SISÄLTÖ

Netvisor palkkamallit ja palkkamallin luominen

Palkkamalli on pakollinen, jotta Netvisorilla voidaan laskea palkkoja. Suosittelemme valitsemaan palkkamallin Netvisorin valmiista palkkamallipohjista, joita voidaan muokata yrityksen käyttötarpeisiin sopivaksi.

Netvisorin valmiit palkkamallipohjat sisältävät valmiiksi kaikki automaattiseen laskentaan ja asetuksiin vaadittavat palkkalajit.

Palkkamalleista löytyy perusmallit kuukausipalkan ja tuntipalkan laskentaan sekä toimialakohtaisia palkkamalleja.

Kopioitavat palkkamallit löytyvät palkkamallien hallinnasta: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > + Valitse palkkamalli


Käyttäjä voi valita yritykselle sopivan palkkamallin listauksesta.

 • ICT-ala, Kuukausipalkka    
 • Kaupan ala, Kuukausipalkka
 • Kaupan ala, Tuntipalkka
 • Kuorma-autoala, Tuntipalkka
 • Kuukausipalkka, kunnallinen lomalaskenta
 • Kuukausipalkka, perusmalli  
 • Palkkiot ja matkat 
 • Rakennusala, Tuntipalkka 
 • Ravintola-ala, Kuukausipalkka
 • Ravintola-ala, Tuntipalkka
 • Teknologiateollisuus, Tuntipalkka  
 • Tuntipalkka, perusmalli 
 • Yksityinen sosiaalipalveluala, Kuukausipalkka    
 • Yksityinen sosiaalipalveluala, Tuntipalkka   
 • Yrittäjäpalkka


 Palkkamallit sisältävät Lomalaskennan uudistuksen (2017) jälkeen tarvittavat lomapalkanlaskennan ohjaukset.

"Näytä tiedot" -linkin takana on lyhyesti kuvattu palkkamallin sisältämät tiedot, palkkalajit ja kirjauslajit.

Tiedoista voi tarkistaa soveltuuko kopioitava palkkamalli yrityksen käyttöön.

"Palkkalajit" -välilehdellä näytetään palkkamallin sisältämät palkkalajit. Palkkalajeja voidaan luoda myös lisää yrityksen tarpeisiin.

Palkkamallin palkkalajeista on hyvä tarkistaa, sisältääkö se mahdollisesti yrityksessä käytettävään työehtosopimukseen määritellyt palkkalajit lomien ja poissaolojen maksamiseen tai erilaisten lisien maksamiseen.

"Kirjauslajit" -välilehdeltä voidaan tarkistaa palkkamallin sisältämät kirjauslajit työaikakirjauksia varten.

Kirjauslajeista on hyvä tarkistaa, sisältääkö palkkamalli tarvittavat kirjauslajit normaalin työajan kirjaamiseen, mahdollisten lisien tai poissaolojen kirjaamiseen. Kirjauslajeja voidaan tarvittaessa luoda lisää yrityksen tarpeiden mukaan.

Omien hallinnoitavien yritysten palkkamallit

Käyttäjä voi kopioida jonkin oman hallinnoitavan yrityksensä palkkamallin toisen yrityksen käyttöön.

Tämä toimii esimerkiksi, mikäli johonkin toiseen yritykseen on luotu lomapalkkavelkajaksotuksen laskentakaava, jota halutaan hyödyntää myös toisessa yrityksessä. Palkkamallista on kopioitava kaikki palkkalajit.

Palkkamallin kopioiminen

Palkkamalli voidaan kopioida joko uutena tai toisesta yrityksestä toiseen yritykseen.

Kopioitavan palkkamallin voi valita listasta ja sen jälkeen "Siirry valitun palkkamallin kopiointiin" tai mikäli ollaan palkkamallin tiedoissa, valitaan "Siirry kopioimaan tämä palkkamalli"

Linkki vie "Palkka- ja kirjauslajien kaavat" -sivulle, josta voidaan valita, kopioidaanko palkkamalli uutena yritykseen vai kopioidaanko se olemassa olevan palkkamallin tilalle korvaavana palkkamallina.

 • Jos haluat kopioitavan palkkamallin tallentuvan uudeksi palkkamalliksi, valitse otsikon "Kohdepalkkamalli" pudotusvalikosta "Luo uusi palkkamalli"
 • Jos haluat korvata olemassa olevan palkkamallin, niin valitse "Kohdepalkkamalli" pudotusvalikosta palkkamalli, jonka haluat korvata

Lähdeyritys on aina Netvisor-palkkamallipohjat.

Lähdepalkkamallin nimi on kopioitavan palkkamallin nimi.

Kohdeyritys on yritys, johon palkkamallia ollaan kopioimassa ja johon ollaan sisään kirjautuneena.

Kohdepalkkamalli: Luo uusi palkkamalli

Tämä luo palkkamallin kokonaan uutena palkkamallien hallintaan. Voit muuttaa tarvittaessa palkkamallin nimeä.

Kohdepalkkamalli alempi sarake: Valitse korvattava palkkamalli

Mikäli palkkamallilla halutaan korvata jokin olemassa oleva vanha palkkamalli, valitaan kohdepalkkamalliksi jo yrityksessä olemassa oleva palkkamalli.

Otsikkorivin laajennus/avaus: klikkaamalla oikeassa reunassa näkyvää plus (+) merkkiä, saa näkyville palkkamallin kopioitavat ja lisättävät palkka- sekä kirjauslajit.

Ohjelma ilmoittaa, että palkkalajien ja kirjauslajien kopioiminen olemassa olevalle palkkamallille korvaa sen nykyiset kaavat.

Punaisella merkityt palkkalajit kopioidaan yritykseen uutena. 

 

Kun palkkamalli halutaan kopioida ja luoda yritykseen klikataan sivun vasemmasta alareunasta toimintoa "Kopioi palkkamalli".


Kun palkkamalli on kopioitu, näkyy se uutena "Palkkamallien hallinta" -sivulla. 

Palkansaajia voi liittää palkkamallille Palkansaajalistauksessa "massatoiminnolla" tai palkansaaja kohtaisesti Palkansaajan perustiedoissa.

"Palkkalaskelmat ja -jaksot" sivulla palkkamallille voidaan lisätä palkkamallin ensimmäinen palkkajakso toiminnosta "Lisää uusi palkkajakso". (Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat- ja jaksot)

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.