eScan
eScan -veloitukset muodostuvat laskulle Visma Scanner -mobiilisovelluksen, eScan -sähköpostituonnin tai eTaskun kautta tuoduista kuiteista tai tositteista. Veloitus on transaktiokohtainen (katso voimassa oleva hinta hinnastostamme), ellei tuontia tekevällä käyttäjällä ole Matka- ja kululaskut -palvelua käytössään. Siinä tapauksessa veloitus kuuluu Matka- ja kululaskujen kuukausiveloitukseen. Huomaathan, että mikäli Matka- ja kululaskut -palvelu kytketään kesken kuukautta päälle, sitä ennen tehdyt eScan-tapahtumat veloitetaan vielä transaktioperusteisesti.

Tehtyjä eScan -tapahtumia pääsee tarkastella Netvisorin Laajennokset - eScan-aineiston käsittely -näkymästä.


Maksu
Maksutapahtuman veloitus muodostuu pankkiin lähetetyistä maksuista, eli ostolaskujen maksuista ja tilisiirroista. Maksut eivät sisällä palkkojen maksua, joissa tuotteena on toistuvaissuoritus. Ulkomaisista maksuista muodostuu oma veloituksensa.


Matka- ja kululaskut
Käyttäjäkohtainen veloitus Matka- ja kululaskupalvelusta syntyy, mikäli palvelu on aktivoitu Storesta, ja lisäksi täpätty palkansaajalle päälle. Tämän lisäksi kyseisen palkansaajan on täytynyt käyttää palvelua laskutettavan kuukauden aikana. Palvelusta ei siis veloiteta automaattisesti. 

Transaktio muodostuu, kun matkalaskulle luodaan uusi tapahtumarivi, eli matkalaskun otsikon luomisesta ei vielä veloiteta. Kun matkalaskulle lisätään rivejä esim. kesäkuussa sekä heinäkuussa muodostuu tästä kummankin kuun laskuille veloitus. Olemassaolevan matkalaskun rivin muokkauksesta ei nouse veloitusta. Matkalaskun kuittaamisesta, hyväksymisestä tai maksamisesta ei muodostu veloitusta. 

Mikäli osio aktivoidaan päälle kesken kuukauden, veloitetaan aktivointipäivään asti eScanilla tuoduista kuiteista transaktiomaksu sekä matka- ja kululaskupalvelun veloitus koko kuukauden osalta. 

Saatte halutessanne selvitettyä, mistä käyttäjistä on noussut veloitus laskulle: 
Palkat --> Palkansaajalistaus --> Näytä sarakkeet --> Käyttöoikeudet --> Matkat --> Päivitä näkymä --> näette         Matkat-sarakkeessa, kenellä palvelu on käytössä ja kenellä ei. 

Kuka matkalaskun on tehnyt ja maksettujen matkalaskujen haku: 
Matkat --> Avoimet matka- ja kululaskut --> Tarkennettu haku --> Laita haluttu pvm väli --> laita täppä kohtaan      "Näytä maksetut", jätä tyhjäksi kohdat "Hakusana" sekä "Palkansaaja" --> Hae

Palkanlaskentapalvelu
Palkanlaskentapalvelun veloitusperuste on käyttäjäkohtainen, eli veloitus nousee laskulle, mikäli palvelu on asetettu päälle palkansaajalle. Pelkkä Palkat-osion päälle kytkeminen Netvisor Storessa ei aiheuta veloitusta. Mikäli palvelut ovat päällä, nousee laskulle silloin palkanlaskennan veloitus, vaikka palkkalaskelmaa ei olisi muodostettu. Tämän vuoksi palvelut kannattaa sulkea niiltä henkilöiltä, joille ei ole tarvetta palkkoja laskea. 

Voit tarkastella palkanlaskennan päälläoloa, mikäli sinulla on P-oikeudet tai palkanlaskennan kaikki toimintokohtaiset oikeudet. Voit tarkastella palkansaajalistauksessa palveluiden päällä oloa ottamalla sarakkeisiin näkyville käyttöoikeudet ja sieltä kohdan "Palkat". Tarkastathan myös sellaiset palkansaajat joilla ei ole voimassaolevaa työsuhdetta. Jos tällaisilä palkansaajilla on palvelu päällä, myös heistä tulee veloitus. Nämä saa näkyviin palkansaajalistauksesssa painikkeen "Näytä listauksessa" alta.

Mikäli suljet palkanlaskentapalveluja palkansaajien takaa, sulkeutuu palvelu ja päättyy veloitusperuste kuluvan kuukauden loppuun.
Tarkemmat tiedot ja ohjeet palkansaajien palveluiden hallintaan löytyy täältä

PDF-eKirje
Pdf-eKirje -tulostuspalvelun veloitukset sisältää mm. lähetetyt myyntilaskut, toimittajakirjeet sekä palkkalaskelmat. 

PDF-eKirje lisäsivu 
Pdf-ekirje lisäsivun veloitus muodostuu silloin, kun lähetettyjä sivuja on enemmän kuin yksi. Lisäsivut veloitetaan siis erikseen.

Saldohaku
Saldohaku veloitetaan, kun asiakas pyytää erikseen pankkitilille saldon Netvisorissa käyttämällä "Päivitä saldo" -toimintoa.

Tekstiviesti
Tekstiviestiveloituksia voi muodostua sähköisen allekirjoituksen mukana lähetetystä tekstiviestistä, työajansyöttölinkin vahvistuksesta joka lähetetään tekstiviestillä (yksittäisen turvalinkin lähettäminen sekä erillinen "lähetä tekstiviesti"-toiminto), tai ostolaskujen muistutusviestien todennustekstiviesteistä.

Tiliote 
Tilioteveloitus muodostuu, kun pankki toimittaa maksuliikennesopimuksen mukaisesti tiliotteen Netvisoriin. Tiliotteet löytyvät Netvisorissa Taloushallinto-osion alta.


Toistuvaissuoritus
Kun Netvisorista maksetaan palkkoja, nousevat nämä transaktiot laskulle ”Toistuvaissuorituksen” nimellä. Toistuvaissuoritus eroaa tavallisesta maksusta siten, että kun maksu tehdään Palkkalaskelmat-osion kautta toistuvaissuorituksena, maksut lähtevät pankkiin ajastetusti, eli ovat perillä palkansaajan tilillä aineistoon määriteltynä Palkanmaksupäivänä. Muiden osioiden kautta tehdyt maksut lähtevät pankkiin tilisiirtoina eli ovat perillä 1-3 pankkipäivän kuluttua Eräpäivästä. 


Transaktiopohjaiset osto- ja myyntilaskut
Transaktiopohjaisten myynti- ja ostolaskujen veloitus nousee laskulle siinä kohtaa, kun laskuille muodostuu tosite. Tämän takia luku saattaa poiketa siitä, millä päivämäärillä ostolaskuja ostolaskulistauksessa tai tositelistauksessa on. Ostolaskujen kohdalla tosite muodostuu, kun se on asiatarkastettu ja tiliöity. Myyntilaskuissa taas siinä kohtaa, kun lasku lähetetään.

Basic-paketissa myynti- ja ostolaskuista tulee aina sekä transaktiopohjainen veloitus että lisäksi vastaanotto- tai lähetyskanavan mukainen veloitus. Muissa paketeissa tulee vain vastaanotto- tai lähetyskanavan mukaiset veloitukset. 

Verkkolaskun vastaanotto
Verkkolaskun vastaanoton veloitus muodostuu laskulle silloin, kun laskutuskauden aikana yrityksen Netvisoriin on saapunut verkkolaskuja.

Viitesuoritus
Kun pankki toimittaa konekieliset viitesuoritukset Netvisoriin, muodostuu tästä tapahtumaveloitus. Viitesuoritusten veloitukset muodostuvat siis pankkitilillä näkyvistä viitesiirto-suorituksista.

Tulorekisteri-ilmoitus
Laskuttavia tulorekisteri-ilmoitusten transaktioita ovat:

  • Palkkatietoilmoitus palkkalaskelmasta
  • Palkkatietoilmoitus matkalaskusta
  • Palkkatietoilmoitus palkkaennakosta
  • Palkkatietoilmoitus Kansainvälisestä tilanteesta
  • Erillisilmoitus

Vain uusista ilmoituksista veloitetaan transaktiomaksu. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.