Kirjanpidon raportointi löytyy Taloushallinnon alta kohdasta Raportointi ja seuranta.

Oikeudet nähdä raportit

Jotta käyttäjä näkee kirjanpidon raportit, pitää kirjanpidon toimintokohtaisissa oikeuksissa olla vähintään lukuoikeudet kohtiin "Perusraportointi", "Kirjanpidon perustoiminnot" ja "Kirjanpidon raporttihakuehdot" (kuva alla). 

Raportit näkyvät suoraan "Yrityskäyttäjä" tai "Kaikki oikeudet" -profiililla.

Näillä saa raportin auki ja tositteen avattua, muttei saa tehtyä muutoksia siihen. Mikäli tositetta ei saa avata, ei annata lukuoikeutta kirjanpidon perustoimintoihin.

Kirjanpidon raportit -valinnasta avautuu näkymä, jossa valitaan haluttu raporttimuoto ja täytetään raporttiin haluttujen tietojen rajaukset ja hakuehdot. Kaikista raporteista on porautuminen aina tapahtumatasoon asti.

Raportit:

 • Tositeselailu (raportilla myös valinta, josta voi rajata vain erottavat tositteet)
 • Pääkirja (luettelo kirjanpidon tapahtumista asiajärjestyksessä)
 • Päiväkirja (luettelo kirjanpidon tapahtumista aikajärjestyksessä)
 • Tuloslaskelma (muutos-, budjetti- ja liikevaihtovertailu)
 • Tuloslaskelma muuttuvin kuluin (edellyttää tilien luomista välille 4500-4999, ks. alla)
 • Tuloslaskelma, liikevaihtovertailu
 • Tuloslaskelma, kuukausittain
 • Tuloslaskelma, konsernivertailu (edellyttää Konserni- ja ketjuraportointi lisäpalvelua. Raportti pitää ottaa eliminointiyhtiöstä. Vaatii KH -oikeudet ja oikeudet kaikkiin konsernin yrityksiin.)
 • Tase
 • Tase, konsernivertailu (edellyttää Konserni- ja ketjuraportointi lisäpalvelua. Raportti pitää ottaa eliminointiyhtiöstä. Vaatii KH -oikeudet ja oikeudet kaikkiin konsernin yrityksiin.)
 • Tilisaldot
 • Liitetietoraportti. Näyttää tilinpäätökseen tehdyt liitetietotositteet.
 • Tapahtumatilasto

Painamalla Näytä raportti -painiketta muodostetaan valittu raportti. Jos raportti halutaan tulostaa selaimella, painetaan ylhäällä olevaa printterin kuvaketta, joka muodostaa sivusta tulostettavan version.

Valinta kohdassa "Näytä raportti vuoden 2016 kirjanpitolain muodossa" jättää raportilta pois satunaiset erät ja näyttää niiden tilien saldot siinä kohdassa mihin satunaiset erät on linkitetty 2016 asetuksissa. Mikäli halutaan katsoa aiempien vuosien raportteja, joihin satunaiset erät kuuluvat, täytyy täppä ottaa kohdasta pois, jolloin linkityksiä ei tehdä vaan satunaiset erät näkyvät normaalisti.

Kirjanpidon raporteista otettuna tietyt raportit, kuten tase ja tuloslaskelma, eivät aina ole sisällöltään tai ulkoasultaan sopivia esimerkiksi ulkopuolisen luettavaksi, tai halutaan nähdä tilinpäätös tietylle aikavälille. Esimerkiksi tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase on mahdollista saada tilinpäätöksen kautta (Taloushallinto > Tilinpäätös) siistissä muodossa halutulle aikavälille asettamalla kyseinen aikaväli Aktiiviseksi kaudeksi. Dokumentit saa auki klikkaamalla dokumenttia ja avautuva dokumentti on mahdollista tallentaa tai tulostaa.

Konserniraportointiin on tehty muutoksia, muutoksista löytyy tiedote Communitystä.

Muuttuvien kulujen raportointi
Muuttuville kuluille voidaan haluttaessa luoda omia tilejä tililuetteloon. Niille voi käyttää samoja tiliryhmiä kuin kiinteille kuluille. Kun tilinumero on välillä 4500-4999, eriytetään näiden tilien tapahtumat raportilla Tuloslaskelma muuttuvin kuluin.

Raportin muoto: Valitaan haluttu raportti.

Tilikausi: Voidaan valita haluttu tilikausi tai hakea arvo käsin halutulta ajalta.

Tositelaji: Voidaan hakea vain tietyn tositelajin tositteita. Oletuksena haetaan kaikkia.

Tilinumeroväli: Voidaan antaa haluttu tilinumeroväli tai vaikkapa vain yhden tilin väli, josta tietoa haetaan.

Tositenumeroväli: Valitaan miltä tositenumeroväliltä tieto haetaan.

Kohdeotsikot: Voidaan valita haluttu laskentakohde, josta tietoa haetaan. Vihreästä + painikkeesta saa useamman laskentakohteen hakuun.

Selite: Voidaan hakea esim. tositteita, joilla on haluttu selite.

Summa: Voidaan hakea halutulla summalla tai summavälillä.

ALV-Kanta: Voidaan hakea halutulla alv prosentilla tai koodilla tapahtumia.

Raportin kieli: Valintana on Suomi, Englanti ja Ruotsi. Raportti saadaan halutulla kielellä.

Näytä erottavat tositteet: Haetaan vain tositteet, joiden debet / kredit kirjaus ei täsmää.

Näytä mitätöidyt tositteet: Kun tämä valitaan hakuun, tulee myös mitätöidyt tositteet mukaan.

Vie tulostettavaan muotoon: Tuo suoraan näkymään, josta raportin voi tulostaa.

 

Pikalinkki

Raportista voi muodostaa pikalinkin, joka näkyy Netvisorin etusivulla. Mikäli omaat yritykseen käyttäjähallitsija -oikeudet, voit asettaa pikalinkin näkyviin myös muille käyttäjille. Listasta valitaan halutut käyttäjät painamalla ctrl -nappi pohjaan ja valitsemalla halutut käyttäjät. 

Mikäli halutaan, että käyttäjä näkee vain pikalinkin, muttei näe mitään muita tietoja Netvisorista pitää oikeudet laittaa seuraavasti:

Tehdään toimintokohtaiset oikeudet. Oikeuksiin pitää laittaa muihin kohtiin ei oikeutta, paitsi kohtaan kirjanpidon perusraportointiin lukuoikeus. Tällöin näkee käyttäjälle tehdyn pikalinkin sekä kirjanpidon, että kohdelaskennan puolelta.

Tällöin pääsee arvoista porautumaan, että näkee tositteen numeron, mutta tositetta ei voi aukaista, ellei anna lisää oikeuksia (Tositteen avaaminen vaatii lukuoikeuden kirjanpidon perustoimintoihin, tällöin kuitenkin näkee jo muutakin kirjanpidon puolelta kyseisestä yrityksestä. Tällöin hän näkee avoimet saatavat ja avoimet ostovelat, näkee osan kirjanpidon asetuksista, muttei pääse muuttamaan niitä. Näkee myös laskentakohteet ja mahdolliset rakennusalan ilmoitukset. Käyttäjä ei kuitenkaan pääse itse tekemään tai näkemään muita kirjanpidon raportteja). 


Listasta valitaan halutut käyttäjät painamalla ctrl -nappi pohjaan ja valitsemalla halutut käyttäjät.


Pikalinkin voi poistaa raportin luoja raportointinäkymässä.

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.