Perustiedot
Numero
Nimi
Luonne
Yksikkö
Vaikuttaa lomaoikeuteen
Käytä liukuman laskennassa
Vaikuttaa työssäolotunteihin
Näytä kirjauslajin tiedot palkkalaskelmalla
Palkkamallikohtaiset kaavat
Tallentaminen
Käyttöoikeudet

 

Tässä ohjeessa kerrotaan sivusta, jossa voidaan tehdä uusi kirjauslaji tai muokata olemassa olevaa kirjauslajia.

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit


Kirjauslajien avulla voidaan määrittää työajan hallinnassa kirjattavat tiedot. Kirjauslajin säännöt ovat palkkamallikohtaisia. Esimerkiksi "Ylityö" -nimisellä kirjauslajilla voi ola erilainen laskentasääntö tuntipalkkalaisille ja kuukausipalkkalaiselle. Työajankirjauksessa laji näkyy kuitenkin otsikkotiedon mukaisesti saman nimisenä.

Uuden kirjauslajin saat lisättyä Luo uusi kirjauslaji -linkistä.

 

Perustiedot

Kirjauslajit näkyvät palkansaajalle "Työajan kirjaus" -näkymässä aakkos- ja numerojärjetyksessä kirjauslajin nimen perusteella.

Käytettyjä kirjauslajeja ei voi poistaa näkyvistä listauksesta. Ylimääräisille kirjauslajeille voidaan asettaa nimeen esimerkiksi "X", jotta ne putoavat listan viimeiseksi tai kirjauslajin nimeen voi antaa tiedoksi "EI KÄYTÖSSÄ".

 

Numero

Käytetään integraatioissa, jolloin kirjauslajin numero vastaa toisessa järjestelmässä olevan samankaltaisen kirjauslajin numeroaIntegraatiossa tuntitiedot voidaan tuoda toisesta järjestelmästä Netvisoriin joko älykkäällä Excelillä tai rajapinnan kautta.

 

Nimi

Kirjauslajin nimi (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). Kirjauslajin nimi näytetään valitun käyttöliittymän kielen mukaan, mikäli käännös on annettu.

 

Luonne

Kertoo kirjauslajin tyypin.

Kirjauslajit, joiden luonne on "Poissaolot" (eli muut kuin tuntikirjaukset) tulevat poissaoloraporteille. Lisäksi "Poissaolo"-luonne mahdollistaa massakirjaukset työajankirjauksen kohdassa "Lisää loma/poissaolo".

Muuten poissaolo käyttäytyy samalla tavalla kuin normaali tuntikirjaus. Muut kuin Tuntikirjaus -luonteiset kirjauslajit tulevat valittaviksi Lomakalenteriin poissaolotyypiksi.

Työaika > Lomat ja palkat > Lomakalenteri 

Tuntikirjaus

Tuntikirjaus on normaali kirjauslaji, jolle kirjataan tunteja

Isyys- ja äitiysloma

Isyys- ja äitiysloma eivät toistaiseksi sisällä erikoiskäsittelyä, mutta tulevat lomalistaan ja poissaoloihin näkyviin poissaoloina.

Vuosiloma

Vuosiloma -luonne vaikuttaa myös palkkalaskelmiin. Jos palkkajaksolla on Vuosiloma-luonteen kirjauksia, tuodaan kirjausten arvo palkkalaskelmalle Pidetyt ja maksettavat lomapäivät –kenttiin ehdotuksena, alla olevan kuvan mukaisesti.


 

Yksikkö

Yksikkönä voi olla tunti tai päivä.

Vuosilomat kirjataan aina kokonaisina vuosilomapäivinä Netvisorin resurssihallintaan (työajansyöttönäkymä). Vuosilomien osalta yksikkö tulee aina olla päivä, ei tunti.

 

Vaikuttaa lomaoikeuteen

Valinta vaikuttaa siihen, lasketaanko kirjauslaji mukaan, kun vertaillaan palkkamallin takana olevaa asetusta 14 päivää tai 35 tuntia. Vain tämän valinnan omaavat kirjauslajit lasketaan mukaan vertailuun.

 

Käytä liukuman laskennassa

Valinnalla voidaan valita vaikuttaako kirjauslaji liukumaan vai ei (lue lisää: Liukumat)

 

Vaikuttaa työssäolotunteihin

Kirjausaji vaikuttaa tällöin yhden työpäivän kokonaistuntimäärään.

Esimerkiksi jos yhdelle päivälle kirjataan normaalia tuntityötä yhteensä 12,5 tuntia klo 8-21 välille, joka sisältää klo 18-21 väliseltä ajalta iltalisää, joka ei vaikuta työpäivän kokonaistunteihin, jätetään iltalisän kirjauslajille valitematta, että se vaikuttaa työssäolotunteihin.

Jos iltalisä vaikuttaisi työssäolotunteihin, olisi maanantain työpäivä yhteensä 15,5h eikä 12,5h.

 

Näytä kirjauslajin tiedot palkkalaskelmalla

Valinta vaikuttaa siihen, tuodaanko kirjauslajin tiedot (nimi ja määrät) palkkalaskelman rivin selitteelle

Mikäli kirjauslaji halutaan saada näkyviin palkkalaskelmalle, tulee kirjauslajille muodostaa kohdepalkkalaji. Kirjauslajille kirjattu työaika näkyy kohdepalkkalajin nimellä palkkalaskelmalla. Lue lisää: Palkkalaskelmalla näkyvän kirjauslajin luominen.

 

 

Palkkamallikohtaiset kaavat

Palkkamallikohtaiset kaavat ovat listattuna perustietojen alla.

Palkan peruste

Valitaan, jos kirjauslajin perusteella tehdään tapahtuma palkkalaskelmalle

Kohdelaskennan peruste

Valitaan, jos käytössä on Laskentakohteet / Kustannuspaikat, johon tuntikirjaukset halutaan merkitä

Kerroin ja palkkalajikerroin

Palkkalajikertoimena toimivan a-hinnan kerroin.

Esim. Jos Palkkalajikertoimeksi valittu a-hinta halutaan maksaa kirjatuista tapahtumista yksinkertaisena, annetaan kertoimeksi 1. (esimerkiksi Normaali tuntityö)

Esim. Jos Palkkalajikertoimeksi valittu a-hinta halutaan maksaa kirjatuista tapahtumista kaksinkertaisena, annetaan kertoimeksi 2. (esimerkiksi Sunnuntaityö 200%)

Esim. Jos Palkkalajikertoimeksi valittu a-hinta halutaan maksaa kirjatuista tapahtumista 50%:sena, annetaan kertoimeksi 0,5. (esimerkiksi Ylityön korotusosa 50%)

Kohdepalkkalaji

Palkkamallilta löytyvä palkkalaji, jonka kohdalla tapahtuma halutaan näyttää palkkalaskelmalla

28.9.2017 tehty viikkopäivitys, jossa kirjauslajien hallintaa on muutettu niin, että jatkossa kirjauslajin kaavan kohdepalkkalajiksi voi valita vain sellaisen palkkalajin, jonka ryhmä on jokin seuraavista: Palkat ja lisät, Lomat ja poissaolot tai Verottomat kustannusten korvaukset.

 

Tallentaminen

Muista tallentaa muutokset. Tämä tapahtuu sivun alareunan tallennuspainikkeesta.

 

Valitse palkkamalli missä kirjauslaji on käytössä, ja  määrittele, onko kirjauslaji palkan peruste ja kohdelaskennan peruste.

 

 

Käyttöoikeudet

Kirjauslajien hallintaan tarvitaan palkanlaskennan toimintokohtaisissa oikeuksissa Kirjauslajien hallinta -kohtaan muokkausoikeudet. Palkanlaskennan profiilit, joissa on valmiina tarvittava oikeus: Kaikki oikeudet.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.