Yleistä

Lähetä yksi kutsu kerrallaan ja odota vastausta ennen seuraavan kutsun lähetystä. Päällekkäiset kutsut samaan asiakasympäristöön aiheuttavat erilaisia virhetilanteita. Kutsujen aikakatkaisuksi suosittelemme vähintään 120 000 ms. Näin vältät turhat virhetilanteet.

Lokita ja seuraa rajapinnan liikennettä, mukaan lukien virheet. Integraation tekemät pyynnöt tulee tallentaa lokiin transaktiokohtaisesti. Jos ohjelmointirajapinta ei syystä tai toisesta vastaa, on suositeltavaa kokeilla yhteyttä muutaman kerran uudelleen ja tämän jälkeen pitää pidempi tauko. Virheiden hallinnan tulee tapahtua ulkoisessa järjestelmässä ja ohjelmointirajapinnan välittämä virhekuvaus on hyvä tallettaa ja näyttää sellaisenaan.

Mikäli tarvitset apua virheviestin tulkinnassa, voit olla yhteydessä kumppanitukeemme osoitteessa tuki.netvisor@visma.com.

Rajapinnan palauttama virheviesti

Mikäli käsittelyssä tapahtuu virheitä, rajapinta palauttaa ResponseStatus-elementissä <Status>FAILED</Status> -merkinnän.

Esimerkki vastauksesta virheelliseen pyyntöön:

<Root>

    <ResponseStatus>

        <Status>FAILED</Status>

        <Status>AUTHENTICATION_FAILED :: Integraatioavaimet eivät kelpaa. Ole hyvä ja tarkista käyttäjä- ja kumppanikohtaiset avaimet></Status>
        <TimeStamp>01.01.2018 12:00:00</TimeStamp>
    </ResponseStatus>
</Root>


Virheviestien kategoriat

AUTHENTICATION_FAILED
Integraatiopyynnön tunnistautuminen epäonnistui. Tarkista sanoman tunnistustietojen oikeellisuus, HTTP-otsikot ja MAC-laskenta.
INVALID_DATA, INVALID_DATA_SIZE
Rajapinnalle lähetetty tieto on virheellistä tai väärän kokoista. Tarkista aineisto ja annetut parametrit.
DUPLICATE_DATA
Rajapinnalle lähetetty tieto on jo olemassa järjestelmässä. Tarkista aineisto ja annetut parametrit.
REQUEST_NOT_UNIQUE
Aineiston yksilöivä tunnus on jo käytetty. Käytä jokaisessa kutsussa yksilöllistä tunnusta.
PERIOD_LOCK
Kirjanpitokausi on lukittu eikä sille voida tuoda aineistoa.
SERVICE_ACCESS_ERROR
Ei käyttöoikeutta tai sovellus, jonka materiaalia yritetään tuoda/noutaa, ei ole käytössä.
SYSTEM_MAINTENANCE
Järjestelmässä on huoltokatko. Huoltokatkon aikana rajapintapyyntöjä ei voi lähettää.
TECHNICAL_ERROR
Muusta teknisestä virheestä sanoman käsittelyssä tapahtunut virhe. Palautesanomassa annetaan vain virhekategoria ja virheen yksilöivä tunniste ilman tarkempaa selitettä. Tekniset virheet myös lokitetaan, jolloin virhetilanteiden selvitteleminen yksilöivällä tunnisteella on mahdollista kumppanituen ja ylläpidon toimesta jälkikäteen.

Yleiset ohjeet virheviestien ilmetessä

INVALID_DATA

INVALID_DATA :: Tiedon muoto virheellinen:. XML-sanoman validointi epäonnistui: Could not validate xml

Luethan virheviestistä tarkemman kuvauksen virheen syystä. Tarkistathan myös, että syntaksi on oikein:

  • Annetut XML-elementit ovat samassa järjestyksessä kuin resurssin DTD:ssä.
  • Kaikki pakolliset elementit on annettu.
  • Kaikille pakollisille elementeille on annettu arvo.
  • Kaikille tageille löytyy vastinpari.

a) Työaikatietojen tuonnissa:

INVALID_DATA :: Tiedon muoto virheellinen:. Palkkalajia ei löydy annetulla kohdistustiedolla.
Netvisorista tulee löytyä kirjauslaji, jolla on työajan tuonnissa määritelty numero (esim. <CollectorRatio type="number">123</CollectorRatio> -> lisää kirjauslaji numerolla 123). Kirjauslaji voidaan luoda käyttöliittymässä, luontiin on oma ohjeensa: Kirjauslajit. Kun tiedot on saatu tuotua, tarkistetaan kaavat kirjauslajilta kuntoon, jotta tuonnit nousevat palkkalaskelmille maksuun. Suosittelemme testaamaan tämän testiympäristössä. 

b) Myyntilaskun tuonnissa:

INVALID_DATA :: Tiedon muoto virheellinen:. Ei voida hakea alv-koodia tiliöintiehdotuksen takaa, koska tiliöintiehdotusta ei ole annettu.
Virhe johtuu siitä, että alv-koodia ei ole annettu laskurivillä. Tästä seuraa, että alv-koodia yritetään etsiä tiliöintiehdotuksessa annetun tilin takaa. Koska tiliä ei ole annettu, tulee virhe. Alv-koodi on annettava laskurivillä. Oletettavasti se olisi tässä tapauksessa KOMY. Huomaathan, että lisäksi tulee määrittää myös ALV:lle arvo.

AUTHENTICATION_FAILED

AUTHENTICATION_FAILED :: Integraatiokumppania ei löydy, katso dokumentaatio
AUTHENTICATION_FAILED :: Integraatioavaimet eivät kelpaa. Ole hyvä ja tarkista käyttäjä- ja kumppanikohtaiset avaimet.
AUTHENTICATION_FAILED :: Integration keys are not valid. Please check the keys specific to the user and partner.
a) Käyttäjää ei löydy otsikon 'X-Netvisor-Authentication-CustomerId' arvolla (customerID) tai se ei ole aktiivinen
b) Kumppania ei löydy otsikon 'X-Netvisor-Authentication-PartnerId' arvolla (partnerID)

SERVICE_ERROR

SERVICE_ACCESS_ERROR :: Palveluvirhe. Yritys on estänyt pääsyn rajapintaresurssiin: X
SERVICE_ACCESS_ERROR :: Service error. The company has restricted access to the interface resource: X
Virheilmoituksessa mainittua rajapintaresurssi 'X' ei ole sallittu Netvisorissa, salli kyseinen rajapintaresurssi ohjeen mukaisesti

TECHNICAL_ERROR

TECHNICAL_ERROR :: Virhe käsiteltäessä aineistoa:. Virhetunniste: 000001
Muusta teknisestä virheestä johtuen, sanoman käsittelyssä on tapahtunut virhe. Ota yhteyttä kumppanitukeen (tuki.netvisor@visma.com) virheen selvittämistä varten

Tunnistautuminen epäonnistui

Yritystä ei löydy tai siihen ei ole oikeutta. Katso dokumentaatio.
Virhe johtuu siitä, että ohjelmistorajapintatunnuksen käyttäjällä ei ole oikeutta kohdeyritykseen tai yritys on suljettu Netvisorissa. Varmista virhetilanteessa asiakkaalta, onko käyttäjällä käyttöoikeus kohdeyritykseen ja onko Netvisor edelleen yrityksellä käytössä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.