Tässä ohjeessa on esimerkkitilanne asuntoedun käsittelystä, jossa työnantaja perii työntekijän nettopalkasta edusta sen verotusarvoa vastaavan määrän.

HUOM! Ohjeen summat ovat vain esimerkkejä. Mikäli nettopalkasta vähennettävän edun arvo on pienempi kuin sen edun arvo, josta sivukuluja ei tule pidättää, tulee erotus käsitellä omalla palkkalajillaan, josta peritään sivukulut ja ennakonpidätys, jolla on sille kuuluva tulolajikohdistus. 

Katso tarkempi ohjeistus ja esimerkit tulorekisteristä palkkojen 400-sarjan tulolajeista.

Esimerkkinä tässä ohjeessa on asuntoetu. Luontoisedun arvo ilmoitetaan täysimääräisenä omalla tulolajillaan ja Muista luontoiseduista peritty korvaus-tulolajilla työntekijältä perityn omavastuuosuuden määrä.

Tätä varten luodaan kaksi uutta palkkalajia:

1) Asuntoetu, ei tyel, tvm

2) Asuntoedun raha-arvo vähennys

Uudet palkkalajit luodaan yrityskohtaisista palkkalajeista:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

1) Asuntoetu, ei tyel, tvm

Luontoisedun arvo ilmoitetaan täysimääräisenä omalla tulolajillaan, joka valitaan palkkalajin asetuksista. Lisää palkkalajille myös tiliöinnit (näihin ei oteta ohjeistuksessa kantaa).

2) Asuntoedun raha-arvo vähennys

Lisää palkkalajille tarvittaessa tiliöinnit. Tällä palkkalajilla ilmoitetaan osuus luontoisedun arvosta, jonka työntekijä maksaa itse.

Kun molemmat palkkalajit on lisätty yrityskohtaisista palkkalajeista, liitetään Asuntoedun raha-arvon vähennys -palkkalaji "Maksetaan" -palkkalajin kaavaan, koska siitä ei käsitellä vakuutusmaksuja tai ennakonpidätystä. Asuntoetu, ei tyel, tvm -palkkalajia ei liitetä "Bruttopalkka" -palkkalajin kaavaan.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta > Kaavat > Palkkalajien kaavat -välilehti > Laskennalliset > Maksetaan > Muokkaa (kynä/lehtiö) > Vihreä plussa > Laskutoimitus ja miinusmerkki > Vihreä plussa > Palkkalaji: Asuntoedun raha-arvo vähennys > Tallenna

Lisää palkkalajille Asuntoedun raha-arvon vähennys -palkkalajille kaava:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta > Kaavat > Palkkalajien kaavat -välilehti > Vähennykset > Asuntoedun raha-arvon vähennys > Muokkaa (kynä/lehtiö) > Vihreä plussa > Palkkalaji: Asuntoetu ei tyel, tvm > Tallenna

Käy vielä muokkaamassa palkkamallin muotoilusta uudet palkkalajit haluamaasi kohtaan palkkalaskelmalla, jotta palkkalaji on luettavissa palkansaajalle selkeästi.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Muotoilu -välilehti

Halutessasi palkkalaskelmalta voi piilottaa näkyvistä palkkalajin "Asuntoetu ei tyel, tvm", koska tätä käytetään vain tulorekisteriin ilmoittamista varten. Vaikka palkkalaji on piilotettuna, se näkyy palkanlaskijalle "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä.

Esimerkki palkkalajien käytöstä palkkalaskelmalla

Palkansaajan palkkalaskelmalla tulee käsitellä Asuntoetu 1000e, josta hän maksaa omavastuun 1000e. Asuntoetu pitää ilmoittaa tulolajilla 301, mutta siitä ei tule vähentää vakuutusmaksuja. Tätä varten käytetään omaa palkkalajia "Asuntoetu ei tyel, tvm", joka eroaa normaalista Asuntoetu -palkkalajista.

Palkanlaskija lisää muodostetulle palkkalaskelmalle "Lisää uusi palkkalajirivi" -valikosta palkkalajin "Asuntoetu ei tyel, tvm" ja antaa summaksi 1000e.

Tämä muodostaa automaattisesti myös rivin "Asuntoedusta raha-arvo vähennys" -palkkalajin, joka on sama summa kuin Asuntoetu ei tyel, tvm -palkkalajilla. 

Palkkamallin muotoilusta palkkalajit on järjestelty kuvaesimerkin mukaisiin kohtiin Rahapalkan ja Nettopalkan alapuolelle luettavuuden parantamiseksi.

Palkkatietoilmoituksen esikatselusta voi tarkistaa tulolajien tiedot. Kun samalla palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan luontoisedun arvo täysimääräisenä omalla tulolajillaan (301)  ja Muista luontoiseduista peritty korvaus-tulolajilla (407) työntekijältä perityn omavastuuosuuden määrä, ymmärretään tulorekisterissä ja verotuksessa, ettei luontaisetu vaikuta palkansaajan verotettaviin ansioihin, vaikka normaalisti luontaiseduista käsitellään vakuutusvähennykset ja ennakonpidätys. 

Maksetusta palkkalaskelmasta muodostuu erillisilmoitus oikein, eli sosiaaliturvamaksun alaisissa palkoissa ei huomioida luontaisedun määrää, koska sitä ei ole liitetty Bruttopalkan kaavaan.

HUOM! Netvisorin palkkatietoilmoituksen täsmäytysnäkymä tulee näyttämään väärin asuntoedun, koska tulolajille 301 ei voida valinnaisesti valita vakuutuskäsittelyä.

Raportti nostaa palkkalaskelmalta tuon luontaisedun 1000e vakuutusmaksun alaisiin palkkoihin tulolajikohdistuksen takia, vaikka oikeasti Asuntoetu ei tyel, tvm -palkkalajista ei ole käsitelty vakuutusmaksuja tai ennakonpidätystä.

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.