SISÄLTÖ

Kirjanpidon raportointi löytyy Taloushallinnon alta kohdasta Raportointi ja seuranta.

Oikeudet nähdä raportit

Jotta käyttäjä näkee kirjanpidon raportit, pitää kirjanpidon toimintokohtaisissa oikeuksissa olla vähintään lukuoikeudet kohtiin "Perusraportointi", "Kirjanpidon perustoiminnot" ja "Kirjanpidon raporttihakuehdot" (kuva alla). 

Raportit näkyvät suoraan "Yrityskäyttäjä" tai "Kaikki oikeudet" -profiililla.

Näillä saa raportin auki ja tositteen avattua, muttei saa tehtyä muutoksia siihen. Mikäli tositetta ei saa avata, ei anneta lukuoikeutta kirjanpidon perustoimintoihin.

Kirjanpidon raportit -valinnasta avautuu näkymä, jossa valitaan haluttu raporttimuoto ja täytetään raporttiin haluttujen tietojen rajaukset ja hakuehdot. Kaikista raporteista on porautuminen aina tapahtumatasoon asti.

Raportit:

 • Tositeselailu (raportilla myös valinta, josta voi rajata vain erottavat tositteet)
 • Pääkirja (luettelo kirjanpidon tapahtumista asiajärjestyksessä)
 • Päiväkirja (luettelo kirjanpidon tapahtumista aikajärjestyksessä)
 • Tuloslaskelma
 • Tuloslaskelma muuttuvin kuluin (edellyttää tilien luomista välille 4500-4999, ks. alla). Tämä raportti tulee näkyviin vain perustililuettelolla. Toimii yhtiömuodoilla: osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, toiminimi, osuuskunta ja kiinteistöosakeyhtiö.
 • Tuloslaskelma, kuukausittain
 • Tuloslaskelma, budjettivertailu (HUOM! Tämä raportti ei ole käytettävissä uudessa Controllerissa luodun budjetin kanssa, lisätietoja tämän raportointiin: Uusi Controller - Raportit)
 • Tuloslaskelma, konsernivertailu (edellyttää Konserni- ja ketjuraportointi lisäpalvelua. Raportti pitää ottaa eliminointiyhtiöstä. Vaatii KP -oikeudet ja oikeudet kaikkiin konsernin yrityksiin.)
 • Tase
 • Tase, konsernivertailu (edellyttää Konserni- ja ketjuraportointi lisäpalvelua. Raportti pitää ottaa eliminointiyhtiöstä. Vaatii KP -oikeudet ja oikeudet kaikkiin konsernin yrityksiin.)
 • Tilisaldot
 • Liitetietoraportti. Näyttää tilinpäätökseen tehdyt liitetietotositteet.
 • Tapahtumatilasto
 • Käyttäjä näkee listauksessa myös käyttäjälle luodut pikalinkit

Vanhat raportit 'Tuloslaskelma, muutosvertailu' sekä 'Tuloslaskelma, liikevaihtovertailu' on yhdistetty Netvisorissa yhdeksi raportiksi. Nämä löytyvät kirjanpidon raporttien luettelosta nimellä 'Tuloslaskelma'. Kun uusi raportti 'Tuloslaskelma' on valittu, voitte valita lisävalinnoista halutut sarakkeet näkyviin tuloslaskelmaraporttiin. Tuloslaskelmaan edellisen tilikauden luvut saa vertailutiedoksi, kun valitaan "Näytä muutosvertailu". Taseen muutosvertailun näkee Taloushallinto > Tilinpäätös ja asetetaan vertailujakso:

Lisätietoja raportin uudistuksista:  Uusi tuloslaskelmaraportti


Raportin hakuehdot:

Raportit ja pikalinkit: Valitaan haluttu raportti.

Tilikausi/Päivämääräväli: Voidaan valita haluttu tilikausi tai hakea arvo käsin halutulta ajalta.

Tositelaji: Voidaan hakea vain tietyn tositelajin tositteita. Oletuksena haetaan kaikkia.

Tilinumeroväli: Voidaan antaa haluttu tilinumeroväli tai vaikkapa vain yhden tilin väli, josta tietoa haetaan.

Tositenumerot: Valitaan miltä tositenumeroväliltä tieto haetaan.

Tili: Tilin hakukentässä voidaan hakea tilinumerolla tai tilin nimellä. Mikäli hakutulokseksi tulee vain yksi tili, voidaan se valita siirtymällä kentästä pois Tab -näppäimellä tai valitsemalla se erikseen alasvetovalikosta. 

Tilinumeroväli: Tilinumerovälillä voidaan hakea myös tilinumeroväliä niin, että rajauksessa käytettävää tiliä ei ole yrityksessä käytössä. Mikäli käytössä on esimerkiksi 5- ja 6-numeroisia tilejä, tulee tässä tapauksessa huomioida ettei tilinumerorajaus katso 5- tai 6-numeroista tiliä numeerisesti suurempana kuin vastaavan tiliryhmän 4-numeroista tiliä. Eli rajaus tuo hakutulokset tililuettelosta tilin neljän ensimmäisen tilinumeron perusteella. Esim. Jos rajataan tilinumeroväli 4000-4490, niin hakuehtoihin nousee myös ryhmässä esiintyvä 42001. Tästä johtuen 5- ja 6-numeroisia tilejä ei saa rajattua esim. tuloslaskelmaraportin ulkopuolelle.

Selite: Voidaan hakea esim. tositteita, joilla on haluttu selite.

Summa: Voidaan hakea halutulla summalla tai summavälillä.

ALV-Kanta: Voidaan hakea halutulla alv prosentilla tai koodilla tapahtumia.

Raportin kieli: Valintana on Suomi, Englanti ja Ruotsi. Raportti saadaan halutulla kielellä.

Näytä vain tositteet, joiden kirjauspäivä eroaa laskupäivästä: Voi hakea tositteet, joiden kirjauspäivä eroaa laskupäivästä.

Näytä erottavat tositteet: Haetaan vain tositteet, joiden debet / kredit kirjaus ei täsmää.

Näytä mitätöidyt tositteet: Kun tämä valitaan hakuun, tulee myös mitätöidyt tositteet mukaan.

Näytä nollasummaiset tilit: Näyttää raportilla tilit, joiden saldo on nolla.


Painamalla Hae -painiketta muodostetaan valittu raportti. Valinta kohdassa "Näytä raportti vuoden 2016 kirjanpitolain muodossa" jättää raportilta pois satunaiset erät ja näyttää niiden tilien saldot siinä kohdassa mihin satunaiset erät on linkitetty 2016 asetuksissa. Mikäli halutaan katsoa aiempien vuosien raportteja, joihin satunaiset erät kuuluvat, täytyy täppä ottaa kohdasta pois, jolloin linkityksiä ei tehdä vaan satunaiset erät näkyvät normaalisti.Kirjanpidon raporteista otettuna tietyt raportit, kuten tase ja tuloslaskelma, eivät aina ole sisällöltään tai ulkoasultaan sopivia esimerkiksi ulkopuolisen luettavaksi. Esimerkiksi välitilinpäätöstä tehdessä halutaan nähdä tilinpäätös tietylle aikavälille. Virallinen tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase on mahdollista saada tilinpäätöksen kautta (Taloushallinto > Tilinpäätös) siistissä muodossa halutulle aikavälille asettamalla kyseinen aikaväli Aktiiviseksi kaudeksi. Dokumentit saa auki klikkaamalla dokumenttia ja avautuva dokumentti on mahdollista tallentaa tai tulostaa.

Konserniraportointiin on tehty muutoksia, muutoksista löytyy tiedote Communitystä.


Muuttuvien kulujen raportointi

Muuttuville kuluille voidaan haluttaessa luoda omia tilejä tililuetteloon. Niille voi käyttää samoja tiliryhmiä kuin kiinteille kuluille. Kun tilinumero on välillä 4500-4999, eriytetään näiden tilien tapahtumat raportilla Tuloslaskelma muuttuvin kuluin.

Raportin hakuehdot saa sisennettyä tai laajennettua oikeassa reunassa olevasta nuolipainikkeesta. 


Laskentakohteet

Laskentakohteita voidaan valita samasta alasvetovalikosta kerralla useampia aina kunkin laskentakohdeotsikon alta.

Näytä piilotetut laskentakohteet: Tuo käyttäjälle esille myös piilotetut laskentakohteet.

Tuo kohdistamattomat -valinta: Tämä tuo näkyville sellaiset tapahtumat, joita ei ole kirjattu valitulle laskentakohteelle.

Raporttihaun valinnat

Hakuehtojen alaosassa on erilaisia valintoja liittyen raporttien hakemiseen:

Hae -painikkeesta raportit avataan hakuehtojen viereen. Huomiona kuitenkin, että osa raporteista avautuu edelleen aina uuteen välilehteen johtuen mm. siitä, että osa raporteista sisältää erilaisia toimintoja, jotka eivät toimisi teknisesti samaan ikkunaan avattaessa. Seuraavat raportit avautuvat aina uudelle välilehdelle: 

 • Tilisaldot 
 • Tuloslaskelma kuukausittain 
 • Liitetietotositteet ja 
 • Konserniraportit (tuloslaskelmat ja tase)

Raportit voidaan avata haluttaessa myös uuteen välilehteen painamalla Hae -painikkeen oikeassa reunassa olevaa nuolta. Myös tällöin hakuehdot kulkevat raportin mukana.


Raportti voidaan myös tulostaa suoraan hakuehdoista avaamatta sitä ensin näytölle painikkeesta "Vie hakuehdoista". 

Raporttikohtaiset toiminnot löytyvät kunkin raportin ylälaidasta. Esimerkiksi pääkirjan ja tositeselailun tallentaminen csv- ja pdf-tiedostona löytyy myös avatun raportin ylälaidasta. Raportti voidaan myös tulostaa tai tallentaa pikalinkiksi raportin toiminnoista.

Raporttihakuun tehdyt valinnat voidaan tyhjentää hakuehtojen alaosan “Tyhjennä” -painikkeesta. Tällöin hakuun palautuu oletusvalinnat

Pää- ja päiväkirja

Pää- ja päiväkirjoille on kaksi eri csv-tallennusvaihtoehtoa, ns. raporttimuotoinen ja koneluettava raportti. Raporttimuotoinen csv sisältää esimerkiksi pääkirjalla alkusaldot. Toinen csv-muoto soveltuu paremmin tiedon jatkojalostukseen ja tämä ns. koneluettava csv sisältää yhden tiedon yhdessä sarakkeessa ja summarivit on karsittu pois. Raporttimuotoisia csv-vaihtoehtoja on hyvä käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa raportilla on niin paljon tapahtumia, ettei raporttia saada pdf-muotoon.

Pikalinkki

Raportista voi muodostaa pikalinkin, joka näkyy Netvisorin etusivulla. Pikalinkin voi asettaa näkyviin myös muille käyttäjille, mikäli omaat yritykseen tilitoimiston pääkäyttäjäroolin (TPK), käyttäjähallitsija roolin (KH) tai kirjanpitäjän roolin (KP). Pikalinkit löytyvät raporttien kanssa samasta alasvetovalikosta.

Pikalinkin tallentaminen tehdään täyttämällä tarvittavat hakuehdot ja painamalla hakusivun alaosan valinnoista “Tallenna pikalinkki”. Pikalinkin voi tallentaa myös avaamalla ensin raportin ja käyttämällä raportilla olevaa toimintoa "Tallenna raportti pikalinkiksi".


Pikalinkkien hallinta -näkymässä näkyy kaikki sinulle luodut pikalinkit. Mikäli sinulla on yrityksessä tilitoimiston pääkäyttäjän rooli tai käyttäjähallitsija -rooli niin näet kaikki tehdyt pikalinkit. KP-roolilla näkee itse muille tehdyt pikalinkit. Hallintasivuilla voi poistaa pikalinkkejä edellä mainituilla rooleilla pikalinkin rivin päässä olevasta ruksi -painikkeesta (1). Pikalinkin nimestä voi myös avata kyseisen raportin(2).

Mikäli halutaan, että käyttäjä näkee vain pikalinkin, muttei näe mitään muita tietoja Netvisorista pitää oikeudet laittaa seuraavasti:

Tehdään toimintokohtaiset oikeudet. Oikeuksiin pitää laittaa muihin kohtiin ei oikeutta, paitsi kohtaan kirjanpidon perusraportointiin lukuoikeus.

Mikäli haluttua raporttia rajataan laskentakohteella, niin pikalinkki tulee rakentaa Kirjanpidon raporttien kautta, jotta käyttäjä ei pääse näkemään muita laskentakohdeotsikoita. Laskentakohderaportoinnin kautta rakennettu pikalinkki avaa myös muut laskentakohdeotsikot käyttäjälle näkyviin, sillä laskentakohderaportointi on rakennettu eritavalla, kuin kirjanpidon raportit.

Yllä mainituilla oikeuksilla käyttäjä pääsee porautumaan arvoista niin, että näkee tositteen numeron, mutta tositetta ei voi avata, ellei anna lisää oikeuksia (Tositteen avaaminen vaatii lukuoikeuden kirjanpidon perustoimintoihin, tällöin kuitenkin näkee jo muutakin kirjanpidon puolelta kyseisestä yrityksestä. Tällöin hän näkee avoimet saatavat ja avoimet ostovelat, näkee osan kirjanpidon asetuksista, muttei pääse muuttamaan niitä. Näkee myös laskentakohteet ja mahdolliset rakennusalan ilmoitukset. Käyttäjä ei kuitenkaan pääse itse tekemään tai näkemään muita kirjanpidon raportteja). 

 


Mikäli Excel ei näytä päivämääriä oikein esimerkiksi otettaessa pää tai päiväkirja raportti .csv -muodossa, niin ongelma voi johtua Windowsin asetuksista. Tällöin kannattaa tarkistaa alla oleva asetus ja korjata tämä.

 1. Avaa control panel (ohjauspaneeli)
 2. Clock and Region kohdasta Change date, time or number formats.
 3. Valitse Format alasvetovalikosta 'Finnish (Finland) ja tallenna näkymä.
 4. Avaa Excel uudestaan


 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.