HUOM! Budjetti poistuu käytöstä 31.12.2024. Tilalle on tullut Netvisorin uuden Controllerin Budjetti, lisätietoa täällä Uusi Controller. 

(Controller > Controller (vanha) ja konsernikäsittely > Budjetti)

Budjetoinnin esivalmistelu

Budjettinäkymä

Budjettisyötön asetuksia

Budjetointi tiliryhmätasolla

Budjetointi tilitasolla

Budjetointi laskentakohdetasolla

Budjetointi laskentakohdeyhdistelmällä

Ennen budjetin syötön aloittamista tulisi miettiä, millä tasolla budjettia halutaan seurata. Riittääkö tiliryhmäkohtainen budjetointi, vai viedäänkö budjetti tilitasolle saakka. Mikäli yrityksessä käytetään laskentakohteita, niin halutaanko budjetti viedä esim. kustannuspaikkatasolle saakka. Valinta on tärkeä miettiä etukäteen, sillä se ratkaisee sen, miten budjettia lähdetään syöttämään. Budjetointi on mahdollista myös siten, että viedään budjetti jossain kohtaa tiliryhmätasolle ja taas toisaalla tilitasolle saakka. Saman tiliryhmän sisällä ei kuitenkaan voi käyttää molempia valintoja (300 Yleiset myyntitilit tai sen alaiset tilit valitaan, ei molempia). Kun budjetointia tehdään käyttöliittymän kautta, syötetään tuotot positiivisina ja kulut negatiivisina lukuina. Ts. juuri päinvastoin kuin tiedot ovat kirjanpidossa.


Budjetoinnin esivalmistelut

Mikäli haluat syöttää budjetin haluille kirjanpidon tileille ja budjettinäkymään tulee vain kyseinen tiliryhmä pitää mennä ensiksi tililuetteloon ja avata haluttu tiliryhmä. Tiliryhmän taakse pitää valita kohta "Käsittele ryhmää tilitasolla".

 

Jokaiselle budjetoitavalle tunnusluvulle on määritetty vastatili (yleensä taseen tiliryhmä). Vastatileiksi määritellyille tunnusluvuille ei voi käsin kirjata budjettia.

Budjettinäkymä

 

1. Voidaan valita mitä budjettiversiota käytetään. Tarkemmat ohjeet budjettiversiosta budjetoinnin asetukset -ohjeessa.

2. Voidaan saada haluttujen kustannuspaikkojen budjetti näkyviin, näytä -painikkeen avulla. Oletuksena näkymässä on budjetti tileittäin tai tiliryhmittäin.

3. Vaihtaa näkymässä kuukausia.

4. Vaihtaa näkymässä tilikautta

5. Voi valita budjetoitavaksi kaikki tilit/tiliryhmät kerralla.

6. Voi valita budjetoitavaksi halutun tilin ruksaamalla sen

7. Avaa budjetoinnin valitulle / valituille riveille.

8. Kopioi toteutuman edelliseltä kaudelta

9. Tyhjentää budjettiarvot kaikilta tunnusluvuilta ja kohdeyhdistelmiltä. Tyhjennettyä arvoa ei saa enää takaisin.

10. Näyttää kyseisen kuukauden toteutuneen arvon (kirjanpidossa oleva arvon).

11. Näyttää kyseisen kuun budjetoidun arvon.

 

Budjettisyötön asetuksia

Verokanta: Budjetin ALV -kanta vaikuttaa Controller osion kassavirtaan. Voidaan tehdä nk. budjettiennuste. Tällöin se huomioi ALV:n maksu/saatavat budjettiennusteessa.

Lisää arvo: Lisää kyseiseen kenttään syötetyn arvon. Esimerkiksi kentässä on ennestään arvo 100. Jos syöttää tähän uudestaan sata tulee kentän arvoksi 200, kun arvot vie taulukkoon.

Korvaa arvo: Korvaa kentässä aiemmin olevan arvon. Eli jos kentässä on esim. arvo 200 ja korvaa sen arvolla 100 tulee kenttään jäämään arvo 100, kun arvot vie taulukkoon.

Budjetointi tiliryhmätasolla

Avaa Budjetti ja valitse haluamasi budjettiversio, paina sitten Näytä-nappia. Budjettitaulukon vasemmassa yläkulmassa on linkki Budjetoi kaikki ryhmät/tilit, paina linkistä siirtyäksesi budjetin syöttöön. Avaa budjettitaulukko halutun tiliryhmän kohdalta. 

Budjetti voidaan syöttää esim. tiliryhmään 300 Yleiset myyntitilit useammalla eri tavalla. Voit viedä koko budjetin haluamallesi kuukaudelle/kuukausille, tai voit viedä sen helposti koko vuodelle. Alla esimerkki, miten arvo syötetään kuukausittain. Syötetään haluttu summa kuukausille. Painetaan vie arvot taulukkoon -napista. Lopuksi pitää muistaa tallentaa, jotta arvot jäävät muistiin.

Budjetti voidaan syöttää myös klikkaamalla haluttua kuukautta esim. yleiset myyntitilit rivin kohdalla ja syöttää halutulle kuukaudelle haluttu arvo. Viedään arvot taulukkoon ja tallennetaan budjetti.

Budjetin syöttö yhteensä kenttään: Esimerkissä viemme budjetin tasajaolla koko vuodelle. Aktivoi yhteensä-sarakkeen solu haluamasi tiliryhmän kohdalta.

Valitaan haluttu jakokäyrä. Esimerkissä otetaan tasajako, ja viedään arvot taulukkoon.

Muodostuu alla oleva budjetti. Yhteensä kentässä on arvo 1200 ja 100 euroa on budjetoitu kuukausittain. Myöskään tilille budjetointi ei enää onnistu (tili on harmaalla tekstillä). Myöskin tiliryhmälle budjetointi lisäsi arvot samalla kokonaisbudjettiin ylemmän tason, tässä tapauksessa tuloslaskelma -kohtaan. Jos jatkat tästä vielä budjetin syöttämistä muille tiliryhmille, voit sulkea avattuja tasoja painamalla miinus-merkkiä tiliryhmän nimen edestä.

Kun budjetointi on valmis, muista tallentaa. Muuten arvot katoavat, kun näytön sulkee.

Tallenna uutena versiona: Tekee tehdystä budjetista uuden budjettiversion. Avautuu kohta, jossa pitää antaa uuden budjettiversion nimi.

Budjetointi tilitasolla

Avaa Budjetti ja valitse haluamasi budjettiversio, paina sitten Näytä-nappia. Budjettitaulukon vasemmassa yläkulmassa on linkki Budjetoi kaikki ryhmät/tilit, paina linkistä siirtyäksesi budjetin syöttöön. Avaa budjettitaulukko halutun kirjanpidon tilin kohdalta.

Syötetään tilille haluttu arvo ja viedään tämä taulukkoon, arvon voi syöttää joko kuukausittain, halutulle kuukaudelle tai yhteensä kenttään. Samalla periaatteella kuin aiemmin on ylempänä ohjeistettu.

Tilitasolle syöttämisen jälkeen huomataan, että tiliryhmätason syöttö estetään automaattisesti (harmaa teksti). Tilille syötetty summa lisätään automaattisesti tiliryhmän ja sen ylätasojen kokonaisbudjettiin.
Muista tallentaa tai muuten arvot katoavat, kun sivulta poistutaan.

 

Budjetointi laskentakohdetasolla

Avaa Budjetti ja valitse haluamasi budjettiversio, älä tee mitään muita rajauksia, paina sitten Näytä-nappia. Avaa budjetin päänäkymästä haluamasi taso auki, eli joko tiliryhmä tai haluttu kirjanpidon tili.

Mikäli haluat viedä budjetin tiliryhmätasolla laskentakohteille, niin paina haluamasi tiliryhmän nimeä. Esimerkissä on valittu tiliryhmä 300 Myyntituotot. Avautuva näkymä on seuraavanlainen:

Seuraavaksi paina haluamasi laskentakohdeotsikon nimeä tämän näkymän taulukosta, vasemmasta reunasta. Tässä esimerkissä "Kustannuspaikka". Tai vaihtoehtoisesti oikeasta yläreunasta valitaan haluttu kohdeotsikko.

Alla olevassa esimerkissä budjetoidaan 1200 euroa KP 1 -nimiselle kustannuspaikalle. Eli valitaan haluttu kustannuspaikka rivi. Esimerkissä budjetoidaan arvo yhteensä -kentän kautta. Arvot voi myös budjetoida kuukausittain tai pelkästään halutulle kuukaudelle. Esimerkissä käytetään jakokäyrää Tasajako.

Lisää kokonaisbudjettiin: Tämä vaikuttaa lisätäänkö kustannuspaikalle budjetoitu arvo joko tiliryhmään tai kirjanpidon tilin taakse.

Kohdistamaton: Mikäli kustannuspaikoille budjetoitu arvo ei täsmää tiliryhmän tai kirjanpidon tilin kanssa tulee se näkyviin kohdistamaton -kohtaan.

Budjettinäkymään muodostui alla oleva budjetti. Sama budjetoitu summa on myös budjetoituna tiliryhmälle.

Budjetoidaan myös arvoja kustannuspaikalle KP 2. Esimerkissä viedään summa 2400 koko vuodelle. Arvo lisätään myös kokonaisbudjettiin.

Muodostuva näkymä on alla oleva. Summa laskettiin yhteen myös tiliryhmätasolle.

Alla olevassa kuvassa budjetoidaan arvo 1200 koko vuodelle tasajaolla laskentakohteelle KP 3, mutta summaa ei lisätä kokonaisbudjettiin.

Huomataan, että budjetointiin tulee kohdistumaton kenttään arvoa. Kustannuspaikoille on budjetoitu yhteensä 1200+2400+1200 = 4800 ja tiliryhmällä on arvo 3600, joten erotusta tulee 1200.

Kohdistumaton kenttä tulee näkyviin punaisella. Tilanteen voi korjata alla olevasti. Etsitään mikä rivi aiheuttaa erotuksen. Nyt pitää muistaa korvata arvo ja viedä kyseiset rivit mukaan kokonaisbudjettiin.

Tämän jälkeen muodostuu alla oleva budjetti, jossa ei ole enää kohdistumatonta arvoa.

Muista tallentaa, muuten arvot katoavat kun sivulta poistuu.

Budjetointi laskentakohdeyhdistelmille

Avataan budjetti joko tili tai tiliryhmätasolla. Klikataan joko tiliryhmää tai haluttua kirjanpidon tiliä. Esimerkissä käytetään tiliryhmää 300 Yleiset myyntitilit.

Tässä esimerkissä syötetään budjetti kohteelle KP 1 ja sitä tarkennetaan Projekti-laskentakohderyhmän projektilla 1002. Valitse ensin ensimmäinen kohde ja paina päivitä -napista.

Valitaan haluttu toinen tarkentava laskentakohde otsikko.

Saadaan alla oleva näkymä. Nyt voidaan budjetoida yhdistelmälle KP 1 ja haluttu kustannuspaikka Projekti otsikon alta.

Budjetoidaan arvo laskentakohteelle 1002. Lisätään arvot yhdistelmän kokonaisbudjettiin.

Budjettinäkymä näyttää alla olevalta

Päivitä tunnusluvun kokonaisbudjetti: Jotta laskentakohdeyhdistelmä budjetti päivittyy aluksi valitulle tiliryhmätasolle tai kirjanpidon tilitasolle (riippuen kumpi valittiin) pitää muistaa valita tämä kohta ja tallentaa.

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.