Resurssi: webshopproductlist.nv

HTTP-metodi: GET

Huom! Mikäli Netvisorissa käytetään Rackbeat varastonhallintaa, löytyvät rajapintakuvaukset täältä: https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000554491-rackbeat-stoplight-rajapinta

Tässä on kuvattu kuinka rakenteellinen tuotelista voidaan noutaa ja tätä voi käyttää ainoastaan ne kenellä on käytössä laajennettu tuotehallinta. Listaus sisältää tietoja tuotteesta kuten nimen ja kuvauksen eri kielillä sekä tietoa tuotteen varianteista. Resurssi palauttaa päätuotteen alle listatut mallit/ominaisuudet (ei alituotteita).

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
limitDeleted0...1Kun määritelty, vain aktiiviset päätuotteet sisältyvät tulokseen1
limitActive0...1Kun määritelty, vain aktiiviset variantit sisältyvät tulokseen1
limitPublished0...1Kun määritelty, vain julkaistut tuotteet sisältyvät tulokseen1
limitSellable0...1Kun määritelty, vain myytävissä olevat tuotteet sisältyvät tulokseen1
limitChangedSince0...1Suodattaa tuotteet, joissa muutoksia annetun päivämäärän ja/tai kellonajan jälkeen.
Annetaan muodossa  yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
2016-01-28T 12:00:00
limitSourceProductNetvisorKey0...1Tuotteen Netvisor ID:llä rajataan tulosten määrää154
productGroupNetvisorKeys0...1Tuoteryhmän Netvisor ID:llä rajataan tulosten määrää123
productGroupName0...1Noudettavien tuotteiden tuoteryhmän nimiTuoteryhmä 1
productGroupNameKeyword0...1Noudettavien tuotteiden tuoteryhmän nimen alkuosaEsimerkkituoteryhmä
productGroupNameFreeText0...1Noudettavien tuotteiden tyoteryhmän nimi sisältää annetun parametrinTuoteryhmä
excludeProductGroupNameFreeText0...1Poisrajattavan tuoteryhmän nimi sisältää annetun parametrinTuoteryhmä

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1WebShopProductListAggregaatti1  
2WebShopProductAggregaatti0...n  
3NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen Netvisor-id145
3NameMerkkijono1...3Tuotteen nimiTuote
Attr.languageMerkkijonoNimen kieli: FI, EN tai SEFI
3DescriptionMerkkijono1...3Tuotteen kuvausTämä on tuote
Attr.languageMerkkijonoKuvauksen kieli: FI, EN tai SEFI
3ProductCodeMerkkijono1TuotekoodiA123
3ProductGroupAggregaatti0...n  
4NameMerkkijono1...3Tuoteryhmän nimiRyhmä 1
Attr.languageMerkkijonoTuoteryhmän nimen kieli: FI, EN tai SEFI
3UnitNetPriceNumeerinen1Tuotteen yksikköhinta12,00
3UnitGrossPriceNumeerinen1Tuotteen verollinen hinta. Huomioithan, jos tuote on perustettu Netvisoriin nettohinnalla, palautetaan bruttohinta tällöin 0,00 hinnalla.14,6
3UnitMerkkijono1Tuotteen mittayksikkökpl
3UnitWeightNumeerinen1Tuotteen paino1,50
3ImageURITeksti1URI tuotteen kuvalle/webshopproductimages.nv?
identifier=165
3URITeksti 1URI tuotteen tiedoille/getproduct.nv?id=165
3InventoryAmountNumeerinen1Tuotteiden määrä varastossa30,0
3InventoryOrderedAmountNumeerinen1Tilattujen tuotteiden määrä1,0
3InventoryReservedAmountNumeerinen 1Varattujen tuotteiden määrä3,00
3IsActiveNumeerinen 1Onko tuote aktiivinen: 0 = ei / 1 = kyllä1
3IsSalesProductNumeerinen 1Onko tuote myynnissä: 0 = ei /  1 = kyllä1
3IsStorageProductNumeerinen 1Onko tuote varastossa: 0 = ei /  1 = kyllä1
3DefaultVatPercentageNumeerinen 1ALV-luokka22
3IsPublishedNumeerinen 1Onko tuote julkaistu: 0 = ei / 1 = kyllä1
3VersionNumberNumeerinen 1Tuotteen versionumero 
3PrimaryEANCodeNumeerinen 1Tuotteen ensisijainen EAN-koodi978020137962
3SecondaryEANCodeNumeerinen 1Tuotteen toissijainen EAN-koodi978020137963
3PriceGroupsAggregaatti0...1  
4PriceGroupAggregaatti1...n  
5DescriptionMerkkijono1Hintaryhmän kuvausCA1
5ValueNumeerinen1Hintaryhmän arvo1,5
Attr.typeMerkkijono1Arvon tyyppi, joko multiplier tai fixedmultiplier
3VariantsAggregaatti1  
4VariantAggregaatti0...n  
5NameMerkkijono1...3Variantin nimiPaita, punainen
Attr.languageMerkkijonoVariantin nimen kieli FI, EN tai SEFI
5DescriptionMerkkijono1...3Variantin kuvausPunainen paita
Attr.languageMerkkijonoVariantin kuvauksen kieli: FI, EN tai SEFI
5VariantIdentifierMerkkijono1Variantin Netvisor tunnisteABC002
5ImageUriMerkkijono1Uri variantin kuvalle /webshopproductimages.nv?
identifier=165
5LastchangeDatePäivämäärä1Edellisen muutoksen aikaleima30.1.2014 10:12:06
5UnitNetPriceNumeerinen1Variantin veroton hinta1,00
5UnitGrossPriceNumeerinen1Variantin verollinen hinta1,22
5InventoryAmountNumeerinen1Variantin määrä varastossa12,00
5InventoryOrderedAmountNumeerinen 1Varastoon tilattu määrä12,00
5InventoryReservedAmountNumeerinen 1Varastosta varattu määrä12,00
5PrimaryEANCodeNumeerinen 1Tuotteen ensisijainen EAN-koodi978020137962
5SecondaryEANCodeNumeerinen 1Tuotteen toissijainen EAN-koodi978020137963
5PriceGroupsAggregaatti0...1  
6PriceGroupAggregaatti1...n  
7DescriptionTeksti1Variantin hintaryhmän kuvaus 
ValueNumeerinen1Hintaryhmän arvo 
Attr.typeTeksti1Arvon tyyppi multipliermultiplier 
5VariantPropertiesAggregaatti0...n  
6VariantPropertyMerkkijono1Tuotteen ominaisuusMateriaali
6VariantPropertyValueMerkkijono1Tuotteen ominaisuuden arvo
Puuvilla
3CustomTagAggregaatti0...nTuotteen lisätietokenttä 
4CustomTagNameMerkkijono1Lisätietokentän nimi
Lisätietokenttä
4CustomTagValueMerkkijono1Lisätietokentän arvoKenttä 1


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.