SISÄLTÖ

Koko veloituslaskun hyvittäminen

Mikäli eteen tulee tilanne, että koko veloituslasku hyvitetään, voi tämän tehdä kahdella tapaa: 

1. Avataan ensin hyvitettävä lasku. Tämän jälkeen avataan laskulla oleva toiminnevalikko oikeasta yläreunasta. Valikosta valitaan "Muodosta hyvityslasku" ja tämän jälkeen painetaan "Valitse"- painiketta. 

Järjestelmä tekee veloituslaskusta peilikuvakopion, eli laskun nimikkeiden määrät saavat negatiivisen arvon. Hyvityslasku täytyy tulostaa, jotta se voidaan jatkokäsitellä reskontrassa. Tämä tapahtuu valitsemalla linkki "Vie tulostus-/lähetysprosessiin". Mikäli veloituslasku on lähetetty asiakkaalle, on hyvä lähettää myös hyvityslasku heidän reskontransa hoitoa varten. 

2. Toinen tapa on valita haluttu lasku Myyntireskontra (Avoimet myyntilaskut) - tai Myyntilaskuluettelo- näkymässä. Tämän jälkeen joko laskun toimintokohtaisesta painikkeesta, tai "Laskun toiminnot"- painikkeesta valitaan "Luo hyvityslasku". Tämän jälkeen avautuvassa ikkunassa klikataan vielä "Luo hyvityslasku". Toimenpide on myös mahdollista vielä peruuttaa tässä vaiheessa "Peruuta"- toiminnolla. Hyvityslaskun luomisen jälkeen avautuu Myyntilaskuluettelo- näkymä, jossa tuo hyvityslasku näkyy. Lasku täytyy vielä tämän jälkeen jatkokäsitellä, jotta laskulle muodostuu tosite. 

Veloituslaskun hyvittäminen osittain 

Muodostetaan kokonainen hyvityslasku kuten edellisessä kohdassa. Ennen laskun tulostamista muokataan laskun riviosaa ja poistetaan sieltä ne rivit, joita ei hyvitetä. Kun jäljelle ovat jääneet halutut rivit, laskun muokkaus lopetetaan ja tallennetaan lasku. Tulostus ja lähetys kuten edellä, joko laskun takaa tai Myyntireskontran (Avoimet myyntilaskut) / Myyntilaskuluettelon kautta.

Hyvityslaskun tekeminen manuaalisesti 

Mikäli ei haluta käyttää veloituslaskulta löytyvää "Muodosta hyvityslasku" -toiminnetta, voidaan hyvityslasku muodostaa myös manuaalisesti. Käynnistä Uusi lasku -toiminto, kuten olisit muodostamassa tavallista laskua. Kun olet vaiheessa, missä lisätään nimikkeitä laskulle, niin poimi nimike normaalisti, mutta laita määräsarakkeeseen negatiivinen luku. Mikäli kyseessä on normaali tuote- tai palveluhyvitys, niin hinta tulee tuotteen takaa. Mikäli halutaan, niin hinta voidaan tässä myös muuttaa halutun suuruiseksi (huomioi netto- ja bruttosarakkeet, yksikköhinta syötetään vain toiseen näistä). Kun riviosa on halutussa muodossa, lopetetaan laskun muokkaus ja tallennetaan. Tulostus ja lähetys kuten edellä. 

Euromääräisen hyvityksen tekeminen 

Euromääräisen hyvityksen tekemistä varten tarvitaan tuoterekisteriin sopiva nimike. Nimike voidaan perustaa itse, esim. "Hyvitys" ja hinnaksi nolla euroa. Hyvityslaskun muodostus tästä eteenpäin kuten edellisessä kappaleessa, mutta yksikköhinta määritetään aina manuaalisesti. Muista käyttää negatiivista määrää. Yksikköhinta on aina positiivinen. Tulostus ja lähetys kuten edellä. 

Hyvityslaskun kohdistaminen veloituslaskuun

Hyvityslasku voidaan kohdistaa veloituslaskuun vasta tulostamisen/lähettämisen jälkeen, eli laskusta tulee olla tosite kirjanpidossa. Kohdistettavat laskut eivät saa olla maksettu -tilassa. Tarvittaessa laskun tilaa voi päivittää Myyntilaskuluettelossa kyseisen laskun kohdalla oikeassa reunassa olevasta valikosta. Tästä valikosta valitaan "Päivitä tila" ja tilaksi valitaan esim. Avoin tai Erääntynyt.

Kohdistaminen käynnistetään joko Avoimet myyntilaskut -näkymästä tai Myyntilaskuluettelosta. Kohdistettavaa laskua ei avata, vaan valitaan edellä mainituista näkymistä haluttu hyvityslasku, ja laskun toimintokohtaisesta painikkeesta valitaan "Kohdista". Linkin painamisesta käynnistyy hyvityslaskun kohdistustoiminto. Avautuvalla sivulla listataan kaikki ko. asiakkaan avoimet laskut. Valitse haluamasi lasku ja paina linkkiä "Kohdista tähän".

Järjestelmä kohdistaa laskut keskenään ja jos kyseessä oli kokonaishyvitys, molemmat laskut kuittaantuvat maksetuiksi kohdistuspäivälle. 

Mikäli hyvityslasku on suurempi kuin veloituslasku, kuittaantuu veloituslasku maksetuksi ja hyvityslasku jää avoimeksi jäljelle jääneen summan osalta. Hyvityslaskun kohdistusta voi jatkaa aina siihen saakka, kunnes se on kokonaan käytetty. 

Mikäli hyvityslasku on pienempi kuin veloituslasku, kuittaantuu hyvityslasku maksetuksi kokonaan ja veloituslasku jää jäljelle jääneen summan osalta avoimeksi. Samaan veloituslaskuun voidaan kohdistaa useita pienempiä hyvityslaskuja. 

Hyvityslasku maksetaan rahana tilisiirtona 

Mikäli hyvityslasku on maksettu rahana, käynnistetään hyvityslaskun kohdistus kuten edellä. Näkymän vasemmassa alareunassa on linkki "Suoritus". Paina linkistä ja kirjaa uusi suoritus. Huomioi erityisesti kentät Maksupäivä = se päivä, jona maksu näkyy tiliotteella, ja Tilille = se pankkitili, jolta maksu on tehty. Käsittelytapa = Normaali. 

Hyvityslasku myyntireskontrassa, maksetaan ostolaskulla asiakkaalle

Myyntireskontrassa olevalle hyvityslaskulle tehdään manuaalisesti maksu halutulle kirjanpidon välitilille. Ostolasku tiliöidään samalle välitilille (OL -tosite). Sitten ostolasku laitetaan maksuun normaalisti. 

Hyvityslaskun kohdistuksen purkaminen

Hyvityslaskun kohdistus puretaan seuraavasti: 

Etsi hyvityksessä osallisena olleet laskut Myyntilaskuluettelosta. (Tässä esimerkissä laskunumerot 10290 ja 10242). 

  1. Avaa lasku painamalla sen numeroa. 
  2. Katso laskulta kohdan "Maksusuoritukset" alta kohta "Suoritukset" ja siitä "PVM". Tämä päivämäärä on kohdistuspäivä ja sen perusteella tehdään haku suoritusluetteloon. (Tässä esimerkissä 8.12.2016). 
  3. Avaa "Suoritukset"- välilehti ja tee siellä tarvittava haku, eli rajaus päivämäärävälillä (8.12.2016), asiakkaan nimellä (Kalle Kuntoilija) ja laitetaan täppä kohtaan "kaikki". Valitse "Näytä luettelo". 
  4. Tulosjoukon saatuasi näkymässä pitäisi näkyä rajauksen mukaisesti kyseisen asiakkaan suoritukset.
  5. Poista molemmat rivit. Kätevintä on painaa "Poista"- linkkiä hiiren kakkosnapilla ja avata linkki uuteen välilehteen. Suorituksen poisto vaatii kirjanpitäjän -oikeudet kyseiseen yritykseen. Poiston jälkeen käyttäjä ohjataan uudestaan Suoritukset- näkymään. HUOM! Näiden suorituksien tositteita EI SAA poistaa, ne ovat laskujen ML-tositteita (hyvityksen kohdistamisesta ei Netvisorissa tehdä tositetta kirjanpitoon). 
  6. Kun suoritukset on poistettu, etsi kyseiset laskut Myyntilaskuluettelosta. Voit valita molemmat laskut (10290 ja 10242) ja "Laskun toiminnot"- painikkeesta valita "Päivitä tila". Valitse uudeksi laskujen tilaksi "Avoin" ja tämän jälkeen paina vielä "Päivitä tila". (Tietysti, jos lasku on ylisuoritettu ja poistetaan virheellinen kohdistus, niin laskun tilaa ei silloin muuteta).


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.