Kuukauden päätösprosessi

1. Tarkasta käsittelyt

2. Erottavat tositteet

3. Täsmäyttäminen

4. Seurantakohteet, avoimet tapahtumat ja tapahtumakohdistus

5. Kirjanpidon raportit

6. ALV-yhteenvetoilmoitus

7. Kauden sulkeminen: ALV-kirjaus, OmaVero-ilmoitus ja -maksu

 

1. Tarkasta käsittelyt

Onko kaikki ko. kuukauden myyntilaskut tulostettu/lähetetty

Myynti - Laskutus - Myyntilaskuluettelo 

Käytä Laajennettua hakua, lisää hakuehdoiksi "Laskupäivä" ja "Tila". Valitse päivämääräkenttiin päätettävä kuukausi ja Tila-kenttään tilaksi "Lähettämätön".


Tallenna haku tulevia kuukausia varten, rastita "Tallenna muutokset", anna haulle nimi ja paina lopuksi "Tallenna ja hae" -nappia. Raportin voi myös laittaa näkymään etusivun pikalinkit widgetissä.

Mikäli tulosjoukkoon tulee laskuja, niin ko. laskut on tulostettava/lähetettävä, jotta niille saadaan kirjanpidon tosite muodostettua.

Onko kaikki ko. kuukauden myyntisuoritukset kirjattu

Myynti - Laskutus - Suoritukset ja laajennettu haku.

Rajaa haku päätettävälle kuukaudelle ja etsi "Käsittelemättömät" suoritukset.


Käsittelemättömät suoritukset tulee käsitellä/kohdistaa, jotta niille saadaan kirjanpidon tositteet muodostettua.

Onko kaikki ko. kuukauden ostolaskut käsitelty ja tiliöity

Ostot - Ostolaskut - Ostolaskuluettelo

Rajaa haku laskupäivällä, jaksoksi päätettävä kuukausi, Laskun tilaksi valitse "Tiliöimätön" ja tee haku.

Tiliöimättömät laskut pitää tiliöidä, jotta niille saadaan muodostettua kirjanpidon tosite. Huomioithan normaalin ostolaskujen kierron tässä, eli jos lasku on uusi, niin se pitää asiatarkastaa tiliöinnin jälkeen, vasta sitten siitä syntyy tosite. Jos tiliöit asiatarkastetun laskun, niin sen jälkeen lasku pitää hyväksyä, jotta sille syntyy tosite. Jos lasku on hyväksytty, niin tiliöinti tekee suoraan tositteen. Jos lasku on hyväksytty ja tilassa "esitiliöity", eikä laskulla ole näkyvissä tiliöintimahdollisuutta, niin lasku pitää palauttaa käsittelemättömäksi ja se on tiliöitävä ja hyväksyttävä uudelleen, jotta sille saadaan tosite.

Onko kaikki ko. kuukauden maksut käsitelty

Ostot - Maksut - Maksulistaus

Rajaa raportti kohdekuukauden päivämäärillä ja suodata näkymä valinnalla "Näytä maksut, joilta puuttuu tosite tai lasku".


Onko kaikki ko. kuukauden tiliotteet käsitelty

Taloushallinto - Kirjanpito - Tiliotteet

Valitse vuosi, kuukausi ja kaikki tilit, paina sitten "Hae tiliotteet" -nappia.


Tiliotteiden täsmäyttäminen tehdään tiliotenäkymässä. Järjestelmä vertaa tiliotteen loppusummaa ko. pankkitilin kirjanpitotilin saldoon per tiliotteen viimeinen päivä.

Mikäli tiliote ja ko. pankkitilin kirjanpitotili täsmäävät, niin erotus on nolla euroa.

Mikäli tiliotteen ja kirjanpitotilin saldojen välillä on erotusta, se näytetään selkeästi Erotus-sarakkeessa.

Erotukset etsitään siten, että kirjanpidosta otetaan Taloushallinto - Kirjanpito - Tositelistaus ja se raportti rajataan ko. pankkitilin kirjanpitotilillä ja tiliotteen aikajaksolla. Tulosjoukkoa verrataan tiliotteen tapahtumiin ja korjataan virheelliset tapahtumat / lisätään puuttuvat tapahtumat. Mikäli tiliote on viikko- tai kuukausitiliote, voidaan tapahtumia rajata myös päiväkohtaisesti, jolloin erotusten etsiminen on helpompaa. Yleisimmät virheet kirjauksissa ovat väärä päivämäärä, väärä kirjanpitotili tai puuttuva-/tuplakirjaus.

2. Erottavat tositteet

Taloushallinto - Kirjanpito - Tositelistaus

Rajaa haku päätettävälle kuukaudelle ja rastita kohta "Näytä vain erottavat tositteet", sitten paina "Hae" -nappia.


Listauksessa näytettävät tositteet on korostettu punaisella huomiovärillä. Avaa tosite painamalla tositenumeroa ja sitten avaa "Tositekohtaiset toiminnot" -nappi ja sieltä "Avaa muokkaustilaan".

Tee tositteelle tarvittavat korjaukset ja tallenna tosite. Huomioithan, että jos tosite on riippuvainen reskontratapahtumista tai tiliotteesta, niin et korjaa väärien tilien summia. Jos tositteella on sentin heitto, käytä korjauksessa vaikka pyöristyserojen tiliä.

3. Täsmäyttäminen

Taloushallinto - Kirjanpito - Kirjanpidon täsmäytys

Täsmäytysnäkymä tarkastelee valittuna aikajaksona kirjanpidossa ja reskontrassa olevia tapahtumia. Kirjanpidon osalta vertailussa käytetään järjestelmän oletustilejä (Myyntisaamiset ja Ostovelat). Mikäli reskontratapahtumia on kirjattu muille kuin oletustileille, niin nämä näkyvät erotuksena reskontra vs. kirjanpito.

Tiliotteita ei täsmäytetä tässä näkymässä, ks. kohta 1 edellä.

Mikäli täsmäytysnäkymässä on erotusta, niin se johtuu yleensä seuraavista tekijöistä:

 • Myyntilaskun päivän (tai kirjauspäivän mikäli se on annettu) ja sen ML-tositteen päiväys tai summa erottavat
 • Myyntisuorituksen ja sen MS-tositteen päiväys tai summa erottavat
 • Ostolaskun kirjauspäivän ja sen OL-tositteen päiväys tai summa erottavat
 • Ostojen maksun ja sen OS-tositteen päiväys tai summa erottavat
 • Myyntilaskulla ei ole tositetta
 • Myyntisuorituksella ei ole tositetta
 • Ostolaskulla ei ole tositetta
 • Ostojen maksulla ei ole tositetta
 • Kirjanpidossa on tosite, jossa on käytetty myyntisaamisten tai ostovelkojen oletustiliä, mutta jolla ei ole reskontrassa vastinetta (myyntilasku, ostolasku, suoritus, maksu)
 • Suoritus on päivätty ennen laskun kirjauspäivää (erotuksen tulisi poistua, kun lasku kirjauspäivä on ohitettu)

Täsmäytyserojen etsiminen

Avaa täsmäytysnäkymä ensin kohdekuukaudelta ja tarkasta sen alkusaldot myyntien ja ostojen osalta.

 • Yo. kuva, kohdat 1 ja 2. Molemmissa reskontrissa on alkusaldona täsmäytyseroa ja nämä pitää selvittää ennen kuin valittu kuukausi voidaan täsmäyttää
 • Avaa täsmäytysnäkymää taaksepäin kuukausi kerrallaan, kunnes löydät kuukauden mistä erotus tulee. Etsi ja korjaa erotukset seuraavaksi kuvattavalla tavalla.

Tässä esimerkkitapauksessa täsmäytyksen alkusaldot on korjattu, eli molempien reskontrien Alkusaldo-sarakkeen erotus on 0,00 euroa. Myyntien loppusaldo, kohta 1, poikkeaa kuitenkin nollasta, eli reskontra ja kirjanpito eivät täsmää. Koska alkusaldo on nolla euroa, niin täsmäytysero on täytynyt syntyä ko. kuukauden aikana. Muutos-sarakkeessa tämä tieto onkin selkeästi nähtävissä, koko erotus on syntynyt valitun kuukauden aikana.


 • Täsmäytysnäkymä kannattaa nyt rajata hieman lyhyemmällä aikajaksolla. Kannattaa esim. hakea vain päivä kerrallaan ja etsiä erotus pienemmällä aineistolla. 

 • Mikäli erotus ei ole valitsemallasi aikajaksolla, kannattaa rajaus muuttaa päiväkohtaiseksi syöttämällä hakukenttiin haluamasi päivä, sekä alku- että loppupäiväksi ja paina "Näytä raportti" -nappia. Päiväkohtaisen täsmäytysnäkymän yläreunassa, on linkit << edellinen päivä ja seuraava päivä >>, näistä voit siirtyä päivä kerrallaan eteenpäin, kunnes löydät erottavan päivän.
 • Mikäli täsmäytyksessä on jotain sellaista, minkä järjestelmä näkee ongelmallisena, näytetään täsmäytysnäkymässä hammasrattaiden kuvat (mikäli suoraa ongelmaa ei järjestelmän mielestä ole, ei rattaita näytetä):
  Hammasrattaiden takana on ns. apulinkkejä täsmäytystä varten. Voit avata hammasrattaan valikon painamalla hammasratasta hiirellä:
  Tämä valikko esim. näyttää suoraan, onko myyntireskontrassa laskuja tai suorituksia, joilla ei ole tositetta. Linkkiä painamalla näkee ko. laskut/suoritukset, joista kyse. Hammasratas-valikko sulkeutuu, kun painat samaa ratasta uudelleen hiirellä.
  Seuraava ratas antaa vihjeitä linkittämättömistä tositteista, esim. sellaisista kirjanpidon tositteista, joissa on käsitelty myyntisaamisten oletustiliä, mutta joilla ei ole laskua tai suoritusta kaverina reskontran puolella. Linkistä avautuu tositelistaus, missä ko. tositteet ovat nähtävissä.
  Seuraavat kaksi hammasratasta ovat ostojen aputoimintoja. Ensimmäinen ratas näyttää onko ostopuolella laskuja tai maksuja ilman tositteita:
  Alimmainen ratas näyttää tositteet, joissa on käsitelty ostovelkojen oletustiliä, mutta joilla ei ole laskua tai maksua kaverina reskontran puolella:Hammasrattaiden lisäksi sekä myyntien, että ostojen täsmäytyksessä on käytettävissä joukko ns. apulinkkejä (joiden näkyvyys perustuu järjestelmän mielestä mahdollisiin ongelmatilanteisiin, jos niitä ei ole, ei linkkejä näytetä):Esimerkiksi Myynti- ja ostoreskontran linkeistä voidaan porautua suoraan myynti-ja ostoreskontralistaukseen, josta voidaan nopealla tarkastelulla nähdä puuttuuko esimerkiksi joltain myynti- tai ostolaskulta tosite.
  Joskus näistä linkeistä saadaan suora apu täsmäytyseron etsimiseen, mutta useinkaan näin ei ole, sillä näissä linkeissä näytetään myös ns. väärät positiiviset tulokset. Hyvityslaskujen kohdistukset näkyvät mm. näissä linkeissä, mutta ne eivät aiheuta täsmäytyseroja yleensä koskaan.

Hammasrattaat ja apulinkit kannattaa katsoa ensimmäisenä läpi, mutta vastaus täsmäytyseron syyhyn ei useinkaan löydy näin suoraviivaisesti.

Paras tapa täsmäyttämiseen on lähes kaikissa tapauksissa ns. perinteinen malli:

Myyntilaskut ja suoritukset
(Täsmäytyksen kannalta reskontratapahtuman päiväys ja summa pitää vastata kirjanpitotapahtuman päiväystä ja summaa)

 • Listaa kaikki erottavan päivän myyntilaskut ja niiden ML-tositteet, vertaa keskenään (päiväys ja laskun loppusumma vs. myyntisaamistilin kirjaus) ja korjaa erotukset
 • Tarkasta että jokaisella erottavan päivän myyntilaskulla on ML-tosite
 • Listaa kaikki erottavan päivän suoritukset ja niiden MS-tositteet, vertaa keskenään (päiväys ja suorituksen summa vs. myyntisaamistilin kirjaus) ja korjaa erotukset
 • Tarkasta että jokaisella erottavan päivän suorituksella on MS-tosite
 • Huomioi sellaiset suoritukset, jotka ovat reskontran ulkopuolisia, esim. eri rahoitusyhtiöiden tilitykset, nämä käsitellään vain kirjanpidossa
 • Hyvityslaskun kohdistamisesta ei synny kirjanpitotositetta, vain kaksi suoritusta reskontraan
 • Etsi kirjanpidon tositelistauksen avulla kaikki tositteet, joissa on käsitelty myyntisaamisten oletustiliä ja tarkasta ettei ole tehty ns. ohikirjauksia
 • Huomioi se, että täsmäytysnäkymä vertaa reskontria vain myyntisaamisten oletustiliin kirjanpidossa. Jos käytössä on muita saamistilejä, niin täsmäytyseroa saa olla näiden muiden tilien tilisaldojen verran.

Ostolaskut ja maksut
(Täsmäytyksen kannalta reskontratapahtuman päiväys ja summa pitää vastata kirjanpitotapahtuman päiväystä ja summaa)

 • Listaa kaikki erottavan päivän ostolaskut ja niiden OL-tositteet, vertaa keskenään (päiväys ja laskun loppusumma vs. ostovelkatilin kirjaus) ja korjaa erotukset
 • Tarkasta että kaikilla erottavan päivän ostolaskuilla on OL-tosite
 • Listaa kaikki erottavan päivän maksut ja niiden OS-tositteet, vertaa keskenään (päiväys ja maksun summa vs. ostovelkatilin kirjaus) ja korjaa erotukset
 • Tarkasta että kaikilla erottavan päivän maksuilla on OS-tosite
 • Etsi kirjanpidon tositelistauksen avulla kaikki tositteet, joissa on käsitelty ostovelkojen oletustiliä ja tarkasta ettei ole tehty ns. ohikirjauksia
 • Hyvityslaskun kohdistamisesta ei synny kirjanpitotositetta, vain kaksi maksua reskontraan
 • Huomioi se, että täsmäytysnäkymä vertaa reskontria vain ostovelkojen oletustiliin kirjanpidossa. Jos käytössä on muita velkatilejä, niin täsmäytyseroa saa olla näiden muiden tilien tilisaldojen verran.

4. Seurantakohteet, avoimet tapahtumat ja tapahtumakohdistus

Seurantakohteista, avoimista tapahtumista ja tapahtumakohdistuksesta löytyy omat ohjeet:

Seurantakohteet

Tilin tapahtumien saldoseuranta

 

5. Kirjanpidon raportit

Kirjanpidon eri raportit löytyvät menuvalikon kohdista:
Taloushallinto - Raportointi ja seuranta - Kirjanpidon raportit
Taloushallinto - Raportointi ja seuranta - Laskentakohderaportointi
Taloushallinto - Raportointi ja seuranta - ALV-raportit

Taloushallinto - Kirjanpito - Tilinpäätös


6. ALV-yhteenvetoilmoitus

Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - ALV-yhteenvetoilmoitus

Tiedot raportille haetaan kirjanpidosta ja reskontrasta.

Asiakaskortti
Huomioitavia kenttiä asiakaskortissa ovat asiakkaan laskutusmaa ja Y-tunnus -kenttä. Y-tunnus -kenttään täytetään täydellinen VAT-numero (ALV-tunniste) maakoodin kanssa, ALV-yhteenvetoilmoitukselle maakoodia ei tuoda, automatiikka poistaa sen ilmoitukselta, koska maatunnus saadaan ilmoitukselle jo asiakkaan laskutusmaan mukaan.

Tuote
Huomioitavia kenttiä on tuotteen osalta vain yksi tähän liittyen ja se on myynnin kirjanpitotili, joka löytyy tuotekortin toiselta välilehdeltä, aivan sen alaosasta. Kirjanpidon oletustilit ja tässä kohta EU:Tähän valitulla tilillä voidaan ohjata esim. palvelumyynti nousemaan oikein ALV-yhteenvetoilmoitukselle. Tähän valitun tilin 3361 taakse on tilikartassa laitettu ALV-tunniste EUPM 312:
Eli: Tuotteen tietoihin määritellyn EU-myyntitilin ohjaustiedot tililuettelossa vaikuttavat siihen, millaiseksi myynniksi myynti kirjataan. Onko kyse tavara- vai palvelumyynnistä. Kolmikantamyynti hoidetaan omalla merkinnällään itse laskulla.

Myyntilasku
Myyntilaskun verotuskäsittelyn tulee olla "Asiakkaan laskutusmaaryhmän mukainen käsittely". Mikäli kauppa on kolmikantakauppaa, tulee se merkitä laskulle vastaavasti. Uuden laskunäkymän mukainen näkymä:
Vanhan laskunäkymän mukainen näkymä:

Ilmoitus
Itse ilmoitukselle tiedot nousevat sitten kirjanpidosta ja reskontrasta asiakas- ja tuotekortin, sekä itse laskulla olevien merkintöjen perusteella. Kirjanpitotosite on kuitenkin välttämätön, ilman sitä ilmoitukselle ei nouse mitään tietoja.Hae arvot kirjanpidosta -nappi hakee kirjanpitoon tallennettujen tietojen perusteella arvot ilmoitukselle. Myynnit eritellään asiakkaittain ja kauppatavarakoodin mukaan (Tavaramyynti, Kolmikantakauppa ja Palvelumyynti). Voit halutessasi myös täyttää kaikki tiedot itse ja sitten tallentaa lomakkeen keskeneräiseksi tai valmiiksi merkittynä. Lisää rivejä saat kun käytät nappia "Tallenna lomake ja näytä 10 uutta riviä". Huom. Jos olet jo täyttänyt tiedot manuaalisesti, älä enää käytä nappia "Hae arvot kirjanpidosta", sillä se tyhjentää kaikki käsin syöttämäsi tiedot lomakkeelta.

Kun ilmoitus on merkitty valmiiksi, niin siirry päänäkymään, valitse ilmoitus ja paina nappia "Lähetä valittu ilmoitus", kirjaudu sitten Katsoon ja lopulta lähetä ilmoitus verottajalle.

 

7. Kauden sulkeminen: ALV-kirjaus, OmaVero-ilmoitus ja -maksu

Jos yritys ei ole ALV-velvollinen
Jos yritys ei ole ALV-velvollinen, niin kuukausien sulkeminen voidaan tehdä tilikausien hallinnan sivulta: https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466653-tilikausien-hallinta

Kohtaan ALV-lukitus asetetaan haluttu lukituspäivämäärä ja sen jälkeen painetaan Aseta lukitus -nappia.

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.