Verokortit uudistuvat vuodesta 2019 alkaen. 

Verokortteja on jatkossa neljää eri tyyppiä:

  • Palkkatulon verokortti
  • Lähdeverokortti
  • Rajoitetusti verovelvollisen verokortti
  • Merityötulon verokortti

Verokorttien hallinta Netvisorissa tapahtuu palkansaajan tietojen takaa kohdassa Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa palkansaajan nimestä > Verokortit -välilehti.

Uuden verokortin tiedot voi lisätä "Uusi verokortti" -painikkeesta

Näkymään syötetään verokortin alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä, verokortin tyyppi, perus- ja lisäprosentit sekä vuosituloraja.

Tarvittaessa voidaan antaa "Tarkennukset" eli mikäli palkansaaja on "Avainhenkilö" tai "Rajakunnassa asuva henkilö". Sisäinen kommentti on vapaaehtoinen kenttä.

Verokortin tuloraja vuoden vaihtuessa

Vuoden vaihtuessa verokortin tuloraja nollautuu automaattisesti. 

Veroprosentin korottaminen

Jos palkansaaja haluaa korottaa verokortin perusprosenttia toimittamatta uutta muutosverokorttia uusilla pidätysprosenteilla ja tulorajalla, voidaan perusprosenttia muuttaa olemassa olevalle verokortille. Verokortin komenttikenttään voi kirjoittaa informaatioksi prosentin korotuksen palkansaajan toiveesta.

Muutosverokortti

Uusi kesken vuoden voimaan tullut verokortti tallennetaan valitsemalla "Uusi verokortti" verokortin voimassolo päivämäärien mukaan ja edellinen verokortti päätetään ennen uuden verokortin alkamispäivämäärää. Uusi tallennettu verokortti huomioi laskennassa ansiot vain voimaantulopäivästä eteenpäin. Ohjelma osaa päättää edellisen verokortin automaattisesti edelliseen päivämäärään.

Esimerkiksi palkansaajalla on alkuperäinen verokortti voimassa 1.2.2019 - 31.1.2020. Uusi verokortti on voimassa 1.10.2019 alkaen. Vanha verokortti päätetään 1.2.2019 - 30.9.2019 ja uusi verokortti aloitetaan 1.10.2019 - 31.1.2020.

Lähdeverokortti

Verokortin tyypin "Lähdeverokortti" valinta vaihtaa näkymän niin, että ohjelmaan saadaan annettua Lähdeverokortille tarvittavat tiedot kuten "Lähdeverovähennys kuukaudessa" ja "Lähdeverovähennys päivässä".

Mikäli palkansaajalla on lähdeverokortti, ohjataan hänen palkkalaskelmansa ennakonpidätys automaattisesti erillisilmoituksella lähdeveroihin ja palkkatietoilmoituksella ennakonpidätys ilmoitetaan automaattisesti tulolajilla 404, vaikka ennakonpidätys-palkkalajilla olisi tulolajina alunperin 402. Viikkopäivitys 1.2.2019 - julkaisutiedote

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.