Resurssi: salesinvoice.nv

HTTP-metodi: POST

Rajapinta mahdollistaa myyntilaskun, sen tuote-, kommentti- ja välisummarivien, liitteiden, laskun tositerivien sekä laskun asiakaskohtaisten kenttien tuonnin tai päivityksen Netvisoriin.

Tässä resurssissa pakolliset kentät ovat:

 • Laskun/tilauksen päiväys
 • Laskun/tilauksen loppusumma
 • Laskun/tilauksen tila
 • Laskuasiakkaan linkitystieto
 • Maksuehdon nettopäivät tai eräpäivä
 • Ainakin yksi laskurivi, jolla on seuraavat tiedot:
  • Tuotteen linkitystieto
  • Tuotteen nimi
  • Tuotteen yksikköhinta
  • Tuotteen alv-prosentti ja -koodi
  • Kappalemäärä

Lasku on mahdollista tuoda myös tilassa "Luonnos" (invoicedraft). Luonnokselle ei anneta laskunumeroa eikä luonnokselle voi tuoda tositetietoja. Luonnos voidaan päivittää laskuksi metodilla edit.

Hyvityslasku tuodaan rajapinnan yli myyntilaskun sanomarakennetta noudattaen. Sanoma poikkeaa vain siltä osin, että kappalemäärä (SalesInvoiceProductlineQuantity) ja loppusumma (SalesInvoiceAmount) asetetaan sanomalle negatiivisin luvuin. Mikäli myyntilaskun sanomalla annetaan ALV:n määrä (salesInvoiceProductLineVatSum) ja rivisumma (salesInvoiceProductLineSum), pitää myös nämä antaa negatiivisin luvuin.
Rajapinnan yli tuotu hyvityslasku ei kohdistu automaattisesti olemassa olevaan myyntilaskuun. Kohdistus tulee tehdän joko rajapinnan yli resurssilla matchcreditnote.nv tai käsin, ohje toimintoon: Hyvityslaskun kohdistaminen veloituslaskuun

Netvisor pyöristää nettorivisumman ja laskun summan rajapinnan läpi tuotaessa kahden desimaalin tarkkuuteen. Tämä voi joissain tapauksissa aiheuttaa pyöristyseroja, jotka tulee täsmäyttää tositteella. Jos pyöristyseroja ei haluta, voi  yksikkö-, rivi- ja ALV-summan tuoda valmiina pyöristettynä kahdella desimaalilla.

Laskutus– ja toimitusasiakkaat kohdistetaan myyntilaskuun joko Netvisor- tai asiakaskohtaisen avaimen perusteella. Netvisor-avain on tietokannan ID Netvisorissa ja asiakaskohtainen avain on käyttäjän asiakkaalle antama asiakaskoodi. Avaimet saa tietoon hakemalla asiakkaan tiedot rajapinnan tarjoamalla asiakaslista –pyynnöllä.

Jos sanomalla tuodaan ainoastaan invoicingcustomeridentifier tieto, laskulle haetaan asiakkaan laskutusosoite ja toimitusosoite Netvisorin asiakaskortin takaa. Jos aineistolla on annettu mikä tahansa muu laskutusasiakkaan tieto (esim. postiosoite), niin tietoja ei enää haeta asiakaskortilta laskulle.

Laskun kielenä käytetään Netvisorin asiakkaan taakse määriteltyä laskun kieltä (suomi, ruotsi tai englanti).

Netvisorin hintakertoimet ja asiakashinnat huomioidaan laskuriveille, kun myyntilaskusanomalla salesinvoiceamount -elementille annetaan "pricetype" -attribuutti ja pricetypen arvoksi annetaan "netvisor". Lisäksi SalesInvoiceAmount- elementin arvo pitää olla 0, että laskun loppusumma lasketaan oikein rivisummista. Tämän lisäksi laskurivin productunitprice -elementille tulee antaa "type" -attribuutti sekä tämän arvoksi annetaan "netvisor" ja productunitprice -elementin arvo voi olla 0.

Jos lasku tuodaan tilassa lähettämätön (unsent), Netvisor ehdottaa laskun lähetyksessä asiakkaalle aina oletuksena "sähköisintä" kanavaa riippuen mitä laskutustietoja Netvisorin asiakaskortille on annettu. Myyntilaskua yritetään lähettää ensisijaisesti verkkolaskuna, toisena sähköpostilaskuna ja viimeisenä paperilaskuna. Myyntilaskun lähetyskanavaa on mahdollista vaihtaa laskun lähetysnäkymässä, eikä tätä tietoa voi tuoda sanomalla. Verkkolasku- ja sähköpostilaskuosoitteet haetaan myyntilaskun lähetystä varten aina Netvisorin asiakaskortin tiedoista. Unsent- tilassa tuotua myyntilaskua on mahdollista muokata jälkikäteen. Jos myyntilasku tuodaan open-tilassa on muokkaaminen estetty. 

Jos kohdeasiakkaalle on määritetty Netvisorin asiakaskortilla vaihtoehtoinen laskutusasiakas, rajapinta hakee tuotavalle laskulle laskutusosoitetiedot automaattisesti vaihtoehtoisen laskutusasiakkaan takaa. Tässä tapauksessa aineistossa olleita laskutusosoitetietoja ei käytetä.

Myyntilaskun jaksotuksen voi tehdä joko lasku- tai laskurivitasolla sekä tasajaolla tai jakokäyrällä. Myyntilaskulle voi tuoda jaksotustiedot lähettämättömälle tai avoimelle laskulle. Jaksotustositteet muodostetaan sanomalla tuotujen tietojen pohjalta laskun lähetyksen jälkeen tai avoimen laskun tositteet muodostetaan tuonnin yhteydessä automaattisesti järjestelmän toimesta. Huomioithan, että yhden kuukauden jaksottaminen onnistuu ainoastaan, kun laskun jaksotusta ei tehdä samalle kuukaudelle kuin laskun päiväyskuukausi on. Esim. jos laskun päiväyskuukausi on huhtikuu, niin jaksotuksen voi tehdä tulevaisuuteen eli toukokuulle tai siitä eteenpäin. Menneisyyteen jaksotusta ei voi enää tehdä.

Seuraavassa on kuvattuna sanomarakenne myyntilaskun tuontiin Netvisoriin:

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
Method1add tai edit, sekä myyntitilauksella (order) append. Kun käytetään metodia edit, kaikki tilauksen/laskun alkuperäiset tiedot tulee antaa sanomalla. Tositteellista laskua ei ole mahdollista muokata. 
Kun käytetään metodia append, tilauksen tulee olla tilassa toimittamaton tai laskuttamaton. Otsikossa annetaan täydet tiedot, ilman rivejä voidaan päivittää pelkät otsikkotiedot. Uudet rivit lisätään tilauksen loppuun ja lisätään tilauksen loppusummaan, mikäli summaa (salesinvoiceamount) ei annettu sanomalla.
edit
Id0...1Päivitettävän laskun id, vaaditaan jos method on edit tai append165

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data). Huomioi, että kuvaus on jaettu useampaan taulukkoon:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1salesinvoiceAggregaatti1  
2salesinvoicenumberKokonaisluku, max. 18 merkkiä0...1 Laskunumero, jos ei anneta, Netvisor hakee uuden automaattisesti. Ei anneta luonnokselle.123456
2salesinvoicedatePäivämäärä1Laskun päiväys (myös arvopäivä)
2020-12-31
Attr.formatMerkkijono1Laskun päivämäärän muoto, aina ansiansi
2salesinvoiceeventdatePäivämäärä0...1Laskun kirjauspäivä. Tälle päivälle muodostetaan kirjanpidon tosite.2021-01-01
Attr.formatMerkkijono1Laskun kirjauspäivän muoto, aina ansiansi
2salesinvoiceduedatePäivämäärä0...1Laskun eräpäivä, pakollinen tieto, jos ei ole annettu maksuehtoa. Kun annetaan eräpäivä, päivittyy Netvisorissa laskun maksuehdoksi 'Eräpäivä'.Sanomalla ei saa olla sekä eräpäivää että maksuehtoa, vain toinen elementti annetaan.2020-12-31
Attr.formatMerkkijono1Laskun eräpäivän muotoansi
2salesinvoicevaluedatePäivämäärä0...1Laskun arvopäivä.  
Jos annettu, arvopäivään sovelletaan maksuehdon nettopäivät
2020-12-31
Attr.formatMerkkijono1Laskun arvopäivän muotoansi
2salesinvoicedeliverydatePäivämäärä0...1Laskun toimitus- /saapumispäivä2020-12-31
Attr.formatMerkkijono1Toimituspäivän muotoansi
2salesinvoicedeliverytocustomerdatePäivämäärä tai viikkonumero0...1Toimitusaika asiakkaalla
Päivämäärä tai viikkonumero
Vain myyntitilaukselle
2020-W12
Attr.formatMerkkijono1Toimitusaika asiakkaalla, muotoansi
Attr.typeMerkkijono1Toimitusaika asiakkaalla
date tai weeknumber
weeknumber
2salesinvoicewaybillidentifierMerkkijono, max. 35 merkkiä
0...1Rahtikirjan numero
Vain myyntitilaukselle
033000050143
2salesinvoiceproductpackagepalletKokonaisluku0...1Vain myyntitilaukselle! Myyntitilauksen pakkaus11
Attr.typeMerkkijono1Pakkauslavakoodiston tyyppi, GS1GS1
Attr.amountMerkkijono0...1Pakkauslavojen määrä2
salesinvoicereferencenumberViitenumero0...1 Laskun viitenumero, oikeassa muodossa tarkisteineen.
Jos ei anneta, Netvisor muodostaa viitenumeron laskulle.
1070
salesinvoiceamountNumeerinenLaskun loppusumma, joka sisältää mahdolliset verot.
Jos annetaan Netvisor ei laske loppusummaa laskurivien perusteella.

Voidaan antaa tyhjänä <salesinvoiceamount />, jolloin loppusumma lasketaan laskuriveistä.

Huom. jos tuot lähetettyjä laskuja suositellaan loppusumman tuontia.
100,99
Attr.iso4217currencycodeMerkkijono0...1 Laskun valuutta ISO 4217 muodossa. Oletuksena yrityksen kotivaluutta.USD
Attr.currencyrateMerkkijono0...1 Valuuttakurssi. Mikäli ei annettu, käytetään Euroopan Keskuspankin päivän kurssia. Jos kurssia ei löydy, järjestelmä käyttää automaattisesti arvoa 1.1,33
Attr.pricetypeMerkkijono0...1Hintatyyppi.
netvisor tai customer. Customer ei tee mitään. 

Jos arvo on netvisor, laskuriveille huomioidaan Netvisorin hintakertoimet ja asiakashinnat. SalesInvoiceAmount-arvo pitää olla 0, että laskun loppusumma lasketaan oikein rivisummista.
 netvisor
2selleridentifierMerkkijono0...1Myyjälinkitys laskulle.
Jos myyjätieto halutaan linkittää Netvisorista löytyvään myyjään, tulee sanomalla antaa sekä myyjän linkitystieto, että myyjän nimi (sellername -elementti).

Netvisorin myyjätiedot voi noutaa resurssilla: Myyjälistan noutolista palauttaa myyjän linkityksessä käytettävän netvisorkeyn.
1
Attr.typeMerkkijonoMyyjälinkityksen tyyppi,
netvisor (netvisorkey) tai customer (nimi)

Linkityksen voi tehdä myyjän netvisorkeyllä (ensisijainen) tai myyjän nimellä. Kun sanomalla tuodaan linkitystieto sekä myyjän nimi, tulee laskulle myyjäksi Netvisorissa ID:tä vastaavan myyjän nimi. Jos linkitys tehdään nimellä, niin annettua merkkijonoa verrataan etu- ja takaperin Netvisorin myyjälistaan. Jos myyjää ei löydy netvisorkeyllä Netvisorista, ilmoittaa rajapinta puutteellisista tiedoista.
netvisor
sellernameMerkkijono, maks. 500...1Myyjän nimi. Jos myyjälinkitystä ei tuoda sanomalla ja myyntilaskua muokataan tuonnin jälkeen Netvisorissa, myyjätieto häviää myyntilaskulta.
Matti Mallikas
invoicetypeMerkkijono0...1Tuotavan tiedon tyyppi, invoice (myyntilasku) tai order (tilaus) tai invoicedraft (luonnos). Oletuksena invoiceinvoice
salesinvoicestatusMerkkijono1Laskun tai tilauksen tila. 
Luonnokselle ei anneta tilaa.
Laskulle open tai unsent.
Tilaukselle delivered tai undelivered.
open
Attr.typeMerkkijonoTilan muotonetvisor
2salesinvoicefreetextbeforelinesMerkkijono, maks. 5000...1Vapaa teksti ennen laskurivejä 
salesinvoicefreetextafterlinesMerkkijono, maks. 5000...1Vapaateksti laskurivien jälkeen 
salesinvoiceourreferenceMerkkijono, maks. 2000...1Viitteemme -kentän tieto 
salesinvoiceyourreferenceMerkkijono, maks. 2000...1Viitteenne -kentän tieto 
salesinvoiceprivatecommentMerkkijono, maks. 5000...1Yksityinen kommentti, ei tulostu laskulle 
2invoicingcustomeridentifierMerkkijono1Laskutusasiakkaan linkitys, asiakkaan täytyy löytyä Netvisorista. Laskulle haetaan asiakkaan nimi, laskutusosoite ja toimitusosoite Netvisorin asiakaskortin takaa, jos aineistolla ei anneta mitään muita laskutusasiakkaan tietoja (esim. postiosoitetta).MM
Attr.typeMerkkijono1Linkitystiedon tyyppi: customer (=asiakaskoodi), netvisor (=Netvisorin kanta-id), tai organizationunitnumber (=OVT-tunnus)
customer
Attr.contactpersonidMerkkijono0...1Asiakkaan yhteyshenkilön NetvisorID. Saadaan hakemalla asiakkaan tiedot.4012
2invoicingcustomernameMerkkijono, maks 2500...1Laskutusasiakkaan nimi. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.Matti
invoicingcustomernameextensionMerkkijono, maks. 2500...1Laskutusasiakkaan nimen jatkotieto. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.Meikäläinen
invoicingcustomeraddresslineMerkkijono, maks. 1000...1Laskutusasiakkaan osoite. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.Pajukuja 1
invoicingcustomeradditionaladdresslineMerkkijono, maks. 1000...1 Laskutusasiakkaan osoite. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja. 
invoicingcustomerpostnumberMerkkijono, maks. 500...1Laskutusasiakkaan postinumero. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.53100
invoicingcustomertownMerkkijono, maks. 500...1Laskutusasiakkaan postitoimipaikka. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.Lappeenranta
invoicingcustomercountrycodeMerkkijono0...1Laskutusasiakkaan maatieto. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.FI
Attr.typeMerkkijono1Maatiedon muotoISO-3166
2officeidentifierMerkkijono0...1Toimipaikkatunnus, Netvisorissa Toimipaikka tiedoissa oleva tunnus, HUOM! tämä ei ole toimipaikan Netvisorkey. Toimipaikkatunnus voidaan antaa sanomalla, jolloin etsitään asiakkaan kyseinen toimipaikka (tai ensimmäinen osuva) tai luodaan tarvittaessa uusi (type=automatic)
HUOM! Sanomalla tulee tällöin antaa toimipaikan nimi sekä kaikki osoitetiedot

Attr.typeMerkkijono0...1automatic, kun halutaan, että toimipaikka perustetaan myyntilaskusanomalla annettujen tietojen mukaan. HUOM! Sanomalla tulee tällöin antaa toimipaikan nimi sekä kaikki osoitetiedot
2deliveryofficeMerkkijono0...1Toimipaikan kohdistus, kohdistetaan Netvisorin asiakaskortin toimipaikka.
HUOM! Sanomalla tulee antaa toimipaikan nimi sekä kaikki osoitetiedot

Attr.typeMerkkijono1Linkitystiedon tyyppi:
Customer = Toimipaikan nimi
Netvisor = Toimipaikan Netvisorin kanta-ID 

2deliveryaddressnameMerkkijono, maks. 2500...1Toimitusasiakkaan nimi, ei haeta Netvisorista. Annettava, jos halutaan toimitusosoite näkyviin laskulle.Maija
deliveryaddresslineMerkkijono, maks. 1000...1Toimitusosoite, ei haeta NetvisoristaPajukuja 2
deliveryaddresspostnumberMerkkijono, maks. 500...1Toimitusosoitteen postinumero55100
deliveryaddresstownMerkkijono, maks. 500...1Toimitusosoitteen postitoimipaikka, ei haeta NetvisoristaImatra
deliveryaddresscountrycodeMerkkijono0...1 Toimitusosoitteen maakoodi, ei haeta NetvisoristaFI
Attr.typeMerkkijonoMaatiedon muotoISO-3166
2deliverymethodMerkkijono, maks. 500...1Toimitustapa. Mikäli toimitustapaa ei löydy, se lisätään.Asennettuna
deliverytermMerkkijono, maks 500...1Toimitusehto. Mikäli toimitusehtoa ei löydy, ne lisätään.Sopimuksen mukaan
salesinvoicetaxhandlingtypeMerkkijono0...1 Verokäsittelytapa. countrygroup, forcedomestic, domesticconstructionservice tai notaxhandling *2
Jos ei anneta, haetaan asiakkaan tiedoista
countrygroup
2paymenttermnetdays
Numeerinen1Maksuehdon nettopäivät, pakollinen, jos ei ole annettu eräpäivää.
Laskun päivämäärää + maksuehdon nettopäivät = laskun eräpäivä.
Maksuehto muodostuu asiakkaan laskutuskielen mukaan: "14 päivää netto / 14 dagar netto / 14 days net".

Sanomalla ei saa olla sekä eräpäivää että maksuehtoa.

Maksuehdon ei tarvitse löytyä Netvisorista, tarvittaessa se perustetaan automaattisesti tuonnin yhteydessä.
14
2paymenttermcashdiscountdays
Numeerinen0...1Maksuehtoon tulevat kassa-alennuspäivät. Maksuehto muodostuu asiakkaan laskutuskielen mukaan, asiakkaan laskutuskielen mukaan, esim: "14 päivää netto, 5 päivää". Vain laskukohtainen.
5
2paymenttermcashdiscount
Numeerinen0...1Maksuehtoon tuleva kassa-alennus. Maksuehto muodostuu asiakkaan laskutuskielen mukaan, esim: "14 päivää netto, 5 päivää -10%". Vain laskukohtainen.
10
Attr.type
Merkkijono1Maksuehdon tyyppi, aina percentagepercentage
2paymenttermNumeerinen0...1Maksuehdon NetvisorKey, pakollinen, jos ei ole annettu eräpäivää. Jos annetaan, niin ei voida antaa maksuehdon nettopäiviä, kassa-alennuspäiviä ja kassa-alennusta erikseen. 1
Attr.typeMerkkijono1Maksuehdon tyyppi:
netvisor = kohdistetaan maksuehtoon NetvisorKey:n perusteella
customerdefault = asiakkaan oletusmaksuehto
companydefault = yrityksen oletusmaksuehto
default = käytetään ensisijaisesti asiakkaan oletusmaksuehtoa. Jos asiakkaan oletusta ei ole asetettu, käytetään yrityksen oletusmaksuehtoa
netvisor
2expectpartialpaymentsNumeerinen0...1Osasuoritukset. 1 = kyllä, 0 = ei, oletuksena 0. Mikäli lasku ottaa vastaan osasuorituksia, laskuun kohdistetaan myös suoritukset, jotka ovat kassa-alennustoleranssien ulkopuolella.1
overridevouchersalesreceivablesaccountnumberNumeerinen0...1 Kirjanpidon tili, jolla voidaan halutessa yliajaa Netvisorin oletusmyyntisaamistili. Toimii vain avoin-tilaisille laskuille.  1703
2salesinvoiceagreementidentifierMerkkijono,
max 35
0...1Sopimustunnus, ei haeta asiakaskortin takaa 
printchannelformatMerkkijono 0...1Laskun tulostusmuoto
netvisor: 1 tai 2
customer: Lasku + tilisiirto 
tai Lasku

Jos ei anneta, käytetään asiakkaan tiedoissa olevaa tulostusmuotoa.
 1
Attr.typeMerkkijono1netvisor tai customer netvisor
secondnameMerkkijono 0...1 AputoiminimiTestiaputoiminimi
Attr.typeMerkkijono 1netvisor (aputoiminimen NetvisorKey eli Netvisorin tietokantaID) tai customer (aputoiminimen nimi)
customer
2overriderateofoverdueNumeerinen0...1Viivästyskorkoprosentti, yliajaa Netvisorin oletuksen5,5
2ordernumberMerkkijono
max 70
0...1Ulkoinen tilausnumero258741
2proposedaccountNumeerinen0...1asiakkaan kirjanpitotili1011
Attr.typeMerkkijono1customercustomer
2accountdimensiontextMerkkijono, max 350...1Kustannuspaikkatieto, laskukohtainen. Netvisorissa myyntilaskun lisätiedoissa, asiakkaan lisätiedot -kohta. Voidaan tuoda myös laskurivikohtaisena, katso alempaa dokumentaatiosta.kustannuspaikka
2collectioncostNumeerinen0...1Perintäkulu. Vain positiviiset arvot (ja 0) sallittu. Vain myyntilaskulle.15
2isthirdpartysalesNumeerinen0...1Kolmikantakauppa, 0 tai 1. 1 muodostaa myyntilaskulle valinnan "Kolmikantakauppa" laskun lisätietoihin. Vain myyntilaskulle. 1
invoicelinesAggregaatti1  

Laskurivit voivat olla joko tuote-, kommentti- tai välisummarivejä. Tuoterivin tuotteen on oltava perustettuna Netvisoriin ja se linkitetään rivitietoon joko Netvisor-avaimella tai asiakaskohtaisella avaimella. Tuotteen nimen, hinnan ja muut tiedot voi kuitenkin vaihtaa.

ALV-koodin valinta laskun tuoteriville on pakollinen. Katso lista sallituista ALV-koodeista ohjeesta Arvonlisäveron käsittely ja järjestelmän ALV-tunnisteet ohjeesta tai tästä listauksesta. ALV-tunnistetta käytetään tositetta muodostettaessa laskurivillä annetun mukaisesti kun lasku tuodaan tilassa Avoin Netvisoriin. Jos lasku tuodaan Lähettämätön-tilassa, tallennetaan tositteelle Netvisorin kirjanpidon tilin mukainen ALV-tunnus.

Mikäli laskuriveissä on tuote-, välisumma- ja kommenttirivejä, tulee laskurivien järjestykseksi järjestelmään se, mikä tuodussa aineistossakin. 

Jaksotukset voidaan antaa laskurivikohtaisesti joko tasajaolla tai jakokäyrällä. Tasajaolla jaksotettaessa annetaan endmonth ja endyear -elementit, mutta jakokäyrällä jaksotettaessa näitä ei anneta. Jaksotettaessa jakokäyrällä annetaan divisioncurvename -elementti.  Huomioithan, että Yhden kuukauden jaksottaminen onnistuu ainoastaan, kun laskun jaksotusta ei tehdä samalle kuukaudelle kuin laskun päiväyskuukausi on. Esim. Jos laskun päiväyskuukausi on huhtikuu, niin jaksotuksen voi tehdä tulevaisuuteen eli toukokuulle tai siitä eteenpäin. Menneisyyteen jaksotusta ei voi enää tehdä.

InvoiceLine -aggregaatin rakenne on seuraava, jos halutaan tuoda tuoterivi:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
3invoicelineAggregaatti1...n  
4salesinvoiceproductlineAggregaatti1  
5productidentifierMerkkijono1Tuotteen linkitystieto. Tuotteen tulee olla perustettuna Netvisoriin.
Voi olla joko tuotekoodi tai netvisorkey eli tuotteen tietokanta ID.
 
Attr.typeMerkkijono1Linkitystyyppi:
- customer (tuotekoodi)
- netvisor (netvisorkey)
- primaryeancode 
(tuotteen ensisijainen EAN-koodi)
secondaryeancode 
(tuotteen toissijainen EAN-koodi)
netvisor
5productnameMerkkijono, max 2001Tuotteen nimi. Jos elementti jätetään tyhjäksi, nimi haetaan Netvisorin tuotteen takaa.Testituote
5productunitpriceNumeerinen, maks. 12 desimaaliaTuotteen yksikköhinta, ei haeta tuotteen takaa.10,05
Attr.typeMerkkijono1Yksikköhinnan tyyppi, net (veroton) tai gross (verollinen) 
Jos halutaan, että laskuriveille huomioidaan Netvisorin hintakertoimet ja asiakashinnat, arvo tulee olla netvisor. Tällöin productunitprice -elementin arvo voi olla 0. 
net
5productunitpurchasepriceNumeerinen0...1Tuotteen ostohinta, pyöristettynä kahteen desimaaliin1,05
Attr.typeMerkkijono1Ostohinnan tyyppi, aina net net
5productvatpercentageNumeerinenTuotteen ALV-prosentti, ei saa olla ristiriidassa ALV-koodin kanssa. Netvisorissa ALV -prosentteja hallitaan: Taloushallinto > Asetukset> Kirjanpidon asetukset > Kirjanpidon ja velvotteiden asetukset > Verokantojen hallinta *124
Attr.vatcodeMerkkijono1ALV-koodi, listaus alv-koodeista löytyy täältä.KOMY
5salesinvoiceproductlinequantityNumeerinenKappalemäärä. Voi olla kokonais- tai desimaaliluku. Max. kahdeksan desimaalia (esim. 3,55555555).5
5salesinvoiceproductlinediscountpercentageNumeerinen0...1Alennusprosentti. Mikäli annetaan attribuutti netvisor, haetaan alennusprosentti Netvisorin asiakaskortilta10
Attr.typeMerkkijono
netvisor, mikäli attribuutti annetaa, jätetään elementin arvo tyhjäksinetvisor
5salesinvoiceproductlinefreetextMerkkijono, maks. 5120...1Vapaateksti tuoteriville (riviselite)Vapaata tekstiä
5salesinvoiceproductlinevatsumNumeerinen0...1Rivin veronmäärä. Annetaan jos halutaan korvata Netvisorin laskema veron määrä.11,00
5salesinvoiceproductlinesumNumeerinen0...1 Rivin verollinen loppusumma. Annetaan jos halutaan korvata Netvisorin laskema rivisumma.50,00
 Huom! sekä salesinvoiceproductlinesum että salesinvoiceproductlinevatsum elementit vaaditaan, jotta annettuja summia käytetään.
5salesinvoiceproductlineinventoryidNumeerinen0...1Rivin tuotteen varaston tietokanta-ID.1
5accountingaccountsuggestionNumeerinen0...1 Tiliöintiehdotus. Tili täytyy löytyä järjestelmästä.3000
dimensionAggregaatti0...n   
dimensionnameMerkkijono, max 501Laskentakohdeotsikko, jos otsikkoa ei löydy, järjestelmä perustaa senProjekti
6dimensionitemMerkkijono max 2001LaskentakohdePalkanlaskenta
5provisionpercentageNumeerinen0...1Laskurivin provisioprosentti12
accrualruleAggregaatti0...1 Rivikohtainen jaksotussääntö, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tasajakoa TAI jakokäyrää.
 
6startmonthNumeerinen1Aloituskuukausi9
6startyearNumeerinen1Aloitusvuosi2020
6endmonthNumeerinen0...1Lopetuskuukausi (käytä vain tasajako jaksotuksessa)12
6endyearNumeerinen0...1Lopetusvuosi (käytä vain tasajako jaksotuksessa)2020
6divisioncurvenameMerkkijono0...1Jakokäyrä (käytä vain jakokäyrä jaksotuksessa)
Jakokäyrän tulee löytyä Netvisorista. Hallitaan näkymässä 'Taloushallinto > Budjetoinnin asetukset > Jakokäyrät'
neljännesvuosi
5productunitnameMerkkijono, max 140...1Tuotteen yksikkötieto. Jos ei anneta, käytetään Netvisorin tuotekortilla olevaa yksikköä. Ei koske Laajennettua tuotehallintaa käyttäviä yrityksiä. kpl
5deliverydateNumeerinen0...1Tilausrivin toimituspäivä. Vain myyntitilaukselle. 2021-06-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän tyyppi, aina ansi.ansi
5ordernumberMerkkijono0...1Tuoterivin tilausnumero.1232
5proposedaccountNumeerinen0...1Asiakkaan kirjanpitotili1011
Attr.typeMerkkijono1customercustomer
5
accountdimensiontextMerkkijono, max 350...1Asiakkaan kustannuspaikkatieto, laskurivikohtainen. kustannuspaikka

Jos tuodaan kommenttirivi, niin InvoiceLine -aggregaatin rakenne on seuraava:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
3invoicelineAggregaatti1...n  
4salesinvoicecommentlineAggregaatti  
5commentMerkkijono, maks. 6000 merkkiä1Kommentti laskulle 

Jos halutaan tuoda välisummarivirivi, niin InvoiceLine -aggregaatin rakenne on seuraava:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
3invoicelineAggregaatti1...n  
4salesinvoicesublineAggregaatti  
5sublinearticleidentifierMerkkijono, maks. 35 merkkiä0...1Tuotekoodi 1
5sublinearticlenameMerkkijono, maks. 100 merkkiä1TuotenimikeTuote
5sublinedescriptionMerkkijono, maks. 512 merkkiä0...1RiviseliteRiviselite
5sublineunitcodeMerkkijono, maks. 14 merkkiä0...1Tuoteyksikkökpl
5sublineunitpriceNumeerinen0...1Yksikköhinta10
5sublinedeliveredquantityNumeerinen0...1Tuotteen toimitettu määrä1
5sublinediscountpercentNumeerinen0...1Alennusprosentti0
5sublinevatpercentNumeerinen0...1ALV-prosentti24
5sublinesumNumeerinen0...1Rivisumma12,4
5sublinevatsumNumeerinen0...1Rivin alv-summa2,4

Valitun rakenteen jälkeen jatketaan seuraavasti:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
2invoicevoucherlinesAggregaatti0...1
Annetaan vain mikäli myyntilaskun tosite halutaan muodostaa rajapinnasta. Muussa tapauksessa Netvisor muodostaa myyntilaskun tositteen.
3calculationmodeMerkkijono0...1Tositteen laskentatapa. Käsitelläänkö tosite brutto (gross) vai netto (net) käsittelyllä. Jos elementtiä ei anneta, on se oletuksena aina brutto (gross).
HUOM! Nettokäsittelyssä järjestelmä ei laske automaattisesti alv- ja pyöristyserorivejä
net
3voucherlineAggregaatti1...n  
linesumNumeerinen1Summa. Positiivinen luku kirjataan debit puolelle, ja negatiivinen credit puolelle100
Attr.typeMerkkijono Summan tyyppi, net (veroton) gross (verollinen)net
4descriptionMerkkijono, maks. 2550...1SeliteSelite
accountnumberMerkkijonoTilinumero. Tulee löytyä järjestelmästä3000
vatpercentNumeerinenVeroprosentti, ei saa olla ristiriidassa ALV-koodin kanssa.24
Attr.vatcodeNumeerinen1ALV-koodiKOMY
4accountdimensionMerkkijono0...1Tositteen seurantakohdeSeurantakohde 1
Attr.typeMerkkijono1 Seurantakohteen tunnistetiedon tyyppi, netvisorkeyname
5dimensionAggregaatti0...n  
6dimensionnameMerkkijonoLaskentakohdeotsikko, jos ei löydy, järjestelmä luo senProjekti
dimensionitemMerkkijonoLaskentakohteen nimiPalkanlaskenta
2accrualruleAggregaatti0...1Laskukohtainen jaksotussääntö, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tasajakoa TAI jakokäyrää.
 
3startmonthNumeerinen1Aloituskuukausi9
3startyearNumeerinen1Aloitusvuosi2020
3endmonthNumeerinen0...1Lopetuskuukausi (käytä vain tasajako-jaksotuksessa)12
3endyearNumeerinen0...1Lopetusvuosi (käytä vain tasajako-jaksotuksessa)2020
3divisioncurvenameMerkkijono0...1Jakokäyrä (käytä vain jakokäyrä-jaksotuksessa)
Jakokäyrän tulee löytyä Netvisorista. Hallitaan näkymässä 'Taloushallinto > Budjetoinnin asetukset > Jakokäyrät'
neljännesvuosi
2salesinvoiceattachmentsAggregaatti0...1  
salesinvoiceattachmentAggregaatti 1...n  
mimetypeMerkkijono1Liitteen MIME-tyyppiApplication/pdf
attachmentdescriptionMerkkijono, maks.1001Liitteen kuvauskuvaus
filenameMerkkijono, maks.2551Liitteen tiedostonimiattachment.pdf
documentdataMerkkijono1Liitetiedosto base64-enkoodattuna 
Attr.typeMerkkijono0...1Arvot:
finvoice
Verkkolaskun mukana välitettävät liitetiedostot

pdf
Tulostuspalvelun, paikallisen tulostuksen tai sähköpostilaskutuksen kautta välitettävät liitteet


Huom! Tämän elementin käyttö on muuttunut myyntilasku-uudistuksen myötä. 

Liitteen tyypillä ei ole väliä, vaan kaikki liitteet toimivat sekä verkko-, sähköposti- että paperilaskujen kanssa. Elementti voidaan jättää antamatta.

Vanha ohjeistus alla suluissa.
(Lähetetäänkö liite verkkolaskun mukana vai esim. tulostuspalvelun kautta. Oletuksena käytetään pdf, jos attribuuttia ei anneta.)

pdf
4printbydefaultKokonaisluku0...1Merkitäänkö liitteet automaattisesti tulostukseen; 1= true, 0=false
Koskee vain paperisena lähetettäviä laskuja.

HUOM:

Ei saa antaa, jos annettu liitteen datan tyyppi on finvoice. Tällöin hylkää pyynnön.

 1
2customtagsAggregaatti0...1
3tagAggregaatti1...n

4tagnameMerkkjono1Asiakkaan lisätietokentän nimi NetvisorissaLisätietokenttä 1
4tagvalueMerkkijono1Lisätietokentän arvoLisätieto
Attr.typeMerkkijono1Lisätietokentän tyyppi: float (valintalista), date (päivämäärä), text (teksti) tai enum (desimaaliluku)text

*1) Ei saa olla ristiriidassa alv-prosentin kanssa. Sallitut alv-koodit ja -tunnisteet löytyvät täältä.
Katsothan myös Arvonlisäveron käsittely ja ALV-tunnisteet

*2) Jos SalesInvoiceTaxHandlingType on eri kuin DomesticConstructionService asetetaan se kuitenkin arvoon domesticconstructionservice jos laskulla on yksikin rivi jonka verokoodi on Construction_Service_Sales. Laskun kaikki rivit pitää olla samalla verokoodilla.

*3) Myyntilaskun tuonnin yhteydessä aineistoon voidaan kirjoittaa lisäksi erilliset tositerivit mikäli laskusta halutaan muodostettavan tosite integraation kautta manuaalisesti. Järjestelmä kunnioittaa aineistossa käyttäjän antamia tositerivejä ja ei muodosta tositetta automaattisesti mikäli nämä rivit on annettu. Laskun tositerivit vastaavat kirjanpitoaineistotuonnin tositerivejä. HUOM! Tilauksille ei voi tuoda tositetta.

*4) Jaksotustositteelle tulee automaattisesti sama laskentakohdetieto, joka on annettu myyntilaskuriveille.

Muutoshistoria

PäivämääräMuutosKuvaus
2.4.2024Uuden elementin lisäys
Myyntilaskun tuonnin yhteydessä on nyt mahdollista tuoda tositteen seurantakohde accountdimension-elementissä.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.