Netvisor ei tiliöi varaston muutosta automaattisesti kirjanpitoon, vaan tämä tulee tehdä manuaalisesti muistiotositteella tilikauden viimeiselle päivälle tai halutun ajanjakson ajalta. Alla muutamia esimerkkejä:

Mikäli varaston arvo kasvaa: tehdään taseeseen debet-kirjaus ja tuloslaskelmaan kredit- kirjaus
Mikäli varaston arvo vähenee: tehdään taseeseen kredit- kirjaus ja tuloslaskelmaan debet- kirjaus

Taseen tilinä käytetään tuotteen varastotiliä, joka on oletuksena 1521. Mikäli yrityksessä on käytetty tilejä 1501, 1511, 1531 tai 1533, niin muutos kirjataan myös näille tileille. Tuloslaskelman puolella tili on 4400 - 4440 tili. Mikäli varastossa on käytetty kustannuspaikkoja, tulee kirjaus tehdä kustannuspaikoittain.

Varaston arvon muutoksen saa parhaiten näkyviin varastoraportilta: Varastoarvon muutos varastotileittäin. 

Otetaan tämä raportti Laajennetun haun avulla tilikauden alusta tilikauden loppuun tai vastaavasti kuukausitasolla halutun kuun alusta kuun loppuun. 
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.