Alkusaldojen syöttäminen
Tietojen vahvistaminen
Käyttöoikeudet

Alkusaldojen asettaminen on yksi palkanlaskennan käyttöönoton vaiheista, kun käytät uudistettua lomalaskentaaLomalaskennan alkusaldoissa syötetään lomalaskennan lähtötilanne, kun palkanlaskenta siirtyy Netvisoriin. Alkusaldoihin määritellään kultakin lomanmääräytymisvuodelta kertyneet ja vielä pitämättä sekä maksamatta olevat lomapäivät. Sen jälkeen lomien kerryttämistä jatketaan Netvisorissa palkanlaskennan tietojen pohjalta. Alkusaldot sekä uudet kertymät muodostavat palkansaajan lomatiedot, joiden pohjalta lomia pidetään ja maksetaan palkanlaskennassa.

Alkusaldoihin määritellään kultakin lomanmääräytymisvuodelta kuukausikohtaisesti kertyneet ja pidetyt lomapäivät palkansaajittain. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi lomaKTA:n ja KPA:n laskennan takia, että ohjelma osaa muodostaa oikeat kertoimet.

Alkusaldoja käytetään myös Jaksotusmuutoksia laskettaessa eli jos aikaisempiin lomakertymiin tulee muutos esimerkiksi työsuhteen kestettyä yhden vuoden. Mitä tarkemmin lomalaskennan alkusaldoihin on lähtötiedot syötettynä, sitä paremmin niitä voidaan hyödyntää jaksotusmuutoksia tehtäessä. 

Kun käytössäsi on uudistettu lomalaskenta pääset alkusaldoihin näin: Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskennan alkusaldot

 

Alkusaldojen syöttäminen

Lomalaskennan alkusaldot -näkymässä valitaan ensin käsiteltävä Lomanmääräytymisvuosi ja halutut Palkansaajat. Palkansaajia voidaan rajata henkilöittäin tai "Työsuhteen nykytilan" perusteella. "Päivitä näkymä" vaihtaa näkymään vain halutut rajaukset.

Alkusaldoihin syötetään Kertyneet lomapäivät sekä niistä vielä Pitämättömät ja Maksamattomat Lomapäivät ja Lomarahapäivät, lomanmääräytymisvuosittain. Tiedot syötetään kuukausitasolla.

Jokaisen palkansaajan ylimmällä rivillä on aputoiminto tietojen syöttämisen nopeuttamiseksi. Jos palkansaajalla on esimerkiksi lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2015-31.3.2016 vielä 14 pitämätöntä ja maksamatonta lomapäivää, voidaan määrä 14 syöttää ylimmälle riville ja käyttää "Jaa kuukausille" -toimintoa (pieni musta nuoli alaspäin). Tällöin ohjelma tarkastaa palkansaajan Lomaoikeudesta Kuukaudessa kertyvät lomapäivät ja jakaa syötetyn määrän sen perusteella kuukausitasolle viimeisimmästä kuukaudesta taaksepäin (katso kuva alla, kohta 1).

Vastaavasti Pitämättömät lomapäivät (2), Maksamattomat lomapäivät (3) ja Maksamattomat lomapäivät(4) -sarakkeissa aputoiminto "Jaa kuukausille", jakaa annetun määrän "Kertyneet lomapäivät" -sarakkeen (1) saldojen perusteella vastaaville kuukausille. Aputoiminnon käyttämisen jälkeen kuukausikohtaisia rivejä voi vielä muokata käsin. "Jaa kuukausille" -toimintoa voi käyttää vain kerran per palkansaaja. 

"Lomalaskentatavat"-sarakkeessa näytetään palkansaajalle valitut lomalaskentatavat. Tapoja voi vaihtaa ja lisätä myös tässä näkymässä, "Lomalaskentatavat"-sarakkeen pudotusvalikosta.

Lomalaskentatapojen jälkeen on jokainen lomalaskentatapa eriteltynä omaan sarakkeeseen. Syötä Maksetun lomapalkan ja lomarahan summat sekä Lomapalkkajaksotuksen ja Lomarahajaksotuksen määrät kuukausitasolla, lomalaskentatavoittain. Älä tallenna tietoja "Ei lomalaskentatapaa" -sarakkeeseen, vaan niihin sarakkeisiin mikä lomalasekntatapa palkansaajalla on käytössä.

 

 Tietojen vahvistaminen

Tietojen vahvistaminen koskee vain tilannetta, jossa siirrytään vanhasta lomalaskennasta uuteen lomalaskentaa. Kaikilla uusilla Netvisorin yrityksillä on uusi lomalaskenta automaattisesti käytössä, jolloin lomalaskennan alkusaldoja ei tarvitse vahvistaa, koska ei ole vanhaa dataa, jota siirretään uuteen lomalaskentaan.

Kun kaikkien lomanmääräytymisvuosien tiedot on tarkastettu ja tarvittavat korjaukset tehty, tulee jokainen lomanmääräytymisvuosi Vahvistaa. Näkymän vasemmassa yläreunassa näet lomanmääräytymisvuodet (kuva alla, kohta 1). Punainen huutomerkki vuoden vieressä kertoo, että tiedot ovat vielä vahvistamatta. Siirry vahvistamattomalle lomanmääräytymisvuodelle ja klikkaa "Vahvista"-painiketta näkymän oikeassa alakulmassa.

Vahvistamisen jälkeen tietoja ei voida muokata enää käyttöönotossa. Kun saat vietyä käyttöönoton loppuun, pääset tarvittaessa muokkaamaan lomalaskennan alkusaldoja näkymässä, johon pääset kohdasta Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskennan alkusaldot.

Lomalaskennan alkusaldoihin syötetyt tiedot näkyvät Lomapäiväkirjanpidossa, jossa lomien kerryttämistä jatketaan Netvisorissa palkanlaskennan tietojen pohjalta.

Palkat > Lomat > Lomapäiväkirjanpito

Lomapäiväkirjanpidosta voi tarkistaa palkansaajittain kertyneet ja pidetyt lomapäivät, joiden yhteissummat näkyvät taulukon lopussa. Lomapäiväkirjanpidosta nousevat tiedot palkkalaskelmalle "Käytettävissä olevat lomapäivät" ja "Uusi lomapäivien kertymä".

Myös Lomatapahtumien raportilla voi tarkistaa kumulatiivisesti lomakertymät. Lomatapahtumien raportille tiedot tulevat Lomapäiväkirjanpidosta.

 

Käyttöoikeudet

Lomalaskennan alkusaldot -näkymään vaaditaan Palkanlaskennan Toimintokohtaisista oikeuksista luku- tai muokkausoikeus kohtaan Henkilörekisteri> Palkansaajien hallinta. Lisäksi vaaditaan Palkanlaskija-rooli (P).

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.