Netvisor-mobiilisovelluksella kirjaat kätevästi työajan ja matkalaskut. Lue lisää: Netvisor-mobiilisovellus

SISÄLTÖ


 

Kirjattavia työtunteja voidaan käyttää tuntipalkkalaisen työntekijän tuntien seurantaan, palkanlaskentaan ja laskentakohteille jakamiseen. Kuukausipalkkalaisen osalta voidaan seurata työtunteja ja jakaa palkkaa laskentakohteille. Kun yrityksellä on ajanhallinta sekä laskentakohteet, saadaan kuukausittaiset velvoitteet jaettua laskentakohteille työtuntien suhteen automaattisesti.

Käyttöohje: Jakokäyrä

Netvisorin täysversiossa työajan kirjaaminen tapahtuu kohdasta Työaika > Työajan kirjaus. 

 

 

Työajankirjauksen edellytykset

Työajankirjaaminen on mahdollista, jos seuraavat ehdot ovat voimassa. Tietoja voidaan hallita helposti massana palkansaajalistauksesta.

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus

Työsuhteen voimassaololla ei ole merkitystä työajan syöttämiseen.

1. Henkilö on lisätty palkansaajaksi

Käyttäjä tulee olla luotu palkansaajaksi (ohjeet: uuden palkansajaan luominen), jotta hän näkyy työajansyöttönäkymässä ja jotta hänelle voidaan lähettää työajansyötön turvalinkkejä.

2. Henkilöllä on Matkat-palvelu päällä 

Vanhassa hinnoittelumallissa, jos Matkat -palvelu ei ole enää päällä, ei palkansaajalle voida lisätä uusia työaikakirjauksia. 

Vanhoja palvelun päällä ollessa tehtyjä kirjauksia saa muokata, mutta ajalle, jolloin palvelu ei enää ole päällä, ei kirjauksia voida lisätä.

Palvelun voi kytkeä päälle esim. palkansaajalistauksen massatoimintovalikosta

3. Henkilön tila on aktiivinen

Työajansyöttönäkymässä työaikaa voi lisätä vain aktiivisille palkansaajille (passiiviset eivät näy valintalistalla).

Myös turvalinkkiä käytettäessä palkansaajan tulee olla aktiivinen, jotta työajan kirjaaminen onnistuu.

Aktiviisuutta voi helposti hallita esim. palkansaajalistauksen massatoimintovalikosta


 

 

Työajansyötön turvalinkit (poistumassa)

Netvisor-mobiilisovelluksella kirjaat kätevästi työajan ja matkalaskut. Lue lisää: Netvisor-mobiilisovellus

Lisäksi palkansaajille voidaan toimittaa sähköpostitse työajansyötön turvalinkki, jonka kautta tuntien kirjaaminen on turvallista eikä tarvita erikseen pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. 

Lue lisää: Työajansyötön turvalinkit

 

 

Tunteja vai kellonaikoja

Palkkamallilla voidaan asettaa miten työaika tulisi syöttää työajan kirjausnäkymässä tai mobiilisovelluksessa.

Käyttöohje: palkkamallin asetukset). 

Palkansaaja ei voi itse valita näkymästä, miten tuntinsa haluaa merkitä, vaan palkanlaskija tekee tämän päätöksen. Työaika voidaan syöttää tunteina (esim. 7,5h) tai se voidaan antaa kellonaikoina ja taukona, josta työaika lasketaan.

Tunteina

Tunteina 7 tuntia 30 minuuttia annetaan muodossa 7,5 h. Uutta työaikariviä lisättäessä päivällä ehdotetaan tunneiksi sitä tuntimäärää, että päivän tunnit tulevat täyteen. Oletustuntimäärä asetetaan palkkamallin asetuksissa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Työajan kirjaus -välilehti

Kellonaikoina

Kellonaikoina syötettäessä annetaan aloitusaika ja lopetusaika, sekä mahdollisesti tuona aikana pidetty tauko. Työaika voidaan merkitä esim. 08:00 - 16:00 sisältäen 30min tauon, jolloin työajaksi lasketaan 7,5h. Samaan lopputulokseen pääsee myös tekemällä kaksi eri merkintää ja jättämällä tauon välistä pois. Esim. 08:00 - 11:00, tauko 0min ja 11:30 - 16:00, tauko 0 min, jolloin työajaksi tulee samainen 7,5h.

Esimerkiksi kellonaika "09:00" voidaan syöttää muodoissa 0900, 09:00, 9:00, 900 tai vain 9. Ohjelma tulkitsee ja täydentää tiedon kellonajaksi ja näyttää sen kaksoispisteellä. Jos tulkintaa ei voida tehdä, näytetään kenttä virheen ilmaisemiseksi punaisella.

 

 

Esitäytä viikon tunnit

Puuttuvien rivien lisäämien kerralla koko viikolle onnistuu valitsemalla "Esitäytä viikon tunnit" -painike, joka löytyy viikkotaulukon oikeasta yläreunasta. Oletuksena tarjotaan palkkamallin asetuksissa valittua viiden työpäivän viikkotyöajasta laskettua päiväkohtaista työaikaa. "Esitäytä viikon tunnit" -painike löytyy Työajan kirjaus -sivun oikeasta yläkulmasta

Se hyödyntää oletusviikkotyömäärää palkkamallin asetuksista (esim. 37,5h) ja ohjelma luo automaattisesti jokaiselle arkipäivälle rivin, jolla päivän tunnit tulisi täyteen (esim. 7,5h). Toiminto on käytetävissä toistaiseksi vain jos työaikaa syötetään tunteina.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Palkkamallin nimi > Muokkaa > Työajan kirjaus -välilehti > Viiden työpäivän viikkotyömäärä

Myös kirjauslajin asetuksissa on oltava valinta "Vaikuttaa työssäolotunteihin", jos kyseessä on tuntikirjaus, joka vaikuttaa palkansaajan säännölliseen kokonaistyöaikaan.

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit

 

Uuden rivin lisääminen, poistaminen, muokkaaminen ja tallentaminen

Uuden rivin voi lisätä päivärivin perässä olevasta vihreästä plussasta ja rivin voi poistaa punaisesta ruksista. Jo maksettuja työtunteja ei voida poistaa. Kynä/lehtiön kuvasta riviä voi palata muokkaamaan. Kuitatun rivin muokkaaminen palauttaa sen tilan avoimeksi.

Tallennettua riviä voi muokata, kun tuntikirjaus on avoin tai kuitattu -tilassa.

Työaikarivien lisäämiset, muokkaamiset ja sekä palkkajaksokohtaisiin kirjausriveihin tehdyt muutokset pitää muistaa tallentaa sivun alareunaan ilmestyvällä Tallenna -painikkeella ennen kuin vaihtaa päivämäärää, viikkoa tai kuukautta.

 

  

Liitteen lisääminen

Tuntikirjauksen tallentamisen jälkeen rivillä näkyy liitteiden määrä. Lehtiö-ikonista avautuu ikkuna, jossa nähdään lisätyt liitteet ja jota kautta liitteitä voidaan lisätä ja poistaa.

 

Liitteet-ikkunan Lisää liitteitä -painikkeesta voi lisätä uuden liitteen.

 Liite etsitään painikkeella, sille annetaan kuvaus ja tallentamalla liite tallentuu tuntikirjausriville.

Lisätyn tuntikirjausrivin liitteen saa auki liitteen nimestä ja liitteen voi poistaa punaisesta raksista. 

Arkipyhät

Arkipyhien osalta ei ole olemassa automaattisia asetuksia, vaan ohjelma ei toistaiseksi ymmärrä, että arkipyhinä tehdyt työtunnit pitäisi mennä suoraan liukumaan, jos ei ylitöitä makseta.

Arkipyhänä tehdyt työtunnit voi kirjata yhdelle päivälle lisäämällä kaksi tuntikirjausta: Liukumasaldon korjaaminen arkipyhänä

Voit myös kirjata arkipyhinä tehdyt työtunnit jollekin muulle kuin punaiselle päivälle ja laittaa selitteeseen mille päivälle tunnit kuuluvat.

 

 

Lisää loma/poissaolo

Lomien syötön helpottamiseksi työajankirjauksessa on toiminto, jolla voi syöttää pidämmelle jaksolle päivämäärävälille kerralla lomat. Automatiikka laskee mukaan myös lauantait. Toiminto löytyy sivun yläreunasta Lisää loma/poissaolo -linkki.

Toiminto avautuu omaan ikkunaansa, jossa voi kalenterista hakea päivämäärät ja antaa kirjaukselle kustannuspaikan. Kirjauslaji "Vuosiloma" ei ole oletuksena kaikilla palkkamalleilla, joten mikäli listauksesta puuttuu sopiva kirjauslaji vuosiloman kirjaamiseen, voit luoda uuden kirjauslajin.

Lomien ja poissaolojen kirjauslajeja hallitaan kirjauslajien hallinnassa: 

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit- välilehti.

Vuosilomat kirjataan aina kokonaisina vuosilomapäivinä Netvisorin työaikaan. Vuosilomien osalta yksikkö tulee aina olla päivä, ei tunti. 

Kirjattavissa olevien lomapäivien määrän näet Työajan kirjaus -näkymän oikeasta yläkulmasta. Viemällä hiiren lomapäiväsaldon päälle näet paljonko sinulla on Pidettävissä olevia lomapäiviä, montako niistä on jo suunniteltu pidettäväksi (eli kirjattu työaikakirjauksiin tulevasuuteen) ja montako lomapäivää on vielä kirjattavissa. 

Kirjattavissa olevat lomapäivät tulevat lomaoikeuden hallinnasta.

Käyttöohje: Lomapäivien tarkistaminen

 

Palkkajaksokohtaiset kirjauslajit

Yritys sopii palkanlaskijan kanssa tiedoista, jotka palkansaaja ilmoittaa palkkajaksokohtaisina tietoina. Nämä tiedot voivat olla esim. lounassetelien kappalemäärä, lisätyön euromäärä tai käyttöetuauton kilometrit, jotka halutaan avoimena olevalle palkkajaksolle maksatukseen.

Käyttöohje: Palkkajaksokohtaiset kirjaukset

Palkkajaksokohtaiset kirjausrivit näkyvät normaalin työajan alapuolella omassa taulukossaan. Uusia rivejä voi lisätä vihreästä plussasta ja rivejä poistaa punaisesta raksista.

Palkkajaksokohtaiset kirjaukset tulevat automaattisesti mukaan seuraavaan palkanlaskentaprosessiin, jossa ko. palkansaajalle maksetaan palkkaa. Jos aikaisemmille kuukausille lisää palkkajaksokohtaisia kirjauksia, myös nämä tulevat mukaan palkanlaskentaan.


Työajan kuittaaminen 

Kun käyttäjä on tallentanut tuntitiedot, hän kuittaa palkkajakson syötetyksi. Kuittaus siirtää tiedot hyväksyntään ja muuttaa työaikatietojen tilan avoimesta kuitatuksi. Kuitatut tunnit voidaan palaittaa takaisin avoimiksi Työajan hyväksyntä- tai Tehohallintanäkymästä.

Kuittauksen jälkeen voidaan työtunnit hyväksyä, jolloin ne siirtyvät palkanlaskentaan hyväksyttyinä tunteina. Jos työtunteja ei hyväksytä tässä vaiheessa, voidaan tämä tehdä vielä palkanlaskennassa "Tarkista valittujen palkkaperusteet"- vaiheessa. Jos työtunteja ei hyväksytä ja makseta, siirtyvät ne seuraavan palkkajakson palkanlaskentaan, kunnes ne hyväksytään ja maksetaan.

Työajan kuittaaminen työajan kirjausnäkymässä

Avoimen palkkajakson tuntien kuittaaminen tapahtuu "Kuittaa jakson avoimet tunnit" -painikkeella, joka löytyy avoimen palkkajakson sinisestä palkista. Painike näkyy, jos jaksolla on jotain kuitattavaa.

Käyttöohje: Työajan kuittaaminen ja hyväksyminen

Avoin palkkajakso määritellään "Palkkalaskelmat ja -jaksot" -sivulla:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat -jaksot 

 Työajan kirjauksessa näytetään viimeisin "Avoin" -tilassa oleva palkkajakso, jonne työtunnit voi kirjata, kuitata ja hyväksyä suoraan työajan kirjausnäkymästä. Työajan kirjauksen kalenterissa avoin palkkajakso näkyy "sinisellä" pohjalla. 

Työajan hyväksyntä

Jos halutaan kuitata vain osa palkkajakson tunneista tai muita kuin avoimen palkkajakson tunteja (esim. tulevaisuuteen sijoittuva loma) kuittaaminen pitää tehdä Työajan hyväksyntä -sivun kautta, johon pääsee "Työajan kuittaaminen" -linkin kautta, josta siirrytään Työajan hyväksyntä -sivulle.

Kuittaamisen jälkeen tiedot siirtyvät esimiehelle hyväksyttäväksi ja siitä edelleen palkanlaskentaan. Hyväksyttyjä tunteja ei voi enää muokata.

 

Työajan hyväksyminen työajankirjaus näkymästä

"Hyväksy palkkajakso" -painike näkyy työajan kirjauksessa vain viimeisimmällä avoimella palkkajaksolla ja jos jaksolla on jotain hyväksyttävää. Työtunnit voi hyväksyä vasta kun palkansaaja on kuitannut työtunnit.

Työaikakirjaukset voi hyväksyä myös "Työajan hyväksyntä" -sivulta.

Työaika > Työajan hyväksyntä

 

Käyttöoikeudet

Työajan kirjaus -sivulle pääsyä varten pitää palkanlaskennan toimintakohtaisissa oikeuksissa olla ajanhallinnan Työaikakirjaus-kohtaan muokkausoikeudet.

Käyttöohje: Palkanlaskennan toimintokohtaiset oikeudet ja roolit

Palkansaaja ilman rooleja ja hierarkiaoikeuksia voi työajansyöttönäkymässä hallita vain omaa työaikaansa.

Ei rooleja

Käyttäjä voi syöttää/muokata työaikaa vain omia tunteja tai niiden palkansaajien puolesta, joihin hänellä on yrityshierarkiassa hyväksyntäoikeus.

Käyttöohje: Yrityshierarkiat

Henkilötietojen hallinnoija (HH) -rooli

Käyttäjä voi syöttää/muokata työaikaa vain palkansaajien osalta, joihin hänellä on yrityshierarkiassa hyväksyntäoikeus. 

Palkanlaskija (P)-rooli

Käyttäjä voi syöttää/muokata kaikkien palkansaajien työaikaa ilman yrityshierarkian hyväksyntäoikeuksia. P-rooli yliajaa yrityshierarkian.


 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.