamalli korvaa vanhan palkkamallin. Ohjelma ilmoittaa, että palkkalajien ja kirjauslajien kopioiminen olemassa olevalle palkkamallille korvaa sen nykyiset kaavat.

Kopioitavat palkkalajit ja kaavat

Punaisella merkityt palkkalajit kopioidaan yritykseen uutena. Voit nimetä tällaisten kohtien kohdepalkkalajit haluamallasi tavalla.

Oletuksena kaikki palkkalajit on valittu. Palkkamallilta on pakko kopioida kaikki palkkalajit.

Halutessaan voi estää palkkamallipohjasta kirjauslajien ja palkkalajien kopioitumisen poistamalla valinnat ennen kopiointia.

Tässä tulee kuitenkin huomioida joidenkin palkkalajien linkitys toiseen, jolloin niitä ei voi poistaa.

Tarvittavien muutosten jälkeen kopioi palkkamalli sivun alareunassa olevalla "Kopioi palkkamalli"-painikkeella.

Kun palkkamalli on kopioitu, näkyy se uutena "Palkkamallien hallinta" -sivulla.

"Palkkalaskelmat ja -jaksot" sivulla palkkamallille voidaan lisätä ensimmäinen palkkajakso ja siihen voidaan nyt liittää palkansaajia.

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.