Varastonhallinta -osio mahdollistaa tuotteiden varastomäärien seurannan ja osiosta nähdään varastoitavien tuotteiden varaston arvo per varasto. Kun asetukset ovat kunnossa vähentävät myyntitapahtumat varaston määrää varastoitavien tuotteiden osalta. 

Käyttöönotto
Erityishuomioita
Vinkkejä päivittäiseen käyttöön 

Palvelun kytkentä

Varastohallinan avaaminen vaatii yritykseen Premium -paketin. Yrityksen paketin voi vaihtaa Netvisor Storesta

Käyttöoikeuksien lisääminen

Varastonhallintaa käyttävällä tulee olla toimintokohtaisissa oikeuksissa muokkausoikeus kohdassa Varastonhallita. Tämä sisältyy mm. yrityskäyttäjän profiiliin. Lisäksi myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa tulisi olla muokkausoikeus hankintahintaan. Provisio -kohdalla ei ole merkitystä.

Jos hankintahintaan ei ole oikeuksia, näkyy hinnan kohdalla * -merkki.

Varaston arvostusmenetelmien valinta
Valitaan mikä arvostusmenetelmä sopii parhaiten yritykselle. Valintoina on FIFO -laskenta, juokseva keskihinta ja painotettu keskihinta. Lisää arvostusmenetelmistä löytyy omasta ohjeestaan.

Varastojen ja hyllypaikkojen luonti
Perustetaan yritykseen halutut varastopaikat ja mahdolliset hyllypaikat. Tarkempi ohje tähän täällä.

Varastotapahtumatyyppien valinta
Varastotapahtumatyyppejä käytetään tapahtumien ryhmittelyssä ja rajaamaan varastoraportteja. Voit luoda tapahtumatyyppien käyttökohteille omia tyyppejä, jotka voit asettaa oletukseksi kyseille käyttökohteelle. Tätä ei välttämättä tarvitse muuttaa, vaan voi myös käyttää oletusarvoja. Tapahtumatyypeistä löytyy oma ohjesivunsa.  

Tuotetiedot ja oletukset kuntoon
Määritellään tuoterekisteriin mitkä tuotteet ovat varastoitavia. Näille määritellään myös oikea myyntihinta ja oikea hankintahinta. Tuotteille asetetaan myös oletusvarasto. Mikäli tuotteita ei ole, nämä voidaan tuoda tietojen tuonnin kautta .csv -tiedostona yritykseen. Tuotetietojen tuonnista löytyy oma ohjesivunsa. Mikäli tuotteet luodaan manuaalisesti löytyy ohjeistus tämän tekemiseksi täältä

Varaston alkusaldojen syöttö
Tuotteille voidaan lisätä varastosaldot tuotelistauksen inventoinnin avulla. Inventoinnista löytyy oma ohjesivunsa. Ennen inventoinnin tekemistä tulee myös varmistaa, että tuotteille on lisätty hankintahinta. Tämä tulee myös huomioida mikäli tuotetta lisätään manuaalisesti varastoon uuden varastotapahtuman kautta tyypillä hankinta.

Tämän jälkeen myyntilaskulla olevat varastoitavat tuotteet vähentävät tuotteiden määrää varastosta. 

Erityishuomioita käyttöönoton yhteydessä
Netvisor aloittaa kirjaamaan varastotapahtumia liiketapahtumilta myynnistä ja ostosta automaattisesti, kun palvelu on kytketty käyttöön. Tästä johtuen:

 1. Varmista, että liiketapahtumilla käsiteltävillä tuotteilla on vähintään hankintahinta määriteltynä, jotta saat varastonarvon menemään oikein. Arvojen korjaaminen tapahtumille jälkikäteen on turhaa manuaalista työtä. 
 2. Tee varaston alkusaldojen kirjaus mahdollisimman pian, jottei varastosaldosi mene myyntitapahtumista johtuen miinukselle. Tapahtumilla käytettävä keskihinta lasketaan tuotteelle vasta ensimmäisen alkusaldojen kirjauksen yhteydessä. Näin varmistat myös, että varastonarvo ja kate kirjautuvat oikein ja vältät turhaa manuaalista korjaustyötä. 
 3. Varmista, että syötät alkusaldoille hankintahinnan, josta tuotteen keskihinta lasketaan.

Vinkkejä päivittäiseen käyttöön 

 1. Varastotapahtumien kirjaus on helppoa, kun oletusasetukset ovat kunnossa.
  • Tuotteen oletusvarasto muodostuu kaikille varastotapahtumille
  • Tuotteen hankintahinta tai toimittajakohtainen hankintahinta tulee ostoihin mukaan
  • Varastotapahtumatyyppien oletuksilla tapahtumilla käytettävä tyyppi tulee käyttökohteittain automaattisesti
  • Tuotteen varastopuute on nähtävissä joka vaiheessa käsittelyprosessia tapahtumilla, kun tuotteelle on asetettu varaston hälytysraja
 2. Inventoinnin tai alkusaldojen kirjaamisen voi tehdä usealle tuotteelle kerralla tuotelistauksen käsittelykorin inventointitoiminolla
 3. Tuotekohtaisia varastoasetuksia voi muokata massana tuotelistauksen käsittelykorissa
 4. Tuotelistausta voi käyttää hyödyksi varastoraportoinnissa. Varastokohtaiset saldot näkyvät omina sarakkeinaan
 5. Eniten käytetyt varastoraportit voi tallentaa raporttipohjiksi
 6. Kun varastonarvostusmenetelmäksi asetetaan FIFO-laskenta, saa tuotteille käyttöön eräseurannan ja linkitysautomaation
 7. Tuotteiden saatavuuden voi varmistaa asettamalla tuotteille hälytysrajat. Tässä voi käyttää hyödyksi varastonhallinnan raporteista “Tuotteiden menekki” -raporttia, joka ehdottaa hälytysrajoja automaattisesti edellisen myyntikauden menekin mukaan.
 8. Varastonarvon muutoksen voi kirjata esimerkiksi kuukauden päätteeksi tämä ohjeen avulla.

Laajennettu tuotehallinta (Premium -paketissa):

 1. Laajennetun tuotehallinnan avulla varastovalmisteiden valmistuskirjaukset voi tehdä tuotelistauksen käsittelykorissa, kun on muodostettu alituoterakenne. Alituotteet vähennetään rakenteen mukaisesti varastosta automaattisesti, kun muodostetaan valmistuskirjaus.
 2. Varastoraporteille saa rajattua pelkästään valmistustapahtumat, kun koostetuotteille ja alituotteille asetetaan omat varastotapahtumatyypit ja rajataan raportti näillä kahdella tyypillä.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.