INNEHÅLL

Kontakta Maventa Nätlön-stödet: https://maventa.com/asiakaspalvelu/

Med hjälp av Maventa Nätlön kan du skicka lönespecifikationen för granskning direkt till löntagarens nätbank. Förmedling av nätlön kräver öppnande av en elektronisk servicekanal och val av förmedlingsmetod för löneberäkning i löntagarens uppgifter. För ibruktagningen krävs Användaradministratörens roll (KH-behörighet att öppna en elektronisk servicekanal).

Om lönespecifikationen inte kan skickas till en viss löntagare, kontrollera löntagarens kontonummer, personbeteckning och anställningsförhållandets begynnelsedag. Om anställningsförhållandets begynnelsedag ligger i framtiden jämfört med löneintervallet kan du inte skicka en nätlönespecifikation.

I en programvaruuppdatering den 14 december 2017 preciserades utländska löntagares personbeteckning. På grund av förändringen kan en utländsk löntagare inte längre visas i löneberäkningsprocessen under avsnittet "Olevererade lönespecifikationer" i listan "Nätlön" även om hen har angivits som mottagare av "Nätlön" under "Lönespecifikationens leveranssätt". I stället placeras hen på listan "Lokal utskrift".

Öppna elektronisk servicekanal

Så här kommer du till vyn: Företagsmeny > Netvisor Store > Netvisor-tjänstepaket > Elektroniska servicekanaler > Maventa Nätlön > Aktivera

 

Om du vill stänga Nätlön-kanalen kan du på samma plats välja "Inaktivera". 

Välj lönespecifikationens leveranssätt

Genom en massfunktion kan du redigera lönespecifikationens leveranssätt för alla valda löntagare på en gång. Så här kommer du till vyn: Löner > Personal > Löntagarlista

 1. Välj önskade löntagare
 2. Behandla x valda > Redigera löneberäkningens uppgifter > Ange lönespecifikationens leveranssätt
 3. Välj Nätlön > Aktivera som leveranssätt
 4. Efter ändringen får du ett meddelande om att uppdateringen lyckats

 

Du kan lista lönespecifikationens leveranssätt i löntagarlistan. Välj fälten Löneberäkningens uppgifter > Lönespecifikationens leveranssätt i menyn Visa kolumner.

Skicka nätlönespecifikation

Du kan skicka nätlönespecifikationer från Löneberäkningsprocessen. Så här kommer du till vyn: Löner > Löneberäkning > Lönespecifikationer och löneintervall

 1. Nätlönespecifikationerna skickas i skedet "Olevererade lönespecifikationer"
 2. Välj löntagare
 3. Skicka valda till Nätlön-tjänsten
 4. Förhandsvisa specifikationernas uppgifter
 5. Skicka och markera som utskriven
 6. När lönespecifikationen har skickats till Nätlön-tjänsten sparas uppgiften i lönespecifikationens behandlingshistorik
 7. Du kan öppna behandlingshistoriken genast efter att du har skickat nätlönespecifikationen genom att klicka på blocket med penna under rubriken "Uppgifter".

Kontrollera att Nätlön skickats

Efter att en nätlön skickats står det "Överförd till Nätlön-tjänsten" i lönespecifikationens behandlingshistorik. Om det står något annat i behandlingshistoriken har nätlönespecifikationen inte skickats till löntagaren.

 • Du kan öppna behandlingshistoriken i löneberäkningsprocessen genast efter att du har skickat nätlönespecifikationen genom att klicka på blocket med penna under rubriken "Uppgifter".

Löner > Löneberäkning > Lönespecifikationer och löneintervall > Visa alla löneintervall > Välj löneintervallets datumintervall > Uppgifter > Blocket med penna

Efter att du kontrollerat inställningarna kan du skicka nätlönespecifikationen på nytt.

Bruksanvisning: Skriv ut och skicka lönespecifikation på nytt 

Nätlönespecifikationens synlighet för löntagaren

Löntagaren ser lönespecifikationer från Maventas Nätlön genom att logga in till sin egen nätbank. Olika bankers vyer skiljer sig något innehållsmässigt, men det finns ett avsnitt i nätbanken som heter Nätlön eller Löneuppgifter, där du kan hitta nätlönespecifikationer. Exempel på olika bankers nätlönevyer hittar du i vårt Community-blogginlägg.

I Nätlön-vyn ska löntagaren välja Maventa som leverantör av lönespecifikation.

Så här ser Maventa Nätlön-vyn ut för löntagaren:

Öppna nätlönebeskedet genom att klicka på företagets namn (se bild nedan, punkt 1) och lönespecifikationens bilagssida genom att klicka på gemikonen (2).

 

Nätlön-tjänstens datasäkerhet

Mellan löneberäkningssystemet och Maventa Nätlön finns en krypterad HTTPS-förbindelse. Autentiseringen mellan löneberäkningssystemet och Maventa görs med hjälp av API-nycklar. Maventa processerar materialet i XML-format och lönespecifikationerna sparas i presentationstjänsten. Nycklarna för Maventa Nätlön befinner sig på Elisa Appelsiinis servercentral i Esbo. Tjänsten finns i ett serverrum som är försett med reservkraft. XML-material som stöds av Maventa Nätlön bygger på meddelandebeskrivningen payslipXML 2.0, ett nätlöneformat som utvecklats i ett samarbete mellan landets nätlöneoperatörer.

Datakommunikationen mellan Maventa Nätlön och bankerna är krypterad och integriteten hos överförda uppgifter säkras med en identifierare. Tillgång till Maventa Nätlöns presentationstjänst fås på ett liknande sätt som vid TUPAS-identifiering. Banken skickar löntagarens namn och personbeteckning via Maventa Nätlön-tjänsten. Löntagarens uppgifter fördelas till lönespecifikationen på basis av personbeteckningen och lönespecifikationen visas endast på basis av den personbeteckning som erhållits från banken. Det går bara att logga in i presentationstjänsten via banken, med andra ord kan ingen löntagare ens på tjänsteleverantörens sida logga in för att se andra lönespecifikationer än sin egen.

En användare med högsta behörighet i administratörsgränssnittet för Maventa Nätlön kan ladda ner råmaterial för felsökningssituationer. Vid behov kan en lista med namn på personer med högsta behörighet i administratörsgränssnittet levereras. Personer med högsta behörighet i administratörsgränssnittet är bundna av tystnadsplikt och nedladdning av råmaterial är endast tillåten när det är nödvändigt för arbetsuppgifterna i fråga.

Observera att användningen av nätlön är ännu säkrare än TUPAS, då personuppgifterna ännu krypteras separat och dekrypteras i målsystemet (nätlön) endast för att identifiera användaren, eftersom lönespecifikationerna binds endast till personbeteckningen.

Vanliga frågor

Vad gör jag om Nätlönespecifikationen inte kommit fram?

Om Nätlönespecifikationen inte har kommit fram till löntagarens Nätlön-tjänst ska du i "Lönespecifikationens behandlingshistorik" kontrollera att lönespecifikationen säkert har skickats till Nätlön-tjänsten. Om överföringen har lyckats ska du skicka en begäran om utredning till Maventas kundtjänst och ange följande:
– Löntagarens namn
- Löneintervall
– Företagets namn
– Nätlönespecifikationens sändningstid

Kan jag ångra och återkalla en skickad lönespecifikation så att den inte visas till löntagaren?

Du kan inte återkalla eller ångra en skickad lönespecifikation direkt från Netvisor. Vid behov kan vi mot timdebitering återkalla en skickad post för Nätlön.

Kan två personer se nätlönespecifikationen om de har ett gemensamt bankkonto?

Nätlönespecifikationerna skickas till bankens presentationstjänst, som visar varje löntagares nätlönespecifikation på basis av personbeteckningen. Med nätbankskoder som fördelats till löntagarens personbeteckning syns endast nätlönespecifikationer som skickats för hens egen personbeteckning. Du ser alltså inte din partners nätlönespecifikation trots att ni delar ett bankkonto.

Varför syns lönespecifikationen under titeln Utskriftstjänst fast jag valt Nätlön som Lönespecifikationens leveranssätt?

Programmet omdirigerar automatiskt en lönespecifikation till Utskriftstjänsten om det finns brister i inställningarna. Kontrollera att Nätlönens elektroniska servicekanal är öppen och att löntagarens basuppgifter innehåller hens kontonummer. Nätlönens elektroniska servicekanal definierar om material kan skickas från företaget i fråga till Nätlön-tjänsten. På basis av löntagarens bankkonto säkerställs att banken i fråga mottar Maventa Nätlön-lönespecifikationer.

Varför syns lönespecifikationen under titeln Lokal utskrift fast jag valt Nätlön som Lönespecifikationens leveranssätt?

Programmet omdirigerar automatiskt en lönespecifikation till Utskriftstjänsten om löntagarens medborgarskap är något annat än finskt. Det är inte möjligt att leverera Nätlönespecifikationer till utländska löntagare.

Varför syns företagets gamla namn i Nätlön-tjänsten?

Företagets namn sparas i nätlönetjänsten på basis av de uppgifter som anges vid registreringstidpunkten. Om företagsnamnet ändras därefter uppdateras det inte automatiskt i Nätlön-tjänsten. Skicka så fall en supportförfrågan till Maventas kundtjänst om att korrigera namnet, ange företagets FO-nummer, företagets gamla namn och företagets nya namn i förfrågan.

Varför lyckas inte sändning av nätlönespecifikationer och ger ett felmeddelande`?

 1. Kontrollera att anställningsförhållandets begynnelsedag har sparats för alla löntagare och inte är i framtiden jämfört med det behandlade löneintervallet. Det ser du lätt i Löntagarlistan, genom att i menyn "Visa kolumner" välja "Uppgifter om anställningsförhållandet" och "Begynnelsedatum". Anställningens begynnelsedatum är ett obligatoriskt fält och om det fattas kommer uppgifterna i nätlönespecifikationen att vara ofullständiga och kan därför inte skickas.
 2. Kontrollera att alla löntagare har rätt format på personbeteckningen. Det ser du lätt i Löntagarlistan. Kontrollera att den sista bokstaven i personbeteckningen är en versaler och att alla har rätt sekel-ID. Om personbeteckningen är felaktigt angiven exempelvis med bokstaven A i stället för ett streck tolkas löntagarens ålder 100 år framåt i tiden och födelseåret kan ligga i framtiden, varvid åldern visas med ett minustecken i Löntagarlistan (se bilden nedan). Visa kolumnen "Ålder" genom att välja "Personuppgifter" och "Ålder" i menyn "Visa kolumner".
 3. Om inte ovanstående hjälper kan du försöka skicka nätlönespecifikationer i lite mindre poster. Om posten åtföljs av ens en specifikation med felaktiga uppgifter kan ingen av de valda specifikationerna skickas. Välj därför alltid några löntagare i taget för sändningen, varvid du kan avgränsa vilken specifikation som inte kan skickas.
  • Orsaken kan exempelvis vara att samma procentsats lagrats i skattekortets uppgifter både för grundprocenten och tilläggsprocenten. I så fall förhindrar regeln att tilläggsprocenten måste vara högre än grundprocenten att nätlönespecifikationen kan skickas.


Till vilken bank kan nätlönespecifikationer skickas?

Maventa Nätlönespecifikationer kan levereras till alla de största bankerna. Nedan en förteckning över banker och BIC-koder som deltar i Nätlön:

AktiaHELSFIHH
Danske BankDABAFIHH, DABAFIHX
HandelsbankenHANDFIHH
NordeaNDEAFIHH
AndelsbankenOKOYFIHH
POP BankPOPFFI22
S-bankenSBANFIHH
SparbankenITELFIHH
Oma Säästöpankki     ITELFIHH
ÅlandsbankenAABAFI22

 

Hur snabbt kommer Nätlönespecifikationen fram?

Nätlönespecifikationen kan ses av löntagaren i hens egen nätbank inom en halvtimme efter att den skickats.

Vad måste löntagaren göra för att få en Nätlönespecifikation?

Mottagandet av Nätlönespecifikationer kräver inga förhandsåtgärder av löntagaren. Det räcker att löntagaren har personliga nätbankskoder till det bankkonto som lönen betalas till.

Vem är Nätlönens leverantör?

Nätlönens leverantör är Maventa.

Var hittar jag Nätlönespecifikationer i min egen nätbank?

Här är några bildexempel från olika nätbankers webbsidor för nätlönespecifikationer (Nordea, Andelsbanken, S-Banken och Oma Säästöpankki).

 

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.