Resurssi: getsalesinvoice.nv tai getorder.nv

HTTP-metodi: GET

Myyntilaskun tietojen noutoa ennen on noudettava myyntilaskulista, josta poimitaan myyntilaskun tunniste. Tunnisteen avulla voidaan noutaa tarkemmat tiedot yhdestä myyntilaskusta kerrallaan. Jos lasku- tai kommenttirivien järjestystä on muokattu Netvisorin käyttöliittymästä, rajapinta säilyttää käyttäjän asettaman järjestyksen.

Samaa resurssia voidaan käyttää myyntitilauksen noutamiseen. Noudattaa samaa rakennetta ja käytettävissä on samat parametrit.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
netvisorkey1Haettavan laskun Netvisor tunnus (Huom. ei pakollinen jos annetaan parametrille netvisorkeylist arvo; vaihtoehtoinen parametri netvisorkeylist:in kanssa)165
pdfimage0...1Jos ei anneta parametria, tekee saman kuin jos antaa pdfimage=lastsentprintservice
lastsentprintservice
palauttaa mahdollisen tulostuspalveluun lähetetyn pdf:n LastSentInvoicePDFBase64Data-kentässä
pdf
palauttaa laskun kuvan pdf-muodossa LastSentInvoicePDFBase64Data-kentässä
nopdf
ei palauta mitään
pdf
showprocesshistory0...1Palauttaa myyntilaskullakin näkyvän tulostus/lähetyshistoriatiedon ProcessHistory-elementissä1
includeattachments0...1Palauttaa kaikki laskun liitteet Base64-enkoodattuna1
showcommentlines0...1Palauttaa InvoiceLine aggregaatin sisään laskun kommenttirivit1
netvisorkeylist0...1Palauttaa yhdessä pyynnössä täydet tiedot kaikista halutuista laskuista, max. 500 ID:tä (Huom. vaihtoehtoinen parametrin netvisorkey kanssa, vain toinen annetaan). *Kts. alta miten vastaus eroaa tällä parametrilla muista1,2,3
includedocuments0...1Palauttaa myyntilaskua noudettaessa laskulle liittyvät tilaukset. Palauttaa myyntitilausta noudettaessa tilaukselle liittyvät laskut1

Esimerkki: getsalesinvoice.nv?netvisorkey=1234&pdfimage=pdf&showprocesshistory=1
Esimerkki: getorder.nv?netvisorkey=1234&pdfimage=pdf&showprocesshistory=1

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1SalesInvoiceAggregaatti  
2SalesInvoiceNetvisorKeyMerkkijono1Laskun Netvisor ID
1234 
2SalesInvoiceNumberMerkkijonoLaskun numero 
2SalesInvoiceDatePäivämääräLaskun päivämäärä2021-01-27
Attr.formatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceEventDatePäivämäärä1Laskun kirjauspäivä2021-02-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceValueDatePäivämäärä 1 Laskun arvopäivä (palautuu tilaukselle tyhjänä)2021-01-27
Attr.formatMerkkijono 1 Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceDeliveryDatePäivämääräLaskun toimituspäivämäärä2021-01-27
Attr.formatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceDueDatePäivämäärä1Laskun eräpäivä2021-01-27
Attr.formatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceReferencenumberMerkkijonoLaskun viitenumero7659221
2SalesInvoiceAmountNumeerinenLaskun loppusumma euroissa124,50 
Attr.iso4217currencycodeMerkkijono0...1Laskun valuuttaUSD
Attr.currencyrateNumeerinen0...1Valuutan vaihtokurssi0,91 
2ForeignCurrencyAmountNumeerinen0...1Valuuttasumma113,29
2SalesInvoiceCollectionCostNumeerinen
Perintäkulut10,00
2SellerIdentifierMerkkijono1Myyjän tunniste (nimi)Matti Meikäläinen
Attr.typeMerkkijonoMyyjän tunnisteen tyyppi, aina name (myyjän nimi)name
2InvoiceStatusMerkkijono1Laskun/tilauksen tilaMaksettu
Attr.statusMerkkijono1Laskun/tilauksen tilakoodi.
Laskulla: open, paid, unsent, overdue, reminded, requested, collected, creditloss tai rejected. 
Tilauksella: archived, undelivered, delivered tai billed
paid
2InvoiceVoucherMerkkijono0...1Tositenumero.
Jos tositetta ei ole, tietoa ei palaudu lainkaan.
27
Attr.NetvisorKeyMerkkijono1Tositteen Netvisor ID2001
2SalesInvoiceFreeTextBeforeLinesMerkkijonoVapaa teksti ennen laskurivejä 
2SalesInvoiceFreeTextAfterLinesMerkkijonoVapaa teksti laskurivien jälkeen 
2SalesInvoiceOurReferenceMerkkijonoViitteemme 
2SalesInvoiceYourReferenceMerkkijonoViitteenne 
2SalesInvoicePrivateCommentMerkkijonoLaskulla näkymätön kommentti 
2SalesInvoiceAgreementIdentifierMerkkijono1Sopimustunnus 
2InvoicingCustomerCodeMerkkijono1Laskutettavan asiakkaan asiakaskoodi12
2InvoicingCustomerNameMerkkijonoLaskutettavan asiakkaan nimiVisma Solutions Oy
2InvoicingCustomerNameExtensionMerkkijono1Laskutettavan asiakkaan nimen jatkotieto Netvisor
2InvoicingCustomerNetvisorKeyMerkkijono1Laskutettavan asiakkaan NetvisorID 123
2InvoicingCustomerOrganizationIdentifierMerkkijono1Laskutettavan asiakkaan Y-tunnusMikäli asiakas on henkilöasiakas, ei kentän tietoa palauteta.
2InvoicingCustomerAddresslineMerkkijonoLaskutettavan asiakkaan osoitePL 316
2InvoicingCustomerAdditionalAddressLineMerkkijono1Laskutettavan asiakkaan osoitteen jatkotieto 
2InvoicingCustomerPostnumberMerkkijonoLaskutettavan asiakkaan postinumero50123 
2InvoicingCustomerTownMerkkijonoLaskutettavan asiakkaan kaupunkiLappeenranta 
2InvoicingCustomerCountryCodeMerkkijonoLaskutettavan asiakkaan maakoodiFINLAND 
2MatchPartialPaymentsByDefaultMerkkijono1Kyllä tai EiKyllä
2DeliveryAddressNameMerkkijono1Toimitusosoitteen nimi 
2DeliveryAddressLineMerkkijonoToimitusosoitteen osoite 
2DeliveryAddressPostnumberMerkkijonoToimitusosoitteen postinumero 
2DeliveryAddressTownMerkkijonoToimitusosoitteen kaupunki 
2DeliveryAddressCountryCodeMerkkijonoToimitusosoitteen maakoodi 
2DeliveryMethodMerkkijonoToimitustapaViedään 
2DeliveryTermMerkkijonoToimitusehtoVapaasti toimittajalla 
2PaymentTermNetDaysMerkkijonoMaksuehto päivät.
Jos laskun maksuehto on eräpäivä, palautetaan tyhjänä elementtinä
11 
2PaymentTermCashDiscountDaysMerkkijono Käteisale päivät.
Jos laskun maksuehto on eräpäivä, palautetaan tyhjänä elementtinä
2PaymentTermCashDiscountMerkkijono Käteisale määrä.
Jos laskun maksuehto on eräpäivä, palautetaan tyhjänä elementtinä 
10 
Attr.typeMerkkijono1Käteisale määrän tyyppi, aina percentagepercentage
2WaybillidentifierMerkkijono1Rahtikirjan numero033000050143
2DeliveryToCustomerDateMerkkijono0...1Tilauksen toimitus asiakkaalla, päivämäärä2021-1-27
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän tyyppi, aina ansiansi
2DeliveryToCustomerWeekMerkkijono0...1Tilauksen toimitus asiakkaalla, viikko42/2020
2TaxHandlingClauseMerkkijono1Myyntilaskun verotekstiAVL 8 c §, käännetty verovelvollisuus
Attr.NetvisorKeyMerkkijono1Verotekstin NetvisorID14
2DeliveryOfficeIdentifier
1

2ContactPersonNetvisorKeyNumeerinen0...1Yhteyshenkilön NetvisorID123
2ContactPersonFirstNameMerkkijono0...1Yhteyshenkilön etunimiMatti
2ContactPersonLastNameMerkkijono0...1Yhteyshenkilön sukunimiMeikäläinen
2ContactPersonPhoneNumberNumeerinen0...1Yhteyshenkilön puhelinnumero050-1234567
2ContactPersonEmailMerkkijono0...1Yhteyshenkilön sähköpostiosoitematti.meikalainen@firma.fi
2LastSentInvoicePDFBase64DataBase640...1Edellisen lähetetyn laskun PDF tieto S89O3Ly1Lr59NB
2CreditedInvoiceNetvisorKey
Numeerinen0...1Hyvitetyn laskun Netvisorkey27
2InvoiceLinesAggregaatti 1  
3InvoiceLineAggregaatti   
4SalesInvoiceProductLineAggregaatti 0...n  
5NetvisorKeyMerkkijono1Laskurivin ID17536
5ProductIdentifierMerkkijonoTuotekoodiTEMP1
Attr.typeMerkkijonoTuotteen tunnisteen tyyppi, aina customercustomer
5ProductNameMerkkijonoTuotteen nimiEsimerkkituote
5ProductNetvisorKeyMerkkijono1Tuotteen Netvisor ID 
5ProductUnitPriceNumeerinenTuotteen yksikköhinta7,00
5ProductPurchasePriceNumeerinen1Tuotteen hankitahinta 
5ProductVatPercentageMerkkijonoTuotteen veroprosentti24
Attr.VatCodeMerkkijonoVerokoodiKOMY 
5ProductPrimaryEanCodeMerkkijono1Ensisijainen EAN-koodi
5ProductSecondaryEanCodeMerkkijono1Toissijainen EAN-koodi
5SalesInvoiceProductLineQuantityNumeerinenTuotteen määrä
5SalesInvoiceProductLineUnitMerkkijono1Tuotteen yksikkökpl
5SalesInvoiceProductLineDeliveryDatePäivämäärä0...1Myyntitilausrivin toimituspäivä2021-04-16
5SalesInvoiceProductLineDiscountPercentageNumeerinen Alennusprosentti
5SalesInvoiceProductLineFreeTextMerkkijonoVapaateksti tuoterivillä (riviselite) 
5SalesInvoiceProductLineVatSumNumeerinenRivin verosumma kahdella desimaalilla1,68 
5SalesInvoiceProductLinesumNumeerinenRivin summa kahdella desimaalilla8,68 
5SalesInvoiceProductLineInventoryIDNumeerinen0...1Tuotteen varaston ID1
5SalesInvoiceProductLineInventoryNameMerkkijono0...1Tuotteen varaston nimiEsimerkkivarasto
5AccountingAccountSuggestionNumeerinenTiliöintiehdotus, tilin NetvisorID551 
5AccountingAccountSuggestionAccountNumberNumeerinen1Tiliöintiehdotuksen tilinumero
5dimensionMerkkijono0..n  
6dimensionnameMerkkijono1Laskentakohde otsikko
Kustannuspaikka
6dimensionitemMerkkijono1LaskentakohdeHelsinki
5ProvisionPercentageNumeerinen1Laskurivin provisioprosentti12
4SalesInvoiceCommentLineAggregaatti0...n  
5CommentMerkkijono1KommenttitekstiLaskun kommentti
3SalesInvoiceAttachmentsAggregaatti0...1  
4SalesinvoiceAttachmentAggregaatti1...n  
5mimetypeMerkkijono1Sisällön tiedostomuotoimage/jpeg
5attachmentdescriptionMerkkijono1Liitteen kuvaus 
5filenameMerkkijono1Tiedoston nimiEsimerkki_kuva.jpg
5documentdataBase641Liite Base64-enkoodattunaS89O3Ly1Lr59NBS89
3documentsAggregaatti1Laskuun/tilaukseen liittyvät tilaukset/laskut 
4salesorderAggregaatti1...nHuom. jos noudetaan tilausta, on elementin nimi salesinvoice 
5netvisorkeyNumeerinen1Laskuun liittyvän tilauksen Netvisor ID /
Tilaukseen liittyvän laskun Netvisor ID
12345
4ordernumberNumeerinen1Laskuun liittyvän tilauksen tilausnumero /
Tilaukseen liittyvän laskun laskunumero

Huom. jos noudetaan tilausta, on elementin nimi invoicenumber
1001

*Mikäli käytetään parametria netvisorkeylist ja vastaus palauttaa enemmän kuin yhden myyntilaskun, vastaukseen tulee yksi SalesInvoices aggregaatti lisää, muutoin vastaus noudattaa samaa mallia:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1

1SalesInvoicesAggregaatti1

2SalesInvoiceAggregaatti1..n

3SalesInvoiceNetvisorKeyMerkkijono1Laskun Netvisor ID1234


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.